Oświadczenie o zdrowiu

advertisement
OŚWIADCZENIE
Oświadczam, iż wyrażam zgodę na udział mojego dziecka …..........................................................w
Sportowych Półkoloniach na Hali Sportowej. Z uwagi na chorobę dziecka …..................................
….............................................. ponoszę pełną odpowiedzialność za jego zdrowie. Opiekunowie
półkolonii nie będą odpowiedzialni za podawanie leków, będą one podawane samodzielnie przez
dziecko, bądź rodzica/opiekuna prawnego. Opiekun nie ma obowiązku sprawdzania posiłków oraz
napoi pod względem alergii dziecka, rodzic ponosi pełną odpowiedzialność za spożywane posiłki
podczas sportowych półkolonii (w szczególności II śniadanie).
Czytelny podpis..............................................
`
OŚWIADCZENIE
Oświadczam, iż wyrażam zgodę na udział mojego dziecka …..........................................................w
Sportowych Półkoloniach na Hali Sportowej. Z uwagi na chorobę dziecka …..................................
….............................................. ponoszę pełną odpowiedzialność za jego zdrowie. Opiekunowie
półkolonii nie będą odpowiedzialni za podawanie leków, będą one podawane samodzielnie przez
dziecko, bądź rodzica/opiekuna prawnego. Opiekun nie ma obowiązku sprawdzania posiłków oraz
napoi pod względem alergii dziecka, rodzic ponosi pełną odpowiedzialność za spożywane posiłki
podczas sportowych półkolonii (w szczególności II śniadanie).
Czytelny podpis..............................................
Download
Random flashcards
Motywacja w zzl

3 Cards ypy

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

Create flashcards