Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2

advertisement
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia
2 grudnia 2016 r. w sprawie warunków wynagradzania za
pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą
dla pracowników zatrudnionych w uczelni publicznej
Pliki do pobrania
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 grudnia 2016 r. w sprawie warunków
wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników
zatrudnionych w uczelni publicz.pdf
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Download
Random flashcards
Motywacja w zzl

3 Cards ypy

66+6+6+

2 Cards basiek49

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Create flashcards