Uploaded by User7456

liczby-całkowite

advertisement
I. Liczby całkowite
1
I Liczby całkowite
Dodawanie liczb całkowitych – karta pracy I.2.1
Oblicz. ► Jeśli poprawnie rozwiążesz cztery kolejne przykłady z jednego poziomu, możesz przejść
na następny poziom.
Poziom A
a) –3 + 6
b) –9 + (–2)
c) 7 + (–5)
d) –4 + (–1)
e) 3 + (–3)
f) –6 + (–6)
g) –8 + 5
h) 2 + (–10)
i) –1 + (–6)
j) 4 + (–3)
k) –2 + 8
l) –7 + 7
m) –5 + (–2)
n) 6 + (–9)
o) –1 + 4
p) –3 + (–3)
Poziom B
a) –400 + 500
b) –3000 + (–80)
c) 900 + (–1000)
d) –8000 + (–10)
e)
f)
g)
h)
–200 + (–3000)
–60 + 700
–4000 + (–300)
5000 + (–50)
i)
j)
k)
l)
–7000 + (–100)
–500 + 4000
–800 + 800
90 + (–600)
m) –300 + (–3000)
n) –1000 + 40
o) –7000 + (–500)
p) –20 + 8000
Poziom C
a) –27 + 19
b) –64 + (–27)
c) –36 + (–55)
d) 41 + (–25)
e)
f)
g)
h)
–75 + (–19)
–14 + 41
37 + (–80)
–66 + (–29)
i)
j)
k)
l)
–83 + (–16)
84 + (–16)
–31 + 23
–90 + (–17)
m) 43 + (–52)
n) –18 + (–64)
o) –71 + 13
p) –33 + (–49)
Poziom D
a) –2 + (–7) + 1
b) –4 + 5 + 2
c) –7 + (–3) + (–6)
d) 9 + (–7) + (–3)
e) –2 + (–8) + (–5)
f) 6 + (–9) + (–1)
g) –2 + 7 + (–5)
h) –10 + (–3) + 6
i) –5 + 4 + (–1)
j) –8 + (–3) + (–5)
k) –7 + 7 + (–7)
l) 2 + (–9) + 1 + (–2)
MISTRZ
3
2
9
d) 3 + – 4
( 49)
b) – 4 + –2
1
6
c) –1 + 7
( 15)
1
2
3
e) – 3 + (– 4 ) + 2
2
3
4
2
5
a) – 5 + 6
4
5
6
f) – 38 + (–21) + 19 + 51 + (– 41) + 65
2
Karty pracy
Mnożenie i dzielenie liczb całkowitych – karta pracy I.3.1
Oblicz. ► Jeśli poprawnie rozwiążesz trzy kolejne przykłady z jednego poziomu, możesz przejść
na następny poziom.
Poziom A
a) (–3) ∙ (–4)
b) (–24) : 6
c) (–6) ∙ 3
d) (–30) : (–5)
e) 6 ∙ (–3)
f) (–20) : (–5)
g) (–7) ∙ (–4)
h) 16 : (–4)
i) (–5) ∙ (–7)
j) (–32) : 4
k) 8 ∙ (–3)
l) (–42) : (–6)
Poziom B
a) (–4) ∙ (–2) : (–1)
b) (–5) ∙ 2 ∙ (–3)
c) (–12) : (–3) ∙ 4
d) (–5) ∙ (–2) ∙ (–18)
e) (–4) ∙ (–6) : 3
f) (–2) ∙ 4 ∙ (–9)
g) 7 ∙ (–8) ∙ (–2)
h) (–9) ∙ (–6) : (–3)
i) (–5) ∙ (–4) ∙ 6
j) 12 ∙ (–5) ∙ (–8)
k) (–5) ∙ (–9) : (–3)
l) (–16) ∙ (–4) : (–8)
Poziom C
a) 50 ∙ (–4) : (–2) : (–5)
b) –3 ∙ (–4) ∙ (–2) : (–6) ∙ 8
c) (–4) ∙ (–5) ∙ 4 : (–8)
d) (–2) ∙ (–15) ∙ (–3) ∙ (–5)
e) 4 ∙ (–5) ∙ (–8) : (–20)
f) (–5) ∙ (–4) ∙ (–6) : (–12) ∙ 3
g) 4 ∙ (–9) : (–6) ∙ (–7)
h) (–8) : (–4) ∙ (–7) ∙ (–5)
i)
j)
k)
l)
(–5) ∙ (–3) ∙ (–20) : 6
(–5) ∙ (–4) ∙ 9 : (–18)
(–6) : (–2) ∙ (–5) ∙ 4
(–21) ∙ (–2) : (–7) ∙ (–5)
I. Liczby całkowite
Odejmowanie liczb całkowitych – karta pracy I.4.1
Oblicz dowolnym sposobem. ► Jeśli poprawnie rozwiążesz trzy kolejne przykłady z jednego
poziomu, możesz przejść na następny poziom.
