Uploaded by User4166

amfoteryki

advertisement
ZJAWISKO AMFOTERYCZNOŚCI
Amfoteryczność: jest to właściwość niektórych tlenków metali i odpowiadających
im
wodorotlenków polegająca na tym, że w zależności od charakteru chemicznego drugiego
reagenta są albo kwasami albo zasadami ( reagują z kwasami i mocnymi zasadami )
Schematy reakcji:
metal + kwas → sól + wodór
metal + zasada + woda → związek kompleksowy + wodór
tlenek metalu + kwas → sól + woda
tlenek metalu + zasada + woda → związek kompleksowy
wodorotlenek metalu + kwas → sól + woda
wodorotlenek metalu + zasada → związek kompleksowy
METALE
Zn + 2HCl → ZnCl2 + H2
Zn + 2H+ → Zn2+ + H2
Zn + 2NaOH + 2H2O → Na2[Zn(OH)4] + H2
tetrahydroksocynkan sodu
Zn + 2OH‒ + 2H2O → [Zn(OH)4]2‒ + H2
2Al + 6HCl + → 2AlCl3 + 3H2↑
2Al + 6H+ + → 2Al3+ + 3H2↑
2Al + 2KOH + 6H2O → 2K[Al(OH)4] + 3H2
‒
tetrahydroksoglinian potasu
‒
2Al + 2OH + 6H2O → 2[Al(OH)4] + 3H2
2Al + 6KOH + 6H2O → 2K3[Al(OH)6] + 3H2
heksahydroksoglinian potasu
2Al + 6OH‒ + 6H2O → 2[Al(OH)6]3‒ + 3H2
K[Al(OH)4] → 2 H2O + KAlO2
dioksoglinian potasu, metaglinian potasu
[Al(OH)4] ‒ → 2 H2O + AlO2‒
K3[Al(OH)6] → 3 H2O + K3AlO3
3‒
[Al(OH)6] → 3 H2O + AlO3
trioksoglinian potasu, ortoglinian potasu
3‒
2Al + 2NaOH + 2H2O → 2NaAlO2 + 3H2
2Al + 2OH‒ + 2H2O → 2AlO2‒ + 3H2
Be + 2HCl → BeCl2 + H2
Be + 2H+ → Be2+ + H2
Be + 2NaOH + 2H2O → Na2[Be(OH)4] + H2 tetraoksoberylan sodu
Be + 2OH‒ + 2H2O → [Be(OH)4]2‒ + H2
Sn + 2HCl → SnCl2 + H2
Sn + 2H+ → Sn2+ + H2
Sn + 2NaOH + 2H2O → Na2[Sn(OH)4] + H2
tetrahydroksocynian(II) sodu
Sn + 2OH‒ + 2H2O → [Sn(OH)4]2‒ + H2
Sn + 2NaOH + 4H2O → Na2[Sn(OH)6] + 2H2 heksahydroksocynian(IV) sodu
Sn + 2OH‒ + 4H2O → [Sn(OH)6]2‒ + 2H2
Pb + 2HNO3 → Pb(NO3)2 + H2
Pb + 2H+ → Pb2+ + H2
Pb + 2KOH + 2H2O →K2[Pb(OH)4] + H2
tetrahydrokosoołowian(II) potasu
Pb + 2OH‒ + 2H2O → [Pb(OH)4]2‒ + H2
TLENKI
ZnO + H2SO4 → ZnSO4 + H2O
ZnO + 2H+ → Zn2+ + H2O
ZnO + 2NaOH → Na2ZnO2 + H2O
cynkan sodu
ZnO + 2OH‒ → ZnO22‒ + H2O
ZnO + 2NaOH + H2O → Na2[Zn(OH)4]
tetrahydroksocynkan sodu
