Zad

advertisement
Zad.1
Uzupełnij:
Jedynym naturalnym producentem tlenu są......................, które wytwarzają go w procesie
........................................... Wykorzystują w tym celu wodę, światło słoneczne
i...................................... .
Zad.2
Wszystkie organizmy żyjące na Ziemi muszą oddychać. Oddychanie to:
a) zapewnienie pokarmu, każdej żywej komórce
b) pobieranie tlenu ze środowiska i oddawanie dwutlenku węgla
c) rozkład substancji organicznej, w czasie którego wytwarza się energia
d) wytwarzanie związków organicznych kosztem energii słonecznej
Zad.3
Zaznacz prawidłowy skład powietrza:
a) 21% azotu, 78% tlenu, 1% inne gazy
b) 50% tlenu, 48% inne gazy, 21% azotu
c) 78% azotu, 21% tlenu, 1% inne gazy
d) 50% azotu, 48% tlenu, 2% inne gaz
Zad.4
Zaznacz, w którym z podanych punktów wymienione są tylko składniki powietrza:
a) azot, dwutlenek węgla, tlenek siarki
b) azot, tlen, argon
c) azot, chlor, tlenek siarki
Zad.5
Wymień co najmniej dwa związki chemiczne, które najczęściej występują w
zanieczyszczonym powietrzu:
a)..........................................................................................
b)..........................................................................................
Zad.6
Powietrze nad niektórymi obszarami często jest zanieczyszczone. Co może zanieczyszczać
powietrze? Podaj trzy przykłady:
a).......................................................................................
b).......................................................................................
c).......................................................................................
Zad.7
Nad dużymi miastami bardzo często tworzy się smog. Czy smog to:
a) wiatr, który może połamać nawet duże drzewa
b) mieszanina mgły i zanieczyszczeń powietrza
c) opad w formie cienkich lodowych igiełek osadzających się na drzewach
d) kropelki wody, osadzające się na powierzchni roślin i różnych przedmiotów
Zad.8
Zaznacz prawidłową odpowiedź. Wiatr halny to:
a) wilgotny, porywisty, chłodny
b) wilgotny, ciepły, łagodny
c) ciepły, suchy, porywisty
d) ciepły, suchy, stały
Zad.9
W górach temperatura powietrza zmienia się wraz z wysokością. W Tatrach spada o około
0,60C na każde 100 m. Jaka będzie temperatura na Kasprowym Wierchu (1985 m n.p.m) gdy
w Kuźnicach (1014 m n.p.m.) jest 240C
a) 180C
b) 19,50C
c) 210C
d) 28,50C
Zad.10
Latem często występują gwałtowne burze z piorunami. Jak się zachowasz jeśli zaskoczy Cię
burza?
a) stanąć z dala od drzewa
b) stanąć pod drzewo
c) wdrapać się na drzewo
d) położyć się w trawie, daleko od drzewa
Zad.11
Dźwięki w powietrzu rozchodzą się z prędkością ok. 300 m/s. Od momentu zobaczenia
błysku do usłyszenia grzmotu minęły 3 sekundy. Jak daleko uderzył piorun od Ciebie?
Podkreśl właściwą odpowiedź.
a) około 9km
b) około 100m
c) około 1km
Zad.12
Efekt cieplarniany wywołuje:
a) obecność dwutlenku siarki w powietrzu
b) zwiększona aktywność słońca
c) nadmiar dwutlenku węgla w atmosferze
d) niszczenie warstwy ozonowej
Zad.13
Szczególnie wrażliwe na zanieczyszczenia atmosfery są:
a) paprotniki
b) porosty
c) grzyby
d) mszaki
Download
Random flashcards
ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

Create flashcards