Harmonogram wyborów na stanowisko Dziekana Wydziału

advertisement
UP w LUBLINIE
KOMISJA WYBORCZA
WYDZIAŁU MEDYCYNY WETERYNARYJNEJ
Lublin, 15 kwietnia 2016 r.
KOMUNIKAT
Komisja Wyborcza Wydziału Medycyny Weterynaryjnej UP w Lublinie
uprzejmie informuje, że przyjęto następujący harmonogram dotyczący wyborów
na stanowisko dziekana Wydziału:
1. Dnia 29 kwietnia 2016 r. (piątek) od godz. 8.30 do 15.00 zebrania
samodzielnych pracowników nauki, pomocniczych pracowników nauki,
pracowników niebędących nauczycielami oraz studentów i doktorantów,
w celu zgłaszania kandydatów na dziekana i wyboru elektorów do
Kolegium Elektorów Wydziału.
2. Dnia 24 maja 2016 r. (wtorek),w godz. 10.00 – 12.00, sala A Collegium
Veterinarium – spotkania kandydatów na stanowisko dziekana ze
społecznością akademicką Wydziału.
3. Dnia 25 maja 2016 r. (środa), godz. 10.00 – 12.00, sala A Collegium
Veterinarium – wybory na stanowisko dziekana przez Kolegium
Elektorów Wydziału.
Sekretarz Komisji Wyborczej
Przewodniczący Komisji Wyborczej
Dominika Skalska
Dr hab. Leszek Guz
UP w LUBLINIE
KOMISJA WYBORCZA
WYDZIAŁU MEDYCYNY WETERYNARYJNEJ
Lublin, 15 kwietnia 2016 r.
Dot. Pracowników Wydz. Med. Wet. niebędących nauczycielami
KOMUNIKAT
Informujemy, że w dniu 29 kwietnia 2016 r. (piątek) o godz. 11.30 w Sali
Wykładowej A Collegium Veterinarium w Lublinie (ul. Akademicka 12)
odbędzie się zebranie pracowników Wydziału Medycyny Weterynaryjnej
niebędących nauczycielami akademickimi w celu wybrania elektorów do
kolegium elektorów Wydziału oraz w celu zgłaszania kandydatów na
stanowisko dziekana.
Prosimy o zabranie dowodu osobistego do okazania przy podpisywaniu
listy.
Sekretarz Komisji Wyborczej
Przewodniczący Komisji Wyborczej
Dominika Skalska
Dr hab. Leszek Guz
UP w LUBLINIE
KOMISJA WYBORCZA
WYDZIAŁU MEDYCYNY WETERYNARYJNEJ
Lublin, 15 kwietnia 2016 r.
Dot. Adiunktów i asystentów Wydz. Med. Wet.
KOMUNIKAT
Informujemy, że w dniu 29 kwietnia 2016 r. (piątek) o godz. 9.00 w Sali
Wykładowej A Collegium Veterinarium w Lublinie (ul. Akademicka 12)
odbędzie się zebranie pracowników naukowych – adiunktów i asystentów
Wydziału Medycyny Weterynaryjnej w celu wybrania elektorów do kolegium
elektorów Wydziału oraz w celu zgłaszania kandydatów na stanowisko
dziekana.
Prosimy o zabranie dowodu osobistego do okazania przy podpisywaniu
listy.
Sekretarz Komisji Wyborczej
Przewodniczący Komisji Wyborczej
Dominika Skalska
Dr hab. Leszek Guz
UP w LUBLINIE
KOMISJA WYBORCZA
WYDZIAŁU MEDYCYNY WETERYNARYJNEJ
Lublin, 15 kwietnia 2016 r.
Dot. Samodzielni pracownicy naukowi Wydz. Med. Wet.
KOMUNIKAT
Informujemy, że w dniu 29 kwietnia 2016 r. (piątek) o godz. 8.30 w Sali
Wykładowej A Collegium Veterinarium w Lublinie (ul. Akademicka 12)
odbędzie się zebranie samodzielnych pracowników Wydziału Medycyny
Weterynaryjnej w celu zgłaszania kandydatów na stanowisko dziekana.
Prosimy o zabranie dowodu osobistego do okazania przy podpisywaniu
listy.
Sekretarz Komisji Wyborczej
Przewodniczący Komisji Wyborczej
Dominika Skalska
Dr hab. Leszek Guz
UP w LUBLINIE
KOMISJA WYBORCZA
WYDZIAŁU MEDYCYNY WETERYNARYJNEJ
Lublin, 15 kwietnia 2016 r.
Dot. Studentów i doktorantów Wydz. Med. Wet.
KOMUNIKAT
Informujemy, że w dniu 29 kwietnia 2016 r. (piątek) o godz. 13.00 w Auli
Innowacyjnego Centrum Patologii i Terapii Zwierząt UP w Lublinie odbędzie
się zebranie studentów i doktorantów Wydziału Medycyny Weterynaryjnej w
celu wybrania elektorów do kolegium elektorów Wydziału oraz w celu
zgłaszania kandydatów na stanowisko dziekana.
Prosimy
o
zabranie
legitymacji
studenckiej
do
okazania
przy
podpisywaniu listy.
Sekretarz Komisji Wyborczej
Przewodniczący Komisji Wyborczej
Dr Renata Komsta
Dr hab. Leszek Guz
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Create flashcards