Badanie punktowe zakażeń związanych z opieka zdrowotna i

advertisement
Badanie punktowe zakażeń związanych z opieka zdrowotna i
stosowania antybiotyków w szpitalach ostrodyżurowych.
Szpital PL-PL146-2015-05-07
Dane PPS od 07/05/2015 do 29/05/2015
Protokół standardowy
Reference: PL Dane PPS od 27/04/2015 do 16/10/2015 (Status on 12/11/2015)
ECDC-PPS Hospital report
SPIS TRESCI
Tytuł
Tabela I. Dane szpitalne
Tab.
T1
Tabela II. Występowanie HAI i stosowanie antybiotyków ze względu na specjalność
T2
Tabela III. Rozkład postaci zakażeń związanych z opieka zdrowotna
T3
Tabela IV. Rozkład czynników etiologicznych HAI
T4
Tabela V. Markery lekooporności czynników etiologicznych HAI
T5
Tabela VI. Zakażenia związane z opieka zdrowotna: pochodzenie, związek HAI
ze stosowaniem inwazyjnych procedur, pochodzenie BSI
T6
Tabela VII. Stosowanie antybiotyków: wskazania, droga podania, przyczyna w
historii choroby
T7
Tabela VIII. Wskazania do antybiotykoterapii (miejsce zakażenia)
T8
Tabela IX. Leki przeciwdrobnoustrojowe (ATC4 i ATC5) ze wzgledu na wskazania
T9
Tabela X. HAI i stosowanie antybiotyków ze względu na czynniki ryzyka (tylko
protokół standardowy)
Wykres: standaryzowany współczynnik HAI (SIR) i standaryzowany współczynnik
stosowania antybiotyków (SAUR)
ECDC-PPS
Hospital report p.3
T10
Graphs
pps_PL-PL146-2015-05-07_2015-05-07_pl_c-1.xls
Tabela I. Dane szpitalne
Całkowita liczba łózek w szpitalu
343
160
Liczba łózek ostrodyzurowych w szpitalu
307
158
10
156
Liczba łózek w oddziałach włączonych do PPS
307
159
Liczba pacjentów włączonych do PPS (szpital Q)
278
158
PL
średnia/
%
329
256
10
271
191
Liczba pacjentów włączonych do PPS (baza danych 1)
278
160
199
40
169
333
Liczba pacjentów włączonych do PPS (baza danych 2)
278
160
199
40
169
333
Powiatowy/miejski
0
39
Wojewódzki/regionalny
0
21
Kliniczny
0
32
Specjalistyczny
1
66
24,4
13,1
20
41,3
102
63,8
60
15873
15277
15570
5479 14254
3089 10186
4490 11255
25351
23892
24528
Szpital PLPL1462015-05-07
Liczba łózek w OIT
N
szpitali
PL
P25
109
44
2
72
39
P50
303
211
7
226
163
P75
510
397
13
405
297
Typ szpitala
Specjalizacja (dominująca)
Oddziały wyłączone z PPS
wielospecjalistyczny
Yes
Nazwy oddziałów wyłączonych z PPS
Mianowniki szpitalne, rok danych
2014
Liczba wypisów/przyjęć w ciągu roku
Tylko włączone oddziały
.
Wszystkie oddziały
15967
99
Wszystkie dane
15967
160
Liczba osobodni w roku
Tylko włączone oddziały
.
60
Wszystkie oddziały
92349
99
Wszystkie dane
92349
160
79638
78542
79177
28172 66067 128939
8874 63534 130728
16435 64586 130039
Średni czas pobytu (dni)
Tylko włączone oddziały
.
60
Wszystkie oddziały
5,8
99
Wszystkie dane
5,8
160
Wskaźniki szpitalne
Zużycie alkoholowego preparatu do dezynfekcji rak, rok
danych
5
5,7
5,4
3,9
3,2
3,6
4,7
4,6
4,7
5,7
6,1
5,9
13839
7157
9791
209
178
204
704
990
920
2093
2721
2352
23,8
23,6
23
8
11,7
9,6
11,6
18,9
16,7
21,3
26,6
25,4
102
101
103
40
20
27
84
83
84
165
158
163
2014
Litry alkoholowego srodka do dezynfekcji rak (AHR)
Tylko włączone oddziały
.
64
Wszystkie oddziały
1790
95
Wszystkie dane
1790
160
Zużycie AHR (L/1000 osobodni)
Tylko włączone oddziały (4)
.
55
Wszystkie oddziały (5)
19,4
89
Wszystkie dane (6)
19,4
157
Sale chorych w szpitalu, rok danych
2014
Całkowita liczba sal chorych w szpitalu
Tylko włączone oddziały
.
65
Wszystkie oddziały
155
92
Wszystkie dane
155
160
Liczba sal jednoosobowych
ECDC-PPS
Hospital report p4
pps_PL-PL146-2015-05-07_2015-05-07_pl_c-1.xls
Tylko włączone oddzialy
.
65
Wszystkie oddzialy
Wszystkie dane
Odsetek jednoosobowych sal chorych /wszystkich
sal chorych (%)
Tylko włączone oddziały
57
92
57
160
.
65
Wszystkie oddziały
36,8
92
Wszystkie dane
36,8
160
Personel kontroli zakażeń, rok danych
13
15
14
4
2
3
11
9
9
20
20
20
13
15,3
14,4
8,1
8,7
8,5
11,8
13,7
12,5
17,2
20,2
18,4
1,6
1,5
1,5
1
1
1
1
1
1
2
2
2
224
198
203
100
142
123
209
207
207
276
252
261
0,5
0,6
0,6
0,1
0,2
0,2
0,3
0,5
0,5
1
1
1
965
496
606
237
172
183
522
378
414
1272
723
753
2014
Liczba etatów pielęgniarek epidemiologicznych
Tylko włączone oddziały
.
30
Wszystkie oddziały
2
127
Wszystkie dane
2
160
Liczba łóżek/1 etat pielęgniarki epidemiologicznej
Tylko włączone oddzialy
.
30
Wszystkie oddzialy
172
125
Wszystkie dane
172
158
Liczba etatow lekarzy kontroli zakazen
Tylko włączone oddziały
.
30
Wszystkie oddziały
1
127
Wszystkie dane
1
160
Liczba łóżek/etat lekarza kontroli zakażeń
Tylko włączone oddziały
.
27
Wszystkie oddziały
343
110
Wszystkie dane
343
139
Szpital (S) konsorcjum szpitali (T)
S
Szpital zaliczony do proby krajowej
Yes
Komentarze szpitala
(1) Dane szpitala PL-PL146-2015-05-07
(2) Całkowita liczba szpitali
(3)-(6): wyniki dla wszystkich szpitali P=percentyl
(4) Dane dla zużycia AHR i osobodni tylko włączonych oddziałów
(5) Dane dla zużycia AHR i osobodni dla wszystkich oddziałów (cały
szpital)
(6) AHR/osobodni oddziały włączone do PPS
ECDC-PPS
Hospital report p5
pps_PL-PL146-2015-05-07_2015-05-07_pl_c-1.xls
Tabela II. Występowanie HAI i stosowanie antybiotyków ze względu na specjalność
Szpital PL-PL146-2015-05-07
N (1) % tot (2) n HAI % HAI (3) n AM % AM (3)
Wszystkie specjalności
278 100,0%
5
1,8%
106
38,1%
Chirurgiczne (SUR)
0
0,0%
0
.%
0
.%
Chirurgia ogólna
0
0,0%
0
.%
0
.%
Chirurgia przewodu pokarmowego
0
0,0%
0
.%
0
.%
Ortopedia i traumatologia
0
0,0%
0
.%
0
.%
Chirurgia sercowo-naczyniowa
0
0,0%
0
.%
0
.%
Torakochirurgia
0
0,0%
0
.%
0
.%
Neurochirurgia
0
0,0%
0
.%
0
.%
Chirurgia dziecięca
0
0,0%
0
.%
0
.%
Transplantologia
0
0,0%
0
.%
0
.%
Chirurgia onkologiczna
0
0,0%
0
.%
0
.%
Laryngologia
0
0,0%
0
.%
0
.%
Okulistyka
0
0,0%
0
0
.%
.%
Chirurgia szczekowo-twarzowa
0
0,0%
0
.%
0
.%
Stomatologia
0
0,0%
0
.%
0
.%
Oparzeniowy
0
0,0%
0
.%
0
.%
Urologia
0
0,0%
0
.%
0
.%
Chirurgia plastyczna i rekonstrukcyjna
0
0,0%
0
.%
0
.%
Chirurgia, inne
0
0,0%
0
.%
0
.%
Zachowawcze (MED)
270
97,1%
5
1,9%
99
36,7%
Choroby wewnętrzne
81
29,1%
1
1,2%
23
28,4%
Gastroenterologia
0
0,0%
0
.%
0
.%
Hepatologia
0
0,0%
0
.%
0
.%
Endokrynologia
0
0,0%
0
.%
0
.%
Nefrologia
0
0,0%
0
.%
0
.%
Kardiologia
41
14,7%
1
2,4%
11
26,8%
Dermatologia
29
10,4%
0
0,0%
13
44,8%
Hematologia / Przeszczep szpiku
0
0,0%
0
.%
0
.%
Onkologia
0
0,0%
0
.%
0
.%
Neurologia
0
0,0%
0
.%
0
.%
Pulmonologia
0
0,0%
0
.%
0
.%
Reumatologia
0
0,0%
0
.%
0
.%
Choroby zakaźne
119
42,8%
3
2,5%
52
43,7%
Traumatologia
0
0,0%
0
.%
0
.%
ECDC-PPS
Hospital report p6
Calkowite PL (n=160)
N (4) % tot (5) n HAI % HAI (6) n AM % AM (6)
31898 100,0% 1788
5,6% 9607
30,1%
9424
29,5%
483
5,1% 3442
36,5%
2127
6,7%
92
4,3%
842
39,6%
206
0,6%
17
8,3%
90
43,7%
2148
6,7%
113
5,3%
699
32,5%
828
2,6%
86
10,4%
253
30,6%
214
0,7%
7
3,3%
55
25,7%
680
2,1%
34
5,0%
170
25,0%
427
1,3%
15
3,5%
190
44,5%
168
0,5%
28
16,7%
102
60,7%
353
1,1%
26
7,4%
118
33,4%
627
2,0%
9
1,4%
245
39,1%
593
1,9%
8
1,3%
78
13,2%
124
0,4%
9
7,3%
102
82,3%
0
0,0%
0 .%
0 .%
4
0,0%
0
0,0%
1
25,0%
823
2,6%
34
4,1%
467
56,7%
51
0,2%
2
3,9%
16
31,4%
51
0,2%
3
5,9%
14
27,5%
13606
42,7%
748
5,5% 3880
28,5%
2376
7,4%
130
5,5%
872
36,7%
688
2,2%
28
4,1%
182
26,5%
22
0,1%
1
4,5%
6
27,3%
353
1,1%
3
0,8%
33
9,3%
612
1,9%
68
11,1%
280
45,8%
2817
8,8%
113
4,0%
503
17,9%
395
1,2%
7
1,8%
120
30,4%
710
2,2%
98
13,8%
381
53,7%
1004
3,1%
37
3,7%
169
16,8%
2015
6,3%
136
6,7%
369
18,3%
1488
4,7%
57
3,8%
527
35,4%
225
0,7%
7
3,1%
40
17,8%
531
1,7%
39
7,3%
285
53,7%
1
0,0%
0
0,0%
