Uploaded by olekludwik

Lekcja 9 i 10. Sieci komputerowe cz.2

advertisement
mgr inż. Ludwik Olek
Informatyka
Lekcja 9 i 10 cz. 2
Podstawowe wiadomości na
temat sieci komputerowych
Podstawowe wiadomości na temat
sieci komputerowych.
Cz.2
1. Znasz podstawową bazę pojęciową związaną z budową lokalnych sieci
komputerowych.
2. Znasz podstawowe podziały i układy lokalnych sieci komputerowych.
Karty sieciowe
Ethernet
• to standard
wykorzystywany w
budowie głównie
lokalnych sieci
komputerowych.
• Obejmuje on
specyfikację kabli oraz
przesyłanych nimi
sygnałów.
• Jego specyfikacja
została podana w
standardzie 802.3 IEEE.
• Ethernet jest
najpopularniejszym
standardem w sieciach
Karta sieciowa
• (ang. NIC - Network Interface Card)
służy do przekształcania pakietów
danych w sygnały, które są przesyłane w
sieci komputerowej.
• Każda karta NIC posiada własny,
unikatowy w skali światowej adres
fizyczny, znany jako adres MAC,
przyporządkowany w momencie jej
produkcji przez producenta, zazwyczaj
umieszczony na stałe w jej pamięci ROM.
• W niektórych współczesnych kartach adres
ten można jednak zmieniać.
Karta sieciowa ze
złączem BNC (po lewej)
oraz RJ-45 (po prawej).
RJ-45 (ang. Registered Jack - Type 45)
• rodzaj ośmiostykowego
złącza (gniazdo i wtyk)
używanego najczęściej do
zakończenia przewodów
typu "skrętka" (UTP, STP,
itp.).
• Wykorzystywane w różnego
rodzaju sprzęcie
telekomunikacyjnym i
komputerowym.
• Najbardziej
rozpowszechnione jako
podstawowe złącze do
budowy przewodowych sieci
komputerowych w
standardzie Ethernet.
BNC (ang. Bayonet NeillConcelman) • złącze stosowane do
łączenia sieci zbudowanych z
kabli koncentrycznych (np.
10BASE5) oraz w aparaturze
pomiarowej, systemach
telewizji przemysłowej i
radiotelekomunikacji (np. CB
Radio).
• W przypadku sieci
komputerowych, nie jest już
stosowane, gdyż ten typ sieci
został wyparty przez
strukturę 10BASE-T opartą
na przewodach równoległych
zwanych popularnie skrętką
Okablowanie sieciowe
Urządzenia do komunikacji
bezprzewodowej
Topologie sieciowe (wykład)
Sposoby łączenia komputerów.
• Sposób, w którym ważny jest sposób
okablowania i komunikacji, czyli
topologia sieci.
• Topologia sieci jest to sposób
fizycznego połączenia komputerów w
sieć.
Topologia magistrali
Topologia magistrali
• – wszystkie komputery są podłączone do kabla
koncentrycznego;
• zalety :
- niewielka ilość okablowania,
- brak potrzeby użycia koncentratora i przełącznika,
- niewielki koszt,
- prostota podczas instalacji,
- uszkodzenie jednego komputera nie powoduje
awarii całej sieci
• wady:
- uszkodzenie kabla koncentrycznego powoduje
awarię całej sieci,
- problemy podczas znajdowania źródła awarii,
- niewielkie możliwości rozbudowy takiej sieci,
- duża podatność na kolizję podczas przepływu
danych i informacji
Topologia gwiazdy
Topologia gwiazdy
• wszystkie komputery są podłączone do jednego
elementu, którym zazwyczaj jest koncentrator lub
przełącznik;
• zalety :
- uszkodzenie jednej stacji nie wpływa na działanie
pozostałych komputerów
- bezkolizyjność podczas przepływu danych i
informacji
- łatwość w znalezieniu źródła uszkodzenia,
• wady:
- duża ilość okablowania,
- szybkość działania wszystkich komputerów jest
uzależniona od działania komputera głównego,
- ograniczenie w długości kabla (100 metrów)
Topologia pierścienia
topologia pierścienia
• – komputery są połączone dwużyłowym kablem, w
taki sposób, że tworzą pierścień;
• zalety:
- małe zużycie kabla,
- mała awaryjność
• wady:
- wysoki koszt,
- uszkodzenie jednego komputera lub kabla
powoduje awarię całej sieci, gdy nie są podjęte
procedury wspomagające,
- łatwość w przechwytywaniu danych,
- problemy w lokalizacji uszkodzenia
Topologia pełnych połączeń
(każdy z każdym)
•każdy komputer
ma
takie same prawa;
•każdy jest
serwerem
(udostępnia
zasoby)
•i każdy klientem
(korzysta z
zasobów)
Topologia mieszana
Pakiet
• jest podstawową jednostką nośnika
informacji w nowoczesnych sieciach
telekomunikacyjnych.
• Pakiet składa się z nagłówka i obszaru
danych.
• Nagłówek pakietu zawiera informacje
wymagane do przesłania pakietu od
nadawcy do odbiorcy.
