temperatura

advertisement
Krok po kroku jak obliczyć średnią roczną temperaturę danej
miejscowości:
1. Popatrz dokładnie na dane w tabeli i znajdź te, które odpowiadają średnie miesięcznej
temperaturze.
2. Musisz dodać wszystkie średnie wartości miesięcznych temperatur:
3. Potem otrzymany wynik podziel przez 12, czyli liczbę miesięcy:
4. Pamiętaj o jednostkach!
5. Napisz odpowiedź.
Krok po kroku jak obliczyć roczną amplitudę temperatur danej
miejscowości:
1. Popatrz dokładnie na dane i znajdź najwyższą oraz najniższą średnią temperaturę
miesięczną.
2. Podkreśl te dwie dane.
3. Pamiętaj, że amplituda roczna temperatur, to jest różnicą między maksymalną a
minimalna temperaturą:
amplituda temperatur = maksymalna temperatura – minimalna temperatura
4. Pamiętaj, że minus z minusem daje plus.
5. Pamiętaj o jednostkach!
6. Odpowiedź.
Krok po kroku jak narysować poprawnie klimatogram dla danej
miejscowości:
1. Narysuj odcinek i podziel go na 12 równych części – 1 odcinek będzie odpowiadał
danemu miesiącowi.
2. Podpisz te odcinki rzymskimi cyframi od I do XII.
3. Po obu końcach odcinka narysuj dwie proste prostopadłe.
4. Prosta z lewej strony będzie odpowiadać średniej miesięcznej temperaturze danej
miejscowości.
5. Podziel ją na równe odcinki i zaznacz skalę temperatury, biorąc pod uwagę Twoje
dane, np. 1cm to 10˚C lub bardziej dokładnie.
6. Na górze tej osi napisz jednostki - ˚C.
7. Prosta z prawej strony będzie odpowiadać wielkości miesięcznych sum opadów.
8. Podziel ja i zaznacz skale oraz na górze jednostki – mm.
9. Pamiętaj temperaturę zaznaczamy za pomocą linii, najczęściej dodatnia temperatura
to linia czerwona, ujemna – niebieska. Opady to są niebieskie słupki.
10. Nanieś na wykres dane dotyczące wielkości opadów – zaznacz linię odpowiadającą
wielkości opadów w danym miesiącu i narysuj dokładnie słupki.
11. Pomaluj je na niebiesko.
12. Później w połowie wielkości słupka, czyli w połowie danego miesiąca, zaznacz
kropką średnią miesięczną temperaturę.
13. Połącz te punkty odręcznie, tak aby powstał wykres liniowy.
14. Podpisz wykres: Klimatogram dla Kielc.
Krok po kroku jak obliczyć temperaturę na danej wysokości :
1. Przeczytaj dokładnie zadanie i podkreśl, na jakiej wysokości znasz temperaturę, ile
ona wynosi oraz na jakiej wysokości chcesz znać temperaturę.
2. Oblicz wysokość względną między tymi punktami, miastami – patrz Rozdział III.
3. Teraz wysokość względną podziel na 100.
4. Pamiętaj wraz z wysokości temperatura spada o 0,6˚C na każde 100 metrów wzwyż.
5. Wynik z punktu 3 pomnóż przez 0,6˚C.
6. Jeśli idziesz w górę, to od temperatury podanej odejmij wielkość z punktu 5.
7. Jeśli zaś masz obliczyć temperaturę na niższej wysokości, to wynik z punktu 5 dodaj,
do temperatury podanej w zadaniu.
8. Napisz odpowiedź i pamiętaj o jednostkach.
PRZYKŁAD 1.
Korzystając z danych w tabeli 4 oblicz średnią roczną temperaturę dla Kielc.
Tabela 4. Dane klimatyczne dla Kielc.
Miesiące
I
II
III
IV
V
suma opadów w 43
38
35
44
59
mm.
średnia temp.
-3,8 -2,7 1,0
5,0
12,3
miesiąca w ˚C
VI
80
VII
94
VIII
73
IX
49
X
42
XI
45
XII
47
16,2
17,3
17,7
16,7
7,7
2,9
-1,2

Znajdź w tabeli dane dotyczące średniej miesięcznej temperatury – w tym przykładzie,
to ostatnia linijka tabeli.
 Napisz wzór:
suma wszystkich średnich miesięcznych temperatur : 12
 Dodaj wszystkie miesięczne temperatury:
-3,8 + (-2,7) + 1,0 + 5,0 + 12,3 + 16,2 + 17,3 + 17,7 + 16,7 + 7,7 + 2,9 + (-1,2) = 89,1
 Otrzymany wynik podziel przez 12:
89,1 : 12 = 7,4˚C
 Odp. Średnia roczna temperatura w Kielcach wynosiła 7,4˚C.
PRZYKŁAD 2.
Korzystając z danych w tabeli 4 oblicz roczną amplitudę temperatur dla Kielc.
 Znajdź w tabeli najwyższą i najniższą średnią miesięczną temperaturę:
- najwyższa średnia miesięczna temperatura miesięczna wynosi 17,7˚C
- najniższa średnia miesięczna temperatura miesięczna wynosi (– 3,8˚C)
 Napisz wzór:
amplituda temperatur = maksymalna temperatura – minimalna temperatura
 Podstaw dane do wzoru:
17,7˚C – (– 3,8˚C) = 21,5˚C
 Odp. Roczna amplituda temperatury powietrza w Kielcach dla wynosi:21,5˚C
PRZYKŁAD 3.
Turysta wybiera się z Zakopanego położonego na wysokości około 800 m.n.p.m. na
wycieczkę nad Morskie Oko, które znajduje się na wysokości około 1400 m.n.p.m.. Jakiej
temperatury może się spodziewać nad Morskim Okiem , kiedy w Zakopanem jest 14,5˚C?
 Oblicz wysokość względną między Zakopanem a Morskim Okiem:
1400 m.n.p.m - 800 m.n.p.m. = 600 m
 Otrzymany wynik podziel przez 100:
600 m : 100 m = 6
 Teraz pomnóż to przez 0,6˚C:
6 ∙ 0,6˚C = 3,6˚C
 Ponieważ idziesz w górę, to temperatura spada, więc:
14,5˚C – 3,6˚C = 10,9˚C
 Odp. Nad Morskim Okiem spodziewana temperatura będzie wynosiła 10,9˚C.
Download
Random flashcards
bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

66+6+6+

2 Cards basiek49

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

Create flashcards