Budowa atomu Chemia kl.I gimnazjum

advertisement
Budowa atomu
Chemia kl.I gimnazjum
Sporządziła
Magdalena Swinarska
Cele lekcji
wybrane wiadomości i umiejętności
-
-
-
cząstki elementarne
(protony, neutrony,
elektrony),
elektrony
walencyjne,
liczba atomowa,
powłoka
elektronowa.
-obliczanie liczby protonów,
neutronów i elektronów w atomie
pierwiastka,
-rysowanie planetarnego (pełnego i
uproszczonego) modelu atomu
pierwiastka, gdy znane są liczby:
atomowa i masowa ,
- uczeń potrafi:
obsługiwać komputer w stopniu
podstawowym.
Co to jest atom ??
ATOMnajmniejszy,
niepodzielny
metodami
chemicznymi
składnik materii
Substancje
składające się z
atomów o tej
samej liczbie
protonów w jądrze
nazywamy
PIERWIATSKIEM
Elektron o ładunku
ujemnym (e -)
Jądro atomu ładunek
dodatni ( +)
protony (p+)
neutrony ( n o)
Powłoki
elektronowe
Pierwiastek
MASA
ATOMOWA
23
p+n
Na
sód
LICZBA
ATOMOWA
p +e
11
Obliczenia
14
6
C
p–6
Okres – 2
e–6
Grupa - 14
n – 14 – 6 = 8
O czym nas informują
Okres i Grupa?
Liczba powłok
elektronowych
Liczbę elektronów
na ostatniej powłoce
Powłoki elektronowe
Powłoka
walencyjna
P- 6
e -2
ATOM WĘGLA
e-4
Liczba
elektronów na
powłokach
Powłoka walencyjna?
Jest to ostatnia,
najdalej odsunięta
od jądra
powłoka elektronowa atomu!
Odpowiedz na poniższe pytania
Jak
zbudowany
jest atom?
Co to jest atom
i pierwiastek?
Powłoka
walencyjna?
Co to jest
liczba i masa
atomowa?
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

Create flashcards