Zakład Biologii Ogólnej Rok akademicki 2003/2004

advertisement
Zakład Biologii Ogólnej
Uniwersytet Medyczny
w Białymstoku
Rok akademicki 2014/2015
Kierunek Lekarski
Ćwiczenie 1.
Temat : Pasożytnictwo i jego znaczenie patogeniczne dla człowieka
Zagadnienia
Pasożytnictwo na tle innych interakcji w ekosystemie
Klasyfikacja pasożytów i żywicieli
Źródła zakażenia, drogi i wrota inwazji
Mechanizm transmisji pasożytów
Epidemiologia zarażeń pasożytami
Rozprzestrzenienie pasożytniczych pierwotniaków, helmintów i stawonogów
Pasożyty zawlekane do Europy z innych stref klimatycznych
Interakcje w układzie pasożyt- żywiciel
Choroby endemiczne, antropozoonozy, choroby oportunistyczne
Literatura
1. Buczek A. Choroby pasożytnicze. Epidemiologia, diagnostyka, objawy.
Wydawnictwo Koliber, Lublin 2010.
2. Kadłubowski R., Kurnatowska A. Zarys parazytologii lekarskiej.
Wyd. VII. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 1999.
3. Mackenzie E., Ball A.S., Virdee S.R. Ekologia krótkie wykłady.
Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
4. Buczek A., Kiziewicz B. Ćwiczenia z parazytologii dla studentów kierunku lekarskiego.
Skrypt, Koliber Lublin 2013.
Ćwiczenie 2.
Temat : Pasożytnicze pierwotniaki Sarcomastigophora (cz.1)
Zagadnienia
Budowa morfologiczna wiciowców (Mastigophora)
Cykle rozwojowe wybranych gatunków wiciowców
Objawy chorobowe w inwazjach wiciowców
Zasady profilaktyczne w chorobach wywołanych przez pasożytnicze wiciowce
Obowiązujące gatunki pasożytów :
Trichomonas vaginalis, Giardia lamblia, Trypanosoma brucei gambiense,
Trypanosoma equiperdum, Trypanosoma cruzi, Leishmania donovani,
Leishmania braziliensis.
Literatura
1. Buczek A. Choroby pasożytnicze. Epidemiologia, diagnostyka, objawy.
Wydawnictwo Koliber, Lublin 2010.
2. Buczek A. Atlas pasożytów człowieka. Koliber, Lublin 2005.
3. Kadłubowski R., Kurnatowska A. Zarys parazytologii lekarskiej.
Wyd. VII. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 1999.
4. Buczek A., Kiziewicz B. Ćwiczenia z parazytologii dla studentów kierunku lekarskiego.
Skrypt, Koliber Lublin 2013.
Ćwiczenie 3.
Temat : Pasożytnicze pierwotniaki - (cz. 2)
Zagadnienia
Budowa morfologiczna pierwotniaków
Cykle rozwojowe pierwotniaków
Objawy chorobowe w inwazjach pierwotniaków
Profilaktyka w chorobach wywołanych przez pierwotniaki
Obowiązujące gatunki pasożytów :
Entamoeba histolytica / Entamoeba dispar, Entamoeba coli, Entamoeba gingivalis,
Acanthamoeba castellanii, Naegleria fowleri
Literatura
1. Buczek A. Choroby pasożytnicze. Epidemiologia, diagnostyka, objawy.
Wydawnictwo Koliber, Lublin 2010.
2. Buczek A. Atlas pasożytów człowieka. Koliber, Lublin 2005.
3. Kadłubowski R., Kurnatowska A. Zarys parazytologii lekarskiej.
Wyd. VII. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 1999.
4. Buczek A., Kiziewicz B. Ćwiczenia z parazytologii dla studentów kierunku lekarskiego.
Skrypt, Koliber Lublin 2013.
Ćwiczenie 4.
Temat : Pasożytnicze pierwotniaki - (cz. 3)
Zagadnienia
Budowa morfologiczna pierwotniaków
Cykle rozwojowe pierwotniaków
Objawy chorobowe w inwazjach pierwotniaków
Profilaktyka w chorobach wywołanych przez pierwotniaki
Obowiązujące gatunki pasożytów :
Plasmodium vivax, Plasmodium malariae, Plasmodium ovale, Babesia canis,
Toxoplasma gondii, Balantidium coli
Literatura
1. Buczek A. Choroby pasożytnicze. Epidemiologia, diagnostyka, objawy.
Wydawnictwo Koliber, Lublin 2010.
