Uploaded by User6884

ulamki-zwykle-powtorzenie-przed-praca-klasowa klasa 5

advertisement
UŁAMKI ZWYKŁE
Ułamek, jako iloraz liczb całkowitych.
1. Zapisz w postaci ułamka:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
2. Zapisz, jako ułamek metra:
a)
b)
c)
d)
3. Zapisz, jako ułamek tygodnia:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
4. Zapisz, jako ułamek roku:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
5. Zapisz, jako ułamek doby:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
6. Zapisz, jako ułamek godziny:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
Ułamki właściwe i niewłaściwe.
1. Spośród ułamków:
ułamki:
a) właściwe
1
UŁAMKI ZWYKŁE
b) niewłaściwe
2. Napisz wszystkie ułamki właściwe o mianowniku:
a) 2
b) 5
c) 8
d) 10
e) 15
f) 20
3. Napisz wszystkie ułamki niewłaściwe o liczniku:
a) 3
b) 4
c) 7
d) 10
e) 15
f) 18
4. Zapisz w postaci ułamka niewłaściwego:
a)
g)
m)
b)
h)
n)
c)
i)
o)
d)
j)
p)
e)
k)
q)
f)
l)
r)
5. Zapisz w postaci liczby mieszanej:
a)
f)
k)
p)
b)
g)
l)
q)
c)
h)
m)
r)
d)
i)
n)
s)
e)
j)
o)
t)
6. Napisz w postaci ułamków następujące liczby całkowite:
a)
b)
c)
d)
0=
1=
2=
3=
e)
f)
g)
h)
4=
9=
11=
15=
i)
j)
k)
l)
23=
100=
150=
555=
7. Podaj takie liczniki, aby równości były prawdziwe:
a)
b)
2
UŁAMKI ZWYKŁE
c)
d)
8. Podaj takie mianowniki, aby równości były prawdziwe:
a)
b)
c)
d)
9. Oblicz:
a)
f)
b)
g)
c)
h)
d)
i)
e)
j)
10. Zapisz w postaci ułamka i oblicz:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
Skracanie i rozszerzanie ułamków.
1. Skród ułamki:
a)
g)
m)
b)
h)
n)
c)
i)
o)
d)
j)
p)
e)
k)
q)
f)
l)
r)
3
UŁAMKI ZWYKŁE
2. Rozszerz ułamki do mianownika:
a) 24
b) 36
c) 48
3. Uzupełnij równości:
a)
d)
b)
e)
c)
4. Skród ułamki:
a)
f)
k)
b)
g)
l)
c)
h)
m)
d)
i)
n)
e)
j)
o)
4
UŁAMKI ZWYKŁE
p)
r)
t)
q)
s)
u)
5. Rozszerz ułamki do licznika:
a) 54
b) 66
6. Skród ułamki:
a)
f)
b)
g)
c)
h)
d)
i)
e)
j)
7. Wpisz brakujące liczniki:
a)
b)
8. Skród ułamki:
a)
d)
b)
e)
c)
f)
5
UŁAMKI ZWYKŁE
9. Wpisz brakujące liczniki lub mianowniki:
a)
b)
Sprowadzanie ułamków do wspólnego mianownika.
1. Sprowadź do wspólnego mianownika:
a)
d)
b)
e)
c)
f)
2. Sprowadź do wspólnego mianownika:
a)
c)
b)
d)
3. Sprowadź do wspólnego mianownika:
a)
b)
c)
4. Skród ułamki, a następnie sprowadź je do wspólnego mianownika:
a)
b)
c)
Porównywanie ułamków.
1. Ustaw w porządku rosnącym:
2. Ustaw w porządku malejącym:
6
UŁAMKI ZWYKŁE
3. Który z dwóch ułamków jest większy:
a)
e)
b)
f)
c)
g)
d)
h)
4. Porównaj ułamki:
a)
f)
b)
g)
c)
h)
d)
i)
e)
j)
5. Ustaw w porządku rosnącym:
a)
b)
6. Na międzynarodowym obozie matematycznym Polacy stanowili
Bułgarzy
a Niemcy
Czesi
ogółu uczestników. Która z tych grup narodowościowych
była najliczniejsza?
7. Jedna maszynistka pisze 16 wierszy w ciągu 5 minut, a druga 26 wierszy w ciągu 8
minut. Która z nich pisze szybciej?
8. Mamy dwa naczynia. W pierwszym, zawierającym 135 g wody, rozpuszczamy
90 g cukru, a w drugim, które zawiera 215 g wody, rozpuszczamy 129 g cukru. Który
syrop jest słodszy?
9. Znajdź ułamek, który jest większy od i mniejszy od .
Dodawanie i odejmowanie ułamków o jednakowych mianownikach.