ZnO + 2OH‒ + H2O → [Zn(OH)4]2‒
BeO + H2SO4 → BeSO4 + H2O
BeO + 2H+ → Be2+ + H2O
BeO + 2NaOH + H2O → Na2[Be(OH)4]
tetraoksoberylan sodu
BeO + 2OH‒ + H2O→ [Be(OH)4]2‒
PbO + 2HNO3 → Pb(NO2)2 + H2O
PbO + 2H+ → Pb2+ + H2O
PbO + 2KOH + H2O → K2[Pb(OH)4]
tetraoksoołowian(II) potasu
PbO + 2OH‒ + H2O → [Pb(OH)4]2‒
Al2O3 + 6HCl → 2AlCl3 + 3H2O
Al2O3 + 6H+ → 2Al3+ + 3H2O
Al2O3 + 6NaOH→ 2Na3AlO3 + 3H2O
‒
Al2O3 + 6OH →
2AlO33‒
trioksoglinian sodu, ortoglinian sodu
+ 3H2O
Al2O3 + 2NaOH + 3H2O → 2Na[Al(OH)4]
tetrahydroksoglinian sodu
Al2O3 + 2OH‒ + 3H2O →2 [Al(OH)4]‒
Al2O3 + 6NaOH +3H2O → 2Na3[Al(OH)6]
heksahydroksoglinian sodu
Al2O3 + 6OH‒ +3H2O → 2[Al(OH)6]3‒
Cr2O3 + 6HCl → 2CrCl3 + 3H2O
Cr2O3 + 6H+ → 2Cr3+ + 3H2O
Cr2O3 + 2NaOH +3H2O → 2Na[Cr(OH)4]
tetrahydroksochromian(III) sodu
Cr2O3 + 2OH‒ +3H2O → 2[Cr(OH)4] ‒
Cr2O3 + 6KOH +3H2O → 2K3[Cr(OH)6]
heksahydroksochromian(III) potasu
Cr2O3 + 6OH‒ +3H2O → 2[Cr(OH)6]3 ‒
SnO+ 2HCl → SnCl2 + H2O
SnO + 2H+ → Sn2+ + H2O
SnO + 2KOH + H2O → K2[Sn(OH)4]
tetrahydroksocynian(II) potasu
SnO + 2OH‒ + H2O → [Sn(OH)4] 2 ‒
SnO2 + 4HCl → SnCl4 + 2H2O
SnO2 + 4H+ → Sn4+ + 2H2O
SnO2 + 2KOH → K2SnO3 + H2O
cynian(IV) potasu
K2SnO3 + 3H2O → K2[Sn(OH)6]
heksahydroksocynian(IV) potasu
K2SnO3 + 3H2O → 2K+ + [Sn(OH)6]2‒
As2O3 + 6HCl → 2AsCl3 + 3H2O
As2O3 + 6H+ → 2As3+ + 3H2O
As2O3 + 6NaOH → 2 Na3AsO3 + 3H2O
ortoarsenian(III) sodu
As2O3 + 6OH‒ → 2AsO33‒ + 3H2O
As2O3 + 2NaOH → 2NaAsO2 + H2O
metaarsenian(III) sodu
As2O3 + 2OH‒ → 2AsO2‒ + H2O
As2O5 + 10HCl → 2AsCl5 + 5H2O
As2O5 + 10H+ → 2As5+ + 5H2O
As2O5 + 2NaOH + 5H2O → 2Na[As(OH)6]
‒
As2O5 + 2OH + 5H2O → 2[As(OH)6]
heksahydroksoarsenian(V) sodu
‒
WODOROTLENKI
Be(OH)2 + H2SO4 → BeSO4 + 2H2O
siarczan(VI) berylu
Be(OH)2 + 2H+ → Be2+ + 2H2O
Be(OH)2 + 2NaOH → Na2[Be(OH)4]
tetrahydroksoberylan sodu
Be(OH)2 + 2OH‒ → [Be(OH)4]2‒
Be(OH)2 + 2NaOH → Na2BeO2 + 2H2O berylan sodu (słabo rozpuszczalny, ale trochę jonów
BeO22‒ powstaje)
Be(OH)2 + 2Na+ + 2OH‒ → Na2BeO2 + 2H2O
Na2[Be(OH)4] + 2NaOH → Na2BeO2 + 2H2O
