Uploaded by poland

asdasawdq3e

advertisement
#include <iostream> #“iostream” umożliwia wykonywanie operacji na standardowych strumieniach wejścia/wyjścia.
using namespace std; using namespace std; informujemy kompilator że chcemy aby wszystkie funkcje klasy i szablony należące do przestrzeni nazw nie wymagały przedrostka.
int main () int main Podprogram główny – zdefiniowany w kodzie źródłowym, wybrany podprogram, od którego rozpocznie się wykonanie gotowego programu.
{
char znak; Znaki pisarskie – znaki graficzne stanowiące pismo oraz symbole graficzne oznaczające
for (int i=48; i<=120;i++) int – które mówi, że funkcja zwraca wartość, będącą liczbą całkowitą 2.
{
znak = i; i to zmienna cout << znak <<""; Odpowiada ona za wyprowadzenie danych na konsolę
if(i%16==15)
cout << endl; Jest to manipulator języka C++ umożliwiający przejście do następnej linii.
}
cout<<endl; Jest to manipulator języka C++ umożliwiający przejście do następnej linii.
return 0; polecenie to powoduje, że funkcja main() zwraca wartość 0, co oznacza, że program skompilował się
}
Download