1. Dodaj ułamki:
a)
b)
c)
7
UŁAMKI ZWYKŁE
d)
i)
n)
e)
j)
o)
f)
k)
p)
g)
l)
q)
h)
m)
r)
a)
f)
k)
b)
g)
l)
c)
h)
m)
d)
i)
n)
e)
j)
o)
a)
e)
i)
b)
f)
j)
c)
g)
k)
d)
h)
l)
2. Odejmij ułamki:
3. Oblicz:
4. Oblicz:
a)
e)
b)
f)
c)
g)
d)
h)
5. Oblicz:
a)
e)
b)
f)
c)
g)
d)
h)
8
UŁAMKI ZWYKŁE
i)
l)
j)
m)
k)
n)
6. Uzupełnij do 100 następujące liczby:
7. Oblicz:
a)
g)
b)
h)
c)
i)
d)
j)
e)
k)
f)
l)
8. Oblicz:
a)
g)
b)
h)
c)
i)
d)
j)
e)
k)
f)
l)
Dodawanie i odejmowanie ułamków o różnych mianownikach.
1. Wykonaj dodawanie:
a)
e)
b)
f)
c)
g)
d)
h)
9
UŁAMKI ZWYKŁE
2. Wykonaj odejmowanie:
a)
e)
b)
f)
c)
g)
d)
h)
3. Oblicz:
a)
e)
i)
b)
f)
j)
c)
g)
k)
d)
h)
l)
a)
e)
i)
b)
f)
j)
c)
g)
k)
d)
h)
l)
4. Oblicz:
5. Wykonaj działania:
a)
i)
b)
j)
c)
k)
d)
l)
e)
m)
f)
n)
g)
o)
h)
p)
6. Wykonaj działania:
a)
b)
10
UŁAMKI ZWYKŁE
c)
g)
d)
h)
e)
i)
f)
Mnożenie ułamków.
1. Oblicz:
a)
d)
g)
b)
e)
h)
c)
f)
i)
a)
f)
k)
b)
g)
l)
c)
h)
m)
d)
i)
n)
e)
j)
o)
a)
e)
i)
b)
f)
j)
c)
g)
k)
d)
h)
l)
a)
e)
i)
b)
f)
j)
c)
g)
k)
d)
h)
l)
2. Oblicz:
3. Oblicz:
4. Oblicz:
11
UŁAMKI ZWYKŁE
5. Oblicz:
a)
g)
m)
b)
h)
n)
c)
i)
o)
d)
j)
p)
e)
k)
q)
f)
l)
r)
a)
f)
k)
b)
g)
l)
c)
h)
m)
d)
i)
n)
e)
j)
o)
6. Oblicz:
7. Oblicz:
a)
g)
b)
h)
c)
i)
d)
j)
e)
k)
f)
l)
8. Oblicz:
a)
f)
b)
g)
c)
h)
d)
i)
e)
j)
12
UŁAMKI ZWYKŁE
9. Znajdź liczbę
razy większą od liczby
10. Oblicz obwód kwadratu o boku
.
11. Pociąg przejeżdża w ciągu minuty
Jaką odległośd pokona w ciągu minuty?
12. Prostokątna działka ma długośd
i szerokośd
Ile metrów siatki
potrzeba na ogrodzenie tej działki, jeżeli w ogrodzeniu tym będzie znajdowała się
furtka o szerokości 1 m?
13. Po uwędzeniu szynka zachowuje tylko
szynkę ważącą
swej pierwotnej masy. Trzeba uwędzid
Ile będzie ważyła ta szynka po uwędzeniu?
Dzielenie ułamków.
1. Wyznacz odwrotnośd każdej z podanych liczb:
a)
b)
e) 8
f) 3
g)
i)
j)
h)
k) 35
l) 1
a)
d)
g)
b)
e)
h)
c)
f)
i)
a)
e)
i)
b)
f)
j)
c)
g)
k)
d)
h)
l)
b)
c)
c)
d)
2. Wykonaj dzielenie:
3. Oblicz:
4. Oblicz:
a)
13
UŁAMKI ZWYKŁE
d)
g)
j)
e)
h)
k)
f)
i)
l)
a)
g)
m)
b)
h)
n)
c)
i)
o)
d)
j)
p)
e)
k)
q)
f)
l)
r)
a)
f)
k)
b)
g)
l)
c)
h)
m)
d)
i)
n)
e)
j)
o)
a)
f)
k)
b)
g)
l)
c)
h)
m)
d)
i)
n)
e)
j)
o)
e)
f)
g)
i)
5. Wykonaj dzielenie:
6. Oblicz:
7. Oblicz:
8. Oblicz:
a)
b)
c)
d)
h)
j)
k)
l)
14
UŁAMKI ZWYKŁE
9. Rozwiąż równania:
a)
d)
b)
e)
c)
f)
10. Ile ręczników o długości
każdy można uszyd ze sztuki materiału o długości
(szerokośd ręcznika ma byd równa szerokości materiału)?
11. Samochód w czasie
samochodu?
przejechał 80 km. Jaka była średnia prędkośd tego
12. Pociąg pokonał 2 km trasy w ciągu 3 minut, a samochód 3 km w ciągu 2 minut. Ile
razy prędkośd samochodu była większa od prędkości pociągu?
15
Related documents
Download