Uploaded by User7324

protokoly pomiar rez kabla

advertisement
Zadanie
Sporządź protokoły pomiarów rezystancji izolacji dwóch kabli średniego napięcia zasilających dwie
rozdzielnice przemysłowe.
Z przedstawionych mierników wybierz właściwy do wykonania pomiarów, oraz dobierz jego napięcie
znamionowe. Narysuj schemat układów pomiarowych do pomiaru rezystancji kabli.
Do protokołów wpisz wartości rezystancji przeliczonych na temperaturę 20°C i na 1 km linii. Wpisz
minimalną dopuszczalną rezystancję dla poszczególnych kabli i w oparciu o nią dokonaj oceny ich
przydatności do użycia. Obliczenia dokonaj z dokładnością ±0,1 MΩ.
Wszystkie pomiary zostały wykonane w czasie t>60s w stanie ustalonym rezystancji izolacji.
YAKY 3x70 3.6/6kV – kabel (K) elektroenergetyczny z żyłami aluminiowymi (A), o izolacji
polwinitowej (Y), z żyła powrotną miedzianą nałożoną na powłokę wypełniająca oraz z powłoką
polwinitową (Y).
AKny 3x70 3.6/6kV – kabel (AK) elektroenergetyczny z żyłami aluminiowymi o izolacji papierowej
przesyconej syciwem nieściekającym (n) o powłoce ołowianej z osłoną ochronną polwinitową (y).
Propozycje przyrządów oraz wzór protokołów pomiarowych zamieszczono na końcu zadania.
Tabela 1. Wyniki pomiarów dla poszczególnych kabli (numer pary kabli jest numerem w dzienniku
ucznia, który dla danej pary wykonuje protokół)
Nr
ucznia
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Nr
Typ kabla
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
YAKY 3x70 3.6/6kV
AKny 3x70 3.6/6kV
YAKY 3x70 3.6/6kV
AKny 3x70 3.6/6kV
YAKY 3x70 3.6/6kV
AKny 3x70 3.6/6kV
YAKY 3x70 3.6/6kV
AKny 3x70 3.6/6kV
YAKY 3x70 3.6/6kV
AKny 3x70 3.6/6kV
YAKY 3x70 3.6/6kV
AKny 3x70 3.6/6kV
YAKY 3x70 3.6/6kV
AKny 3x70 3.6/6kV
YAKY 3x70 3.6/6kV
AKny 3x70 3.6/6kV
YAKY 3x70 3.6/6kV
AKny 3x70 3.6/6kV
Rezystancja zmierzona [MΩ]
L1-L2,L3,
L2-L1,L3,
L3-L1,L2,
Powłoka
Powłoka
Powłoka
120
99
149
60
72
58
20
19
21
31
28
32
6
6
7
19
19
19
182
174
202
69
64
63
57
66
63
93
131
138
147
151
154
143
133
131
147
140
140
75
63
71
11
12
13
39
41
42
16
13
10
22
23
28
T
l
[°C]
[km]
10
12
24
20
26
28
4
8
10
8
8
4
10
12
24
20
26
28
1.5
2.5
1.2
1.7
3
1.1
2.2
2.5
2.6
1.4
1.5
2
1.2
1.8
1.9
1.3
1.5
1.1
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
YAKY 3x70 3.6/6kV
AKny 3x70 3.6/6kV
YAKY 3x70 3.6/6kV
AKny 3x70 3.6/6kV
YAKY 3x70 3.6/6kV
AKny 3x70 3.6/6kV
YAKY 3x70 3.6/6kV
AKny 3x70 3.6/6kV
YAKY 3x70 3.6/6kV
AKny 3x70 3.6/6kV
YAKY 3x70 3.6/6kV
AKny 3x70 3.6/6kV
YAKY 3x70 3.6/6kV
AKny 3x70 3.6/6kV
YAKY 3x70 3.6/6kV
AKny 3x70 3.6/6kV
YAKY 3x70 3.6/6kV
AKny 3x70 3.6/6kV
YAKY 3x70 3.6/6kV
AKny 3x70 3.6/6kV
YAKY 3x70 3.6/6kV
AKny 3x70 3.6/6kV
YAKY 3x70 3.6/6kV
AKny 3x70 3.6/6kV
YAKY 3x70 3.6/6kV
AKny 3x70 3.6/6kV
YAKY 3x70 3.6/6kV
AKny 3x70 3.6/6kV
YAKY 3x70 3.6/6kV
AKny 3x70 3.6/6kV
YAKY 3x70 3.6/6kV
AKny 3x70 3.6/6kV
YAKY 3x70 3.6/6kV
AKny 3x70 3.6/6kV
YAKY 3x70 3.6/6kV
AKny 3x70 3.6/6kV
YAKY 3x70 3.6/6kV
AKny 3x70 3.6/6kV
YAKY 3x70 3.6/6kV
AKny 3x70 3.6/6kV
YAKY 3x70 3.6/6kV
AKny 3x70 3.6/6kV
YAKY 3x70 3.6/6kV
AKny 3x70 3.6/6kV
YAKY 3x70 3.6/6kV
AKny 3x70 3.6/6kV
209
46
53
62
39
86
96
73
88
109
23
22
8
15
283
156
61
57
140
83
93
102
12
39
10
11
382
78
84
92
49
95
34
38
84
105
23
40
12
9
163
156
84
145
74
168
200
43
48
62
35
95
87
49
84
119
24
23
7
15
227
162
59
54
126
83
84
113
11
26
9
12
400
83
74
87
75
76
37
44
91
103
26
39
11
9
167
153
84
164
77
171
191
40
49
63
34
88
101
69
86
111
23
19
7
15
187
195
56
50
129
84
80
104
12
37
10
11
382
70
80
90
60
79
35
41
82
103
24
43
10
6
159
167
88
173
68
162
4
8
10
12
16
12
10
12
10
12
24
20
26
28
4
8
10
8
8
4
10
12
24
20
26
28
4
8
10
12
16
12
10
12
10
12
24
20
26
28
4
8
10
8
8
4
2
4
3.6
2
2
1.3
1.7
1.9
2
1.2
1
2.5
2.4
1.4
1.8
1.3
3
3.2
1.8
3
2.1
1.1
1.9
1.5
1.9
2
1
2.3
2.1
1.4
1.2
1.9
5
3
2.1
1.2
1
1.2
1.5
2.5
2.4
1.2
2
1.1
3
1.5
..............
(Imię i nazwisko ucznia)
Śl.TZN
nr: ...................
Download