Uploaded by User3686

MSM-Z 1R zima 2020-21 (1)

advertisement
MSM –niestacjonarne (zaoczne) – niestacjonarne (zaoczne)
Rok I
semestr zimowy 2020/2021
Piątek 9.X.
Piątek 23.X.
Piątek 13.XI.
Piątek 27.XI.
Piątek 11.XII.
Piątek 8.I.
Piątek 22.I.
1600-1815
1600-1815
1600-1815
1600-1815
1600-1815
1600-1815
1600-1815
Wykład
Zarządzanie
projektami
Konwersatorium
Zarz. łańcuchem dostaw
sala B 106
dr F. Tużnik
Konwersatorium
Zarządzanie projektami
Konwersatorium
Business Intelligence
Dr M. Zborowski
sala B 106
Konwersatorium
Zarządzanie projektami
sala B 105
Konwersatorium
Zarządzanie łańcuchem dostaw
sala B 106
dr F. Tużnik
Konwersatorium
Business Intelligence
Dr M. Zborowski
sala B 105
sala B 105
sala B 105
1830-2045
1830-2045
1830-2045
1830-2045
1830-2045
1830-2045
1830-2045
Wykład
Zarządzanie
łańcuchem dostaw
Konwersatorium
Zarządzanie projektami
Konwersatorium
Business Intelligence
Dr M. Zborowski
sala B 106
Konwersatorium
Zarządzanie projektami
Konwersatorium
Zarządzanie projektami
Dr T. Parys
Dr T. Parys
sala B 106
Konwersatorium
Business Intelligence
Dr M. Zborowski
sala B 105
Sobota 23.I
Dr T. Parys
Aula A
Dr T. Parys
Dr T. Parys
Dr T. Parys
Aula A
sala B 106
Konwersatorium
Zarz. łańcuchem dostaw
sala B 105
dr F. Tużnik
Konwersatorium
Zarządzanie łańcuchem dostaw
sala B 105
dr F. Tużnik
sala B 106
Konwersatorium
Business Intelligence
Dr M. Zborowski
sala B 105
Dr hab. M. Gąsowska
Konwersatorium
Business Intelligence
Dr M. Zborowski
sala B 106
Konwersatorium
Zarządzanie projektami
Dr T. Parys
Sobota 10.X.
Sobota 24.X.
Sobota 14.XI.
Sobota 28.XI
Sobota 12.XII.
Sobota 9.I
GRUPA
830-1045
830-1045
830-1045
830-1045
830-1045
830-1045
I
Aula C
Konwersatorium
Organizacja i zarządzanie
Prof. dr hab. J. Bogdanienko
Konwersatorium
Organizacja i zarządzanie
Prof. dr hab. J. Bogdanienko
II
s. B 104
Konwersatorium
Zarządzanie łańcuchem
dostaw
Konwersatorium
Przedsiębiorczość
Dr P. Kłobukowski
Konwersatorium
Przedsiębiorczość
Dr P. Kłobukowski
Konwersatorium
Przedsiębiorczość
Dr P. Kłobukowski
Konwersatorium
Przedsiębiorczość
Dr P. Kłobukowski
Konwersatorium
Przedsiębiorczość
Dr P. Kłobukowski
Konwersatorium
Przedsiębiorczość
Dr P. Kłobukowski
Konwersatorium
Organizacja i zarządzanie
Prof. dr hab. J. Bogdanienko
Konwersatorium
Organizacja i zarządzanie
Prof. dr hab. J. Bogdanienko
Konwersatorium
Organizacja i zarządzanie
Prof. dr hab. J. Bogdanienko
Konwersatorium
Organizacja i zarządzanie
Prof. dr hab. J. Bogdanienko
830-1045
Konwersatorium
Rachunek kosztów i
rachunkowość zarządcza
Doc. dr J. Rak
dr F. Tużnik
GRUPA
1100-1315
1100-1315
1100-1315
1100-1315
1100-1315
1100-1315
1100-1315
I
Aula C
Konwersatorium
Zarządzanie łańcuchem
dostaw
dr F. Tużnik
Konwersatorium
Przedsiębiorczość
Konwersatorium
Przedsiębiorczość
Konwersatorium
Przedsiębiorczość
Konwersatorium
Przedsiębiorczość
Konwersatorium
Przedsiębiorczość
Konwersatorium
Przedsiębiorczość
Dr P. Kłobukowski
Dr P. Kłobukowski
Dr P. Kłobukowski
Dr P. Kłobukowski
Dr P. Kłobukowski
Dr P. Kłobukowski
II
s. B 104
GRUPA
Konwersatorium
Organizacja i zarządzanie
Prof. dr hab. J. Bogdanienko
Konwersatorium
Organizacja i zarządzanie
Prof. dr hab. J. Bogdanienko
Konwersatorium
Organizacja i zarządzanie
Prof. dr hab. J. Bogdanienko
Konwersatorium
Organizacja i zarządzanie
Prof. dr hab. J. Bogdanienko
Konwersatorium
Organizacja i zarządzanie
Prof. dr hab. J. Bogdanienko
Konwersatorium
Organizacja i zarządzanie
Prof. dr hab. J. Bogdanienko
30
30
30
30
Konwersatorium
Rachunek kosztów i
rachunkowość zarządcza
Doc. dr J. Rak
30
13 -15
45
30
13 -15
45
13 -15
45
13 -15
45
13 -15
45
13 -15
45
1330-1545
Konwersatorium
