Informacja o posiedzeniu Rady Naukowej Instytutu Fizyki Pan w

advertisement
Informacja o posiedzeniu Rady Naukowej Instytutu Fizyki PAN w dniu 31 stycznia 2008 r.
Na posiedzeniu nadzwyczajnym:
Rada nadała stopień doktora habilitowanego dr. Piotrowi Dłużewskiemu.
Na posiedzeniu zwyczajnym:
Rada pozytywnie zaopiniowała wniosek o nadanie doc. Tadeuszowi Wosińskiemu tytuł
profesora nauk fizycznych.
Rada wszczęła przewód doktorski mgr. Pawła Skupińskiego, wyznaczyła promotora w osobie
doc. dr. hab. Krzysztofa Graszy i zatwierdziła temat rozprawy w brzmieniu: „Wpływ
orientacji krystalograficznej zarodka na wzrost oraz morfologię powierzchni kryształu ZnO”.
Rada podjęła uchwałę o wyznaczeniu dr hab. Marię Wierzejską - Hnat i dr hab. Irenę
Deperasińską na recenzentów rozprawy doktorskiej mgr Ganny Geregi; powołała Komisję
doktorską w składzie: prof. dr hab. Anna Ślawska-Waniewska (przewodnicząca), prof. dr hab.
Krystyna Jabłońska, prof. dr hab. Włodzimierz Jastrzębski, prof. dr hab. Adrian Kozanecki,
prof. dr hab. Bolesław Kozakiewicz; ustaliła skład komisji przeprowadzającej egzamin z
filozofii: prof. dr hab. Anna Ślawska-Waniewska - przewodnicząca, doc. dr hab. Maciej
Nowak – promotor oraz prof. Alina Motycka oraz ustaliła skład komisji przeprowadzającej
egzamin z języka angielskiego: prof. dr hab. Anna Ślawska-Waniewska - przewodnicząca,
doc. dr hab. Maciej Nowak – promotor, mgr Katarzyna Gugała oraz mgr Krystyna WrońskaSawin.
Rada podjęła uchwałę o wyznaczeniu dr hab. Marka Kisielewskiego i prof. dr hab. Henryka
Szymczaka na recenzentów rozprawy doktorskiej mgr. Krzysztofa Lebeckiego; powołała
Komisję doktorską w składzie: prof. dr hab. Robert R. Gałązka (przewodniczący), prof. dr
hab. Marta Cieplak, doc. dr hab. Roman Puźniak, prof. dr hab. Tomasz Story, prof. dr hab.
Tomasz Wojtowicz; ustaliła zakres egzaminów doktorskich: fizyka ciała stałego, filozofia i
język angielski; egzamin z fizyki ciała stałego przeprowadzi komisja egzaminacyjna w
składzie: prof. dr hab. Robert R. Gałązka - przewodniczący, prof. dr hab. Marta Cieplak, doc.
dr hab. Roman Puźniak, prof. dr hab. Tomasz Story, prof. dr hab. Tomasz Wojtowicz, prof. dr
hab. Jacek Kossut – promotor oraz recenzenci; ustaliła skład komisji przeprowadzającej
egzamin z filozofii: prof. dr hab. Robert R. Gałązka - przewodniczący, prof. dr hab. Jacek
Kossut – promotor oraz prof. dr hab. Alina Motycka oraz ustaliła skład komisji
przeprowadzającej egzamin z języka angielskiego: prof. dr hab. Robert R. Gałązka przewodniczący, prof. dr hab. Jacek Kossut – promotor, mgr Katarzyna Gugała oraz mgr
Krystyna Wrońska-Sawin.
Rada podjęła uchwałę o wyznaczeniu prof. dr hab. Andrzeja Mycielskiego i prof. dr hab.
Romana Stępniewskiego na recenzentów rozprawy doktorskiej mgr Aleksandry Wójcik;
powołała Komisję doktorską w przewodzie doktorskim w składzie: prof. dr hab. Zbysław
Wilamowski (przewodniczący), prof. dr hab. Marek Berkowski, prof. dr hab. Witold
Dobrowolski, prof. dr hab. Tomasz Story, prof. dr hab. Tadeusz Suski; ustaliła zakres
egzaminów doktorskich: fizyka ciała stałego, filozofia i język angielski; egzamin z fizyki
ciała stałego przeprowadzi komisja egzaminacyjna w składzie: prof. dr hab. Zbysław
Wilamowski - przewodniczący, prof. dr hab. Marek Berkowski, prof. dr hab. Witold
Dobrowolski, prof. dr hab. Tomasz Story, prof. dr hab. Tadeusz Suski, prof. dr hab. Marek
Godlewski – promotor oraz recenzenci; ustaliła skład komisji przeprowadzającej egzamin z
filozofii: prof. dr hab. Zbysław Wilamowski - przewodniczący, prof. dr hab. Marek
Godlewski – promotor oraz prof. Alina Motycka; ustaliła skład komisji przeprowadzającej
egzamin z języka angielskiego: prof. dr hab. Zbysław Wilamowski - przewodniczący, prof. dr
hab. Marek Godlewski – promotor, mgr Katarzyna Gugała oraz mgr Krystyna WrońskaSawin.
Rada podjęła uchwałę o wyznaczeniu prof. dr hab. Macieja Bugajskiego i prof. dr hab. Marka
Godlewskiego na recenzentów rozprawy doktorskiej mgr. Tomasza Świetlika; powołała
Komisję doktorską w przewodzie doktorskim mgr. Tomasza Świetlika w składzie: prof. dr
hab. Andrzej Suchocki (przewodniczący), prof. dr hab. Leszek Dobaczewski, prof. dr hab.
Adrian Kozanecki, prof. dr hab. Tomasz Wojtowicz, prof. dr hab. Włodzimierz Jastrzębski;
ustaliła zakres egzaminów doktorskich: fizyka ciała stałego, filozofia i język angielski;
egzamin z fizyki ciała stałego przeprowadzi komisja egzaminacyjna w składzie: prof. dr hab.
Andrzej Suchocki - przewodniczący, prof. dr hab. Leszek Dobaczewski, prof. dr hab. Adrian
Kozanecki, prof. dr hab. Tomasz Wojtowicz, prof. dr hab. Włodzimierz Jastrzębski, doc. dr
hab. Piotr Perlin – promotor oraz recenzenci; ustaliła skład komisji przeprowadzającej
egzamin z filozofii: prof. dr hab. Andrzej Suchocki - przewodniczący, doc. dr hab. Piotr
Perlin – promotor oraz prof. dr hab. Alina Motycka; ustaliła skład komisji przeprowadzającej
egzamin z języka angielskiego: prof. dr hab. Andrzej Suchocki - przewodniczący, doc. dr hab.
Piotr Perlin – promotor, mgr Katarzyna Gugała oraz mgr Krystyna Wrońska-Sawin.
Download
Random flashcards
Motywacja w zzl

3 Cards ypy

66+6+6+

2 Cards basiek49

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

Create flashcards