Bibliografia: Dzieje domowe albo opis przez dni

advertisement
Bibliografia:
Dzieje domowe albo opis przez dni osobliwszych dziejów i przypadków zdarzonych
w Szkołach wydziałowych Poznańskich, oprac. D. Żołądź-Strzelczyk, J. Wiesiołowski, Poznań
2006
Chłapowski F., Józef Rogaliński. Uczony poznański czasów Oświecenia. Fizyk, astronom,
pedagog, Poznań 2007 (wznowienie pod innym tytułem pracy z 1902-05 r.)
Kaczmarek W. Sz., Działalność Józefa Rogalińskiego na rzecz rozwoju nauk przyrodniczych
w Polsce, w: F. Chłapowski, Józef Rogaliński. Uczony poznański czasów Oświecenia. Fizyk,
astronom, pedagog, Poznań 2007, s. I-VIII
Piechnik L., Działalność jezuitów na polu szkolnictwa w Poznaniu, Nasza Przeszłość 30, 1969,
s. 171-210
Śmierzchalski Z., Fizyka doświadczalna jako dziedzina filozofii w okresie oświecenia w Polsce
na przykładzie dzieł Józefa Rogalińskiego SJ (1728-1802), Kraków 1998.
Żołądź-Strzelczyk D., Szkoły w Wielkopolsce od średniowiecznych początków do reform
Komisji Edukacji Narodowej, Poznań 2010
Download