Hinduizm

advertisement
Hinduizm
Określenie zbiorcze na grupę wierzeń
religijnych, wyznawanych głównie na
Półwyspie Indyjskim
Wyznawcy

Rozmaite odłamy hinduizmu wyznaje prawie 1 miliard ludzi, z
których ok. 910 milionów mieszka w Indiach i Neapolu (łącznie).
Inne państwa ze znacznym odsetkiem hinduistów to: Bangladesz,
Sri Lanka, Pakistan, Indonezja, Singapur, Gujana, Surinam, Fidżi,
Mauritius, Trynidad i Tobago, Republika Południowej Afryki. W
związku z tym hinduizm, traktowany zbiorczo, jest trzecią pod
względem liczby wyznawców religią świata.
Hinduizm na świecie
HISTORIA

Hinduizm jest religią bez jednego głównego
założyciela. Rozpoczął się razem z rozkwitem
kultury Ariów w Indiach. Wówczas powstała
Rygweda - najstarsza święta księga hinduizmu.
Z czasem do kanonu świętych pism tej wiary
dołączyły pozostałe Wedy oraz wiele innych
tekstów religijnych (część z których uznawana
za święte tylko przez niektóre odłamy). Hinduizm
jako religia powstał właśnie z Wed.


W VI wieku p.n.e. od hinduizmu zaczęły się wyodrębniać: buddyzm
(założony przez Buddę) i dżinizm(założony przez Mahawirę), a
także adżiwikowie. Z początku miały one zasięg wyłącznie lokalny
(rejon Biharu) jednak wkrótce się rozpowszechniły na inne obszary,
a nawet w przypadku buddyzmu - na całe Indie. Dżinizm natomiast
pozostał do czasu popularny w Indiach południowych.
Jako, że dotychczas hinduizm był główną, największą religią Indii,
duża zmiana nastąpiła za panowania króla Aśoki - buddysty
(żyjącego w III wieku p.n.e.), rządzącego dużą częścią
subkontynentu indyjskiego, który sprawił, że oficjalną religią jego
państwa stał się buddyzm.
Symbole hinduizmu

OM – zapis sylaby będącej
symbolem hinduizmu
Święte księgi hinduizmu – Wedy
Śiwa jako medytujący jogin i asceta
Swastyka hinduistyczna
Bogowie


1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Hinduiści wierzą, że Bóg lub bogowie zstępują na Ziemię co kilka tysięcy lat jako
awatar, aby wypełnić ważną misję – uratować świat przed upadkiem moralnym (np.
Rama lub Kryszna). W przypadku niektórych awatarów (tu chodzi głównie o Buddę)
nie ma jasności co do dokładnej misji jaką mieli wypełnić.
Dla większości hinduistów najważniejsze znaczenie ma ośmiu głównych awatarów
(Daśawatarów) Wisznu:
Matsia – pod postacią ryby
Kurma – pod postacią żółwia
Waraha – pod postacią dzika
Narasinha – pod postacią pół-człowieka pół-lwa
Wamana – pod postacią karła
Paraśurama – pod postacią człowieka
Rama – pod postacią księcia Aiodhii
Kryszna – pod postacią człowieka, urodzonego w rodzinie pasterzy krów, który w
przyszłości zostaje władcą
Piotr
Dąbkowski
klasa II Lo ,,a’’
numer 4
Download