RUNDA 8 Lodowce i lądolody 4.05.2016

advertisement
RUNDA 8
Lodowce i lądolody
4.05.2016 – 1.06.2016
I. OBLICZ
1. Na jakiej szerokości geograficznej w Polsce zaobserwowano 22 VI górujące Słonce na wysokości 62024’.
Podaj przykład miejscowości leżącej na tej szerokości geograficznej. /4 pkt./
2. W górach wieje wiatr halny. U podnóża dowietrznej strony gór, na wysokości 500 m n.p.m. zanotowano
temperaturę 100C. Bardziej wilgotne powietrze po tej stronie gór wznosi się, ochładzając się o 0,60C na 100
m wysokości. Grzbiet górski sięga 2500 m n.p.m.. Po przeciwnej, zawietrznej stronie gór bardziej suche
powietrze opada, ogrzewając się o 10C na o 100 m wysokości. Jakiej temperatury powietrza należy
oczekiwać na szczycie i u podnóża zawietrznej strony gór na wysokości 500 m n.p.m. /4 pkt./
3. Na przykładzie danych, oblicz wskaźnik przyrostu naturalnego praz przyrost rzeczywisty ludności Polski.
Liczba urodzeń – 395 900, liczba zgonów 375 300, liczba imigrantów – 8 916, liczba emigrantów – 22 177.
Liczba ludności Polski – 38,5 mln. /4 pkt./
4. Podaj współrzędne geograficzne skrajnych punktów największej wyspy świata oraz oblicz rozciągłość
południkowa w stopniach i kilometrach. /4 pkt./
II. ODPOWIEDZ
A. Wysokość granicy wiecznego śniegu zależy od następujących czynników:
a)……………………………………………
b)……………………………………………
c)……………………………………………. /3 pkt./
B. Wymień 5 pasm górskich na świecie, w których występują lodowce górskie. /5 pkt./
C. Uzupełnij zdania: Lodowce tworzą się powyżej granicy wiecznego śniegu, gdzie więcej śniegu
……………….., niż ………………………… Śnieg gromadzący się na polu firnowym stopniowo
przekształca się w ………………….., czyli w zbite grudki lodowe, a następnie w ………………..
Proces ten zachodzi przede wszystkim wskutek ……………………… czemu sprzyja
ciśnienie…………………. /6 pkt./
D. Narysuj schematyczny rysunek krajobrazu wysokogórskiego z lodowcami górskimi, a
następnie podpisz elementy tego krajobrazu: turnia, przełęcz, żleb, stożek piargowy, cyrk
lodowcowy, jęzor lodowcowy, morena czołowa, morena boczna, morena środkowa, granica
wiecznego śniegu. /10 pkt./
E. Które formy powstały w wyniku działalności lodowców górskich, a które w wyniku działalności
lądolodów i ich wód roztopowych? Uzupełnij tabelkę wpisując poszczególne formy w
odpowiednie rubryki: cyrk lodowcowy, morena denna, jezioro rynnowe, morena boczna,
jezioro cyrkowe, dolina U-kształtna, pradolina. / 7 pkt./
Lodowce górskie
Lądolody
F. Dlaczego zarówno R. Amundsen jak i M. Kamiński zdobyli biegun południowy w grudniu?
/3 pkt./
III. KRZYŻÓWKA
Ułóż krzyżówkę, której głównym hasłem będzie ARKTYKA. Pytania i hasła mogą dotyczyć tylko
działalności lodowców lub obszarów pokrytych lodem. Wyjaśnij główne hasło i podaj 3
charakterystyczne zwierzęta tam żyjące. /10 pkt./
KONIEC!!!
Download