Program konferencji poświęconej profilaktyce cukrzycy

advertisement
PROGRAM KONFERENCJI
pt.: „Jak zwiększyć skuteczność prewencji cukrzycy i jej powikłań
w praktyce działań samorządowych”
9:00 - 9:20
Otwarcie konferencji
Adam Struzik
Marszałek Województwa Mazowieckiego
prof. dr hab. med. Anna Czech
Kierownik Katedry i Kliniki
i Diabetologii WUM
Chorób
Wewnętrznych
SESJA 1
„EPIDEMIOLOGIA I PREWENCJA CUKRZYCY”
Moderator:
Prof. dr hab. med. Jan Tatoń; Prof. Claes Göran Östenson
9.20-9.40
dr med. Paweł Luźniak, specjalista chorób wewnętrznych, diabetolog;
adiunkt w Katedrze Chorób Wewnętrznych i Diabetologii WUM
tytuł prezentacji: „Dynamika zmian epidemiologicznych cukrzycy na świecie
i w Polsce”,
9.40-10.00 prof. Claes-Göran Östenson, oddział medycyny Molekularnej i Chirurgii,
Instytut Karolinska oraz Szpital Uniwersytecki Karolinska
tytuł prezentacji: „Badania przesiewowe i pierwotna profilaktyka cukrzyce
typu 2; doświadczenia Sztokholmskiego Programu Profilaktyki Cukrzycy i
spojrzenie międzynarodowe”;
10.00-10.20 Zbigniew Kułaga Kierownik Zakładu
„Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka”
Zdrowia
Publicznego
Instytut
Tytuł prezentacji: „Problem otyłości dzieci i młodzieży w Polsce i zagrożenie
zespołem metabolicznym – wyniki wstępne programu OLAF”,
10.20-11.00
dr med. Ismena Głowania,
wewnętrznych, asystent
w
trakcie
specjalizacji
z
chorób
tytuł prezentacji: „Ocena jakości leczenia cukrzycy jako instrument
ulepszania opieki diabetologicznej”,
11.00– 11.20
prof. dr hab. med. Jan Tatoń, Zastępca Kierownika Katedry
i Kliniki Chorób Wewnętrznych i Diabetologii Warszawskiego Uniwersytetu
Medycznego w Wojewódzkim Szpitalu Bródnowskim SPZOZ; specjalista
chorób wewnętrznych, diabetolog
tytuł prezentacji:
diabetologicznej?”,
11.20-12-00
„Gdzie
jesteśmy
Dyskusja – porównawcza
dokąd
zmierzamy
w
opiece
SESJA 2
„MOŻLIWOŚCI I WARUNKI PREWENCJI
PÓŹNYCH POWIKŁAŃ CUKRZYCY”
Moderator:
Prof. dr hab. med. Anna Czech
Dr Eva Örtqvist
Prof. dr hab. med. Jan Tatoń
13.00-13.20 dr Kerstin Brismar, specjalista ds. badań nad cukrzycą, Instytut
Karolinska oraz Szpital Uniwersytecki Karolinska,
tytuł prezentacji: „Jak zapobiegać późnym powikłaniom związanym
z cukrzycą
z uwzględnieniem mikroangiopatii i przewlekłego nie gojącego się wrzodu
nogi grożącego amputacji”;
13.20-13.40 dr Eva Örtqvist, diabetolog pediatryczny, Szpital Dziecięcy im. Astryd
Lindgren oraz Instytut Karolinska,
tytuł prezentacji: „Zachowanie funkcji produkcji endogennej insuliny po
zdiagnozowaniu cukrzycy 1 typu – dlaczego i w jaki sposób – dziś i jutro”,
13.40-14.00 dr med. Anna Rubiec – Niemirowska, specjalista chorób wewnętrznych,
diabetolog; adiunkt w Katedrze Chorób Wewnętrznych i Diabetologii WUM
tytuł prezentacji: „Zespół metaboliczny jako ujęcie globalnego ryzyka
angiometabolicznego
i implikacje praktyczne”,
14.00-14.20 Przerwa kawowa
14.20-14.40 prof. dr hab. med. Anna Czech, Kierownik Katedry i Kliniki Chorób
Wewnętrznych i Diabetologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
w Wojewódzkim Szpitalu Bródnowskim SPZOZ; specjalista chorób
wewnętrznych, diabetolog
tytuł prezentacji: „Cukrzyca jako czynnik ryzyka infekcji”,
14.40-15.00 dr med. Zofia Szczeklik – Kumala, specjalista chorób wewnętrznych,
diabetolog; adiunkt w Katedrze Chorób Wewnętrznych i Diabetologii WUM
tytuł prezentacji: „Powikłania społeczne – przypadek narkomanii u młodej
kobiety z cukrzycą”,
15.00-16.00 Podsumowanie –
w dalszej praktyce
możliwość
utworzenia
planu
współpracy
Download