wykaz najbliższych poradni ginekologiczno-położniczych

advertisement
WYKAZ NAJBLIŻSZYCH PORADNI GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZYCH WYKONUJĄCYCH BEZPŁATNE BADANIA CYTOLOGICZNE
Lp.
1
2
3
4
5
6
Nazwa Świadczeniodawcy
MRUKMED2 lek. Beata Madej-Mruk
Miasto
Rzeszów
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Rzeszów
Centrum Medyczne MEDYK
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki
Zdrowotnej Nr 1 w Rzeszowie
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki
Zdrowotnej Nr 1 w Rzeszowie
Vispro Medical - T. Wapiński, Z.
Sobieszczański - Sp. J.
Wojewódzki Zespół Specjalistyczny
Rzeszów
Rzeszów
Rzeszów
Rzeszów
Ulica
ul. Langiewicza 61
ul. Lisa-Kuli 9d
ul. Hetmańska 21
ul. Hoffmanowej 8a
ul. Podpromie 8/1A
ul. Warzywna 3
Kod pocz.
Nazwa kom. organ.
Nr telefonu
35-021
Poradnia gin-położ.
17 853 07 28
17 853 07 29
35-081
35-233
35-016
35-033
35-310
Poradnia gin-położ.
Poradnia gin-położ.
Poradnia gin-położ.
Poradnia gin-położ.
Poradnia dla Kobiet
17 85 39 941
17 85 35 281 w.
320
Lekarz
Lek.med. Teresa Terlińska-Nowosad
pon-czw. 800-2000
Lek.med. Piotr Jóźwik
pt. 700-1800
Lek. med. Stanisław Samołyk
pt. 700-1800
Lek.med. Marek Rogoziński
pn. 800-1100 ; śr. 1500-1700
Lek. med. Monika Dobrowolska-Kwiatek
czw. 1000-1200
Lek. med. Adam Mrozek
czw. 1430—1600
Lek. med. Edward Piotrowski
wt.; śr.; pt. 800-1100
Lek. med. Dariusz Ulman
pn. 1400-1500; pt. 1300-1800
Lek. med. Piotr Habało
pon. 1100-1530; śr. 1100-1430
Lek. med. Ludwik Obara
wt. 1500-1700; czw. 1500-1730
Lek. med. Zdzisław Żydzik
śr.-pt. 800-1100; czw. 800-1300
Lek. med. Konrad Wal-Jaszczyński
śr.-pt. 1500-1900
17 85 38 051 w. 246 Lek. med. Zdzisław Żydzik
17 71 75 048
Godziny przyjęć lekarza
pn., wt. 800-1300; śr. 1130-1530 ; czw. 1330-1630
Lek. med. Jadwiga Homa
pt. 1000-1400
Lek. med. Paweł Zając
pn. 1300-1700
Lek. med. Monika Madera
pon. 1600-1800
Lek. med. Alina Kwater-Zuzak
wt. 1500-2000
Lek. med. Teresa Wójcik
wt. 1000-1400; śr 1600-2000; czw. 1000-1400
Lek. med. Wojciech Janeczko
śr. 1600-2000;pt. 1600-2000
Lek. med. Bogdan Warchoł
czw. 1000-1800
Lek. med. Jadwiga Homa
czw. 800-1100
Lek. med. Krzysztof Cebula
pt. 1600-2000
17 85 94 421
Wszyscy lekarze: datę i godzinę należy
uzgodnić telefonicznie
Lek. med. Janusz Hydzik
pon. 700-1900
Lek. med. Krystyna Sikora
wt. 700-1130 oraz 1300-1900
Lek. med. Witold Skręt
śr. 700-1830
Lek. med. Joanna Biały
czw. 700-1100 oraz 1300-1900
Lek. med. Sławomir Mitera
pt. 700-1330 oraz 1500-1700
Lek. med. Bogdan Ostrowski
Lek. med. Włodzimierz Wątor
Lek. med. Katarzyna KAlandyk-Osinko
7
8
Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Rzeszów
Spraw Wewnętrznych i Administracji w
Rzeszowie
ul. Krakowska 16
Centrum Medyczne PROMEDICA NZOZ Rzeszów
Plac Wolności 17
35-111
Poradnia gin-położ.
17 86 43 276
Lek. med. Mariola Lewandowska
Datę i godzinę należy uzgodnić telefonicznie
Lek. med. Małgorzata Dymkowska
35-073
Poradnia gin-położ.
