Otwarcie seminarium - Instytut Wiedzy i Innowacji

advertisement
Perspektywy rozwoju
gospodarki opartej na wiedzy
w Polsce
Szkoła Główna Handlowa, Al. Niepodległości 162
sala konferencyjna 151, budynek główny
16 maja 2005, 10.00-13.00
Patronat honorowy:
Prof. dr hab. Marek Rocki, Rektor SGH
Patron medialny:
e-mentor (www.e-mentor.edu.pl)
Organizatorzy:
Polskie Towarzystwo Ekonomiczne: Oddział Warszawski
Szkoła Główna Handlowa: Katedra Polityki Gospodarczej
oraz Studenckie Koło Naukowe Gospodarki Opartej na Wiedzy
Download