Uploaded by olekludwik

Image Former instrukcja

advertisement
Image Former
Batch-edit and convert images with ease.
ASCOMP Software GmbH
Dzięki Image Former możesz w mgnieniu oka uzyskać najlepszy wygląd swoich zdjęć: wybierz
dowolną liczbę zdjęć, zdefiniuj działania i rozpocznij konwersję. Niezależnie od tego, czy chcesz
obrócić obrazy, przyciąć krawędzie, czy poprawić kolory, Image Former automatycznie
zastosuje zmiany, które chcesz, do wszystkich wybranych obrazów. Narzędzie Windows ma
również pełną kontrolę nad powiększaniem lub zmniejszaniem rozmiaru i szybko i łatwo
przenosi pliki obrazów do żądanego formatu.
A propos formatu: Image Former zmienia na żądanie format plików twoich obrazów, na
przykład na JPEG, PNG, BMP i GIF. Nawet PDF i PSD są dostępne zarówno w formatach
wejściowych, jak i wyjściowych.
Czy jesteś żywym użytkownikiem schowka Windows? W takim razie szczególnie spodoba Ci się
monitorowanie Image Former! Po rozpoczęciu monitorowania można automatycznie
importować wszystkie obrazy skopiowane do schowka do programu w celu dalszego
przetwarzania.
1 Informacje
Ten rozdział zawiera ogólne informacje o Image Former.
Zawiera dostępne wydania, informacje o zamówieniu i dane kontaktowe, a także
historię wersji oprogramowania.
Zawartość
Część I Informacje
1 Wersje oprogramowania 6
2 Zamówienie i kontakt 6
3 Historia wersji 7
Część II Menu główne 9
Część III Ładowanie obrazu 11
1 Wybierz ręcznie 11
2 Importuj foldery 11
3 Schowek monitora 12
Część IV Ustaw działania
Część V Opcje zapisywania
1.1 Wersje oprogramowania
Image Former jest dostępny w dwóch różnych wersjach. Poniższy akapit przedstawia różnice między
dostępnymi wydaniami i pomaga wybrać odpowiednią edycję.
Wersja próbna
Wersja próbna (Standard Edition) Image Former może być testowana bez ograniczeń przez 14 dni.
Zapewnia wszystkie funkcje oprogramowania. Pod koniec okresu próbnego wszystkie elementy menu
głównego nie są już dostępne do użytku.
Użytkownicy wersji Standard Edition nie otrzymują bezpłatnej pomocy technicznej za pośrednictwem
poczty elektronicznej.
Professional Edition (pełna wersja)
Image Former Professional można kupić za pośrednictwem sklepu internetowego ASCOMP Software
GmbH za cenę 19,90 USD (licencja prywatna) lub 39,90 USD (licencja firmowa). Ta edycja jest
dostępna przez nieograniczony czas.
Użytkownicy wersji Professional otrzymują bezpłatne aktualizacje oprogramowania, a także
bezpłatną pomoc techniczną za pośrednictwem poczty elektronicznej, w każdym przypadku przez
okres dwóch lat od daty zakupu.
1.2 Zamówienie i kontakt
Zamówienie
Edycję Professional można kupić za pośrednictwem sklepu internetowego ASCOMP Software GmbH.
Oprócz natychmiastowego dostarczenia danych dostępowych, które upoważniają Cię do pobrania
pełnej wersji, nasz system sklepu oferuje również dealerom / sprzedawcom szczególnie korzystne
warunki odsprzedaży naszych produktów.
Image Former Professional można zakupić jako licencję prywatną za 19,90 USD i licencję firmową za
stawkę 19,90 USD (w tym wszystkie możliwe podatki).
Kontakt
Image Former jest produktem firmy ASCOMP Software GmbH, Niemcy. Nie wahaj się i skontaktuj się
z nami jedną z metod wymienionych poniżej.
Przez e-mail (zalecane): [email protected]
Telefonicznie: + 49900-1019091 (0,49 € / minutę w niemieckiej stacjonarnej sieci telefonicznej)
Adres: ASCOMP Software GmbH, Graf-Leutrum-Street 10, 71229 Leonberg, Niemcy
1.3 Historia wersji
Wersja 1.0 (opublikowana 11 stycznia 2021)
2 Menu główne
Ten rozdział zawiera informacje na temat menu głównego Image Former. Menu główne to widok,
który można zobaczyć po uruchomieniu programu.
Główne menu Image Former oferuje dostęp do wszystkich funkcji oprogramowania.
Przyciski menu
Wybierz ręcznie

Ten przycisk umożliwia rozpoczęcie procesu edycji od ręcznego wyboru plików graficznych.
Importuj foldery

Ten przycisk umożliwia rozpoczęcie procesu edycji i zaimportowanie wszystkich plików
graficznych z jednego lub większej liczby folderów.
Schowek monitora

Ten przycisk umożliwia rozpoczęcie procesu edycji i automatyczne importowanie obrazów
znajdujących się w schowku systemu Windows.
Podręcznik

Ten przycisk umożliwia załadowanie systemu pomocy Image Former.
3 Ładowanie obrazu
Ten rozdział zawiera informacje na temat ładowania obrazów do programu Image Former w celu
edycji.
3.1 Wybierz ręcznie
Image Former oferuje możliwość wygodnego ładowania plików graficznych do listy przetwarzania za
pomocą wbudowanego Eksploratora Obrazów.
Wybierz folder, w którym znajdują się pliki obrazów do zaimportowania, za pomocą obiektu wyboru
folderu w lewym obszarze okna.
Aby dodać pliki graficzne z wybranego folderu do listy przetwarzania, zaznacz żądane pliki graficzne w
prawym obszarze okna lewym przyciskiem myszy i przeciągnij obrazy bezpośrednio do obszaru
upuszczania w dolnym obszarze okna („DROP HERE”) .
Porada: Możesz również zaznaczyć wiele obrazów, przytrzymując klawisz Ctrl podczas zaznaczania.
Przetwarzanie zamówienia

