Warunki przepływu prądu elek – różnica potencjałów(napięcie(V

advertisement
Warunki przepływu prądu elek – różnica potencjałów(napięcie(V),
swobodny przepływ elektronów w przewodnikach stałych, elektronów i
dziur w półprzewodnikach, jonów ujemnych w elektrolitach i gazach, a
w obwodzie różnica potencjałów między biegunami źródła i zamknięty
obwód
Kierunek prądu – przyjęto od bieguna + do – ale w rzeczywistości jest
odwrotnie(nie znano elektronów)
Def prądu – prąd elek to uporządkowany ruch ładunków elek
Natężenie prądu(I) – stosunek wielkości ładunku(q) przepływającego
przez poprzeczny przekrój przewodnika(S) do czasu(t) jego przepływu,
natężenie mierzymy amperomierzem włączony szeregowo w obwód
q=Q\S
I=q\t=U\R
q – (C\m2)wielkość ładunku prze przekrój poprzeczny przewodnika
Q – (C)wielkość ładunku elek, S – pole poprzecznego przekroju
przewodnika, U – (V)napięcie, R(Ohm)opór przewodnika
prawo Ohma – natężenie prądu elek płynącego przez przewodnik jest
wprost proporcjonalne do napięcia(U) na końcach tego przewodnika i
odwrotnie proporcjonalne do oporu(R) przewodnika
opór elek(R) – jest wprost proporcjonalny do oporu właściwego(۹) i
długości przewodnika(L) i odwrotnie proporcjonalny do pola jego
poprzecznego przekroju(S), R=۹*L\S
jednostka – Ohm R=U(V)\I(A)
praca – W(J)=U(V)*I(A)*t(s)
moc – P(W)=U(V)*I(A)
opór zastępczy – dla szeregowego – I=const, Rz=R1+R2+R3…
dla równoległego – I=I1+I2+I3…, U=const, 1/Rz=1/R1+1/R2+1/R3…
Warunki przepływu prądu elek – różnica potencjałów(napięcie(V),
swobodny przepływ elektronów w przewodnikach stałych, elektronów i
dziur w półprzewodnikach, jonów ujemnych w elektrolitach i gazach, a
w obwodzie różnica potencjałów między biegunami źródła i zamknięty
obwód
Kierunek prądu – przyjęto od bieguna + do – ale w rzeczywistości jest
odwrotnie(nie znano elektronów)
Def prądu – prąd elek to uporządkowany ruch ładunków elek
Natężenie prądu(I) – stosunek wielkości ładunku(q) przepływającego
przez poprzeczny przekrój przewodnika(S) do czasu(t) jego przepływu,
natężenie mierzymy amperomierzem włączony szeregowo w obwód
q=Q\S
I=q\t=U\R
q – (C\m2)wielkość ładunku prze przekrój poprzeczny przewodnika
Q – (C)wielkość ładunku elek, S – pole poprzecznego przekroju
przewodnika, U – (V)napięcie, R(Ohm)opór przewodnika
prawo Ohma – natężenie prądu elek płynącego przez przewodnik jest
wprost proporcjonalne do napięcia(U) na końcach tego przewodnika i
odwrotnie proporcjonalne do oporu(R) przewodnika
opór elek(R) – jest wprost proporcjonalny do oporu właściwego(۹) i
długości przewodnika(L) i odwrotnie proporcjonalny do pola jego
poprzecznego przekroju(S), R=۹*L\S
jednostka – Ohm R=U(V)\I(A)
praca – W(J)=U(V)*I(A)*t(s)
moc – P(W)=U(V)*I(A)
opór zastępczy – dla szeregowego – I=const, Rz=R1+R2+R3…
dla równoległego – I=I1+I2+I3…, U=const, 1/Rz=1/R1+1/R2+1/R3…
Warunki przepływu prądu elek – różnica potencjałów(napięcie(V),
swobodny przepływ elektronów w przewodnikach stałych, elektronów i
dziur w półprzewodnikach, jonów ujemnych w elektrolitach i gazach, a
w obwodzie różnica potencjałów między biegunami źródła i zamknięty
obwód
Kierunek prądu – przyjęto od bieguna + do – ale w rzeczywistości jest
odwrotnie(nie znano elektronów)
Def prądu – prąd elek to uporządkowany ruch ładunków elek
Natężenie prądu(I) – stosunek wielkości ładunku(q) przepływającego
