Jan paweł ii od ,,a” do ,,z”

advertisement
JAN PAWEŁ II OD ,,A” DO ,,Z”
Kornelia Żugaj
Kl. III A
Gimnazjum w Łoniowie
Opiekun:
mgr E. Marcinkowska
SPIS TREŚCI
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
P
R
S
T
U
W
Z
Ż
APOSTOŁ NASZYCH CZASÓW
Nauczanie Ojca
świętego, wciąż żywe,
wywiera wpływ na
niemal każdą dziedzinę
życia. Jest to poniekąd
kolejne świadectwo
Jego wielkości, tego,
jak bliski był Mu każdy
człowiek, jego życie,
problemy i troski.
BŁOGOSŁAWIONY
1 maja, w ustanowione przez Jana Pawła II święto Miłosierdzia Bożego,
w Watykanie o godz. 10.37, Ojciec Święty Benedykt XVI wliczył w
poczet Błogosławionych swojego Poprzednika. Spełniając życzenie
naszego brata,kard. Agostino Vallini, naszego wikariusza dla diecezji
rzymskiej, wielu innych naszych braci w biskupstwie oraz wiernych, za
Radą Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych, mocą naszej władzy
apostolskiej zezwalamy, aby Czcigodnemu Słudze Bożemu, Janowi
Pawłowi II, Papieżowi przysługiwał tytuł Błogosławionego i aby można
było obchodzić Jego święto w miejscach i w sposób ustanowiony
przez prawo co roku 22 października.
CZŁOWIEK NADZIEI
"Nadzieja zawiera w sobie światło mocniejsze od ciemności,
jakie panują w naszych sercach."
DOBROCZYŃCA LUDZKOŚCI
,,Nigdy nie jest tak, żeby człowiek, czyniąc dobrze drugiemu, tylko sam był
dobroczyńcą. Jest równocześnie obdarowywany, obdarowany tym,
co ten drugi przyjmuje z miłością. ”
EMPATYCZNY DUSZPASTERZ
,,Wierzę, że im bardziej się kocha, tym więcej się czyni, gdyż miłości,
która nie jest niczym więcej niż uczuciem, nie mógłbym nawet
nazwać miłością.’’
FILOZOF DOBRYCH MYŚLI
GORLIWY SŁUGA BOŻY
,,Jeśli naprawdę chcecie podążać za Chrystusem, jeśli chcecie, aby
wasza miłość do Niego wzrastała i nabierała powagi, to musicie być
wierni modlitwie. Modlitwa jest kluczem do życia w Chrystusie. Bez
modlitwy nasza wiara i miłość będą zamierać. Jeśli zawsze odmawiacie
codzienne modlitwy i regularnie uczęszczacie na mszę, to wasza
miłość do Jezusa będzie coraz silniejsza. Wówczas wasze serca zaczną
odczuwać głęboką radość i pokój.”
HOJNY DUCHEM
IDEAŁ PATRIOTY
JEDYNY W SWOIM RODZAJU
,,Człowieka nie można do końca zrozumieć bez Chrystusa. A raczej:
człowiek nie może siebie sam do końca zrozumieć bez Chrystusa.
Nie może zrozumieć ani kim jest, ani jaka jest jego właściwa
godność, ani jakie jest jego właściwe powołanie i ostateczne
przeznaczenie. ”
KOCHAŁ GÓRY
Najbliższe sercu Papieża były Tatry, a w nich - jak można sądzić
po liczbie powrotów - dwa miejsca: Dolina Chochołowska
oraz Wiktorówki na skraju Rusinowej Polany, z kaplicą "Królowej
Tatr" - Matki Boskiej Jaworzyńskiej. Wędrował po górach jako turysta
i narciarz. Jako Papież powracał w polskie góry.
LOLEK DLA PRZYJACIÓŁ
,, Każdy z was młodzi przyjaciele
znajduje też w życiu jakieś swoje
Westerplatte. Jakiś wymiar zadań,
które musi podjąć i wypełnić.
Jakąś słuszną sprawę, o którą
nie może nie walczyć.