0
0,0%
pps_PL-PL146-2015-05-07_2015-05-07_pl_c-1.xls
Tabela II. Występowanie HAI i stosowanie antybiotyków ze względu na specjalność
Szpital PL-PL146-2015-05-07
N (1) % tot (2) n HAI % HAI (3) n AM % AM (3)
Choroby wewnętrzne, inne
0
0,0%
0
.%
0
.%
Pediatria (PED)
0
0,0%
0
.%
0
.%
Neonatologia
0
0,0%
0
.%
0
.%
Pediatria
0
0,0%
0
.%
0
.%
Intensywna Terapia (ICU)
8
2,9%
0
0,0%
7
87,5%
OIT, ogolny
0
0,0%
0
.%
0
.%
OIT chirurgiczny
0
0,0%
0
.%
0
.%
OIT pediatryczny
0
0,0%
0
.%
0
.%
OIT noworodkowy
0
0,0%
0
.%
0
.%
OIT mieszany/wielospecjalistyczny
0
0,0%
0
.%
0
.%
OIT specjalistyczny
8
2,9%
0
0,0%
7
87,5%
OIT, inny
0
0,0%
0
.%
0
.%
Ginekologia/poloznictwo (GO)
0
0,0%
0
.%
0
.%
Poloznictwo/Opieka nad matka
0
0,0%
0
.%
0
.%
Ginekologia
0
0,0%
0
.%
0
.%
Geriatria (GER)
0
0,0%
0
.%
0
.%
Geriatria
0
0,0%
0
.%
0
.%
Psychiatria (PSY)
0
0,0%
0
0
.%
.%
Psychiatria
0
0,0%
0
.%
0
.%
Inne (OTH)
0
0,0%
0
.%
0
.%
Rehabilitacja
0
0,0%
0
.%
0
.%
Inne, niewymienione
0
0,0%
0
.%
0
.%
Brak danych
0
0,0%
0
.%
0
.%
Mieszane (MIX)
0
0,0%
0
.%
0
.%
Połączenie specjalności
0
0,0%
0
.%
0
.%
Calkowite PL (n=160)
N (4) % tot (5) n HAI % HAI (6) n
369
1,2%
24
6,5%
2223
7,0%
78
3,5%
1223
3,8%
51
4,2%
1000
3,1%
27
2,7%
1174
3,7%
369
31,4%
139
0,4%
45
32,4%
116
0,4%
29
25,0%
62
0,2%
17
27,4%
305
1,0%
67
22,0%
488
1,5%
186
38,1%
50
0,2%
20
40,0%
14
0,0%
5
35,7%
2909
9,1%
50
1,7%
1654
5,2%
25
1,5%
1255
3,9%
25
2,0%
277
0,9%
9
3,2%
277
0,9%
9
3,2%
1295
4,1%
18
1,4%
1295
4,1%
18
1,4%
371
1,2%
11
3,0%
188
0,6%
5
2,7%
181
0,6%
5
2,8%
2
0,0%
1
50,0%
619
1,9%
22
3,6%
619
1,9%
22
3,6%
AM % AM (6)
113
30,6%
577
26,0%
159
13,0%
418
41,8%
752
64,1%
89
64,0%
82
70,7%
41
66,1%
151
49,5%
349
71,5%
34
68,0%
6
42,9%
571
19,6%
259
15,7%
312
24,9%
62
22,4%
62
22,4%
42
3,2%
42
3,2%
58
15,6%
12
6,4%
44
24,3%
2 100,0%
223
36,0%
223
36,0%
LEGENDA:
(1)-(3)=wyniki Szpital PL-PL146-2015-05-07, (4)-(6)=wyniki dla wszystkich szpitali PL
(1)&(4) całkowita liczba pacjentow w kategorii
(2)&(5) odsetek (kolumny), (3)&(6) odsetek (wiersze)
HAI: pacjenci z >=1 zakażeniem związanym z opieka zdrowotna, AM: pacjenci otrzymujący>=1 lek przeciwdrobnoustrojowy
ECDC-PPS
Hospital report p7
pps_PL-PL146-2015-05-07_2015-05-07_pl_c-1.xls
Tabela III. Rozkład postaci zakażeń związanych z opieka zdrowotna
Szpital PL-PL146-2015-05-07
Całkowite
Zapalenie płuc
PN1 (Pneumonia, clinical + positive quantitative
culture from minimally contaminated lower
respiratory tract specimen)
PN2 (Pneumonia, clinical + positive quantitative
culture from possibly contaminated lower respiratory
tract specimen)
PN3 (Pneumonia, clinical + microbiological
diagnosis by alternative microbiology methods)
PN4 (Pneumonia, clinical + positive sputum culture
or non-quantitative culture from lower respiratory
tract specimen)
PN5 (Pneumonia - Clinical signs of pneumonia
without positive microbiology)
NEO-PNEU (Pneumonia in neonates)
PN-Nos (Pneumonia, category not
specified/unknown)
Inne zakazenia dolnych drog oddechowych
LRI-BRON (Bronchitis, tracheobronchitis,
bronchiolitis, tracheitis, without evidence of
pneumonia)
LRI-LUNG (Other infections of the lower respiratory
tract)
LRI-Nos (Lower respiratory tract infection, other
than pneumonia,category not specified/unknown)
Zakazenia miejsca chirurgicznego (operowanego)
SSI-S (Surgical site infection, Superficial incisional)
ECDC-PPS
Calkowite PL (n=160)
Liczba
Liczba
pacjentów
Liczba HAI
pacjentó
(1) Pr% (95%CI) (2)
(3) Rel% (4)
w (5)
5 1.8% (0.6-4.1)
5
100%
1788
3
1.1% (0.2-3.1)
3
60,0%
501
Pr% (95%CI) (6)
5.6% (5.4-5.9)
1.6% (1.4-1.7)
Liczba
HAI (7)
1918
502
Rel% (8)
100%
26,2%
0
0.0% (0.0-1.3)
0
0,0%
56
0.2% (0.1-0.2)
56
2,9%
0
0.0% (0.0-1.3)
0
0,0%
38
0.1% (0.1-0.2)
38
2,0%
0
0.0% (0.0-1.3)
0
0,0%
22
0.1% (0.0-0.1)
22
1,1%
0
0.0% (0.0-1.3)
0
0,0%
89
0.3% (0.2-0.3)
89
4,6%
3
0
1.1% (0.2-3.1)
0.0% (0.0-1.3)
3
0
60,0%
0,0%
244
39
0.8% (0.7-0.9)
0.1% (0.1-0.2)
244
39
12,7%
2,0%
0
0
0.0% (0.0-1.3)
0.0% (0.0-1.3)
0
0
0,0%
0,0%
14
87
0.0% (0.0-0.1)
0.3% (0.2-0.3)
14
87
0,7%
4,5%
0
0.0% (0.0-1.3)
0
0,0%
65
0.2% (0.2-0.3)
65
3,4%
0
0.0% (0.0-1.3)
0
0,0%
21
0.1% (0.0-0.1)
21
1,1%
0
0
0.0% (0.0-1.3)
0.0% (0.0-1.3)
0
0
0,0%
0,0%
1
295
0.0% (0.0-0.0)
0.9% (0.8-1.0)
1
296
0,1%
15,4%
0
0.0% (0.0-1.3)
0
0,0%
106
0.3% (0.3-0.4)
106
5,5%
Hospital report p8
pps_PL-PL146-2015-05-07_2015-05-07_pl_c-1.xls
Tabela III. Rozkład postaci zakażeń związanych z opieka zdrowotna
Szpital PL-PL146-2015-05-07
Całkowite
SSI-D (Surgical site infection, Deep incisional)
SSI-O (Surgical site infection, Organ/Space)
SSI-Nos (Surgical site infection, category not
specified/unknown)
Zakazenia ukladu moczowego
UTI-A (symptomatic urinary tract infection,
microbiologically confirmed)
UTI-B (symptomatic urinary tract infection, not
microbiologically confirmed)
UTI-Nos (Urinary tract infection, category not
specified/unknown)
Zakazenia lozyska naczyniowego
BSI (Bloodstream infection (laboratory-confirmed) ,
other than CRI3)
CRI3-CVC (Microbiologically confirmed CVC-related
bloodstream infection)
CRI3-PVC (Microbiologically confirmed PVC-related
bloodstream infection)
NEO-LCBI (Laboratory-confirmed bloodstream
infection in neonates, non-CNS)
NEO-CNSB (Laboratory-confirmed bloodstream
infection with coagulase-negative staphylococci in
neonates)
Zakazenia cewnikow naczyniowych bez zakazenia
lozyska naczyniowego BSI
CRI1-CVC (Local CVC-related infection (no positive
blood culture))
ECDC-PPS
Calkowite PL (n=160)
Liczba
Liczba
pacjentów
Liczba HAI
pacjentó
(1) Pr% (95%CI) (2)
(3) Rel% (4)
w (5)
5 1.8% (0.6-4.1)
5
100%
1788
0
0.0% (0.0-1.3)
0
0,0%
118
0
0.0% (0.0-1.3)
0
0,0%
70
Pr% (95%CI) (6)
5.6% (5.4-5.9)
0.4% (0.3-0.4)
0.2% (0.2-0.3)
Liczba
HAI (7)
1918
118
70
Rel% (8)
100%
6,2%
3,6%
0
0
0.0% (0.0-1.3)
0.0% (0.0-1.3)
0
0
0,0%
0,0%
2
291
0.0% (0.0-0.0)
0.9% (0.8-1.0)
2
292
0,1%
15,2%
0
0.0% (0.0-1.3)
0
0,0%
196
0.6% (0.5-0.7)
196
10,2%
0
0.0% (0.0-1.3)
0
0,0%
94
0.3% (0.2-0.4)
94
4,9%
0
0
0.0% (0.0-1.3)
0.0% (0.0-1.3)
0
0
0,0%
0,0%
2
153
0.0% (0.0-0.0)
0.5% (0.4-0.6)
2
154
0,1%
8,0%
0
0.0% (0.0-1.3)
0
0,0%
105
0.3% (0.3-0.4)
105
5,5%
0
0.0% (0.0-1.3)
0
0,0%
37
0.1% (0.1-0.2)
37
1,9%
0
0.0% (0.0-1.3)
0
0,0%
8
0.0% (0.0-0.0)
8
0,4%
0
0.0% (0.0-1.3)
0
0,0%
1
0.0% (0.0-0.0)
1
0,1%
0
0.0% (0.0-1.3)
0
0,0%
3
0.0% (0.0-0.0)
3
0,2%
0
0.0% (0.0-1.3)
0
0,0%
31
0.1% (0.1-0.1)
31
1,6%
0
0.0% (0.0-1.3)
0
0,0%
6
0.0% (0.0-0.0)
6
0,3%
Hospital report p9
pps_PL-PL146-2015-05-07_2015-05-07_pl_c-1.xls
Tabela III. Rozkład postaci zakażeń związanych z opieka zdrowotna
Szpital PL-PL146-2015-05-07
Całkowite
CRI2-CVC (General CVC-related infection (no
positive blood culture))
CRI1-PVC (Local PVC-related infection (no positive
blood culture))
CRI2-PVC (General PVC-related infection (no
positive blood culture))
Zakazenia ukladu sercowo-naczyniowego
CVS-VASC (Arterial or venous infection)
CVS-ENDO (Endocarditis)
CVS-CARD (Myocarditis or pericarditis)
CVS-MED (Mediastinitis)
Zakazenia ukladu pokarmowego
GI-CDI (Clostridium difficile infection)
GI-GE (Gastroenteritis (excluding CDI))
GI-GIT (Gastrointestinal tract (esophagus, stomach,
small and large bowel, and rectum), excl. GE, CDI)
GI-IAB (Intraabdominal infection, not specified
elsewhere)
NEO-NEC (Necrotising enterocolitis)
Zakazenia skory i tkanki podskornej
SST-SKIN (Skin infection)
SST-ST (Soft tissue (necrotizing fascitis, infectious