przez poprzeczny przekrój przewodnika(S) do czasu(t) jego przepływu,
natężenie mierzymy amperomierzem włączony szeregowo w obwód
q=Q\S
I=q\t=U\R
q – (C\m2)wielkość ładunku prze przekrój poprzeczny przewodnika
Q – (C)wielkość ładunku elek, S – pole poprzecznego przekroju
przewodnika, U – (V)napięcie, R(Ohm)opór przewodnika
prawo Ohma – natężenie prądu elek płynącego przez przewodnik jest
wprost proporcjonalne do napięcia(U) na końcach tego przewodnika i
odwrotnie proporcjonalne do oporu(R) przewodnika
opór elek(R) – jest wprost proporcjonalny do oporu właściwego(۹) i
długości przewodnika(L) i odwrotnie proporcjonalny do pola jego
poprzecznego przekroju(S), R=۹*L\S
jednostka – Ohm R=U(V)\I(A)
praca – W(J)=U(V)*I(A)*t(s)
moc – P(W)=U(V)*I(A)
opór zastępczy – dla szeregowego – I=const, Rz=R1+R2+R3…
dla równoległego – I=I1+I2+I3…, U=const, 1/Rz=1/R1+1/R2+1/R3…
Warunki przepływu prądu elek – różnica potencjałów(napięcie(V),
swobodny przepływ elektronów w przewodnikach stałych, elektronów i
dziur w półprzewodnikach, jonów ujemnych w elektrolitach i gazach, a
w obwodzie różnica potencjałów między biegunami źródła i zamknięty
obwód
Kierunek prądu – przyjęto od bieguna + do – ale w rzeczywistości jest
odwrotnie(nie znano elektronów)
Def prądu – prąd elek to uporządkowany ruch ładunków elek
Natężenie prądu(I) – stosunek wielkości ładunku(q) przepływającego
przez poprzeczny przekrój przewodnika(S) do czasu(t) jego przepływu,
natężenie mierzymy amperomierzem włączony szeregowo w obwód
q=Q\S
I=q\t=U\R
q – (C\m2)wielkość ładunku prze przekrój poprzeczny przewodnika
Q – (C)wielkość ładunku elek, S – pole poprzecznego przekroju
przewodnika, U – (V)napięcie, R(Ohm)opór przewodnika
prawo Ohma – natężenie prądu elek płynącego przez przewodnik jest
wprost proporcjonalne do napięcia(U) na końcach tego przewodnika i
odwrotnie proporcjonalne do oporu(R) przewodnika
opór elek(R) – jest wprost proporcjonalny do oporu właściwego(۹) i
długości przewodnika(L) i odwrotnie proporcjonalny do pola jego
poprzecznego przekroju(S), R=۹*L\S
jednostka – Ohm R=U(V)\I(A)
praca – W(J)=U(V)*I(A)*t(s)
moc – P(W)=U(V)*I(A)
opór zastępczy – dla szeregowego – I=const, Rz=R1+R2+R3…
dla równoległego – I=I1+I2+I3…, U=const, 1/Rz=1/R1+1/R2+1/R3…
Warunki przepływu prądu elek – różnica potencjałów(napięcie(V),
swobodny przepływ elektronów w przewodnikach stałych, elektronów i
dziur w półprzewodnikach, jonów ujemnych w elektrolitach i gazach, a
w obwodzie różnica potencjałów między biegunami źródła i zamknięty
obwód
Kierunek prądu – przyjęto od bieguna + do – ale w rzeczywistości jest
odwrotnie(nie znano elektronów)
Def prądu – prąd elek to uporządkowany ruch ładunków elek
Natężenie prądu(I) – stosunek wielkości ładunku(q) przepływającego
przez poprzeczny przekrój przewodnika(S) do czasu(t) jego przepływu,
natężenie mierzymy amperomierzem włączony szeregowo w obwód
q=Q\S
I=q\t=U\R
q – (C\m2)wielkość ładunku prze przekrój poprzeczny przewodnika
Q – (C)wielkość ładunku elek, S – pole poprzecznego przekroju
przewodnika, U – (V)napięcie, R(Ohm)opór przewodnika
prawo Ohma – natężenie prądu elek płynącego przez przewodnik jest
wprost proporcjonalne do napięcia(U) na końcach tego przewodnika i
odwrotnie proporcjonalne do oporu(R) przewodnika
opór elek(R) – jest wprost proporcjonalny do oporu właściwego(۹) i
