Postępy w farmakoterapii wybranych chorób układu nerwowego 06

advertisement
Postępy w farmakoterapii wybranych chorób układu nerwowego 05.03.2016 r. Aula A
Kierownik kursu: Prof. dr hab. Gabriel Nowak
09.00 -10.30 Psychopatologia lęku depresji i schizofrenii Prof. Dr hab. n. med. Dominika
Dudek
10.45 – 12.15. Postępy w farmakoterapii zaburzeń lękowych, depresji Prof. dr hab. Gabriel
Nowak
12.30-14.00 Farmakologia choroby Parkinsona, Alzheimera i stwardnienia zanikowego
bocznego Prof. dr hab. Krystyna Ossowska
14.00-14.45 Postępy w leczeniu chorób neurologicznych: padaczka, udar mózgu Dr hab.
Jacek Sapa Prof. UJ
Download
Random flashcards
ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

66+6+6+

2 Cards basiek49

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

Create flashcards