17 85 92 021 w.31 Lek.med. Kinga-Bilińska Szacoń
wt. 1600-1900, śr. 900-1200
Lek.med. Maria Skoczek-Janicka
Lek.med. Konrad Wal-Jaszczyński
czw. 900-1200
lek. med. Mariola Lewandowska
Lek. med. Urszula Mikołajewska-Bartusiak
9
10
11
NZOZ MEDICOR
NZOZ PALOMED Sp. z o.o.
NZOZ Zespół Lekarzy Specjalistów
FEMINA Sp. z o.o.
Rzeszów
Rzeszów
Rzeszów
ul. Jabłońskiego 2/4
ul. Słowackiego 11
ul. Lenartowicza 9
35-068
35-060
35-051
Poradnia gin-położ.
Poradnia gin-położ.
Poradnia gin-położ.
17 85 26 158
17 85 28 782
17 85 35 286
17 86 11 514
Lek. med. Artur Słowik
1600-1700; wt. 1000-1200; śr. 1100-1300
cz. 1600-1800; pt. 1100-1200
Lek. med. Hubert Hrycelak
pn. 1100-1200
Dr n. med. Sabina Kluz
wt. pt.1330-1500
Dr n. med. Tomasz Magoń
pn.1430-1700; śr. 800-1400; czw. 1430-1700
Lek. med. Jadwiga Homa
pn. 1100-12:00 ; pt. 900-1030.
Lek. med. Katarzyna Adamowicz
pt. 800-1400
Lek. med. Paweł Toś
wt. 1530-1800 ;cz 1000-1300
Lek. med. Marek Janicki
wt. 800-1300
Lek. med. Jadwiga Rychlec
śr. 1530-1700
Lek. med. Maria Drożańska
pon. 14:00-18:00; wt.8:00-12:00; śr. 11:0015:00; czw. 8:00-12:00 ;pt. 8:00-12:00
Lek. med. Jerzy Masłowski
pon. 800-1300; wt. 1300-1800 ; śr 800-1300; czw.
800-1300
Lek. med. Mariusz Szklarczyk
pt. 800-1400
12
13
NZOZ Zespół Lekarzy Specjalistów
FEMINA Sp. z o.o.
Rzeszów
NZOZ Zespół Lekarzy Specjalistów
FEMINA Sp. z o.o.
Rzeszów
ul. Podkarpacka 1A
ul. Rejtana 32
35-081
35-310
Poradnia gin-położ.
Poradnia gin-położ.
17 86 51 664
17 86 24 280
Lek. med. Maria Bazanowska
czw. 800-1200
Lek. med. Halina Wróbel
pon.800-1200; wt. 800-1200; śr. 800-1200, czw.
1400-1800; pt. 1100-1500
Lek. med. Augustyn Bator
pon. 1400-1800; wt. 1100-1500; śr. 800-1200; czw.
800-1200; pt. 1100-1500
Lek. med. Maria Bazanowska
pon. 730-1230; wt. 730-1100; śr. 1400-1800; pt.
730-1100
14
NZOZ Zespół Lekarzy Specjalistów
FEMINA Sp. z o.o.
Rzeszów
ul. Siemiradzkiego 4
35-006
Poradnia gin-położ.
17 85 38 902
Lek. med. Jadwiga Zimny-Stachyra
pon. 700-1300 ; wt. 1330-1230
15
NZOZ Zespół Lekarzy Specjalistów
FEMINA Sp. z o.o.
Rzeszów
ul. Skubisza 9
35-207
Poradnia gin-położ.
17 86 34 075
Lek. med. Lila Ferenc
pon. 800-1400; wt. 800-1200; czw. 1130-1800; pt.
730-1100
16
NZOZ Zespół Lekarzy Specjalistów
FEMINA Sp. z o.o.
Rzeszów
ul. Witkacego 7
35-113
Poradnia gin-położ.
17 85 64 976
Lek. med. Włodzimierz Wątor
pon. 1300-1800; wt. 1000-1400; śr. 1100-1300
czw. 900-1300 ; pt. 1100-1300
17
NZOZ Zespół Lekarzy Specjalistów
FEMINA Sp. z o.o.
Rzeszów
ul. Zbyszewskiego 15
35-119
Poradnia gin-położ.
