benzodwuazepiny

advertisement
BENZODWUAZEPINY
Pochodne benzodiazepiny należą do grupy leków psychotropowych, działają głównie
uspokajająco i przeciwlękowo; do grupy tej należą m.in. : Diazepam (Relanium), Elenium,
Estazolam, Alprazolam (Xanax), Oxazepam, Signopam, Nitrazepam, Klonazepam (Rivotril).
Leki te powodują głównie uzależnienie psychicznie, ale znane są przypadki wystąpienia
napadów padaczkowych po ich nagłym odstawieniu, co świadczy o obecności cech zależności
fizycznej. Uzależnienie może rozwinąć się nawet już po miesiącu ich systematycznego
zażywania.(B.Woronowicz)
Download
Random flashcards
Motywacja w zzl

3 Cards ypy

66+6+6+

2 Cards basiek49

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

Create flashcards