Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2

advertisement
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia
2 grudnia 2016 r. w sprawie warunków wynagradzania za
pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą
dla pracowników zatrudnionych w uczelni publicznej
Pliki do pobrania
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 grudnia 2016 r. w sprawie warunków
wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników
zatrudnionych w uczelni publicz.pdf
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Create flashcards