Uploaded by olekludwik

L.5 i 6.Zestaw komputerowy cz2

advertisement
mgr inż. Ludwik Olek
Informatyka
Lekcja 5 i 6
Elementy składowe zestawu
komputerowego
cz.2
Elementy składowe zestawu
komputerowego
Cz.2
1. Znasz podstawowe podzespoły komputera.
2. Potrafisz przedstawić współdziałanie wybranych
elementów komputera.
Łącza zewnętrzne
• Port szeregowy (serial port) - komunikacja pomiędzy
komputerami
• Port równoległy (parallel port) - przyłącza się do
niego drukarki, plotery, dyski zewnętrzne lub inne
komputery
• Port PCMCIA (Personal Computer Memory Card
International Association) - można do niego dołączyć
karty pamięci, karty sieci lokalnych, modemy, stałe
dyski
• Port USB - daje możliwość podłączenia drukarki,
skanera, myszy
• Standard IrDA
USB
• Port USB jest uniwersalny, pozwala na
podłączanie do komputera wielu
urządzeń, na przykład: kamery wideo,
aparatu fotograficznego, modemu,
skanera lub drukarki.
RS-232 jest magistralą komunikacyjną
przeznaczoną do szeregowej transmisji
danych.
Zastosowanie
• modemy,
• telefony komórkowe,
• łączenie dwóch
komputerów kablem
nullmodem,
• starsze drukarki,
• Tunery satelitarne,
• sprzęt specjalistyczny,
• Interfejs Centronics w wersji oryginalnej łącze jednokierunkowe przesyłające
informacje od komputera do drukarki.
• Stworzono związany z tym portem
pięciotrybowy standard IEEE1284:
Drukarka
• Drukarka przenosi obraz z
pamięci komputera na kartkę
papieru.
•
najczęściej używane to:
•
igłowe
• atramentowe
• laserowe
Modem
•Modem umożliwia przesyłanie
danych między komputerami za
pośrednictwem linii
telefonicznych.
•Dzięki niemu można korzystać
z Internetu.
•Podstawową cechą modemu
jest szybkość transmisji danych,
podawana jest w bitach /s.
Ploter
•Ploter jest wyposażony w specjalne
pisaki, często różnokolorowe, które
mogą poruszać się jednocześnie,
wzdłuż i w poprzek kartki papieru.
•Ponieważ urządzenie to pozwala na
dokładne rysowanie łuków,
krzywych, okręgów itp., dlatego też
wykorzystuje się je do kreślenia
rysunków wymagających wielkiej
precyzji, np. rysunków technicznych,
projektów urządzeń, budowli,
planów i map.
•Plotery kreślą rysunki na papierze
dużego formatu.
Mikrofon
•Mikrofon umożliwia nagrywanie
dźwięków, np. mowy i muzyki.
•Jednak aby mógł on spełniać
swoje funkcje, komputer musi byś
wyposażony w kartę dźwiękową
(muzyczną).
Słuchawki i Głośniki
•Głośniki i słuchawki, wraz
z kartą dźwiękową,
pozwalają odtwarzać z
komputera dźwięk często
o najwyższej jakości.
Skaner
•Skaner pozwala przenosić obrazy i dokumenty
z kartki papieru do pamięci komputera.
•Jakość pracy skanera zależy przede wszystkim
od jego rozdzielczości,czyli liczby punktów, na
które może podzielić rysunek.
•
•
•
•
•
•
LEGENDA:
1 G (giga) =1000 M (mega)
1 M (mega) = 1000 k (kilo)
1 k (kilo) = 1000,
1B (bajt) = 8 b (bit),
1 bit to znak 0 lub 1
B, kB, MB, GB (bajt)– określają pojemność (np.
pamięci RAM, dysku twardego, dyskietki, CD, DVD)
• H, kHz, MHz i GHz (herc) – określają częstotliwość (np.
taktowania zegara w procesorze lub odświeżania
ekranu)
• b/s, kb/s, Mb/s (bity na sekundę) lub B/s, kB/s, MB/s
(bajty na sekundę) – określają prędkość przesyłania
danych (np. w prędkości odczytu lub zapisu danych z
nośnika, w prędkości przepływu informacji w pamięci
RAM, gniazdach rozszerzeń tj. ISA, AGP, PCI)
• Aby uniknąć niejednoznaczności
w Polsce przyjęło się używanie dużej litery
K dla oznaczania krotności 1024, zaś
małej k - dla krotności 1000.
• Podobnie duża litera B oznacza bajt, mała
b - bit.
Dlaczego podstawową jednostką
informacji jest 1 bajt?
•
1 Bajt = 8 bitów – używamy go, gdyż
tylko na minimalnie 8 bitach można
zapisać wszystkie znaki alfabetu, gdyż
28 = 256.
Komputerowe stanowisko pracy
Download