Obrazy są przetwarzane w kolejności, w jakiej pojawiają się na liście przetwarzania (od lewej
do prawej). Przeciągnij obrazy w wybrane miejsce, aby zmienić kolejność.
Czysta lista

Kliknij „Wyczyść listę”, aby całkowicie wyczyścić listę przetwarzania lub naciśnij przycisk
USUŃ, aby usunąć tylko wybrane obrazy z listy przetwarzania.
3.2 Importuj foldery
Image Former umożliwia załadowanie wszystkich plików graficznych (opcjonalnie tylko plików
określonego typu) z jednego lub większej liczby folderów na listę przetwarzania.
Wybierz folder, w którym znajdują się pliki obrazów do zaimportowania, używając obiektu wyboru
folderu w lewym okienku.
Dezaktywuj odpowiednie przełączniki w prawym okienku, aby wykluczyć określone typy plików z
importu.
Kliknij przycisk „Importuj folder”, aby rozpocząć proces importowania.
Wskazówka: możesz także odczytać obrazy z kilku folderów, powtarzając ten proces dla innych
folderów.
Przetwarzanie zamówienia

Obrazy są edytowane w kolejności, w jakiej pojawiają się na liście przetwarzania (od lewej do
prawej). Przeciągnij obrazy w wybrane miejsce, aby zmienić kolejność.
Czysta lista

Kliknij „Wyczyść listę”, aby całkowicie wyczyścić listę przetwarzania lub naciśnij przycisk
USUŃ, aby usunąć tylko wybrane obrazy z listy przetwarzania.
3.3 Schowek monitora
Image Former umożliwia monitorowanie schowka systemu Windows i automatyczne importowanie
obrazów znajdujących się w schowku.
Aby dodać zdjęcia w ten sposób, naciśnij PRINT lub ALT + DRUKUJ na klawiaturze. Bieżący ekran lub
obszar okna jest następnie automatycznie przenoszony na listę przetwarzania Image Former.
Alternatywnie możesz użyć CTRL + C, aby skopiować aktualnie wybraną zawartość obrazu do
schowka i tym samym automatycznie zaimportować ją do Image Former.
Wskazówka: możesz powtarzać ten proces tak często, jak chcesz i dodać kilka obrazów do listy
przetwarzania.
Przetwarzanie zamówienia

Obrazy są edytowane w kolejności, w jakiej pojawiają się na liście przetwarzania (od lewej do
prawej). Przeciągnij obrazy w wybrane miejsce, aby zmienić kolejność.
Czysta lista

Kliknij „Wyczyść listę”, aby całkowicie wyczyścić listę przetwarzania lub naciśnij przycisk
USUŃ, aby usunąć tylko wybrane obrazy z listy przetwarzania.
4. Ustaw działania
Określ, jakie czynności ma wykonać Image Former iw jakiej kolejności.
Aktywuj poszczególne akcje, przełączając przełącznik z „dezaktywowany” na „włączony”.
Edytuj poszczególne akcje, klikając przycisk „Edytuj” po prawej stronie odpowiedniego panelu.
Dostosuj kolejność, przeciągając panel akcji w górę lub w dół.
5. Opcje zapisywania
Image Former umożliwia zapisanie wybranych obrazów pod nazwą pliku źródłowego (chyba że
wybrano "Schowek monitora") lub pod nową nazwą, w nowym formacie pliku i / lub w nowym
folderze.
Zachowaj aktualne nazwy plików i formaty plików
Wybierz tę opcję, jeśli chcesz nadpisać źródłowe pliki graficzne. Dlatego nazwa i format pliku są
zachowane.
OSTRZEŻENIE: Pamiętaj, aby wykonać kopię zapasową plików graficznych na wypadek, gdyby
wyniki nie były satysfakcjonujące!
Zapisz do nowej nazwy pliku, nowego formatu pliku i / lub nowego folderu

Wybierz tę opcję, jeśli nie chcesz nadpisywać źródłowych plików graficznych.
Przypisz nowe nazwy plików




Aktywuj przełącznik, jeśli chcesz zapisywać obrazy pod nową nazwą pliku.
Wprowadź nową nazwę pliku bez rozszerzenia nazwy pliku (na przykład „nowy”) w
powiązanym polu wejściowym.
Jeśli chcesz, możesz również rozszerzyć nazwę poprzedniego pliku, wstawiając / dołączając
ciąg znaków przed lub po nazwie pliku.
Aktywuj opcję „Dodaj numerację”, aby numerować wybrane pliki graficzne.
Zapisz w nowym formacie pliku



Aktywuj przełącznik, aby zapisywać obrazy w określonym formacie pliku.
Ustaw głębię kolorów, aby określić liczbę kolorów.
Możesz także określić jakość JPEG. Jest to używane tylko podczas zapisywania w formacie
JPEG.
Zapisz w nowym folderze


Aktywuj przełącznik, jeśli chcesz zapisywać obrazy w nowym (lub istniejącym) folderze.
Jeśli folder jeszcze nie istnieje, Image Former utworzy go automatycznie.
Download