[Be(OH)4] 2‒ 2Na+ → Na2BeO2 + 2H2O
Zn(OH)2 + H2SO4 → ZnSO4 + 2H2O
siarczan(VI) cynku
Zn(OH)2 + 2H+ → Zn2+ + 2H2O
Zn(OH)2 + 2NaOH → Na2ZnO2 + 2H2O
cynkan sodu
Zn(OH)2 + 2OH‒ → ZnO22‒ + 2H2O
Zn(OH)2 + 2NaOH → Na2[Zn(OH)4]
tetrahydroksocynkan sodu
Zn(OH)2 + 2OH‒ → [Zn(OH)4]2‒
Na2[Zn(OH)4] + 2NaOH →
[Zn(OH)4]
2‒
→
ZnO2
2‒
Na2ZnO2 + 2H2O
+ 2H2O
Al(OH)3 + 3HCl → AlCl3 + 3H2O
Al(OH)3 + 3H+ → Al3+ + 3H2O
Al(OH)3 + NaOH → NaAlO2 + 2H2O
metaglinian sodu
Al(OH)3 + OH‒ → AlO2‒+ 2H2O
Al(OH)3 + 3NaOH → Na3AlO3 + 3H2O
ortoglinian sodu
Al(OH)3 + 3OH‒ → AlO33‒+ 2H2O
Al(OH)3 + NaOH → Na[Al(OH)4]
tetrahydroksoglinian sodu
Al(OH)3 + OH‒ → [Al(OH)4] ‒
Al(OH)3 + 3NaOH → Na3[Al(OH)6]
heksahydroksoglinian sodu
Al(OH)3 + 3OH‒ → [Al(OH)6]3‒
Na[Al(OH)4] + 2NaOH → Na3[Al(OH)6]
[Al(OH)4] ‒ + 2OH‒ → [Al(OH)6]3‒
Cr(OH)3 + 3HCl → CrCl3 + 3H2O
Cr(OH)3 + 3H+ → Cr3+ + 3H2O
Cr(OH)3 + KOH → K[Cr(OH)4]
tetrahydroksochromian(III) potasu
Cr(OH)3 + OH‒ → [Cr(OH)4] ‒
Cr(OH)3 + 3KOH → K3[Cr(OH)6]
heksahydroksochromian(III) potasu
Cr(OH)3 + 3OH‒ → [Cr(OH)6]3‒
Fe(OH)2 + 2HCl → FeCl2 + 2H2O
Fe(OH)2 + 2H+ → Fe2+ + 2H2O
Fe(OH)2 + 4NaOH → Na4[Fe(OH)6]
heksahydroksożelazian(II) sodu
Fe(OH)2 + 4OH‒ → [Fe(OH)6] 3‒
Fe(OH)3 + 3HCl → FeCl3 + 3H2O
Fe(OH)3 + 3H+ → Fe3+ + 3H2O
Fe(OH)3 + 3NaOH → Na3[Fe(OH)6]
heksahydroksożelazian(III) sodu
Fe(OH)3 + 3OH‒ → [Fe(OH)6] 3‒
Fe(OH)3 + 3KOH → K3FeO3 + 3H2O
Fe(OH)3 + 3OH‒ → FeO33‒ + 3H2O
Pb(OH)2 + 2HCl → PbCl2 + 2H2O
Pb(OH)2 + 2H+ + 2Cl‒ → PbCl2 + 2H2O
Pb(OH)2 + 2NaOH → Na2[Pb(OH)4]
tetrahydroksoołowian(II) sodu
Pb(OH)2 + 2OH‒ → [Pb(OH)4]2‒
Cu(OH)2 + 2HCl → CuCl2 + 2H2O
Cu(OH)2 + 2H+ → Cu2+ + 2H2O
Cu(OH)2 + 2NaOH → Na2[Cu(OH)4]
tetrahydroksomiedzian(II) sodu
Cu(OH)2 + 2OH‒ → [Cu(OH)4]2‒
Sn(OH)2 + 2HCl → SnCl2 + 2H2O
Sn(OH)2 + 2H+ → Sn2+ + 2H2O
Sn(OH)2 + 2NaOH → Na2[Sn(OH)4]
tetrahydroksocynian(II) sodu
Sn(OH)2 + 2OH‒ → [Sn(OH)4]2‒
Sn(OH)4 + 2H2SO4 → Sn(SO4)2 + 4H2O
Sn(OH)4 + 4H+ → Sn4+ + 4H2O
Sn(OH)4 + 2NaOH → Na2[Sn(OH)6]
Sn(OH)4 + 2OH‒ →
[Sn(OH)6] 2‒
Download