Uploaded by User4373

Dlaczego pszczoły wymirają

advertisement
Удалить Водяной Знак
DLACZEGO
PSZCZOŁY
WYMIERAJĄ I JAK
TO ZAGRAŻA
L U D Z KO Ś C I
Wondershare
PDFelement
Удалить Водяной Знак
CZY TEN PROBLEM JEST NOWY?
• W Stanach Zjednoczonych
i Europie wyginęło już
od 50 do 80% pszczół.
• W Rosji nazywa się liczba 40%.
• Nasz „deadline", aby coś radykalnie
zmienić, to 2035 rok.
Wondershare
PDFelement
Удалить Водяной Знак
Wondershare
PDFelement
DL ACZEGO PSZCZOŁY WYMIERA JĄ
1. Pogorszenie ogólnej sytuacji
ekologicznej.
2. Rolnictwo przeszło na
produkcję monokulturową.
3. Niekontrolowane stosowanie
pestycydów.
4. Spadek odporności.
5. Choroby i pasożyty.
6. Promieniowanie z
komunikacji mobilnej.
Удалить Водяной Знак
PRODUKCJA MONOKULTUROWA
Dzięki tej metodzie na ogromnym
obszarze uprawiana jest tylko jedna kultura:
Wondershare
PDFelement
Wondershare
PDFelement
PSZCZELE CHOROBY I PASOŻYT Y
Удалить Водяной Знак
Rys. 1
1 – Choroba deformacji skrzydeł.
2 – Pasożytem jest kleszcz Varroa.
Rys. 2
NIEKONTROLOWANE
STOSOWANIE
PESTYCYDÓW:
Удалить Водяной Знак
1. Bardzo toksyczne z powodu nikotyny.
2. Powodują paraliż.
3. Wpływają na układ nerwowy.
4. Zestrzel orientację pszczół w przestrzeni.
5. Z ich powodu pszczoły nie mogą wrócić do ula.
«Leczenie» pestycydami
i ich konsekwencje.
Wondershare
PDFelement
ODKRYWCZE BADANIE.
W 2010 r. naukowcy przeprowadzili badania
w gospodarstwach pszczelarskich.
Po 23 tygodniach prawie WSZYSTKIE ule
narażone na działanie chemikaliów zginęły,
a kontrole CAŁKOWICIE przeżyły.
Удалить Водяной Знак
Wondershare
PDFelement
CZY ZAGROŻENIE NIE JEST
PRZESADZONE?
Inżynierowie wymyślają roboty
zapylające. Hodowcy pracują nad
wyprowadzeniem nowego
ulepszonego gatunku pszczół.
Wszystko zależy od nas samych.
Удалить Водяной Знак
Wondershare
PDFelement
PAMIĘTAJCIE O EKOLOGII
I KOCHAJCIE PSZCZÓŁ,
SĄ ZABAWNE!
DZIĘKUJEMY
ZA UWAGĘ!
Удалить Водяной Знак
Wondershare
PDFelement
Download