gangrene, necrotizing cellulitis, infectious myositis,
lymphadenitis, or lymphangitis))
SST-DECU (Decubitus ulcer, including both
superficial and deep infections)
ECDC-PPS
Calkowite PL (n=160)
Liczba
Liczba
pacjentów
Liczba HAI
pacjentó
(1) Pr% (95%CI) (2)
(3) Rel% (4)
w (5)
5 1.8% (0.6-4.1)
5
100%
1788
Pr% (95%CI) (6)
5.6% (5.4-5.9)
Liczba
HAI (7)
1918
Rel% (8)
100%
0
0.0% (0.0-1.3)
0
0,0%
4
0.0% (0.0-0.0)
4
0,2%
0
0.0% (0.0-1.3)
0
0,0%
16
0.1% (0.0-0.1)
16
0,8%
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.4%
0.0%
0.4%
(0.0-1.3)
(0.0-1.3)
(0.0-1.3)
(0.0-1.3)
(0.0-1.3)
(0.0-1.3)
(0.0-2.0)
(0.0-1.3)
(0.0-2.0)
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
20,0%
0,0%
20,0%
5
18
3
12
1
2
222
134
21
(0.0-0.0)
(0.0-0.1)
(0.0-0.0)
(0.0-0.1)
(0.0-0.0)
(0.0-0.0)
(0.6-0.8)
(0.4-0.5)
(0.0-0.1)
5
18
3
12
1
2
222
134
21
0,3%
0,9%
0,2%
0,6%
0,1%
0,1%
11,6%
7,0%
1,1%
0
0.0% (0.0-1.3)
0
0,0%
9
0.0% (0.0-0.1)
9
0,5%
0
0
0
0
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
(0.0-1.3)
(0.0-1.3)
(0.0-1.3)
(0.0-1.3)
0
0
0
0
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
55
3
83
35
0.2%
0.0%
0.3%
0.1%
(0.1-0.2)
(0.0-0.0)
(0.2-0.3)
(0.1-0.2)
55
3
83
35
2,9%
0,2%
4,3%
1,8%
0
0.0% (0.0-1.3)
0
0,0%
26
0.1% (0.1-0.1)
26
1,4%
0
0.0% (0.0-1.3)
0
0,0%
19
0.1% (0.0-0.1)
19
1,0%
Hospital report p10
0.0%
0.1%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.7%
0.4%
0.1%
pps_PL-PL146-2015-05-07_2015-05-07_pl_c-1.xls
Tabela III. Rozkład postaci zakażeń związanych z opieka zdrowotna
Szpital PL-PL146-2015-05-07
Całkowite
SST-BURN (Burn)
SST-Nos (Skin and soft tissue infections, category
not specified/unknown)
Zakazenia kosci i stawow
BJ-BONE (Osteomyelitis)
BJ-JNT (Joint or bursa)
Zakazenia osrodkowego ukladu nerwowego
CNS-IC (Intracranial infection)
CNS-MEN (Meningitis or ventriculitis)
CNS-Nos (Central nervous system infection,
category not specified/unknown)
Zakazenie nosa, ucha i gardla
EENT-CONJ (Conjunctivitis)
EENT-EYE (Eye, other than conjunctivitis)
EENT-EAR (Ear mastoid)
EENT-ORAL (Oral cavity (mouth, tongue, or gums))
EENT-SINU (Sinusitis)
EENT-UR (Upper respiratory tract, pharyngitis,
laryngitis, epiglottitis)
EENT-Nos (Eye, Ear, Nose or Mouth infection,
category not specified/unknown)
Zakazenia ukladu rozrodczego
REPR-EMET (Endometritis)
REPR-EPIS (Episiotomy)
REPR-VCUF (Vaginal cuff)
ECDC-PPS
Calkowite PL (n=160)
Liczba
Liczba
pacjentów
Liczba HAI
pacjentó
(1) Pr% (95%CI) (2)
(3) Rel% (4)
w (5)
5 1.8% (0.6-4.1)
5
100%
1788
0
0.0% (0.0-1.3)
0
0,0%
1
Pr% (95%CI) (6)
5.6% (5.4-5.9)
0.0% (0.0-0.0)
Liczba
HAI (7)
1918
1
Rel% (8)
100%
0,1%
0
0
0
0
0
0
0
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
(0.0-1.3)
(0.0-1.3)
(0.0-1.3)
(0.0-1.3)
(0.0-1.3)
(0.0-1.3)
(0.0-1.3)
0
0
0
0
0
0
0
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
2
19
12
7
20
4
14
0.0%
0.1%
0.0%
0.0%
0.1%
0.0%
0.0%
(0.0-0.0)
(0.0-0.1)
(0.0-0.1)
(0.0-0.0)
(0.0-0.1)
(0.0-0.0)
(0.0-0.1)
2
19
12
7
20
4
14
0,1%
1,0%
0,6%
0,4%
1,0%
0,2%
0,7%
0
1
0
0
1
0.0%
0.4%
0.0%
0.0%
0.4%
(0.0-1.3)
(0.0-2.0)
(0.0-1.3)
(0.0-1.3)
(0.0-2.0)
0
1
0
0
1
0,0%
20,0%
0,0%
0,0%
20,0%
2
74
6
9
3
0.0%
0.2%
0.0%
0.0%
0.0%
(0.0-0.0)
(0.2-0.3)
(0.0-0.0)
(0.0-0.1)
(0.0-0.0)
2
74
6
9
3
0,1%
3,9%
0,3%
0,5%
0,2%
0
0
0.0% (0.0-1.3)
0.0% (0.0-1.3)
0
0
0,0%
0,0%
21
4
0.1% (0.0-0.1)
0.0% (0.0-0.0)
21
4
1,1%
0,2%
0
0.0% (0.0-1.3)
0
0,0%
26
0.1% (0.1-0.1)
26
1,4%
0
0
0
0
0
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0
0
0
0
0
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
5
19
6
2
1
0.0%
0.1%
0.0%
0.0%
0.0%
5
19
6
2
1
0,3%
1,0%
0,3%
0,1%
0,1%
(0.0-1.3)
(0.0-1.3)
(0.0-1.3)
(0.0-1.3)
(0.0-1.3)
Hospital report p11
(0.0-0.0)
(0.0-0.1)
(0.0-0.0)
(0.0-0.0)
(0.0-0.0)
pps_PL-PL146-2015-05-07_2015-05-07_pl_c-1.xls
Tabela III. Rozkład postaci zakażeń związanych z opieka zdrowotna
Szpital PL-PL146-2015-05-07
Całkowite
REPR-OREP (Other infections of the male or female
reproductive tract)
Zakazenia uogolnione
SYS-DI (Disseminated infection)
SYS-CSEP (Clinical sepsis in adults and children)
NEO-CSEP (Clinical sepsis in neonates)
SYS-Nos (Systemic infections, category not
specified/unknown)
Calkowite PL (n=160)
Liczba
Liczba
pacjentów
Liczba HAI
pacjentó
(1) Pr% (95%CI) (2)
(3) Rel% (4)
w (5)
5 1.8% (0.6-4.1)
5
100%
1788
0
0
0
0
0
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
(0.0-1.3)
(0.0-1.3)
(0.0-1.3)
(0.0-1.3)
(0.0-1.3)
0
0
0
0
0
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
10
101
9
54
15
0
0.0% (0.0-1.3)
0
0,0%
23
Liczba
HAI (7)
1918
Rel% (8)
100%
(0.0-0.1)
(0.3-0.4)
(0.0-0.1)
(0.1-0.2)
(0.0-0.1)
10
101
9
54
15
0,5%
5,3%
0,5%
2,8%
0,8%
0.1% (0.0-0.1)
23
1,2%
Pr% (95%CI) (6)
5.6% (5.4-5.9)
0.0%
0.3%
0.0%
0.2%
0.0%
LEGENDA:
(1)-(4)=wyniki Szpital PL-PL146-2015-05-07, (5)-(8)=wyniki dla wszystkich szpitali PL
(1,2)&(5,6) liczba i % pacjentów z zakażeniem (postać zakażenia)
(3,4)&(7,8) liczba i odsetek zakażeń (relatywna częstość)
ECDC-PPS
Hospital report p12
pps_PL-PL146-2015-05-07_2015-05-07_pl_c-1.xls
Tabela IV. Rozklad czynnikow etiologicznych HAI
Tabela IVa. Szpital PL-PL146-2015-05-07
N of HAI, all
N of HAI with microorganisms, all
N of microorganisms
GRAM-POSITIVE COCCI
GRAM-NEGATIVE COCCI
GRAM-POSITIVE BACILLI
ENTEROBACTERIACEAE
GRAM-NEG., NON-ENTEROBACTERIACEAE
ANAEROBIC BACILLI
OTHER BACTERIA
FUNGI
VIRUS
NEGATIVE CODES(4)
MICRO-ORGANISM NOT IDENTIFIED
Calkowite
5
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
4
4
20,0%
100,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
100,0%
80,0%
80,0%
PN/LRI(1)
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
3
54,9%
100,0%
29,2%
8,0%
8,3%
2,4%
10,4%
0,1%
0,1%
0,6%
37,4%
0,9%
4,7%
13,9%
13,6%
3,0%
0,5%
0,8%
14,9%
6,8%
7,2%
0,4%
PN/LRI(1)
589
251
350
70
26
17
10
17
0
2
3
130
3
22
26
64
11
3
1
110
50
49
4
0,0%
100,0%
.%
.%
.%
.%
.%
.%
.%
.%
.%
.%
100,0%
SSI
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
42,6%
100,0%
20,0%
7,4%
4,9%
2,9%
4,9%
0,0%
0,6%
0,9%
37,1%
0,9%
6,3%
7,4%
18,3%
3,1%
0,9%
0,3%
31,4%
14,3%
14,0%
1,1%
SSI
296
168
238
99
26
23
9
41
0
0
1
106
4
18
43
26
10
3
2
24
9
15
0
.%
100,0%
.%
.%
.%
.%
.%
.%
.%
.%
.%
.%
.%
UTI
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
56,8%
100,0%
41,6%
10,9%
9,7%
3,8%
17,2%
0,0%
0,0%
0,4%
44,5%
1,7%
7,6%
18,1%
10,9%
4,2%
1,3%
0,8%
10,1%
3,8%
6,3%
0,0%
UTI
292
192
228
44
2
5
2
35
0
0
1
131
3
9
62
47
7
0
3
29
8
21
0
.%
100,0%
.%
.%
.%
.%
.%
.%
.%
.%
.%
.%
.%
BSI(2)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
65,8%
100,0%
19,3%
0,9%
2,2%
0,9%
15,4%
0,0%
0,0%
0,4%
57,5%
1,3%
3,9%
27,2%
20,6%
3,1%
0,0%
1,3%
12,7%
3,5%
9,2%
0,0%
BSI(2)
154
152
173
90
24
38
3
25
0
0
2
58
0
3
25
22
6
0
2
15
10
4
1
.%
100,0%
.%
.%
.%
.%
.%
.%
.%
.%
.%
.%
.%
GI(3)
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
100,0%
100,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
100,0%
0,0%
0,0%
98,7%
100,0%
52,0%
13,9%
22,0%
1,7%
14,5%
0,0%
0,0%
1,2%
33,5%
0,0%
1,7%
14,5%
12,7%
3,5%
0,0%
1,2%
8,7%
5,8%
2,3%
0,6%
GI(3)
222
169
186
17
2
3
1
11
0
0
0
20
1
1
10
5
2
0
1
3
1
2
0
76,1%
100,0%
9,1%
1,1%
1,6%
0,5%
5,9%
0,0%
0,0%
0,0%
10,8%
0,5%
0,5%
5,4%
2,7%
1,1%
0,0%
0,5%
1,6%
0,5%
1,1%
0,0%
Tabela IVb. Wszystkie szpitale PL
N of HAI, all
N of HAI with microorganisms, all
N of microorganisms
GRAM-POSITIVE COCCI
STAPHYLOCOCCUS AUREUS
COAG.-NEG. STAPHYLOCOCCI
STREPTOCOCCUS SPP.