długości przewodnika(L) i odwrotnie proporcjonalny do pola jego
poprzecznego przekroju(S), R=۹*L\S
jednostka – Ohm R=U(V)\I(A)
praca – W(J)=U(V)*I(A)*t(s)
moc – P(W)=U(V)*I(A)
opór zastępczy – dla szeregowego – I=const, Rz=R1+R2+R3…
dla równoległego – I=I1+I2+I3…, U=const, 1/Rz=1/R1+1/R2+1/R3…
Warunki przepływu prądu elek – różnica potencjałów(napięcie(V),
swobodny przepływ elektronów w przewodnikach stałych, elektronów i
dziur w półprzewodnikach, jonów ujemnych w elektrolitach i gazach, a
w obwodzie różnica potencjałów między biegunami źródła i zamknięty
obwód
Kierunek prądu – przyjęto od bieguna + do – ale w rzeczywistości jest
odwrotnie(nie znano elektronów)
Def prądu – prąd elek to uporządkowany ruch ładunków elek
Natężenie prądu(I) – stosunek wielkości ładunku(q) przepływającego
przez poprzeczny przekrój przewodnika(S) do czasu(t) jego przepływu,
natężenie mierzymy amperomierzem włączony szeregowo w obwód
q=Q\S
I=q\t=U\R
q – (C\m2)wielkość ładunku prze przekrój poprzeczny przewodnika
Q – (C)wielkość ładunku elek, S – pole poprzecznego przekroju
przewodnika, U – (V)napięcie, R(Ohm)opór przewodnika
prawo Ohma – natężenie prądu elek płynącego przez przewodnik jest
wprost proporcjonalne do napięcia(U) na końcach tego przewodnika i
odwrotnie proporcjonalne do oporu(R) przewodnika
opór elek(R) – jest wprost proporcjonalny do oporu właściwego(۹) i
długości przewodnika(L) i odwrotnie proporcjonalny do pola jego
poprzecznego przekroju(S), R=۹*L\S
jednostka – Ohm R=U(V)\I(A)
praca – W(J)=U(V)*I(A)*t(s)
moc – P(W)=U(V)*I(A)
opór zastępczy – dla szeregowego – I=const, Rz=R1+R2+R3…
dla równoległego – I=I1+I2+I3…, U=const, 1/Rz=1/R1+1/R2+1/R3…
Warunki przepływu prądu elek – różnica potencjałów(napięcie(V),
swobodny przepływ elektronów w przewodnikach stałych, elektronów i
dziur w półprzewodnikach, jonów ujemnych w elektrolitach i gazach, a
w obwodzie różnica potencjałów między biegunami źródła i zamknięty
obwód
Kierunek prądu – przyjęto od bieguna + do – ale w rzeczywistości jest
odwrotnie(nie znano elektronów)
Def prądu – prąd elek to uporządkowany ruch ładunków elek
Natężenie prądu(I) – stosunek wielkości ładunku(q) przepływającego
przez poprzeczny przekrój przewodnika(S) do czasu(t) jego przepływu,
natężenie mierzymy amperomierzem włączony szeregowo w obwód
q=Q\S
I=q\t=U\R
q – (C\m2)wielkość ładunku prze przekrój poprzeczny przewodnika
Q – (C)wielkość ładunku elek, S – pole poprzecznego przekroju
przewodnika, U – (V)napięcie, R(Ohm)opór przewodnika
prawo Ohma – natężenie prądu elek płynącego przez przewodnik jest
wprost proporcjonalne do napięcia(U) na końcach tego przewodnika i
odwrotnie proporcjonalne do oporu(R) przewodnika
opór elek(R) – jest wprost proporcjonalny do oporu właściwego(۹) i
długości przewodnika(L) i odwrotnie proporcjonalny do pola jego
poprzecznego przekroju(S), R=۹*L\S
jednostka – Ohm R=U(V)\I(A)
praca – W(J)=U(V)*I(A)*t(s)
moc – P(W)=U(V)*I(A)
opór zastępczy – dla szeregowego – I=const, Rz=R1+R2+R3…
dla równoległego – I=I1+I2+I3…, U=const, 1/Rz=1/R1+1/R2+1/R3…
Warunki przepływu prądu elek – różnica potencjałów(napięcie(V),
swobodny przepływ elektronów w przewodnikach stałych, elektronów i
dziur w półprzewodnikach, jonów ujemnych w elektrolitach i gazach, a
w obwodzie różnica potencjałów między biegunami źródła i zamknięty
