Odkrywamy tajemnice świata roślin i grzybów

advertisement
Przygotowanie do sprawdzianu – Odkrywamy tajemnice świata roślin i grzybów
1. Narysuj i opisz mech płonnik, nerecznicę samczą, widłak goździsty oraz skrzyp polny.
2. Wymień środowisko życia mchów i paproci.
3. Podaj znaczenie mchów.
4. Co to są i do czego służą zarodniki?
5. Podaj znaczenie paprotników.
6. Narysuj i opisz: korzeń, liść, nasienie oraz kwiat.
7. Podaj cechy różniące nagonasienne i okrytonasienne.
8. Wyjaśnij pojęcia: nagonasienne, okrytonasienne, zapylenie, zapłodnienie.
9. Podaj rolę roślin nasiennych.
10. Podaj znaczenie: korzenia, łodygi, liści, owoców i nasion.
11. Opisz etapy wzrostu rośliny okrytonasiennej.
12. Porównaj rozmnażanie płciowe i bezpłciowe u roślin nasiennych.
13. Wyjaśnij, dlaczego rośliny nasienne zasiedliły prawie wszystkie środowiska lądowe na Ziemi.
14. Opisz budowę grzybów.
15. Wymień środowiska życia grzybów.
16. Wyjaśnij dlaczego grzyby nie są zaliczane do królestwa roślin?
17. Co to znaczy, że mszaki i porosty są organizmami pionierskimi?
18. Podaj pozytywne i negatywne znaczenie grzybów w przyrodzie i dla człowieka.
19. Obejrzyj w podręczniku zdjęcia różnych roślin. Naucz się je rozpoznawać (str. 176 – 210).
Download