Metody ilościowe w
zarządzaniu
Konwersatorium
Metody ilościowe w
zarządzaniu
Konwersatorium
Rachunek kosztów i
rachunkowość zarządcza
Konwersatorium
Metody ilościowe w
zarządzaniu
Konwersatorium
Metody ilościowe w
zarządzaniu
Konwersatorium
Metody ilościowe w
zarządzaniu
Konwersatorium
Metody ilościowe w
zarządzaniu
Dr A. Manikowski
Dr A. Manikowski
Doc. dr J. Rak
Dr A. Manikowski
Dr A. Manikowski
Dr A. Manikowski
Dr A. Manikowski
II
s. B 104
Konwersatorium
Negocjacje
Dr hab. P. Makowski
Konwersatorium
Negocjacje
Dr hab. P. Makowski
Konwersatorium
Negocjacje
Dr hab. P. Makowski
Konwersatorium
Negocjacje
Dr hab. P. Makowski
Konwersatorium
Rachunek kosztów i
rachunkowość zarządcza
GRUPA
I
Aula C
1600-1815
1600-1815
1600-1815
1600-1815
Konwersatorium
Negocjacje
Dr hab. P. Makowski
Konwersatorium
Negocjacje
Dr hab. P. Makowski
Konwersatorium
Negocjacje
Dr hab. P. Makowski
Konwersatorium
Metody ilościowe w
zarządzaniu
Konwersatorium
Metody ilościowe w
zarządzaniu
Dr A. Manikowski
Dr A. Manikowski
I
Aula C
Konwersatorium
Negocjacje
Dr hab. P. Makowski
Konwersatorium
Negocjacje
Dr hab. P. Makowski
1600-1815
1600-1815
1600-1815
Konwersatorium
Negocjacje
Dr hab. P. Makowski
Konwersatorium
Rachunek kosztów i
rachunkowość zarządcza
Konwersatorium
Negocjacje
Dr hab. P. Makowski
Konwersatorium
Negocjacje
Dr hab. P. Makowski
Konwersatorium
Rachunek kosztów i
rachunkowość zarządcza
Konwersatorium
Metody ilościowe w
zarządzaniu
Konwersatorium
Metody ilościowe w
zarządzaniu
Konwersatorium
Metody ilościowe w
zarządzaniu
Konwersatorium
Metody ilościowe w
zarządzaniu
Doc. dr J. Rak
Dr A. Manikowski
Dr A. Manikowski
Dr A. Manikowski
Dr A. Manikowski
Doc. dr J. Rak
Doc. dr J. Rak
II
s. B 104
Niedziela 11.X
830-1045
Niedziela 25.X
830-1045
Niedziela 15.XI.
830-1045
Niedziela 29.XI
830-1045
Niedziela 13.XII.
830-1045
Niedziela 10.I.
830-1045
Niedziela 24.I
830-1045
Wykład
Business
Intelligence
Wykład
Rachunek kosztów i
rachunkowość
zarządcza
Wykład
Zarządzanie
łańcuchem dostaw
Wykład
Przedsiębiorczość
Wykład
Przedsiębiorczość
Wykład
Przedsiębiorczość
Wykład
Business Intelligence
Prof. dr hab. B. Glinka
Prof. dr hab. B. Glinka
Prof. dr hab. B. Glinka
Dr M. Zborowski
1100-1315
Dr M. Zborowski
Dr hab. M. Gąsowska
Aula A
Doc. dr J. Rak
1100-1315
1100-1315
1100-1315
1100-1315
1100-1315
1100-1315
Wykład
Metody ilościowe
w zarządzaniu
Wykład
Zarządzanie
projektami
Wykład
Business
Intelligence
Wykład
Prawo gospodarcze
Wykład
Organizacja i
zarządzanie
Wykład
Organizacja i
zarządzanie
Dr A. Manikowski
Dr T. Parys
Dr M. Zborowski
Prof. dr hab. J. Bogdanienko
Prof. dr hab. J. Bogdanienko
Dr T. Parys
1330-1545
1330-1545
1330-1545
1330-1545
1330-1545
1330-1545
1330-1545
Wykład
Prawo gospodarcze
Wykład
Prawo gospodarcze
Dr hab. I. Postuła
Dr hab. I. Postuła
Wykład
Metody ilościowe w
zarządzaniu
Wykład
Metody ilościowe w
zarządzaniu
Dr A. Manikowski
Dr A. Manikowski
Doc. dr R. Pietrusiński
Wykład
Prawo gospodarcze
Doc. dr R. Pietrusiński
Wykład
Prawo gospodarcze
Wykład
Zarządzanie
projektami
Wykład
Prawo gospodarcze
Doc. dr R. Pietrusiński
Doc. dr R. Pietrusiński
1600-1815
1600-1815
1600-1815
1600-1815
1600-1815
1600-1815
1600-1815
Wykład
Organizacja i
zarządzanie
Wykład
Organizacja i
zarządzanie
Wykład
Organizacja i
zarządzanie
Wykład
Zarządzanie
łańcuchem dostaw
Prof. dr hab. J. Bogdanienko
Wykład
Rachunek kosztów i
rachunkowość
zarządcza
Wykład
Organizacja i
zarządzanie
Prof. dr hab. J. Bogdanienko
Wykład
Rachunek kosztów i
rachunkowość
zarządcza
Doc. dr J. Rak
Doc. dr J. Rak
Prof. dr hab. J.
Bogdanienko
Dr hab. M. Gąsowska
Prof. dr hab. J. Bogdanienko
2
Download