Uploaded by celestyn.nowak

r03-2014-wrzesien-egzamin-zawodowy-pisemny-odpowiedzi

advertisement
Nazwa kwalifikacji: Prowadzenie produkcji rolniczej
Oznaczenie arkusza: R.03-X-14.08
Oznaczenie kwalifikacji: R.03
Wersja arkusza: X
Więcej arkuszy znajdziesz na stronie: arkusze.pl
Klucz odpowiedzi
Numer
zadania
Odpowiedź
Numer
zadania
Odpowiedź
1
A
21
D
2
C
22
A
3
B
23
D
4
C
24
C
5
B
25
A
6
B
26
C
7
D
27
C
8
C
28
A
9
C
29
D
10
B
30
C
11
C
31
D
12
A
32
D
13
D
33
B
14
D
34
C
15
A
35
B
16
A
36
A
17
C
37
D
18
B
38
B
19
D
39
D
20
A
40
B
Download