ENTEROCOCCUS SPP.
OTHER GRAM POSITIVE COCCI
GRAM-NEGATIVE COCCI
GRAM-POSITIVE BACILLI
ENTEROBACTERIACEAE
CITROBACTER SPP.
ENTEROBACTER SPP.
ESCHERICHIA COLI
KLEBSIELLA SPP.
PROTEUS SPP.
SERRATIA SPP.
OTHER ENTEROBACTERIACEAE
GRAM-NEG., NON-ENTEROBACTERIACEAE
ACINETOBACTER SPP.
PSEUDOMONAS AERUGINOSA
STENOTROPHOMONAS MALTOPHILIA
ECDC-PPS
Calkowite
1918
1053
1338
391
107
111
32
139
2
2
8
501
12
63
186
182
40
7
11
200
91
96
5
Hospital report p13
pps_PL-PL146-2015-05-07_2015-05-07_pl_c-1.xls
PSEUDOMONADACEAE FAMILY, OTHER
HAEMOPHILUS SPP.
ANAEROBIC BACILLI
BACTEROIDES SPP.
CLOSTRIDIUM DIFFICILE
OTHER ANAEROBES
OTHER BACTERIA
FUNGI
CANDIDA SPP.
ASPERGILLUS SPP.
OTHER PARASITES
VIRUS
NEGATIVE CODES(4)
MICRO-ORGANISM NOT IDENTIFIED
EXAMINATION NOT DONE
STERILE EXAMINATION
NOT (YET) AVAILABLE/MISSING
3
5
146
2
136
8
8
70
56
8
6
12
867
557
195
51
64
0,2%
0,4%
10,9%
0,1%
10,2%
0,6%
0,6%
5,2%
4,2%
0,6%
0,4%
0,9%
45,2%
29,0%
10,2%
2,7%
3,3%
2
5
0
0
0
0
6
29
17
7
5
0
339
248
54
17
20
0,6%
1,4%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
1,7%
8,3%
4,9%
2,0%
1,4%
0,0%
57,6%
42,1%
9,2%
2,9%
3,4%
0
0
6
1
0
5
0
2
2
0
0
0
128
73
38
6
11
0,0%
0,0%
2,5%
0,4%
0,0%
2,1%
0,0%
0,8%
0,8%
0,0%
0,0%
0,0%
43,2%
24,7%
12,8%
2,0%
3,7%
0
0
0
0
0
0
0
23
23
0
0
0
100
62
21
10
7
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
10,1%
10,1%
0,0%
0,0%
0,0%
34,2%
21,2%
7,2%
3,4%
2,4%
0
0
0
0
0
0
0
7
6
0
1
1
2
0
1
0
1
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
4,0%
3,5%
0,0%
0,6%
0,6%
1,3%
0,0%
0,6%
0,0%
0,6%
0
0
136
0
136
0
0
1
1
0
0
9
53
27
20
4
2
0,0%
0,0%
73,1%
0,0%
73,1%
0,0%
0,0%
0,5%
0,5%
0,0%
0,0%
4,8%
23,9%
12,2%
9,0%
1,8%
0,9%
LEGENDA:
(1) PN/LRI: zapalenia pluc i inne zakazenia dolnych drog oddechowych (uwzglednia PN1-PN5, PN-Nos, NEO-PNEU, LRI-BRON, LRI-LUNG)
(2) BSI: zakazenia lozyska naczyniowego (uwzglednia BSI, CRI3, NEO-LCBI, NEO-CNSB, NEO-CSEP)
(3) GI: zakazenia ukladu pokarmowego (uwzglednia GI-CDI, GI-GE, GI-GIT, GI-IAB, GI-Nos, NEO-NEC)
(4) Kody negatywne: odsetek wszystkich HAI
ECDC-PPS
Hospital report p14
pps_PL-PL146-2015-05-07_2015-05-07_pl_c-1.xls
Tabela V. Markery lekoopornosci czynnikow etiologicznych HAI
Szpital PL-PL146-2015-0507
%R
%R
N N det.
calk.
det.
Gram-dodatnie ziarenkowce
STAPHYLOCOCCUS AUREUS (MRSA)
0
0 .
.
Enterococcus spp. (VRE)
0
0 .
.
ENTEROCOCCUS FAECALIS
0
0 .
.
ENTEROCOCCUS FAECIUM
0
0 .
.
Enterobacteriaceae, C3G-R
0
0 .
.
ESCHERICHIA COLI
0
0 .
.
KLEBSIELLA SPP
0
0 .
.
KLEBSIELLA PNEUMONIAE
0
0 .
.
KLEBSIELLA OXYTOCA
0
0 .
.
ENTEROBACTER SPP
0
0 .
.
ENTEROBACTER AEROGENES
0
0 .
.
ENTEROBACTER CLOACAE
0
0 .
.
CITROBACTER SPP
0
0 .
.
PROTEUS SPP
0
0 .
.
SERRATIA SPP
0
0 .
.
MORGANELLA SPP
0
0 .
.
Enterobacteriaceae, CAR-R
0
0 .
.
ESCHERICHIA COLI
0
0 .
.
KLEBSIELLA SPP
0
0 .
.
KLEBSIELLA PNEUMONIAE
0
0 .
.
KLEBSIELLA OXYTOCA
0
0 .
.
ENTEROBACTER SPP
0
0 .
.
ENTEROBACTER AEROGENES
0
0 .
.
ENTEROBACTER CLOACAE
0
0 .
.
CITROBACTER SPP
0
0 .
.
PROTEUS SPP
0
0 .
.
SERRATIA SPP
0
0 .
.
MORGANELLA SPP
0
0 .
.
Gram-ujemne paleczki niefermentujace, CAR-R
PSEUDOMONAS AERUGINOSA
0
0 .
.
ACINETOBACTER BAUMANNII
0
0 .
.
Calkowite PL (n=160)
Liczba
Liczba
det.
%R
calk.
%R
det.
107
139
84
52
500
186
182
167
11
63
5
55
12
40
7
10
500
186
182
167
11
63
5
55
12
40
7
10
93
113
65
46
434
154
165
153
10
54
4
47
10
36
6
9
434
154
165
153
10
54
4
47
10
36
6
9
25,2
15,1
6
28,8
38,2
18,8
65,4
68,9
27,3
38,1
40
36,4
16,7
25
0
10
3,8
0,5
6,6
6,6
0
7,9
0
5,5
0
2,5
0
0
29
18,6
7,7
32,6
44
22,7
72,1
75,2
30
44,4
50
42,6
20
27,8
0
11,1
4,4
0,6
7,3
7,2
0
9,3
0
6,4
0
2,8
0
0
96
90
84
83
30,2
71,1
34,5
77,1
LEGENDA:
N=calkowita liczba izolatow
N det=okreslonych izolatow (izolaty z okreslona lekoopornoscia)
% R tot=N izolatow niewrazliwych * 100/N
% R det=N izolatow niewrazliwych * 100/N det
C3G-R: niewrazliwosc na III generacje cefalosporyn
CAR-R: niewrazliwosc na karbapenemy
ECDC-PPS
Hospital report p15
pps_PL-PL146-2015-05-07_2015-05-07_pl_c-1.xls
Tabela VI. Zakażenia związane z opieka zdrowotna: pochodzenie, związek HAI ze stosowaniem inwazyjnych
procedur, pochodzenie BSI
Szpital PL-PL146-2015-0507
N HAI
%/P50
Całkowita liczba HAI
5
100,0%
HAI obecne przy przyjęciu
0
0,0%
Pochodzenie HAI przy przyjęciu:
Ten sam szpital
Inny szpital
Pochodzenie inne/nieznane
HAI w trakcie aktualnej hospitalizacji
0
0
0
5
0,0%
0,0%
0,0%
100,0%
5
0
0
3
1
0
1
0
7d
0,0%
0,0%
60,0%
20,0%
0,0%
20,0%
0,0%
3
100,0%
0
3
0
0,0%
100,0%
0,0%
0
100,0%
0
.%
Bez cewnikowania pęcherza moczowego
0
.%
Brak danych dot. cewnikowania pęcherza moczowego
0
.%
Zakażenie łożyska naczyniowego, pierwotne (3)
Dostęp naczyniowy 48h przed wystąpieniem objawów
0
0
100,0%
.%
Brak dostępu naczyniowego
0
.%
Brak danych dot. dostępu naczyniowego
0
.%
Całkowita liczba BSI
0
100,0%
Zakażenia związane z dostępem naczyniowym
0
.%
0
.%
0
.%
0
.%
0
.%
0
.%
S-PUL
0
.%
S-UTI
0
.%
S-SSI
0
.%
S-DIG
0
.%
S-SST
0
.%
S-OTH
0
.%
0
.%
0
0
.%
.%
Dni do wystąpienia HAI (mediana) (1)
D1-2
D3-4
D5-7
D8-14
D15-21
>3 tyg.
