Wymagania na zaliczenie

advertisement
Wymagania na zaliczenie
• Potrafi zastosować odpowiednią miarę tendencji
centralnej i obliczyć miary zmienności
• Potrafi poprawnie zdefiniować hipotezę zerową
• Zna i rozumie założenia testów statystycznych
• Potrafi dobrać odpowiedni test do struktury danych
• Potrafi podać wartość krytyczną danej statystyki
oraz odczytać błąd I rodzaju
• Potrafi podjąć decyzję statystyczną i podać
interpretacje
• Potrafi zinterpretować wartość r i współczynniki
regresji
Download
Random flashcards
66+6+6+

2 Cards basiek49

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

Create flashcards