Porównanie budowy różnych rodzajów komórek

advertisement
Porównanie budowy
różnych rodzajów
komórek
Definicja komórki

Komórka to podstawowa jednostka
funkcjonalna i strukturalna wszystkich
organizmów żywych.
Główne typy komórek
komórka
roślinna
zwierzęca
bakterii
grzyba
Zestawienie budowy różnych
typów komórek
Model budowy komórki
bakterii
Model budowy komórki
roślinnej
Model budowy komórki
zwierzęcej
Model budowy komórki
grzyba
Porównanie budowy
wybranych typów komórek
Porównywane
cechy
Komórka
roślinna
+
+
_
+
mureina
celuloza
_
chityna
plastydy
-
+
-
-
mitochondria
-
+
+
+
70S
80S
80S
80S
-
+
+
+
naga cząsteczka
w postaci
chromosomów
w postaci
chromosomów
w postaci
chromosomów
ploidalność
n
n, 2n, 3n, 4n,…..
2n,(gamety –n)
n, 2n,
n+n(dikariofaza)
odżywianie
heterotrofy,
chemoautotrofy,f
otoautotrofy
fotoautotrofy
heterotrofy
heterotrofy
ściana
komórkowa
materiał
budulcowy ściany
rybosomy
jądro
struktura DNA
Komórka
zwierzęca
Komórka
grzyba
Komórka
bakterii
Cechy charakterystyczne

Komórka bakterii
*brak jądra
*ściana komórkowa z mureiny
*chemosynteza
Cechy charakterystyczne

Komórka roślinna
*ściana komórkowa z celulozy
*plastydy
Cechy charakterystyczne

Komórka zwierzęca
*brak ściany komórkowej
Cechy charakterystyczne

Komórka grzyba
*ściana komórkowa z chityny
*dikariofaza
Download