Uploaded by natalia.liberek

informatyka prezentancka

advertisement
Cyberprzemoc
(Przemoc w internecie)
Co to jest
cyberprzemoc i jak
chronić przed nią
siebie i bliskich?
(cyberbullying)
+ Czym tak naprawdę jest cyberprzemoc?
To z reguły nękanie, obrażanie,
straszenie, groźby, poniżanie w sieci. Jest
to np. podszywanie się pod inną osobę
w mediach społecznościowych,
publikowanie/ przesyłanie zdjęć/filmów/
informacji, które mają na celu ośmieszenie
innych. Inne formy: hejterskie komentarze,
obraźliwe treści, włamanie na konto.
+ publikowanie poniżających zdjęć/filmów
Jakie są formy
i rodzaje
cyberprzemocy?
+ wykluczanie z internetowych
społeczności
+ publikacja ośmieszających, wulgarnych
komentarzy i postów
+ włamania na serwisy społecznościowe
+ podszywanie się pod kogoś innego
+ flooding/ seksting/ hejt
+ edukacja dla najmłodszych, młodzieży,
rodziców, nauczycieli
Przemoc
w Internecie – jak
jej zapobiegać?
+ uświadamianie zasad i etykiety,
obowiązującej użytkowników Internetu;
+ interesowanie się tym, co dziecko robi
w sieci
+ przekazywanie informacji
o jakichkolwiek przejawach
cyberprzemocy do właściwych organów
ścigania, w celu identyfikacji i ukarania
sprawcy;
Jak reagować
na cyberbullying
(cyberprzemoc)?
+ Pamiętaj, że masz wpływ na to do jakich
treści ma dostęp Twoje dziecko.
Nie ma 100% skutecznego rozwiązania,
jednak warto mieć kontrolę rodzicielską,
pomoże to w filtrowaniu treści i stron. Jak
reagować na cyberprzemoc?
+ rozmawiaj, wspieraj, edukuj, wyjaśniaj
+ jeżeli jesteś ofiarą i nie radzisz sobie
z sytuacją – poproś o pomoc psychologa
lub swoich bliskich
+ Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży:
116 111
Przemoc w sieci –
gdzie szukać
pomocy?
+ Bezpłatna i anonimowa pomoc
telefoniczna z zakresu bezpieczeństwa:
800 100 100
+ Zdarza się, że konieczne jest
zawiadomienie Policji, dlatego zawsze
pamiętaj o zabezpieczeniu dowodów,
które pomogą w ustaleniu tożsamości
sprawcy (zbierz e-maile, SMS-y, zrób
print screeny z rozmów
na messengerze lub z innego
komunikatora)
+ Nękanie w Internecie powoduje:
+ wstyd,
+ upokorzenie,
Skutki
cyberprzemocy
+ stygmatyzacje,
+ osamotnienie,
+ rozpacz,
+ zmiany zachowania,
+ wykluczenie społeczne,
+ problemy emocjonalne.
Download