Od antycznej cnoty Pietas do wczesnochrześcijańskich

advertisement
Od antycznej cnoty Pietas do
wczesnochrześcijańskich
przedstawień orantów
Aleksandra Krauze
Concordia
Virtus
Honos
Pietas- profil kobiecy, moneta z czasów M.
Herenniusza (lata 108-107 p.n.e.)
Moneta z czasów Sekstusa Pompejusza, (lata 45 –44
p.n.e.) – jedno z pierwszych całopostaciowych
przedstawień Pietas
Na rewersie- stojąca Pietas z
rogiem obfitości. Moneta z czasów
Marka Aureliusza (139-180).
Moneta z czasów Q. Cycyliusza Metellusa
Piusa, 81 rok p.n.e. – Bocian jako atrybut
Pietas
Moneta Kaliguli; rewers- siedząca Pietas
trzymająca w ręku paterę; awers- cesarz
składający ofiarę przed świątynią
Moneta Hadriana – Pietas
składająca ofiarę
Moneta Volusianusa (lata 251-253) –
Pietas z uniesionymi w geście
modlitewnym rękami
Moneta Teodory – stojąca Pietas karmiąca
piersią dziecko.
Sarkofag z Via Salaria
Sufit cubiculum w katakumbach Piotra i
Marcelina 67 – Dobry Pasterz, cykl Jonasza,
oranci
Sufit cubiculum w kat.
Praetextatusa.
Malowidło na ścianie w cubiculum Priscilli 7
– tzw. „scena Velatio”, orantka, obok- kobieta z
niemowlęciem
Dziękuję za uwagę.
Download