• Obszar danych zawiera informacje, które
mają zostać przesłane za pomocą pakietu.
• Można się posłużyć analogią do listu nagłówek jest kopertą, a obszar danych
tym, co nadawca włożył do koperty.
Elementy ramki
Rozbudowa sieci (wykład)
Elementy tworzące sieć
komputerową
• serwer sieciowy, zazwyczaj powinien to być komputer o
dużej mocy obliczeniowej, zarówno wydajnym jak i
pojemnym podsystemie dyskowym niezbędnym do
przechowywania oprogramowania i danych
użytkowników. Na maszynie tej można uruchomić
aplikacje realizujące usługi sieciowe, również nazywane
serwerami.
• komputery - stacje robocze, (terminale), na których
instalujemy oprogramowanie sieciowe nazywane
klientem.
• media transmisji - kable miedziane, światłowody, fale
radiowe.
• osprzęt sieciowy - karty sieciowe, modemy, routery,
koncentratory (huby), przełączniki (switche), access
pointy.
• zasoby sieciowe - wspólny sprzęt, programy, bazy
danych.
Wzmacniaki i koncentratory
•Wzmacniak (repeater)
jest to urządzenie
wzmacniające sygnał
(regeneruje i przedłuża
sygnały sieciowe).
•Koncentrator (hub)
jest urządzeniem
podobnym do
wzmacniaka.
W zasadzie jest to
wieloportowy
wzmacniak.
• Wzmacniak (repeater) - jest to urządzenie
wzmacniające sygnał (regeneruje i przedłuża
sygnały sieciowe). Na przykład, jeśli jest sieć
zrobiona na skrętce UTP kategori 5 Ethernet to
maksymalna długość, na którą można wysyłać
dane wynosi 100 metrów. Wzmacniak może
być użyty do powiększenia tej długości.
• Koncentrator (hub) - jest urządzeniem
podobnym do wzmacniaka. W zasadzie jest to
wieloportowy wzmacniak. Koncentratory
wysyłają sygnał na wszystkie swoje porty czyli
jak dany host wysyła komunikat, to jest on
wysyłany do każdego hosta podłączonego do
koncentratora.
Mosty (bridge) - tworzy dwa lub więcej
segmentów sieci.
•dane przekazywane są
do odpowiedniego
segmentu.
•Mosty przetwarzają
dane w sieci i kierują
ruchem tych danych.
Przełącznik (switch)
•jest to
wieloportowy most.
•Przełącznik
zadecyduje o tym
gdzie dane
zostaną wysłane.
•W przypadku
hub'a dane
wysłane byłyby do
każdego z hostów
co zwiększyłoby
ruch w sieci.
Rutery
•Router - jest to
urządzenie, które
wyznacza najlepszą
scieżkę w sieci.
•Router podejmuje
decyzje na
podstawie adresów
sieci (IP), posiada on
tablicę routingu z
docelowymi
adresami IP
Brama - za jej pośrednictwem komputery z sieci
lokalnej komunikują się z komputerami w innych
sieciach.
•W typowej
konfiguracji sieci
lokalnej TCP/IP
wszystkie
komputery
korzystają z jednej
domyślnej bramy,
która zapewnia im
łączność z innymi
podsieciami lub z
Internetem.
Metody zdalnego dostępu –Dialup
•Połączenie dodzwaniane
lub wdzwaniane (ang. Dialup access) to rodzaj
połączenia z Internetem
polegający na wdzwanianiu
się w węzeł dostawcy
internetowego z pomocą
modemu.
•Aby uzyskać połączenie,
wykorzystywana jest linia
telefoniczna.
•W Polsce połączenia
dodzwaniane tracą na
popularności na rzecz
technologii ADSL, na
przykład Neostrady TP oraz
stałych łączy.
Publiczna sieć telefoniczna PSTN
•Połączenie analogowe,
w którym port
komunikacyjny
komputera łączy się za
pośrednictwem modemu
z siecią telefoniczną.
•Aby rozpocząć
połączenie dodzwaniane,
należy wybrać numer,
pod którym stale
oczekuje urządzenie
dostępowe dostawcy
usług internetowych.
Integrated Services Digital Network
- ISDN
•Połączenie cyfrowe,
korzystające z sieci
cyfrowej z integracją usług
ISDN.
•Ten rodzaj połączenia
jest popularny w Europie
dzięki stosunkowo dużej
prędkości przesyłu oraz
możliwości
równoczesnego
korzystania z telefonu
wskutek stosowania
dwóch lub więcej kanałów.
(Assymetric) Digital Subscriber
Line
•Asymmetric Digital
Subscriber Line, ADSL
(ang. asymetryczna
cyfrowa linia abonencka),
to technika umożliwiająca
asymetryczny dostęp do
Internetu i będąca odmianą
DSL.
•Asymetria polega tutaj na
tym, iż przesyłanie danych
do użytkownika (z
Internetu) jest szybsze od
odwrotnego transferu.
Zadanie domowe.
1. Opisz układ szkolnej sieci komputerowej
z uwzględnieniem funkcji
poszczególnych komputerów.
Download