Uploaded by zdymekz

równ i nierówn matura podst.

advertisement
Zadanie 1. (2 pkt)
Rozwiąż nierówność 12  x 2  x .
Zadanie 2. (2 pkt)
2x2  x  3
 1.
x 1
Rozwiąż równanie
Zadanie 3. (0-2)
Rozwiąż nierówność 3  x  x  1  x 2  4 x .
Zadanie 4. (0-2)
Rozwiąż równanie   x3  4 x 8x3  1  0 .
Zadanie 5. (0-2)
Rozwiąż nierówność −5 x 2 + 10 x > 0.
Zadanie 6. (0-2)
Rozwiąż równanie
5x +6
= x.
x
Zadanie 7. (0-2)
Rozwiąż nierówność − x 2 + 8 x − 20 < 0.
Zadanie 8. (0-2)
Rozwiąż nierówność x ( x - 1) > 2 ( x + 1) - 4.
Zadanie 9. (0-2)
Rozwiąż równanie
x ( x  1)
 5 x  4 , dla x  1 .
x 1
Zadanie 10. (0-2)
Rozwiąż nierówność:  x 2  4 x  21  0 .
Zadanie 11. (0–2)
Uzasadnij, że żadna liczba całkowita nie jest rozwiązaniem równania
Zadanie 12. (2p)
Rozwiąż nierówność kwadratową − 2 x 2 + 5 x + 4 ≥ 1
Zadanie 13. (2p)
Rozwiąż nierówność 2 x 2 − 4 x > ( x + 3)( x − 2) .
Zadanie 14. (2p)
Rozwia˛ż nierówność 3x2 − 9x 6 x − 3.
Zadanie 15. (2p)
Rozwia˛ż równanie x ( x2 − 2x + 3) = 0.
2x  4
 2 x  1.
x2
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
x    , 4  3,   
x2
x    , 3  12 ,    .
1
x 0, x   .
2
x ∈ (0, 2)
x1 = −1, x2 = 6
xÎR
x ∈ (−∞, 1) ∪ (2, + ∞).
1
x1  ,
2
x2  2
x ∈ (−∞, −7) ∪ (3, +∞).
11.
12.
13.
1
,3
2
x ∈ (−∞, 2) ∪ (3, +∞).
x∈ −
D
1
3, 3
14.
x∈
15.
x=0
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
E
.
Download