Brak danych
Całkowite PL (n=160)
N HAI
1918
509
%/P50
100,0%
26,5%
206
153
150
1380
1334
29
146
257
342
209
351
46
10,7%
8,0%
7,8%
71,9%
12d
2,1%
10,6%
18,6%
24,8%
15,1%
25,4%
3,3%
502
249
212
41
292
100,0%
49,6%
42,2%
8,2%
100,0%
183
107
62,7%
36,6%
2
110
49
15
46
0,7%
100,0%
44,5%
13,6%
41,8%
154
63
52
37
11
8
44
9
9
6
8
4
8
100,0%
40,9%
33,8%
71,2%
7,1%
72,7%
28,6%
5,8%
5,8%
3,9%
5,2%
2,6%
5,2%
47
32
15
30,5%
20,8%
9,7%
Zakażenia związane z inwazyjnymi procedurami:
Zapalenie płuc, łącznie (2)
Intubacja w ciągu 48h przed wystąpieniem objawów
Brak intubacji
Brak danych dot. intubacji
Zakażenia układu moczowego, łącznie
Cewnikowanie pęcherza moczowego na 7 dni przed
wystąpieniem objawów
Źródło BSI (4)
C-CVC (z uwzględnieniem CRI3)
Z których CRI3-CVC
C-PVC
Z których CRI3-PVC
Wtórne BSI
BSI nieznanego pochodzenia i brak danych o pochodzeniu BSI
BSI nieznanego pochodzenia
Brak danych o pochodzeniu BSI
(1) Brak HAI przy przyjęciu
(2) uwzględnia PN1-PN5, PN-Nos, NEO-PNEU
(3) Pierwotne BSI = BSI związane z dostępem naczyniowym (uwzględnia CRI3) i BSI nieznanego pochodzenia
(4) Zakażenia łożyska naczyniowego (potwierdzone laboratoryjnie) pochodzenie, uwzględnia CRI3
ECDC-PPS
Hospital report p16
pps_PL-PL146-2015-05-07_2015-05-07_pl_c-1.xls
Tabela VII. Stosowanie antybiotyków: wskazania, droga podania, przyczyna w historii choroby
Szpital PL-PL146-2015-05-07
Calkowite PL (n=160)
N pacjentów
(1)
Pr% (95%CI) (2)
N AM (3)
Rel% (4)
N pacjentów
(5)
106
38.1% (32.4-44.1)
155
100,0%
9607
30.1% (29.6-30.6)
12709
100,00%
87
31.3% (25.9-37.1)
0
0,0%
6072
19.0% (18.6-19.5)
8253
64,90%
81
29.1% (23.9-34.9)
111
71,6%
4501
14.1% (13.7-14.5)
5907
46,50%
Zakażenie szpitalne (HI)
7
2.5% (1.0-5.1)
10
6,5%
1579
5.0% (4.7-5.2)
2289
18,00%
Inne zakażenia związane z opieka zdrowotna (LI)
0
0.0% (0.0-1.3)
0
0,0%
46
0.1% (0.1-0.2)
60
0,50%
1
0.4% (0.0-2.0)
0
0,0%
1640
5.1% (4.9-5.4)
1789
14,10%
Jedna dawka (SP1)
1
0.4% (0.0-2.0)
1
0,6%
798
2.5% (2.3-2.7)
833
6,60%
Jedna doba (SP2)
0
0.0% (0.0-1.3)
0
0,0%
335
1.1% (0.9-1.2)
353
2,80%
>1 dnia (SP3)
0
0.0% (0.0-1.3)
0
0,0%
515
1.6% (1.5-1.8)
603
4,70%
5
1.8% (0.6-4.1)
0
0,0%
1716
5.4% (5.1-5.6)
2137
16,80%
Całkowite
Pr% (95%CI) (6) N AM (7) Rel% (8)
Wskazania do antybiotykoterapii
Intencja terapeutyczna
Zakażenie pozaszpitalne (CI)
Profilaktyka okolooperacyjna
Profilaktyka medyczna (MP)
Inne wskazania (O)
0
0.0% (0.0-1.3)
0
0,0%
48
0.2% (0.1-0.2)
61
0,50%
23
8.3% (5.3-12.2)
0
0,0%
204
0.6% (0.6-0.7)
256
2,00%
0
0.0% (0.0-1.3)
0
0,0%
160
0.5% (0.4-0.6)
215
1,70%
Pozajelitowo
88
31.7% (26.2-37.5)
118
76,1%
8214
25.8% (25.3-26.2)
10563
83,10%
Doustnie
34
12.2% (8.6-16.7)
37
23,9%
1821
5.7% (5.5-6.0)
2087
16,40%
0
0.0% (0.0-1.3)
0
0,0%
58
0.2% (0.1-0.2)
59
0,50%
Tak
65
23.4% (18.5-28.8)
86
55,5%
6826
21.4% (21.0-21.9)
9060
71,30%
Nie
50
18.0% (13.7-23.0)
69
44,5%
2562
8.0% (7.7-8.3)
3205
25,20%
0
0.0% (0.0-1.3)
0
0,0%
333
1.0% (0.9-1.2)
444
3,50%
Wskazania nieznane, potwierdzono (UI)
Nieznane/brak danych (UNK)
Droga podania
Inne/nieznane
Przyczyna w historii choroby
Brak danych
LEGENDA:
(1)-(4)=wyniki Szpital PL-PL146-2015-05-07, (5)-(8)=wyniki dla wszystkich szpitali PL
(1&5) N pacjentów w trakcie antybiotykoterapii, (2&6) Odsetek częstości/całkowita N pacjentów + 95% przedział ufności
(3&7) N antybiotyków, (4&8) Relatywna częstość (% całkowitej liczby antybiotyków)
ECDC-PPS
Hospital report p17
pps_PL-PL146-2015-05-07_2015-05-07_pl_c-1.xls
Tabela VIII. Wskazania do antybiotykoterapii (miejsce zakazenia)
Całkowit Szpital PL-PL146-2015-05-07
a
%
CI
%
HI
Calkowite PL (n=160)
%
CI
%
HI
%
LI
%
92
100,0%
85
100,0%
7
100,0%
6279
100,0%
4557
100,0%
1674
100,0%
48
100,0%
30
32,6%
26
30,6%
4
57,1%
2087
33,2%
1560
34,2%
517
30,9%
10
20,8%
29
31,5%
25
29,4%
4
57,1%
1652
26,3%
1193
26,2%
451
26,9%
8
16,7%
1
1,1%
1
1,2%
0
0,0%
435
6,9%
367
8,1%
66
3,9%
2
4,2%
7
7,6%
7
8,2%
0
0,0%
1058
16,8%
798
17,5%
248
14,8%
12
25,0%
CYS (Symptomatic Lower UTI)
6
6,5%
6
7,1%
0
0,0%
795
12,7%
576
12,6%
211
12,6%
8
16,7%
PYE (Symptomatic Upper UTI)
1
1,1%
1
1,2%
0
0,0%
226
3,6%
195
4,3%
28
1,7%
3
6,3%
ASB (Asymptomatic bacteriuria)
0
0,0%
0
0,0%
0
0,0%
37
0,6%
27
0,6%
9
0,5%
1
2,1%
3
3,3%
2
2,4%
1
14,3%
624
9,9%
345
7,6%
265
15,8%
14
29,2%
Całkowita liczba rozpoznań (N zakazen)
Uklad oddechowy
PNEU (Pneumonia)
BRON (Acute bronchitis or exacerbations of chronic bronchitis)
Uklad moczowy
Zakazenia uogolnione
%
Całkowita
0
0,0%
0
0,0%
0
0,0%
179
2,9%
61
1,3%
116
6,9%
2
4,2%
CSEP (Clinical sepsis (suspected bloodstream infection without lab
confirmation=results not yet available, no blood cultures collected or
negative blood culture), excluding FN)
2
2,2%
1
1,2%
1
14,3%
162
2,6%
80
1,8%
79
4,7%
3
6,3%
FN (Febrile Neutropaenia or other form of manifestation of infection in
immunocompromised host (e.g., HIV, chemotherapy etc) with no clear anatomical
site)
BAC (Lab-confirmed bacteraemia)
0
0,0%
0
0,0%
0
0,0%
81
1,3%
42
0,9%
32
1,9%
7
14,6%
SIRS (Systemic inflammatory response with no clear anatomic site)
0
0,0%
0
0,0%
0
0,0%
99
1,6%
72
1,6%
25
1,5%
2
4,2%
UND (Completely undefined, site with no systemic inflammation)
1
1,1%
1
1,2%
0
0,0%
103
1,6%
90
2,0%
13
0,8%
0
0,0%
3
3,3%
3
3,5%
0
0,0%
113
1,8%
86
1,9%
26
1,6%
1
2,1%
12
13,0%
11
12,9%
1
14,3%
719
11,5%
501
11,0%
213
12,7%
5
10,4%
11
12,0%
10
11,8%
1
14,3%
481
7,7%
309
6,8%
167
10,0%
5
10,4%
1
1,1%
1
1,2%
0
0,0%
238
3,8%
192
4,2%
46
2,7%
0
0,0%
24
26,1%
24
28,2%
0
0,0%
1029
16,4%
716
15,7%
310
18,5%
3
6,3%
24
26,1%
24
28,2%
0
0,0%
911
14,5%
622
13,6%
287
17,1%
2
4,2%
Zakazenia ukladu sercowo-naczyniowego
Uklad pokarmowy
GI (GI infections (salmonellosis, antibiotic associated diarrhoea))
IA (Intraabdominal sepsis including hepatobiliary)
Skora/tkanka podskorna/kosci/stawy
SST (Cellulitis, wound, deep soft tissue not involving bone)
0
0,0%
0
0,0%
0
0,0%
118
1,9%
94
2,1%
23
1,4%
1
2,1%
Osrodkowy uklad nerwowy
7
7,6%
7
8,2%
0
0,0%
104
1,7%
82
1,8%
21
1,3%
1
2,1%
Oczy/uszy/nos/gardlo
3
3,3%
2
2,4%
1
14,3%
392
6,2%
337
7,4%
54
3,2%
1
2,1%
EYE (Endophthalmitis)
0
0,0%
0
0,0%
0
0,0%
29
0,5%
25
0,5%
4
0,2%
0
0,0%
ENT (Infections of ear, mouth, nose, throat or larynx)
3
3,3%
2
2,4%
1
14,3%
363
5,8%
312
6,8%
50
3,0%
1
2,1%
3
3,3%
3
3,5%
0
0,0%
131
2,1%
112
2,5%
18
1,1%
1
2,1%
OBGY (Obstetric or gynaecological infections, STD in women)
0
0,0%
0
0,0%
0
0,0%
103
1,6%
85
1,9%
17
1,0%
1
2,1%
GUM (Prostatitis, epididymoorchitis, STD in men)
3
3,3%
3
3,5%
0
0,0%
28
0,4%
27
0,6%
1
0,1%
0
0,0%
0
0,0%
0
0,0%
0
0,0%
22
0,4%
20
0,4%
2
0,1%
0
0,0%
BJ (Septic arthritis (including prosthetic joint), osteomyelitis)
Uklad moczowo-plciowy
Brak danych/nieznane
LEGENDA:
CI: leczenie zakażenia pozaszpitalnego
HI: leczenie zakażenia szpitalnego
ECDC-PPS
Hospital report p18
pps_PL-PL146-2015-05-07_2015-05-07_pl_c-1.xls
Tabela IX. Leki przeciwdrobnoustrojowe (ATC4 i ATC5) ze wzgledu na wskazania
Szpital PL-PL146-2015-05-07
Trt
%
SP
%
Calk.
%
120 100,0%
1 100,0%
Calkowita liczba lekow przeciwdrobnoustrojowych
155 100,0%
8
6,7%
0
0,0%
A07AA (Intestinal antiinfectives, antibiotics)
14
9,0%
0
0,0%
0
0,0%
A07AA01 (Neomycin (oral))
0
0,0%
2
1,7%
0
0,0%
A07AA02 (Nystatin)
8
5,2%
0
0,0%
0
0,0%
A07AA04 (Streptomycin (oral))
0
0,0%
0
0,0%
0
0,0%
A07AA07 (Amphotericin B (oral))
0
0,0%
6
5,0%
0
0,0%
A07AA09 (Vancomycin (oral))
6
3,9%
A07AA10 (Colistin (oral))
0
0,0%
A07AA11 (Rifaximin)
0
0,0%
A07AA51 (Neomycin, combinations (oral))
0
0,0%
J01AA (Tetracyclines)
1
0,6%
J01AA02 (Doxycycline)
1
0,6%
J01AA07 (Tetracycline)
0
0,0%
J01AA12 (Tigecycline)
0
0,0%
J01BA (Amphenicols)
1
0,6%
J01BA01 (Chloramphenicol)
1
0,6%
J01CA (Penicillins, extended spectrum without anti-pseudomonal
1 activity)
0,6%
J01CA01 (Ampicillin)
1
0,6%
J01CA04 (Amoxicillin)
0
0,0%
J01CA05 (Carindacillin)
0
0,0%
J01CA12 (Piperacillin)
0
0,0%
J01CA51 (Ampicillin, combinations)
0
0,0%
J01CE (Beta-lactamase sensitive penicillins)
9
5,8%
J01CE01 (Benzylpenicillin)
4
2,6%
J01CE02 (Phenoxymethylpenicillin)
0
0,0%
J01CE08 (Benzathine benzylpenicillin)
0
0,0%
J01CE09 (Procaine benzylpenicillin)
5
3,2%
J01CE10 (Benzathine phenoxymethylpenicillin)
0
0,0%
J01CF (Beta-lactamase resistant penicillins)
0
0,0%
J01CF01 (Dicloxacillin)
0
0,0%
J01CF02 (Cloxacillin)
0
0,0%
J01CF04 (Oxacillin)
0
0,0%
J01CF05 (Flucloxacillin)
0
0,0%
J01CG (Beta-lactamase inhibitors)
0
0,0%
J01CG01 (Sulbactam)
0
0,0%
J01CG02 (Tazobactam)
0
0,0%
J01CR (Combinations of penicillins, incl. beta-lactamase inhibitors)
13
8,4%
J01CR01 (Ampicillin and enzyme inhibitor)
0
0,0%
J01CR02 (Amoxicillin and enzyme inhibitor)
13
8,4%
J01CR04 (Sultamicillin)
0
0,0%
J01CR05 (Piperacillin and enzyme inhibitor)
0
0,0%
ECDC-PPS
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
9
4
0
0
5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8
0
8
0
0
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,8%
0,8%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
7,5%
3,3%
0,0%
0,0%
4,2%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
6,7%
0,0%
6,7%
0,0%
0,0%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
Hospital report p19
Calkowite PL (n=160)
MP
% Calk.