obwód
Kierunek prądu – przyjęto od bieguna + do – ale w rzeczywistości jest
odwrotnie(nie znano elektronów)
Def prądu – prąd elek to uporządkowany ruch ładunków elek
Natężenie prądu(I) – stosunek wielkości ładunku(q) przepływającego
przez poprzeczny przekrój przewodnika(S) do czasu(t) jego przepływu,
natężenie mierzymy amperomierzem włączony szeregowo w obwód
q=Q\S
I=q\t=U\R
q – (C\m2)wielkość ładunku prze przekrój poprzeczny przewodnika
Q – (C)wielkość ładunku elek, S – pole poprzecznego przekroju
przewodnika, U – (V)napięcie, R(Ohm)opór przewodnika
prawo Ohma – natężenie prądu elek płynącego przez przewodnik jest
wprost proporcjonalne do napięcia(U) na końcach tego przewodnika i
odwrotnie proporcjonalne do oporu(R) przewodnika
opór elek(R) – jest wprost proporcjonalny do oporu właściwego(۹) i
długości przewodnika(L) i odwrotnie proporcjonalny do pola jego
poprzecznego przekroju(S), R=۹*L\S
jednostka – Ohm R=U(V)\I(A)
praca – W(J)=U(V)*I(A)*t(s)
moc – P(W)=U(V)*I(A)
opór zastępczy – dla szeregowego – I=const, Rz=R1+R2+R3…
dla równoległego – I=I1+I2+I3…, U=const, 1/Rz=1/R1+1/R2+1/R3…
Warunki przepływu prądu elek – różnica potencjałów(napięcie(V),
swobodny przepływ elektronów w przewodnikach stałych, elektronów i
dziur w półprzewodnikach, jonów ujemnych w elektrolitach i gazach, a
w obwodzie różnica potencjałów między biegunami źródła i zamknięty
obwód
Kierunek prądu – przyjęto od bieguna + do – ale w rzeczywistości jest
odwrotnie(nie znano elektronów)
Def prądu – prąd elek to uporządkowany ruch ładunków elek
Natężenie prądu(I) – stosunek wielkości ładunku(q) przepływającego
przez poprzeczny przekrój przewodnika(S) do czasu(t) jego przepływu,
natężenie mierzymy amperomierzem włączony szeregowo w obwód
q=Q\S
I=q\t=U\R
q – (C\m2)wielkość ładunku prze przekrój poprzeczny przewodnika
Q – (C)wielkość ładunku elek, S – pole poprzecznego przekroju
przewodnika, U – (V)napięcie, R(Ohm)opór przewodnika
prawo Ohma – natężenie prądu elek płynącego przez przewodnik jest
wprost proporcjonalne do napięcia(U) na końcach tego przewodnika i
odwrotnie proporcjonalne do oporu(R) przewodnika
opór elek(R) – jest wprost proporcjonalny do oporu właściwego(۹) i
długości przewodnika(L) i odwrotnie proporcjonalny do pola jego
poprzecznego przekroju(S), R=۹*L\S
jednostka – Ohm R=U(V)\I(A)
praca – W(J)=U(V)*I(A)*t(s)
moc – P(W)=U(V)*I(A)
opór zastępczy – dla szeregowego – I=const, Rz=R1+R2+R3…
dla równoległego – I=I1+I2+I3…, U=const, 1/Rz=1/R1+1/R2+1/R3…
Warunki przepływu prądu elek – różnica potencjałów(napięcie(V),
swobodny przepływ elektronów w przewodnikach stałych, elektronów i
dziur w półprzewodnikach, jonów ujemnych w elektrolitach i gazach, a
w obwodzie różnica potencjałów między biegunami źródła i zamknięty
obwód
Kierunek prądu – przyjęto od bieguna + do – ale w rzeczywistości jest
odwrotnie(nie znano elektronów)
Def prądu – prąd elek to uporządkowany ruch ładunków elek
Natężenie prądu(I) – stosunek wielkości ładunku(q) przepływającego
przez poprzeczny przekrój przewodnika(S) do czasu(t) jego przepływu,
natężenie mierzymy amperomierzem włączony szeregowo w obwód
q=Q\S
I=q\t=U\R
q – (C\m2)wielkość ładunku prze przekrój poprzeczny przewodnika
Q – (C)wielkość ładunku elek, S – pole poprzecznego przekroju
przewodnika, U – (V)napięcie, R(Ohm)opór przewodnika
