Uploaded by iwonajureczka

ARKA BOŻEK

advertisement
Ur. 12 stycznia 1899, Markowice
Zm. 28 listopada 1954, Katowice
ARKA
BOŻEK
PATRON
NASZEJ SZKOŁY
♦ Ślązak polski
♦ patriota
♦ uczestnik powstań śląskich
♦ trybun ludu śląskiego
♦ Wielki Syn ziemi raciborskiej
Download