Jakiś obowiązek, powinność,
od której nie może się uchylać.
Nie może zdezerterować.
Wreszcie jakiś porządek prawd
i wartości, które trzeba utrzymać
i obronić.”
ŁAMIĄCY GRANICE LUDZKICH
MOŻLIWOŚCI
,,Dziś człowiek tak często nie wie, co nosi w sobie, w głębi swej duszy,
swego serca. Jak często jest niepewny sensu swego życia na tej ziemi.
Ogarnia go zwątpienie, które przeradza się w rozpacz.”
MIŁOSIERNY OJCIEC
,,Troska o dziecko jest pierwszy i podstawowym sprawdzianem
stosunku człowieka do człowieka. ”
,,Każde życie, nawet najmniej znaczące dla ludzi, ma wieczną wartość
przed oczami Boga.”
NAUCZYCIEL MŁODZIEŻY
,,Wymagajcie od siebie choćby inni od was nie wymagali. ”
"Wy jesteście przyszłością świata!
Wy jesteście nadzieją Kościoła!
Wy jesteście moją nadzieją!"
OPIEKUN MŁODZIEŻY
,,Bądźcie na tym świecie nosicielami wiary i nadziei chrześcijańskiej,
żyjąc miłością na co dzień. Bądźcie wiernymi świadkami Chrystusa
zmartwychwstałego, nie cofajcie się nigdy przed przeszkodami,
które piętrzą się na ścieżkach Waszego życia. Liczę na Was.
Na Wasz młodzieńczy zapał i oddanie Chrystusowi."
PAPIEŻ POLAK
,,Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze Ziemi. Tej Ziemi! ”
"Ojczyzna - kiedy myślę - wówczas wyrażam siebie i zakorzeniam,
Mówi mi o tym serce, jakby ukryta granica,
Która ze mnie przebiega ku innym,
Aby wszystkich ogarnąć w przeszłość dawniejszą niż każdy z nas:
Z niej się wyłaniam..."
RZECZNIK DOBREGO SŁOWA
,,Niech nasza droga będzie wspólna. Niech nasza modlitwa będzie
pokorna . Niech nasza miłość będzie potężna. Niech nasza nadzieja
będzie większa od wszystkiego, co się tej nadziei może sprzeciwiać.”
SZANUJĄCY LUDZI WSZYSTKICH RAS I
RELIGII
,,Kieruje do ciebie, stara Europo, wołanie pełne miłości: Odnajdź siebie samą!
Bądź sobą! Odkryj swe początki. Tchnij życie w swe korzenie.(...) Możesz
jeszcze być latarnią cywilizacji i bodźcem postępu dla świata. Inne
kontynenty patrzą na ciebie i spodziewają się po tobie tej samej odpowiedzi,
jaką św. Jakub dał Chrystusowi: "Mogę". ”
TOTUS TUUS , MARYJO !
,,W Sercu Maryi jest tylko jedno pragnienie: wspomagać
chrześcijan, którzy starają się żyć jak dzieci Boże. Jako
najczulsza Matka, nieustannie prowadzi ich do Jezusa,
aby idąc za Nim uczyli się pogłębiać swoją więź z Ojcem
niebieskim.”
UCZCIWY PONAD WSZYSTKO
"Wiara i rozum są jak dwa skrzydła, na których duch ludzki unosi się
ku kontemplacji prawdy."
WYBACZAJĄCY KAPŁAN
„Obyście zawsze umieli patrzeć na innych ludzi i na samych siebie
takim spojrzeniem, jakim Bóg patrzy na ludzką istotę, spojrzeniem
czułym, miłosiernym i przebaczającym, spojrzeniem, które pozwala iść
prosto po drodze życia w przyszłość pełną nadziei.”
ZAWSZE OTWARTY NA DRUGIEGO
CZŁOWIEKA
,,Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to,
kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi.”
ŻYJĄCY EWANGELIĄ
"Bóg jest pierwszym źródłem radości i nadziei człowieka."
,,To nie jest czas, w którym mamy się wstydzić Ewangelii.
To jest czas głoszenia na dachach."
Download