%
6 100,0% 12709 100,0%
2 33,3%
187
1,5%
0
0,0%
5
0,0%
2 33,3%
30
0,2%
0
0,0%
4
0,0%
0
0,0%
1
0,0%
0
0,0%
112
0,9%
0
0,0%
13
0,1%
0
0,0%
20
0,2%
0
0,0%
2
0,0%
0
0,0%
83
0,7%
0
0,0%
71
0,6%
0
0,0%
1
0,0%
0
0,0%
11
0,1%
0
0,0%
2
0,0%
0
0,0%
2
0,0%
1 16,7%
508
4,0%
1 16,7%
305
2,4%
0
0,0%
189
1,5%
0
0,0%
1
0,0%
0
0,0%
7
0,1%
0
0,0%
6
0,0%
0
0,0%
44
0,3%
0
0,0%
33
0,3%
0
0,0%
3
0,0%
0
0,0%
1
0,0%
0
0,0%
6
0,0%
0
0,0%
1
0,0%
0
0,0%
72
0,6%
0
0,0%
1
0,0%
0
0,0%
68
0,5%
0
0,0%
2
0,0%
0
0,0%
1
0,0%
0
0,0%
20
0,2%
0
0,0%
4
0,0%
0
0,0%
16
0,1%
0
0,0% 1864 14,7%
0
0,0%
87
0,7%
0
0,0% 1570 12,4%
0
0,0%
9
0,1%
0
0,0%
198
1,6%
Trt
%
8251 100,0%
145
1,8%
0
0,0%
14
0,2%
4
0,0%
1
0,0%
109
1,3%
5
12
0
65
54
0
11
2
2
331
198
123
1
4
5
37
29
1
1
6
0
63
1
59
2
1
14
3
11
1255
54
1052
9
140
0,1%
0,1%
0,0%
0,8%
0,7%
0,0%
0,1%
0,0%
0,0%
4,0%
2,4%
1,5%
0,0%
0,0%
0,1%
0,4%
0,4%
0,0%
0,0%
0,1%
0,0%
0,8%
0,0%
0,7%
0,0%
0,0%
0,2%
0,0%
0,1%
15,2%
0,7%
12,7%
0,1%
1,7%
SP
%
1789 100,0%
2
0,1%
1
0,1%
0
0,0%
0
0,0%
0
0,0%
0
0,0%
0
0
1
5
4
1
0
0
0
23
12
10
0
1
0
0
0
0
0
0
0
4
0
4
0
0
1
1
0
105
6
90
0
9
0,0%
0,0%
0,1%
0,3%
0,2%
0,1%
0,0%
0,0%
0,0%
1,3%
0,7%
0,6%
0,0%
0,1%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,2%
0,0%
0,2%
0,0%
0,0%
0,1%
0,1%
0,0%
5,9%
0,3%
5,0%
0,0%
0,5%
MP
2137
30
2
12
0
0
1
%
100,0%
1,4%
0,1%
0,6%
0,0%
0,0%
0,0%
7
7
1
10
10
0
0
0
0
129
84
43
0
2
0
3
0
2
0
0
1
2
0
2
0
0
4
0
4
407
21
339
0
47
0,3%
0,3%
0,0%
0,5%
0,5%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
6,0%
3,9%
2,0%
0,0%
0,1%
0,0%
0,1%
0,0%
0,1%
0,0%
0,0%
0,0%
0,1%
0,0%
0,1%
0,0%
0,0%
0,2%
0,0%
0,2%
19,0%
1,0%
15,9%
0,0%
2,2%
pps_PL-PL146-2015-05-07_2015-05-07_pl_c-1.xls
Calkowite PL (n=160)
Szpital PL-PL146-2015-05-07
Calk.
%
J01DB (First-generation cephalosporins)
1
0,6%
J01DB01 (Cefalexin)
0
0,0%
J01DB02 (Cefaloridine)
0
0,0%
J01DB04 (Cefazolin)
1
0,6%
J01DB06 (Cefazedone)
0
0,0%
J01DC (Second-generation cephalosporins)
0
0,0%
J01DC02 (Cefuroxime)
0
0,0%
J01DC03 (Cefamandole)
0
0,0%
J01DC04 (Cefaclor)
0
0,0%
J01DD (Third-generation cephalosporins)
43
27,7%
J01DD01 (Cefotaxime)
0
0,0%
J01DD02 (Ceftazidime)
0
0,0%
J01DD04 (Ceftriaxone)
43
27,7%
J01DD08 (Cefixime)
0
0,0%
J01DD09 (Cefodizime)
0
0,0%
J01DD17 (Cefcapene)
0
0,0%
J01DD54 (Ceftriaxone, combinations)
0
0,0%
J01DD62 (Cefoperazone, combinations)
0
0,0%
J01DE (Fourth-generation cephalosporins)
0
0,0%
J01DE01 (Cefepime)
0
0,0%
J01DH (Carbapenems)
7
4,5%
J01DH02 (Meropenem)
7
4,5%
J01DH03 (Ertapenem)
0
0,0%
J01DH51 (Imipenem and enzyme inhibitor)
0
0,0%
J01DI (Other cephalosporins and penems)
0
0,0%
J01DI02 (Ceftaroline fosamil )
0
0,0%
J01EA (Trimethoprim and derivatives)
0
0,0%
J01EA01 (Trimethoprim)
0
0,0%
J01EB (Short-acting sulfonamides)
0
0,0%
J01EB02 (Sulfamethizole)
0
0,0%
J01EC (Intermediate-acting sulfonamides)
1
0,6%
J01EC01 (Sulfamethoxazole)
0
0,0%
J01EC02 (Sulfadiazine)
1
0,6%
J01EC20 (Combinations of intermediate-acting sulfonamides) 0
0,0%
J01ED (Long-acting sulfonamides)
0
0,0%
J01ED01 (Sulfadimethoxine)
0
0,0%
J01ED04 (Sulfametoxydiazine)
0
0,0%
J01EE (Combinations of sulfonamides and trimethoprim, incl. derivatives)
3
1,9%
J01EE01 (Sulfamethoxazole and trimethoprim)
3
1,9%
J01EE02 (Sulfadiazine and trimethoprim)
0
0,0%
J01EE03 (Sulfametrole and trimethoprim)
0
0,0%
J01EE04 (Sulfamoxole and trimethoprim)
0
0,0%
ECDC-PPS
Trt
0
0
0
0
0
0
0
0
0
37
0
0
37
0
0
0
0
0
0
0
7
7
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
1
1
0
0
0
%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
30,8%
0,0%
0,0%
30,8%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
5,8%
5,8%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,8%
0,0%
0,8%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,8%
0,8%
0,0%
0,0%
0,0%
SP
%
1 100,0%
0
0,0%
0
0,0%
1 100,0%
0
0,0%
0
0,0%
0
0,0%
0
0,0%
0
0,0%
0
0,0%
0
0,0%
0
0,0%
0
0,0%
0
0,0%
0
0,0%
0
0,0%
0
0,0%
0
0,0%
0
0,0%
0
0,0%
0
0,0%
0
0,0%
0
0,0%
0
0,0%
0
0,0%
0
0,0%
0
0,0%
0
0,0%
0
0,0%
0
0,0%
0
0,0%
0
0,0%
0
0,0%
0
0,0%
0
0,0%
0
0,0%
0
0,0%
0
0,0%
0
0,0%
0
0,0%
0
0,0%
0
0,0%
Hospital report p20
MP
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
16,7%
16,7%
0,0%
0,0%
0,0%
Calk.
1058
2
1
1051
4
1438
1324
112
2
1382
283
191
867
1
1
1
21
17
40
40
496
304
9
183
2
2
27
27
1
1
22
17
1
4
3
2
1
405
362
12
2
18
%
8,3%
0,0%
0,0%
8,3%
0,0%
11,3%
10,4%
0,9%
0,0%
10,9%
2,2%
1,5%
6,8%
0,0%
0,0%
0,0%
0,2%
0,1%
0,3%
0,3%
3,9%
2,4%
0,1%
1,4%
0,0%
0,0%
0,2%
0,2%
0,0%
0,0%
0,2%
0,1%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
3,2%
2,8%
0,1%
0,0%
0,1%
Trt
36
1
0
34
1
896
872
22
2
1052
222
154
653
1
1
0
9
12
29
29
454
273
8
173
2
2
10
10
1
1
14
11
1
2
2
1
1
211
192
9
0
2
%
0,4%
0,0%
0,0%
0,4%
0,0%
10,9%
10,6%
0,3%
0,0%
12,7%
2,7%
1,9%
7,9%
0,0%
0,0%
0,0%
0,1%
0,1%
0,4%
0,4%
5,5%
3,3%
0,1%
2,1%
0,0%
0,0%
0,1%
0,1%
0,0%
0,0%
0,2%
0,1%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
2,6%
2,3%
0,1%
0,0%
0,0%
SP
990
1
0
986
3
249
197
52
0
121
24
9
77
0
0
1
10
0
1
1
2
2
0
0
0
0
6
6
0
0
3
1
0
2
0
0
0
25
25
0
0
0
%
55,3%
0,1%
0,0%
55,1%
0,2%
13,9%
11,0%
2,9%
0,0%
6,8%
1,3%
0,5%
4,3%
0,0%
0,0%
0,1%
0,6%
0,0%
0,1%
0,1%
0,1%
0,1%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,3%
0,3%
0,0%
0,0%
0,2%
0,1%
0,0%
0,1%
0,0%
0,0%
0,0%
1,4%
1,4%
0,0%
0,0%
0,0%
MP
30
0
1
29
0
223
186
37
0
148
28
19
96
0
0
0
1
4
9
9
19
12
0
7
0
0
10
10
0
0
4
4
0
0
1
1
0
159
137
3
2
14
%
1,4%
0,0%
0,0%
1,4%
0,0%
10,4%
8,7%
1,7%
0,0%
6,9%
1,3%
0,9%
4,5%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,2%
0,4%
0,4%
0,9%
0,6%
0,0%
0,3%
0,0%
0,0%
0,5%
0,5%
0,0%
0,0%
0,2%
0,2%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
7,4%
6,4%
0,1%
0,1%
0,7%
pps_PL-PL146-2015-05-07_2015-05-07_pl_c-1.xls
Szpital PL-PL146-2015-05-07
Trt
%
SP
%
Calk.