prawo Ohma – natężenie prądu elek płynącego przez przewodnik jest
wprost proporcjonalne do napięcia(U) na końcach tego przewodnika i
odwrotnie proporcjonalne do oporu(R) przewodnika
opór elek(R) – jest wprost proporcjonalny do oporu właściwego(۹) i
długości przewodnika(L) i odwrotnie proporcjonalny do pola jego
poprzecznego przekroju(S), R=۹*L\S
jednostka – Ohm R=U(V)\I(A)
praca – W(J)=U(V)*I(A)*t(s)
moc – P(W)=U(V)*I(A)
opór zastępczy – dla szeregowego – I=const, Rz=R1+R2+R3…
dla równoległego – I=I1+I2+I3…, U=const, 1/Rz=1/R1+1/R2+1/R3…
Warunki przepływu prądu elek – różnica potencjałów(napięcie(V),
swobodny przepływ elektronów w przewodnikach stałych, elektronów i
dziur w półprzewodnikach, jonów ujemnych w elektrolitach i gazach, a
w obwodzie różnica potencjałów między biegunami źródła i zamknięty
obwód
Kierunek prądu – przyjęto od bieguna + do – ale w rzeczywistości jest
odwrotnie(nie znano elektronów)
Def prądu – prąd elek to uporządkowany ruch ładunków elek
Natężenie prądu(I) – stosunek wielkości ładunku(q) przepływającego
przez poprzeczny przekrój przewodnika(S) do czasu(t) jego przepływu,
natężenie mierzymy amperomierzem włączony szeregowo w obwód
q=Q\S
I=q\t=U\R
q – (C\m2)wielkość ładunku prze przekrój poprzeczny przewodnika
Q – (C)wielkość ładunku elek, S – pole poprzecznego przekroju
przewodnika, U – (V)napięcie, R(Ohm)opór przewodnika
prawo Ohma – natężenie prądu elek płynącego przez przewodnik jest
wprost proporcjonalne do napięcia(U) na końcach tego przewodnika i
odwrotnie proporcjonalne do oporu(R) przewodnika
opór elek(R) – jest wprost proporcjonalny do oporu właściwego(۹) i
długości przewodnika(L) i odwrotnie proporcjonalny do pola jego
poprzecznego przekroju(S), R=۹*L\S
jednostka – Ohm R=U(V)\I(A)
praca – W(J)=U(V)*I(A)*t(s)
moc – P(W)=U(V)*I(A)
opór zastępczy – dla szeregowego – I=const, Rz=R1+R2+R3…
dla równoległego – I=I1+I2+I3…, U=const, 1/Rz=1/R1+1/R2+1/R3…
Warunki przepływu prądu elek – różnica potencjałów(napięcie(V),
swobodny przepływ elektronów w przewodnikach stałych, elektronów i
dziur w półprzewodnikach, jonów ujemnych w elektrolitach i gazach, a
w obwodzie różnica potencjałów między biegunami źródła i zamknięty
obwód
Kierunek prądu – przyjęto od bieguna + do – ale w rzeczywistości jest
odwrotnie(nie znano elektronów)
Def prądu – prąd elek to uporządkowany ruch ładunków elek
Natężenie prądu(I) – stosunek wielkości ładunku(q) przepływającego
przez poprzeczny przekrój przewodnika(S) do czasu(t) jego przepływu,
natężenie mierzymy amperomierzem włączony szeregowo w obwód
q=Q\S
I=q\t=U\R
q – (C\m2)wielkość ładunku prze przekrój poprzeczny przewodnika
Q – (C)wielkość ładunku elek, S – pole poprzecznego przekroju
przewodnika, U – (V)napięcie, R(Ohm)opór przewodnika
prawo Ohma – natężenie prądu elek płynącego przez przewodnik jest
wprost proporcjonalne do napięcia(U) na końcach tego przewodnika i
odwrotnie proporcjonalne do oporu(R) przewodnika
opór elek(R) – jest wprost proporcjonalny do oporu właściwego(۹) i
długości przewodnika(L) i odwrotnie proporcjonalny do pola jego
poprzecznego przekroju(S), R=۹*L\S
jednostka – Ohm R=U(V)\I(A)
praca – W(J)=U(V)*I(A)*t(s)
moc – P(W)=U(V)*I(A)
opór zastępczy – dla szeregowego – I=const, Rz=R1+R2+R3…
dla równoległego – I=I1+I2+I3…, U=const, 1/Rz=1/R1+1/R2+1/R3…
Download