Uploaded by User7138

Screenshot 2022-12-16 202614

advertisement
IJMOWr, NAI F7Y 7Gİ OSIC พ D7IAI F Pt AC พ IFRMINIF 5 DNI
on JFJ 7AWARCIA
(p»sczşc jednosîk ztecajşcej)
UMOWAZLECENIA NR
zawarta พ dniu
พ Olsztynie pomîçdzy
บกเ พersytdem(nazwa (fiwersytctu) zsiedzitMi(adres) 1 NIP RFG(
reprezentowanym przflz
dzi๙ญ่สcุ ^/dzia^ajสุcegoพ tym zakresiena podstawe upowa^xenia Rektoral" nr upowa^iienia: zwanyrn พ
Iresa urnowy ZlecaiKxlawai' a Pani สุ/Panem
zamies^ali^amicszk ฟym zwanสุZzwanym พ tresa umo^y ^leceniobiorc^'
PESEL
Download