Praca kontrolna z matematyki–semestr II, grupa R–6/12

advertisement
Praca kontrolna z matematyki
Praca kontrolna z matematyki–semestr II,
grupa R–6/12
Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
Rabka Zdrój 2012/2013
Zadanie 1 - 2 pkt Oblicz długość boku trójkąta równobocznego, którego wysokość wynosi 6 cm.
Zadanie 2 - 2 pkt W trójkącie prostokątnym miara kąta zewnętrznego
do jednego z kątów ostrych jest dwa razy większa od tego kąta. Przeciwprostokątna tego trójkąta jest równa 12 cm. Oblicz pole tego trójkąta. Kąt
zewnętrzny do danego kąta w trójkącie jest to dowolny z dwóch kątów przyległych do tego kąta.
Zadanie 3 - 3 pkt Oblicz obwód trójkąta przedstawionego na poniższym
rysunku.
Zadanie 4 - 3 pkt Znajdź pole sześciokąta foremnego, jeśli wiesz, że
długość jego krótszej przekątnej wynosi 6.
Marian Talar
http://mtalar.niedzwiedz.pl
Praca kontrolna z matematyki
Zadanie 5 - 3 pkt Oblicz pole zacieniowanej figury, jeżeli wiadomo, że
trójkąt wpisany w koło jest równoboczny.
Zadanie 6 - 3 pkt Oblicz miarę kąta α jeżeli wiadomo, że prosta a jest
styczna do narysowanego okręgu.
Zadanie 7 - 3 pkt Wyznacz wartości pozostałych funkcji trygonometrycznych kąta α, wiedząc że jest on kątem ostrym w trójkącie prostokątnym,
takim że tgα = 3.
Marian Talar
http://mtalar.niedzwiedz.pl
Praca kontrolna z matematyki
Zadanie 8 - 3 pkt Drabina oparta o ścianę tworzy z nią kąt 60◦ . Jej
dolny koniec jest oddalony od ściany o 2 m. Wyznacz długość drabiny. Wynik podaj w centymetrach.
Zadanie 9 - 3 pkt W trójkącie prostokątnym jeden z kątów ostrych ma
miarę 25◦ , a długość przyprostokątnej leżącej naprzeciw tego kąta wynosi 10
cm. Oblicz długości pozostałych boków tego trójkąta. Wynik podaj z dokładnością do 1 mm.
Kryteria ocen:
25 - 22 pkt ocena bardzo dobry
21 - 18 pkt ocena dobry
17 - 14 pkt ocena dostateczny
13 - 10 pkt ocena dopuszczający
mniej niż 10 pkt - niedostateczny
Marian Talar
http://mtalar.niedzwiedz.pl
Download