Ankieta_programista C++_C

advertisement
ANKIETA
Dane Personalne
Imię i nazwisko:
Kontakt:
Oczekiwane stanowisko pracy
Programista C++/C#
Języki obce i posiadane umiejętności(*)
Stopień znajomości lub
umiejętności (1-najniższy, 5najwyższy)
Języki obce
J. angielski
Inne (jeżeli dotyczy proszę utworzyć nowe wiersze w
tabeli dla każdego z nich)
Inne umiejętności
Język programowania: C/C++
Język programowania: C#
Język programowania: JAVA
Inne języki programowania (jeżeli dotyczy proszę
utworzyć nowe wiersze w tabeli dla każdego z nich)
Wykorzystanie języka UML w praktyce – odczyta
diagramów
Wykorzystanie języka UML w praktyce – tworzenie
modeli
Środowisko Eclipse
Środowisko Visual Studio
System kontroli wersji SVN
Znajomość systemu LINUX
Znajomość systemu QNX
Praktyczna znajomość narzędzia Magic Draw UML
Relacyjne bazy danych oraz język SQL
Inne (jeżeli dotyczy proszę utworzyć nowe wiersze w
tabeli dla każdej z nich)
* zaznacz stopień znajomości lub umiejętności w odpowiednim polu
Certyfikaty(**)
Nazwa certyfikatu
Certyfikat Bezpieczeństwa Osobowego
* zaznacz jeżeli dotyczy
Oczekiwane wynagrodzenie początkowe (brutto)
Oczekiwane wynagrodzenie docelowe (brutto)
www.radmor.com.pl
[email protected]
Download