Formularz ofertowy

advertisement
Załącznik nr 1
do zapytania ofertowego
......................................................
pieczęć wykonawcy
OFERTA
na dostawę kamerę cyfrową wraz z wyposażeniem
nazwa Wykonawcy
adres
NIP, REGON
Imię i nazwisko, telefon, e-mail osoby upoważnionej do kontaktów w sprawie oferty
W odpowiedzi na zapytanie ofertowe DISI-S.272.26.2017 na dostawę kamery cyfrowej wraz z
wyposażeniem dla Województwa Pomorskiego w Gdańsku oferuję/oferujemy spełnienie przedmiotu
zamówienia za cenę:
brutto:........................ PLN
słownie: ….............................................................................
Cena obejmuje całkowity koszt związany z realizacją zamówienia.
Na cenę składają się:
Nazwa przedmiotu
Cena
jednostkowa
brutto [zł]
Kamera JVC GY- HM200E 4K
Mikrofon kierunkowy Audio-Technica AT897 + kabel XLR 0.5m
Zestaw bezprzewodowy Sennheiser EW 135-P G3
Statyw Libec TH-X
Lampa nakamerowa Akurat Lighting D2120A1 z adaptorem DVB-02F +
wrota magnetyczne z dyfuzorem + akumulator NP-F970 zamiennik
Panel oświetleniowy Akurat S4bi + gniazdo V-Lock + zasilacz sieciowy +
głowica kątowa + torba
Statyw oświetleniowy Manfrotto 1004 BAC Master
Karta pamięci Sandisk SDXC 64Gb Extreme Pro UHS-I U3 V30 95MB/s
Akumulator do kamery SSL-JVC50 SWIT zamiennik
Torba na kamerę Manfrotto Pro Light CC-192N PL
Modem Wi-Fi Huawei E 3372
Razem:
Wynagrodzenie zostanie przekazane na rachunek bankowy Wykonawcy, wskazany na fakturze, w
terminie 14 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury przez Zamawiającego po
zrealizowaniu przedmiotu Umowy.
Termin dostawy ………………… dni
W wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty zostanie podpisana Umowa z Wykonawcą na przedmiot
zapytania.
.......................................................
miejscowość, data
......................................................
podpis osoby/osób uprawnionej
do reprezentowania Wykonawcy
Download