ZLECENIODAWCA

advertisement
ZLECENIODAWCA
Nazwa . adres ……………………………
……………………………………………..
data przyjęcia próby
…………………………………………..
…………………………………………..
ZLECENIE
Zlecam wykonanie analiz laboratoryjnych nasion:
WILGOTNOŚĆ
Gatunek
odmiana
MASA 1000 nasion / MTZ/
Wielkość kg
Nr partii
x
Nr PON
Zobowiązuję się do pokrycia kosztów wykonanych analizCena badania zgodna z obowiązującym cennikiem płatne gotówką lub przelewemx.
x/ niepotrzebne skreslic
……………………………………
/ podpis zleceniodawcy /
Download