Receptory komórki

advertisement
Receptory komórki
zaawansowana biologia molekularna,
Poziom trudności: Średni
1. TCR - to receptor znajdujący się na powierzchni:
A - limfocytów cytotoksycznych
B - limfocytów regulatorowych
C - monocytów
D - granulocytów objętochonnych
2. Neksus to:
A - połączenie się dwóch komórek
B - połaczenie jonowo-metaboliczne(połaczenie szczelinowe)
C - półdesmosom
D - desmosom
3. Do rodziny receptorów lipofilowych wiążą się związki:
A - steroidy, T4, T3, retinoidy
B - białka G
C - ANF
D - cytokininy
4. Za niedobór glikokortykoidów odpowiedzialny jest:
A - receptor V2
B - receptor hormonu adrenokortykotropowego
C - receptor NGFI - B
D - receptor kortykosteroidalny
5. Do jakiego receptora limfocytu T następuje przyłączenie białka gp 120 wirusa HIV:
A - H3
B - CCR5
C - CXCR4
D - GPCR
Copyright © 1995-2017 Wirtualna Polska
6. Proprioceptor, to receptor zlokalizowany:
A - w ciałku Merkla
B - w jelicie cienkim czczym
C - w mięśniach
D - na wyspach Langerhansa
7. N-acetylo-5-metoksytryptamina wiąże się z:
A - eksteroceptorami
B - interoceptorami
C - teleceptorami
D - receptorami nadrodziny G
Copyright © 1995-2017 Wirtualna Polska
Receptory komórki
zaawansowana biologia molekularna,
Poziom trudności: Średni
Karta odpowiedzi
1. A
2. B
3. A
4. B
5. B
6. C
7. D
Copyright © 1995-2017 Wirtualna Polska
Download
Random flashcards
ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

66+6+6+

2 Cards basiek49

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Create flashcards