2. Buczek A. Atlas pasożytów człowieka. Koliber, Lublin 2005.
3. Kadłubowski R., Kurnatowska A. Zarys parazytologii lekarskiej.
Wyd. VII. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 1999.
4. Buczek A., Kiziewicz B. Ćwiczenia z parazytologii dla studentów kierunku lekarskiego.
Skrypt, Koliber Lublin 2013.
Ćwiczenie 5.
Temat : Pasożytnicze płazińce (Platyhelminthes). Przywry (Trematoda)
Kolokwium (ćwiczenia 1 - 4)
Zagadnienia
Budowa morfologiczna płazińców (Platyhelminthes)
Budowa morfologiczna przywr digenicznych (Digenea)
Cykle rozwojowe przywr digenicznych o znaczeniu medycznym
Objawy chorobowe występujące w inwazjach przywr
Profilaktyka w chorobach wywołanych przez przywry
Obowiązujące gatunki pasożytów :
Fasciola hepatica, Dicrocoelium dendriticum, Opisthorchis felineus, Schistosoma
hematobium, Schistosoma masoni, Schistosoma japonicum
Literatura
1. Buczek A. Choroby pasożytnicze. Epidemiologia, diagnostyka, objawy.
Wydawnictwo Koliber, Lublin 2010.
2. Buczek A. Atlas pasożytów człowieka. Koliber, Lublin 2005.
3. Kadłubowski R., Kurnatowska A. Zarys parazytologii lekarskiej.
Wyd. VII. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 1999.
4. Buczek A., Kiziewicz B. Ćwiczenia z parazytologii dla studentów kierunku lekarskiego.
Skrypt, Koliber Lublin 2013.
Ćwiczenie 6.
Temat : Pasożytnicze płazińce (Platyhelminthes). Tasiemce (Cestoda)
Zagadnienia
Budowa morfologiczna tasiemców z rzędu Pseudophyllidea i Cyclophyllidea
Cykle rozwojowe tasiemców o znaczeniu medycznym
Objawy chorobowe występujące podczas inwazji tasiemców
Profilaktyka w chorobach wywołanych przez tasiemce
Obowiązujące gatunki pasożytów :
Diphyllobothrium latum, Dipylidium caninum, Echinococcus granulosus, Echinococcus
multilocularis, Taenia solium, Taenia saginata, Bothriocephalus scorpii
Literatura
1. Buczek A. Choroby pasożytnicze. Epidemiologia, diagnostyka, objawy.
Wydawnictwo Koliber, Lublin 2010.
2. Buczek A. Atlas pasożytów człowieka. Koliber, Lublin 2005.
3. Kadłubowski R., Kurnatowska A. Zarys parazytologii lekarskiej.
Wyd. VII. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 1999.
4. Buczek A., Kiziewicz B. Ćwiczenia z parazytologii dla studentów kierunku lekarskiego.
Skrypt, Koliber Lublin 2013.
Ćwiczenie 7.
Temat : Obleńce (Nematherlminthes). Nicienie (Nematoda)
Kolokwium (ćwiczenia 5-6)
Zagadnienia
Budowa morfologiczna nicieni
Cykle rozwojowe nicieni pasożytujących u człowieka
Objawy chorobowe wywołane przez nicienie
Profilaktyka w chorobach wywołanych przez nicienie
Obowiązujące gatunki pasożytów :
Ascaris lumbricoides, Enterobius vermicularis, Trichuris trichiura, Anisakis simplex, Loa loa,
Mansonella sp.,Onchocerca volvulus, Wuchereria bancrofti, Trichinella spiralis.
Literatura
1. Buczek A. Choroby pasożytnicze. Epidemiologia, diagnostyka, objawy.
Wydawnictwo Koliber, Lublin 2010.
2. Buczek A. Atlas pasożytów człowieka. Koliber, Lublin 2005.
3. Kadłubowski R., Kurnatowska A. Zarys parazytologii lekarskiej.
Wyd. VII. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 1999.