Poziom A
a) 3 – 5
b) 12 – 26
c) 2 – 6
d) 14 – 19
e)
f)
g)
h)
5–9
7 – 15
11 – 5
4–7
i)
j)
k)
l)
16 – 9
8 – 21
9 – 12
2 – 20
Poziom B
a) (–5) – 6
b) (–2) – 2
c) (–7) – 4
d) (–4) – 10
e)
f)
g)
h)
(–6) – 3
(–1) – 4
(–9) – 6
(–8) – 1
i)
j)
k)
l)
(–4) – 5
(–7) – 6
(–3) – 9
(–2) – 6
Poziom C
a) (–4) – (–2)
b) (–3) – (–12)
c) (–7) – (–5)
d) (–9) – (–9)
e)
f)
g)
h)
(–13) – (–8)
(–11) – (–25)
(–10) – (–7)
(–5) – (–18)
i)
j)
k)
l)
9 – (–13)
13 – (–4)
(–14) – (–6)
2 – (–19)
Poziom D
a) (–14) – (–5)
b) 18 – 39
c) (–6) – (–11)
d) 3 – 21
e)
f)
g)
h)
(–13) – (–15)
7 – (–14)
5 – (–17)
(–4) – 12
i)
j)
k)
l)
(–18) – (–3)
(–9) – 17
2 – (–24)
16 – 20
Poziom E
a) (–130) – (–70)
b) 240 – 320
c) (–300) – (–540)
d) 150 – (–230)
e)
f)
g)
h)
(–90) – 120
(–240) – (–300)
60 – (–330)
(–110) – (–90)
i)
j)
k)
l)
(–10) – 110
40 – 210
(–180) – (–200)
60 – (–310)
MISTRZ
( 1)
1
a) 24 – 37 – (–31)
d) – 2 – 6
b) (–11) – (–8) – (–5) –17
e) (–300) – 1200 – (–700) – (–123)
( 1) ( 1)
c) – 3 – – 3
f) 250 – 46 + (–500) – (–200)
3
4
Karty pracy
Własności działań na liczbach całkowitych – karta
pracy I.5.1
Oblicz. ► Jeśli poprawnie rozwiążesz dwa kolejne przykłady z jednego poziomu, możesz przejść
na następny poziom.
Poziom A
a) (–4) – 5 ∙ (–3)
b) (–32) : 8 – (–2)
c) (–6) ∙ 3 – 5
d) (–7) – 14 + (–1)
e)
f)
g)
h)
[(–9) – 16] ∙ (–3)
16 : [(–3) – (–1)]
(–2) – (–4) ∙ (–2)
(–9) + (–6) : (–3)
i)
j)
k)
l)
(–8) ∙ 2 – (–4)
(–10) + 14 : (–2)
15 – 7 ∙ (–2)
9 – (–24) : (–6)
Poziom B
a) (–6) – 2 ∙ 3 : (–1)
b) (–30) : (–6) – (–4) ∙ (–3)
c) (–9) : 3 ∙ (–5) – 7
d) (–10) : (–5) – 6 ∙ 3
e)
f)
g)
h)
9 ∙ (–3) + (–16) : 4
(–4) – (–4) + (–4)2
(–7) – 21 : 3 – (–4)
(–5) ∙ 4 : (–2) + (–11)
i)
j)
k)
l)
(–18) : (–6) + 12 : (–4)
3 ∙ (–6) – 4 ∙ (–4)
[–6 + 6] ∙ (–5) – 9
5 + (–32) : (–8) ∙ (–2)
Poziom C
a) (–10) : 5 – (–4) + 3 ∙ (–1)
b) (–3) – (–8) + 1 ∙ (–8) – 3
c) (–5) ∙ [–1 – 2 : 2] ∙ (–4)
d) (–24) : 8 ∙ 2 – 2 – (–8)
e) (–3)3 : 3 ∙ 2 – (–13)
f) 16 : (–8) – 11 – 3 : (–3)
MISTRZ
a) (–30) ∙ 20 – (–400) : (–50) + [(–2) ∙ (–3) – (–1) – 7]
b) [10 000 : (–5) – 500 ∙ (–60)] ∙ (–19 – 7) ∙ [(–13) – (–13)]
c) (–5) ∙ 6 – (–8) ∙ (–5) – 5 ∙ (–5) – (–5) ∙ 4 – (–10) ∙ (–1)
Download