%
0
0,0%
0
0,0%
J01EE05 (Sulfadimidine and trimethoprim)
0
0,0%
0
0,0%
0
0,0%
J01EE06 (Sulfadiazine and tetroxoprim)
0
0,0%
0
0,0%
0
0,0%
J01EE07 (Sulfamerazine and trimethoprim)
0
0,0%
6
5,0%
0
0,0%
J01FA (Macrolides)
6
3,9%
0
0,0%
0
0,0%
J01FA01 (Erythromycin)
0
0,0%
3
2,5%
0
0,0%
J01FA02 (Spiramycin)
3
1,9%
0
0,0%
0
0,0%
J01FA06 (Roxithromycin)
0
0,0%
2
1,7%
0
0,0%
J01FA09 (Clarithromycin)
2
1,3%
1
0,8%
0
0,0%
J01FA10 (Azithromycin)
1
0,6%
4
3,3%
0
0,0%
J01FF (Lincosamides)
5
3,2%
4
3,3%
0
0,0%
J01FF01 (Clindamycin)
5
3,2%
0
0,0%
0
0,0%
J01FF02 (Lincomycin)
0
0,0%
0
0,0%
0
0,0%
J01GA (Streptomycins)
0
0,0%
0
0,0%
0
0,0%
J01GA01 (Streptomycin (parenteral))
0
0,0%
5
4,2%
0
0,0%
J01GB (Aminoglycosides)
5
3,2%
0
0,0%
0
0,0%
J01GB01 (Tobramycin)
0
0,0%
1
0,8%
0
0,0%
J01GB03 (Gentamicin)
1
0,6%
4
3,3%
0
0,0%
J01GB06 (Amikacin)
4
2,6%
0
0,0%
0
0,0%
J01GB07 (Netilmicin)
0
0,0%
14 11,7%
0
0,0%
J01MA (Fluoroquinolones)
21
13,5%
0
0,0%
0
0,0%
J01MA01 (Ofloxacin)
0
0,0%
14 11,7%
0
0,0%
J01MA02 (Ciprofloxacin)
20
12,9%
0
0,0%
0
0,0%
J01MA03 (Pefloxacin)
0
0,0%
0
0,0%
0
0,0%
J01MA06 (Norfloxacin)
0
0,0%
0
0,0%
0
0,0%
J01MA12 (Levofloxacin)
1
0,6%
0
0,0%
0
0,0%
J01MA14 (Moxifloxacin)
0
0,0%
0
0,0%
0
0,0%
J01MB (Other quinolones)
0
0,0%
0
0,0%
0
0,0%
J01MB02 (Nalidixic acid)
0
0,0%
0
0,0%
0
0,0%
J01MB04 (Pipemidic acid)
0
0,0%
0
0,0%
0
0,0%
J01MB06 (Cinoxacin)
0
0,0%
0
0,0%
0
0,0%
J01RA (Combinations of antibacterials)
0
0,0%
0
0,0%
0
0,0%
J01RA01 (Penicillins, combinations with other antibacterials) 0
0,0%
0
0,0%
0
0,0%
J01RA02 (Sulfonamides, combinations with other antibacterials
0 (excl.
0,0%
trimethoprim))
0
0,0%
0
0,0%
J01RA03 (Cefuroxime, combinations with other antibacterials)0
0,0%
4
3,3%
0
0,0%
J01XA (Glycopeptide antibacterials)
5
3,2%
4
3,3%
0
0,0%
J01XA01 (Vancomycin (parenteral))
5
3,2%
0
0,0%
0
0,0%
J01XA02 (Teicoplanin)
0
0,0%
0
0,0%
0
0,0%
J01XB (Polymyxins)
0
0,0%
0
0,0%
0
0,0%
J01XB01 (Colistin (injection, infusion))
0
0,0%
5
4,2%
0
0,0%
J01XD (Imidazole derivatives)
5
3,2%
5
4,2%
0
0,0%
J01XD01 (Metronidazole (parenteral))
5
3,2%
0
0,0%
0
0,0%
J01XE (Nitrofuran derivatives)
0
0,0%
ECDC-PPS
Hospital report p21
Calkowite PL (n=160)
MP
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
16,7%
16,7%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
16,7%
0,0%
16,7%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
Calk.
8
1
2
230
22
9
2
176
21
293
287
6
7
7
593
7
219
366
1
1510
5
1343
12
33
107
10
5
1
2
2
41
10
4
27
402
371
31
105
105
900
900
71
%
0,1%
0,0%
0,0%
1,8%
0,2%
0,1%
0,0%
1,4%
0,2%
2,3%
2,3%
0,0%
0,1%
0,1%
4,7%
0,1%
1,7%
2,9%
0,0%
11,9%
0,0%
10,6%
0,1%
0,3%
0,8%
0,1%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,3%
0,1%
0,0%
0,2%
3,2%
2,9%
0,2%
0,8%
0,8%
7,1%
7,1%
0,6%
Trt
5
1
2
193
12
8
2
155
16
222
219
3
7
7
442
3
154
285
0
1094
1
970
11
22
89
1
4
1
2
1
31
8
4
19
351
325
26
101
101
534
534
41
%
0,1%
0,0%
0,0%
2,3%
0,1%
0,1%
0,0%
1,9%
0,2%
2,7%
2,7%
0,0%
0,1%
0,1%
5,4%
0,0%
1,9%
3,5%
0,0%
13,3%
0,0%
11,8%
0,1%
0,3%
1,1%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,4%
0,1%
0,0%
0,2%
4,3%
3,9%
0,3%
1,2%
1,2%
6,5%
6,5%
0,5%
SP
0
0
0
3
1
1
0
1
0
19
19
0
0
0
32
3
19
10
0
45
0
42
0
2
0
1
1
0
0
1
1
0
0
1
4
4
0
1
1
128
128
4
%
0,0%
0,0%
0,0%
0,2%
0,1%
0,1%
0,0%
0,1%
0,0%
1,1%
1,1%
0,0%
0,0%
0,0%
1,8%
0,2%
1,1%
0,6%
0,0%
2,5%
0,0%
2,3%
0,0%
0,1%
0,0%
0,1%
0,1%
0,0%
0,0%
0,1%
0,1%
0,0%
0,0%
0,1%
0,2%
0,2%
0,0%
0,1%
0,1%
7,2%
7,2%
0,2%
MP
3
0
0
19
6
0
0
8
5
44
42
2
0
0
89
0
36
52
1
313
4
281
1
9
10
8
0
0
0
0
6
2
0
4
23
18
5
2
2
188
188
21
%
0,1%
0,0%
0,0%
0,9%
0,3%
0,0%
0,0%
0,4%
0,2%
2,1%
2,0%
0,1%
0,0%
0,0%
4,2%
0,0%
1,7%
2,4%
0,0%
14,6%
0,2%
13,1%
0,0%
0,4%
0,5%
0,4%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,3%
0,1%
0,0%
0,2%
1,1%
0,8%
0,2%
0,1%
0,1%
8,8%
8,8%
1,0%
pps_PL-PL146-2015-05-07_2015-05-07_pl_c-1.xls
Calkowite PL (n=160)
Szpital PL-PL146-2015-05-07
J01XE01 (Nitrofurantoin)
J01XX (Other antibacterials)
J01XX01 (Fosfomycin)
J01XX08 (Linezolid)
J02AA (Antimycotics, antibiotics)
J02AA01 (Amphotericin B (parenteral))
J02AB (Imidazole derivatives)
J02AB02 (Ketoconazole)
J02AC (Triazole derivatives)
J02AC01 (Fluconazole)
J02AC02 (Itraconazole)
J02AC03 (Voriconazole)
J02AC04 (Posaconazole)
J02AX (Other antimycotics for systemic use)
J02AX01 (Flucytosine)
J02AX04 (Caspofungin)
J02AX05 (Micafungin)
J02AX06 (Anidulafungin)
J04AB (Antimycobacterials, antibiotics)
J04AB02 (Rifampicin)
J04AC (Hydrazides)
J04AC01 (Isoniazid)
J04AK (Other drugs for treatment of tuberculosis)
J04AK01 (Pyrazinamide)
J04AK02 (Ethambutol)
P01AB (Nitroimidazole derivatives)
P01AB01 (Metronidazole (oral, rectal))
Calk.
0
2
0
2
0
0
1
1
5
4
1
0
0
0
0
0
0
0
2
2
0
0
2
1
1
2
2
%
0,0%
1,3%
0,0%
1,3%
0,0%
0,0%
0,6%
0,6%
3,2%
2,6%
0,6%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
1,3%
1,3%
0,0%
0,0%
1,3%
0,6%
0,6%
1,3%
1,3%
Trt
0
2
0
2
0
0
0
0
2
2
0
0
0
0
0
0
0
0
2
2
0
0
2
1
1
2
2
%
0,0%
1,7%
0,0%
1,7%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
1,7%
1,7%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
1,7%
1,7%
0,0%
0,0%
1,7%
0,8%
0,8%
1,7%
1,7%
SP
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
MP
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
Calk.
71
57
2
55
19
19
5
5
468
403
14
26
25
27
3
17
6
1
51
51
3
3
55
26
29
213
213
%
0,6%
0,4%
0,0%
0,4%
0,1%
0,1%
0,0%
0,0%
3,7%
3,2%
0,1%
0,2%
0,2%
0,2%
0,0%
0,1%
0,0%
0,0%
0,4%
0,4%
0,0%
0,0%
0,4%
0,2%
0,2%
1,7%
1,7%
Trt
41
49
1
48
16
16
3
3
240
207
8
23
2
25
3
15
6
1
50
50
3
3
47
22
25
179
179
%
0,5%
0,6%
0,0%
0,6%
0,2%
0,2%
0,0%
0,0%
2,9%
2,5%
0,1%
0,3%
0,0%
0,3%
0,0%
0,2%
0,1%
0,0%
0,6%
0,6%
0,0%
0,0%
0,6%
0,3%
0,3%
2,2%
2,2%
SP
4
4
1
3
0
0
0
0
6
6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
4
%
0,2%
0,2%
0,1%
0,2%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,3%
0,3%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,2%
0,2%
MP
21
2
0
2
0
0
1
1
203
174
5
2
22
2
0
2
0
0
1
1
0
0
8
4
4
27
27
%
1,0%
0,1%
0,0%
0,1%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
9,5%
8,1%
0,2%
0,1%
1,0%
0,1%
0,0%
0,1%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,4%
0,2%
0,2%
1,3%
1,3%
LEGENDA:
Trt: intencja terapeutyczna, SP: profilaktyka chirurgiczna, MP: profilaktyka medyczna
ECDC-PPS
Hospital report p22
pps_PL-PL146-2015-05-07_2015-05-07_pl_c-1.xls
Tabela X. HAI i stosowanie antybiotyków ze względu na czynniki ryzyka (tylko protokół standardowy)
Wszyscy pacjenci
Wiek
<1 r.z.
1-4 r.z.
5-14 r.z.
15-24 r.z.
25-34 r.z.
35-44 r.z.
45-54 r.z.
55-64 r.z.
65-74 r.z.
75-84 r.z.
>=85 r.z.
Plec
K
M
Brak danych/nieznana
Czas pobytu (7)
1-3d
4-7d
8-14d
>2tyg.
Brak danych/nieznany
N (1)
278
Szpital PL-PL146-2015-05-07
% Calk.
% HAI
(2) n HAI
(3)
n AM
100,0%
5
1,8%
106
N (4)
31898
Całkowite PL (n=160)
% Calk.