4. Buczek A., Kiziewicz B. Ćwiczenia z parazytologii dla studentów kierunku lekarskiego.
Skrypt, Koliber Lublin 2013.
Ćwiczenie 8.
Temat : Stawonogi (Arthropoda) pasożytnicze (Cz. 1). Pajęczaki (Arachnida)
Zagadnienia
Budowa morfologiczna stawonogów
Budowa morfologiczna pajęczaków o znaczeniu medycznym
Cykle rozwojowe pajęczaków o znaczeniu medycznym
Pajęczaki jako wektory drobnoustrojów chorobotwórczych
Obowiązujące gatunki pasożytów :
Ixodes ricinus, Ixodes persulcatus, Dermacentor reticulatus, Argas reflexus,
Sarcoptes scabiei, Demodex folliculorum, Acarus siro, Dermanyssus gallinae.
Literatura
1. Buczek A. Choroby pasożytnicze. Epidemiologia, diagnostyka, objawy.
Wydawnictwo Koliber, Lublin 2010.
2. Buczek A. Atlas pasożytów człowieka. Koliber, Lublin 2005.
3. Buczek A., Kiziewicz B. Ćwiczenia z parazytologii dla studentów kierunku lekarskiego.
Skrypt, Koliber Lublin 2013.
Ćwiczenie 9.
Temat : Stawonogi (Arthropoda) pasożytnicze (Cz. 2). Owady (Insecta) – wszy,
pluskwiaki różnoskrzydłe, karaczanowate, muchówki i pchły
Zagadnienia
Budowa morfologiczna owadów o znaczeniu medycznym
Cykle rozwojowe owadów o znaczeniu medycznym Owady jako wektory drobnoustrojów
chorobotwórczych
Obowiązujące gatunki pasożytów :
Blatella germanica, Hypoderma bovis, Gasterophilus intestinalis, Lucilla sericata,
Hypoderma bovis, Chrysops sp., Sarcophaga sp., Pediculus humanus, Pthirus pubis,
Cimex lectularius, Anopheles maculipennis, Culex sp., Xenopsylla cheopis
Literatura
1. Buczek A. Choroby pasożytnicze. Epidemiologia, diagnostyka, objawy.
Wydawnictwo Koliber, Lublin 2010 (rozdział 8)
2. Buczek A. Atlas pasożytów człowieka. Koliber, Lublin 2005.
3. Buczek A., Kiziewicz B. Ćwiczenia z parazytologii dla studentów kierunku lekarskiego.
Skrypt, Koliber Lublin 2013.
Ćwiczenie 10.
Temat : Diagnostyka laboratoryjna pasożytów człowieka
Zagadnienia
Metody diagnostyczne wykorzystywane do wykrywania chorób pasożytniczych
Metody laboratoryjnego wykrywania pasożytów w materiale biologicznym człowieka
Metody laboratoryjnego wykrywania pasożytów występujących w środowisku człowieka
Metody badania kału, krwi oraz płynów ciała i tkanek
Metody biologii molekularnej
Metody immunologiczne
Literatura
1. Buczek A. Choroby pasożytnicze. Epidemiologia, diagnostyka, objawy.
Wydawnictwo Koliber, Lublin 2010 (rozdział 9)
2. Buczek A. Atlas pasożytów człowieka. Koliber, Lublin 2005.
4. Buczek A., Kiziewicz B. Ćwiczenia z parazytologii dla studentów kierunku lekarskiego.
Skrypt, Koliber Lublin 2013.
Kolokwium (ćwiczenia 7-10)
Ćwiczenie 11.
Zaliczenie końcowe wykładów i ćwiczeń.
Zaliczenie preparatów
Należy bezbłędnie rozpoznać trzy gatunki pasożytów w otrzymanych preparatach
Dla każdego pasożyta należy podać :
Nazwę polską, łacińską i angielską
Nazwę zidentyfikowanej postaci pasożyta
Miejsce lokalizacji pasożyta u człowieka
Materiał biologiczny wykorzystywany do wykrywania pasożyta
Metody diagnostyczne stosowane do wykrywania pasożyta
Download