zaprawianie zbóż jarych

advertisement
WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT
OCHRONY ROŚLIN i NASIENNICTWA
w KATOWICACH
ODDZIAŁ w ................................................
KOMUNIKAT z dnia...................................
O ZAPRAWIANIU ZIARNA SIEWNEGO ZBÓŻ JARYCH
Zaprawianie ziarna siewnego jest jednym z najbardziej celowych, oszczędnych oraz bezpiecznych
dla środowiska zabiegów ochrony roślin. Ważny jest wybór zaprawy, ponieważ różnią się między
sobą w zakresie działania przeciwko chorobom grzybowym. W poniższej tabeli zamieszczono wykaz
zalecanych zapraw.
Zakres stosowania i działania zapraw nasiennych przeciwko chorobom grzybowym w zbożach jarych
Preparat
Baytan Universal
19,5 WS
Baytan Uniwersal
094 FS
Substancja
aktywna
triadimenol
imazalil
fuberidazol
Pszenica
Pszenżyto
owies
zgorzel siewek, śnieć
cuchnąca, śnieć gładka,
głownia pyląca, mączniak
prawdziwy, rdza brunatna
zgorzel siewek
głownia pyląca,
mączniak prawdziwy,
zgorzel siewek
Jęczmień
zgorzel siewek, głownia
pyląca i zwarta, mączniak
prawdziwy, rdza karłowa,
plamistość siatkowa,
rynchosporioza liści ,
pasiastość liści
zgorzel siewek, głownia
pyląca, rynchosporioza,
pasiastość liści,
plamistość siatkowa
nie zaleca się
Karbosar K 400 FS
karboksyna
karbendazym
zgorzel siewek, śnieć
cuchnąca, śnieć gładka,
głownia pyląca
zgorzel siewek
głownia pyląca ,
zgorzel siewek
Maxim 025 FS
fludioksonil
śnieć cuchnąca i gładka,
zgorzel siewek
nie zaleca się
nie zaleca się
Maxim Star 025 FS
cyprokonazol,
nie zaleca się
fludioksonil
nie zaleca się
zgorzel siewek,
głownia pyląca
zgorzel siewek, śnieć
cuchnąca, śnieć gładka,
głownia pyląca
zgorzel siewek, śnieć
cuchnąca, śnieć gładka,
głownia pyląca
zgorzel siewek
głownia zwarta,
głownia pyląca
zgorzel siewek
zgorzel siewek, głownia zgorzel siewek, głownia
pyląca, głownia zwarta pyląca, głownia zwarta
zgorzel siewek, śnieć
cuchnąca, śnieć gładka,
głownia pyląca
zgorzel siewek, śnieć
cuchnąca i gładka
pszenicy
zgorzel siewek, śnieć
cuchnąca i gładka
pszenicy
zgorzel siewek, śnieć
gładka i cuchnąca,
głownia pyląca
zgorzel siewek, głownia
pyląca
śnieć cuchnąca i gładka,
głownia pyląca , zgorzel
siewek
zgorzel siewek, śnieć
cuchnąca, śnieć gładka,
głownia pyląca
zgorzel siewek, śnieć
cuchnąca
zgorzel siewek
zgorzel siewek, głownia zgorzel siewek, głownia
pyląca,
pyląca, głownia zwarta
zgorzel siewek
zgorzel siewek
zgorzel siewek, głownia
pyląca ,głownia zwarta
zgorzel siewek
zgorzel siewek
zgorzel siewek
zgorzel siewek
zgorzel siewek, głownia zgorzel siewek, głownia
pyląca i zwarta
pyląca i zwarta, pasiastość
liści jęczm.
zgorzel siewek, głownia zgorzel siewek, głownia
pyląca
pyląca
głownia pyląca, zgorzel
nie zaleca się
siewek, rynchosporioza,
pasiastość liści jęczmienia
zgorzel siewek, głownia głownia pyląca i zwarta,
pyląca i zwarta
pasiastość liści , zgorzel
siewek
zgorzel siwek
zgorzel siewek, głownia
pyląca, plamistość
siatkowa
głownia pyląca,
zgorzel siewek
głownia zwarta
Premis 025 FS
tritikonazol
tritikonazol
Raxil 02 DS
Raxil 060 FS
tebukonazol
tebukonazol
Raxil Gel 206
tebukonazol
tiuram
Sarfun T 65 DS
karbendazym
tiuram
Sarfun T 450 FS
karbendazym
tiuram
Sarox T 500 FS
karboksyna,
tiuram
Tarcza 060 FS
tebukonazol
Vincit 050 FS
flutriafol
tiabendazol
Vitavax WS
Vitavax 2000 FS
karboksyna,
tiuram
Vitavax 200 FS
karboksyna,
tiuram
Zaprawa Funaben T
karbendazym
tiuram
karboksyna
tiuram
śnieć gładka, śnieć
cuchnąca, zgorzel siewek
zgorzel siewek
zgorzel siewek, śnieć
cuchnąca, śnieć gładka,
głownia pyląca
zgorzel siewek
tebukonazol
zgorzel siewek, śnieć
cuchnąca i gładka,
głogłownia pyląca
zgorzel siewek
Zaprawa Oxafun T
75 DS/WS
Zaprawa zbożowa
Orius WS
zgorzel siewek
zgorzel siewek
zgorzel siewek
zgorzel siwek
głownia pyląca i zwarta,
zgorzel siewek,
plamistość siatkowa,
pasiastość liści
zgorzel siewek, głownia
zwarta i pyląca
zgorzel siewek, głownia zgorzel siewek, głownia
pyląca, głownia zwarta pyląca i zwarta,
plamistość siatkowa,
pasiastość liści
głownia pyląca ,
zgorzel siewek, głownia
głownia zwarta
pyląca, głownia zwarta
Termin wycofania środka ochrony roślin z obrotu:
Baytan Universal 19,5 WS
Raxil 02 DS
Sarox T 500 FS
Vitavax 200 WS
15.10.2009
23.09.2009
30.05.2010
17.02.2010
Uwaga !!!
Przed przystąpieniem do zabiegu należy zapoznać się z treścią etykiety – instrukcji stosowania
środka ochrony roślin znajdującej się na opakowaniu w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i
środowiska. W szczególności należy ściśle przestrzegać dawek preparatów, terminów
stosowania, okresów prewencji (ochrona pszczoły miodnej) i karencji.
W komunikatach wyszczególniono tylko przykładowe środki ochrony roślin i możliwe jest
również stosowanie do zabiegów wszystkich pozostałych środków ochrony roślin,
dopuszczonych do obrotu i stosowania przy zwalczaniu danego organizmu szkodliwego.
Szczegółowe informacje o środkach ochrony roślin dopuszczonych do stosowania w Polsce są
dostępne na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa pod adresem;
www.minrol.gov.pl> Informacje branżowe> Produkcja roślinna> Ochrona roślin
Posiadacze gruntów, na których prowadzone są zabiegi ochrony roślin są zobowiązani do
prowadzenia ewidencji wykonywanych zabiegów i przechowywania jej przez okres co najmniej
2 lat od wykonania zabiegu [art.71 pkt.1,2 i 3 Ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r.
o ochronie roślin (tekst jednolity Dz.U. z 2008r., Nr.133, poz.849 )]
Opracowała Wiesława Kruk WIORiN Katowice
Download
Random flashcards
Motywacja w zzl

3 Cards ypy

66+6+6+

2 Cards basiek49

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Create flashcards