% HAI
(5) n HAI
(6) n AM
100,0% 1788
5,6%
9607
% AM
(6)
30,1%
7
12
14
12
2,5%
4,3%
5,0%
4,3%
0
0
0
0
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
2
1
5
7
28,6%
8,3%
35,7%
58,3%
2160
809
1479
1640
6,8%
2,5%
4,6%
5,1%
172
29
50
48
8,0%
3,6%
3,4%
2,9%
615
351
457
415
28,5%
43,4%
30,9%
25,3%
11
18
21
50
56
44
33
4,0%
6,5%
7,6%
18,0%
20,1%
15,8%
11,9%
0
0
0
2
2
0
1
0,0%
0,0%
0,0%
4,0%
3,6%
0,0%
3,0%
4
6
8
18
23
14
18
36,4%
33,3%
38,1%
36,0%
41,1%
31,8%
54,5%
2888
2372
2809
5841
5601
4520
1779
9,1%
7,4%
8,8%
18,3%
17,6%
14,2%
5,6%
95
102
130
344
356
315
147
3,3%
4,3%
4,6%
5,9%
6,4%
7,0%
8,3%
670
653
836
1694
1677
1496
743
23,2%
27,5%
29,8%
29,0%
29,9%
33,1%
41,8%
148
130
0
53,2%
46,8%
0,0%
3
2
0
2,0%
1,5%
52
54
0
35,1%
41,5%
.%
16782
15089
27
52,6%
47,3%
0,1%
820
967
1
4,9%
6,4%
3,7%
4624
4974
9
27,6%
33,0%
33,3%
103
94
66
15
0
37,1%
33,8%
23,7%
5,4%
0,0%
0
3
1
1
0
0,0%
3,2%
1,5%
6,7%
16
37
43
10
0
15,5%
39,4%
65,2%
66,7%
.%
11469
8940
5827
4779
883
36,0%
28,0%
18,3%
15,0%
2,8%
189
499
478
616
6
1,6%
5,6%
8,2%
12,9%
0,7%
2527
3013
2255
1582
230
22,0%
33,7%
38,7%
33,1%
26,0%
2,0%
0,0%
0,0%
100
1
5
0
39,4%
100,0%
21,7%
.%
22735
5351
3633
179
71,3%
16,8%
11,4%
0,6%
998
518
262
10
4,4%
9,7%
7,2%
5,6%
5699
2464
1361
83
25,1%
46,0%
37,5%
46,4%
1,0%
3,2%
5,9%
68
25
13
0
34,3%
39,7%
76,5%
.%
24237
4350
1522
1789
76,0%
13,6%
4,8%
5,6%
883
488
276
141
3,6%
11,2%
18,1%
7,9%
6452
1761
745
649
26,6%
40,5%
48,9%
36,3%
1,9%
0,0%
97
9
0
36,6%
69,2%
.%
29593
2248
57
92,8%
7,0%
0,2%
1191
592
5
4,0%
26,3%
8,8%
8177
1411
19
27,6%
62,8%
33,3%
0,0%
3,0%
18
88
0
16,1%
53,0%
.%
13897
17953
48
43,6%
56,3%
0,2%
539
1247
2
3,9%
6,9%
4,2%
1720
7873
14
12,4%
43,9%
29,2%
0,9%
6,7%
74
32
0
31,8%
71,1%
.%
26979
4858
61
84,6%
15,2%
0,2%
982
806
0
3,6%
16,6%
0,0%
6670
2919
18
24,7%
60,1%
29,5%
1,8%
0,0%
99
7
0
36,5%
100,0%
.%
30903
941
54
96,9%
3,0%
0,2%
1438
346
4
4,7%
36,8%
7,4%
8890
707
10
28,8%
75,1%
18,5%
Zabieg operacyjny od przyjęcia
Brak zabiegu operacyjnego
254
91,4%
Zabieg z katalogu NHSN
1
0,4%
Zabieg spoza katalogu NHSN/minimalnie
23inwazyjny
8,3%
Brak danych/nieznane
0
0,0%
Wynik w skali McCabe
Przezycie >5 lat
198
71,2%
Przezycie <5 lat
63
22,7%
Przezycie <1 roku
17
6,1%
Brak danych/nieznany
0
0,0%
Centralny cewnik naczyniowy
Nie
265
95,3%
Tak
13
4,7%
Brak danych/nieznane
0
0,0%
Obwodowy cewnik żylny
Nie
Tak
Brak danych/nieznane
Cewnik moczowy
Nie
Tak
Brak danych/nieznane
Intubacja
Nie
Tak
Brak danych/nieznane
% AM
(3)
38,1%
5
0
0
0
2
2
1
0
5
0
0
112
166
0
40,3%
59,7%
0,0%
0
5
0
233
45
0
83,8%
16,2%
0,0%
2
3
0
271
7
0
97,5%
2,5%
0,0%
5
0
0
.%
.%
.%
.%
.%
.%
.%
.%
LEGENDA:
(1)-(3)=wyniki Szpital PL-PL146-2015-05-07, (4)-(6)=wyniki dla wszystkich szpitali PL
(1)&(4) calkowita liczba pacjentow w kategorii
(2)&(5) odsetek (kolumny), (3)&(6) odsetek (wiersze)
HAI: pacjenci z >=1 zakazeniem zwiazanym z opieka zdrowotna, AM: pacjenci otrzymujacy>=1 lek przeciwdrobnoustrojowy
(7) Dni hospitalizacji do wystapienia zakazenia
Wystepowanie HAI i stosowanie antybiotykow
N
%
Pacjent ma HAI
5
-> Brak danych o zakazeniach:
0
Otrzymuje antybiotyk
106
-> Brak danych o
antybiotykoterapii
ECDC-PPS
0
na podstawie formularzy
(95% CI)
1,8% (0.6 - 4.1)
0,0%
38,1% (32.4 - 44.1)
0,0%
N
%
1795
7
9609
2
Hospital report p23
(95% CI)
5,6% (5.4 - 5.9)
0,4%
30,1% (29.6 - 30.6)
0,0%
pps_PL-PL146-2015-05-07_2015-05-07_pl_c-1.xls
Standaryzowany wspolczynnik HAI i stosowania antybiotykow
Protokol light û wszystkie szpitale (n=160)
Obserwowana i oczekiwana czestosc wystepowania zakazen zwiazanych z opieka zdrowotna
1
Protokol standardowy (n=160)
Rozklad standaryzowanego wspolczynnika HAI (SIR)
ECDC-pPPS
Hospital report p24
pps_PL-PL146-2015-05-07_2015-05-07_pl_c-1.xls
Obserwowana czestosc wystepowania HAI % (O)
6 0 2 4 86 8 10 12 14 16 18 20 22
Protokol standardowy (n=160)
Obserwowany % HAI:
1.8% (95%CI 0.6-4.1; P 25)
Spodziewany % HAI :
7.3% (P 80)
SIR (O/E): 0.25 (95%CI 0.08-0.57; P 21)
0
2
4
6
8
10
12
Spodziewana czestosc HAI %(E)
- - PL-PL146-2015-05-07
14
16
Obserwowana czestosc stos. antybiotykow % (O)SIR (O/E) - EU
0 10 20 30 40 50 600 70 80 90 2100
4
Obserwowana czestosc stos. antybiotykow % (O)SIR (O/E) - EU
0 10 20 30 40 50 600 70 80 1
90 100 2
3
Obserwowana czestosc wystepowania HAI % (O)
40 2 4 56 8 10 12 14 16 18 20 22
Protokol light û wszystkie szpitale (n=160)
Inne szpitale w PPS (EU); lines=median
Obserwowana vs przewidywana (spodziewana), ze wzgledu na specjalnosc pacjenta
Obserwowany % HAI:
1.8% (95%CI 0.6-4.1; P 25)
Spodziewany % HAI :
6.1% (P 69)
SIR (O/E): 0.29 (95%CI 0.10-0.69; P 23)
0
2
4
6
8
10
12
14
Spodziewana czestosc HAI %(E)
- - PL-PL146-2015-05-07
16
1
Inne szpitale w PPS (EU); lines=media
Obserwowana vs przewidywana (spodziewana), ze wzgledu na czynniki ryzyka
Obserwowana i oczekiwana czestosc wystepowania zakazen zwiazanych z opieka zdrowotna i stosowania antybiotykow
Obserwowany % AU :
38.1% (95%CI 32.4-44.1; P 81)
Spodziewany AU %:
43.9% (P 94)
Standaryzowany wspolczynnik HAI (SIR), ze wzgledu na specjalnosc (protokol light)
- - PL-PL146-2015-05-07
60
4
10
20
30
40
50
Spodziewana czestosc stosowania antybiotykow % (E)
4
0
Inne szpitale w PPS (EU); lines=median
10
20
30
40
50
Spodziewana czestosc stosowania antybiotykow % (E)
Inne szpitale w PPS (EU); lines=media
SAUR (O/E): 0.81 (95%CI 0.67-0.98; P 43)
Hospital report p25
pps_PL-PL146-2015-05-07_2015-05-07_pl_c-1.xls
3
3
U
0
Obserwowana vs przewidywana (spodziewana), ze wzgledu na czynniki ryzyka; AU=stosowanie antybiotykow
U
SAUR (O/E): 0.87 (95%CI 0.71-1.05; P 45)
Standaryzowany wspolczynnik HAI (SIR), ze wzgledu na specjalnosc (protokol standardowy)
- - PL-PL146-2015-05-07
Obserwowana vs przewidywana (spodziewana), ze wzgledu na specjalnosc pacjenta
ECDC-pPPS
Obserwowany % AU :
38.1% (95%CI 32.4-44.1; P 81)
Spodziewany AU %:
46.9% (P 95)
Obs
0
10
20
30
40
50
Spodziewana czestosc stosowania antybiotykow % (E)
60
4
Obs
0
4
0
10
20
30
40
50
Spodziewana czestosc stosowania antybiotykow % (E)
- - PL-PL146-2015-05-07
Protokol standardowy
(n=160)
Inne szpitale w PPS (EU); lines=media
Obserwowana vs przewidywana (spodziewana), ze wzgledu na czynniki ryzyka; AU=stosowanie antybiotykow
1
0
0
1
SAUR (O/E) - EU
2
SAUR (O/E) - EU
2
3
SAUR (O/E): 0.81 (95%CI 0.67-0.98; P 43)
3
- - PL-PL146-2015-05-07
Inne szpitale
w PPS (n=160)
(EU); lines=median
Protokol light û wszystkie
szpitale
Obserwowana
vs przewidywana (spodziewana),
ze wzgledu na specjalnosc
pacjenta
Rozklad
standaryzowanego
wspolczynnika
stosowania
antybiotykow (SAUR)
SAUR (O/E): 0.87 (95%CI 0.71-1.05; P 45)
0
Standaryzowany wspolczynnik stos. antybiotykow (SAUR), ze wzgledu na specjalnosc pacjentow
Standaryzowany wspolczynnik stosowania antybiotykow (SAUR), ze wzgledu na czynniki ryzyka
LEGENDA:
P=Percentyl (min 1 - max 100) dla szpitala PL-PL146-2015-05-07
95%CI = 95% Przedzial ufnosci
HAI=pacjenci z >=1 zakazeniem zwiazanym z opieka zdrowotna, AU=pacjenci otrzymujacy >=1 antybiotyk
SIR=Standaryzowany wspolczynnik zakazen, SAUR=Standaryzowany wspolczynnik stosowania antybiotykow
Wspolczynnik standaryzowany = obserwowana liczba pacjentow z zakazeniem lub otrzymujacych antybiotyk podzielona przez liczbe spodziewanych
Wspolczynnik standaryzowany >1: powyzej spodziewanej (oczekiwanej), <1: ponizej spodziewanej (oczekiwanej)
Spodziewana liczba pacjentow z HAI lub AU:
- = oczekiwana liczba (N) pacjentow z HAI/AU, jesli rozklad wystepowania w danym szpitalu odpowiada rozkladowi w probie Europejskiego PPS
- Obliczone na podstawie modelu regresji logistycznej z uwzglednieniem zestawu zmiennych nr 1 (specjalnosc pacjenta) dla protokolu light oraz zestawu 8 zmiennych dla protokolu standardowego
Model regresji logistycznej dla HAI w protokole standardowym:
- uwzglednia czas pobytu do czasu wystapienia zakazenia
- stosowanie inwazyjnych procedur =0, jesli ich nie stosowano przed wystapieniem zakazenia
(np. pacjent zaintubowany z objawami zapalenia pluc w dniu badania PPS, ale wystapienie objawow nie zwiazane z intubacja = brak intubacji)
Stosowanie antybiotykow (AU) model regresji logistycznej dla protokolu standardowego:
- czas pobytu skorygowany do dnia wystapienia objawow HAI w przypadku pacjentow z zakazeniem
- nie uwzglednia obwodowych cewnikow zylnych ze wzgledu na wysoka korelacje z pozajelitowa antybiotykoterapia
Uwaga: SIR/SAUR w raporcie obliczono dla: EU
ECDC-pPPS
Hospital report p26
pps_PL-PL146-2015-05-07_2015-05-07_pl_c-1.xls
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

Create flashcards