17 85 69 177
17 85 20 983
Lek. med. Artur Dorski
Pt. 800-1130
Lek. med. Witold Młynarczyk
pon. 800-1400; wt. 1400-1800; śr. 1400-1800
czw. 800-1400
Lek. med. Mariusz Szklarczyk
pon. 1400-1800; wt. 730-1230; śr. 730-1230
Lek. med. Małgorzata Sarna-Gęciarczyk
wt.-śr. 830-1300
Lek.med. Bożena Możejko-Augustyn
pn. 915-1400
Lek. med. Wiesław Janicki
wt.-czw. 1400-1800
pn. 9:00-1300; śr. 1300-1600; pt. 1200-1400
18
Obwód Lecznictwa Kolejowego
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki
Zdrowotnej w Rzeszowie
Rzeszów
19
Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Rzeszów
Lekarska SP ZOZ
20
Zespół Opieki Zdrowotnej Nr 2 w
Rzeszowie Przych. Spec.
21
Szpital Wojewódzki Nr 2 w Rzeszowie
Wojewódzka Przychodnia
Specjalistyczna dla Dorosłych
22
Świlcza
Zespół Opieki Zdrowotnej Nr 2 w
Rzeszowie Gminny Ośrodek Zdrowia w
Świlczy
Plac Dworcowy 2
35-201
Poradnia gin-położ.
17 85 28 900
w. 244
ul. Langiewicza 4
35-922
Poradnia gin-położ.
17 71 55 909
17 71 55 985
Lek.med. Józef Goliński
Rzeszów
ul. Fredry 9
35-005
Poradnia gin-położ.
17 85 39 041
-
Rzeszów
Ul. Lwowska 60
35-301
Poradnia gin-położ.
17 86 64 434
Lek. med. Jadwiga Rychlec
pn. 1400-1800; wt. 1000-1400; śr. 1100-1430
czw. 1000-1430
Świlcza 142
36-072
Poradnia gin-położ.
17 85 60 793
Lek. med. Ludwik Obara
pn. 730-1000 ; śr. 730-900; pt. 1030-1300
WYKAZ PORADNI ENDOSKOPOWYCH WYKONUJĄCYCH BADANIE KOLONOSKOPOWE
Lp.
Nazwa Świadczeniodawcy
Miasto
Ulica
1
Medicor Centrum Medyczne
Rzeszów ul. Jabłońskiego 2/4
2
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Centrum Medyczne MEDYK
Rzeszów ul. Szopena 1
Kod
Nazwa kom. organ.
pocz.
35-068 Pracownia
endoskopowa
35-081 Pracownia
endoskopowa
Nr telefonu
Lekarz
Godziny przyjęć
lekarza
Lekarz
Godziny przyjęć
lekarza
17 85 26 158
607 089 551
17 850 93 40
WYKAZ NAJBLIŻSZYCH PRACOWNI MAMMOGRAFICZNYCH
Lp.
1
2
3
4
Nazwa Świadczeniodawcy
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "MAZ-MED"
MAZUREK BARBARA NZOZ MAZ-MED, CENTRUM
DIAGNOSTYKI CHORÓB PIERSI
(MAMMOGRAFIA/USG/BAC)
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej Nr
1 W Rzeszowie PRACOWNIA MAMMOGRAFII,
PARTER
Zespół Opieki Zdrowotnej Nr 2, PRACOWNIA
MAMMOGRAFICZNA, Przychodnia Specjalistyczna Centrum Diagnostyczne
NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
CENTRUM MEDYCZNE "MEDYK" PRACOWNIA
MAMMOGRAFII
Miasto
Ulica
Rzeszów Orzeszkowej 16
Rzeszów ul. Hetmańska 21
Rzeszów uL. Fredry 9
Rzeszów Szopena 1
Kod
Informacje
pocz.
niezbędne
35-006 Rejestracja telefoniczna
lub osobista:
poniedz.-piątek
800-1800
35-045 poniedziałek-piątek
w godz. 800-1630
35-005
Badania od
poniedziałku do piątku
w godz. od 800-1700
35-055
Pracownia czynna
codziennie w godzinach
od 1000 do 1700
Nr telefonu
17 86 25 747
17 85 28 000
695 258 685
17 85 35 281 w. 330
17 86 13 605
17 85 09 340
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

66+6+6+

2 Cards basiek49

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Create flashcards