Uploaded by olekludwik

L.5 i 6.Zestaw komputerowy cz1

advertisement
mgr inż. Ludwik Olek
Informatyka
Lekcja 5 i 6
Elementy składowe zestawu
komputerowego
Cz.1
Elementy składowe zestawu
komputerowego
Cz.1
1. Znasz podstawowe podzespoły komputera.
2. Potrafisz przedstawić współdziałanie wybranych
elementów komputera.
Komputer - jest zestawem automatycznie
działających urządzeń do przetwarzania
danych.
System komputerowy, składa się z:
a) jednostki centralnej (następny slajd) składającej się z:
- procesora głównego CPU
- procesorów pomocniczych
- pamięci operacyjnej
- sterowników pamięci zewnętrznych
- sterowników zewnętrznych urządzeń wejścia/wyjścia
b) zewnętrznych pamięci masowych
c) urządzeń zewnętrznych wejścia - wyjścia.
Schemat systemu komputerowego
Wyjściowe
Monitor
Drukarka
Modem
Słuchawki
i Głośniki
Ploter
Wejściowe
Klawiatura
Mysz
Mikrofon
Skaner
Budowa zestawu
komputerowego:
 Jednostka
centralna
Monitor
 Klawiatura
 Urządzenia peryferyjne

Urządzenia peryferyjne
 Drukarka
 Skaner
 Modem
 DVD
 nagrywarka
•Jednostka centralna to
skrzynka do której przyłączone są
inne części zestawu komputerowego.
•Znajduje się w niej płyta główna, na
której umieszczone są najważniejsze
elementy komputera, m.in.:
procesor, pamięć operacyjna i
specjalistyczne karty.
•W obudowie jednostki centralnej
odnajdziemy także dysk twardy,
stację dyskietek i napęd CD-ROM.
Karty rozszerzające - rozszerzają
możliwości komputera
karta graficzna
 karta sieciowa
 karta dźwiękowa
 modem wewnętrzny
 tuner telewizyjny
 tuner telewizji cyfrowej

Płyta główna
Monitor wyświetla obraz według
instrukcji przekazywanych mu przez
kartę graficzną.
Od karty graficznej zależy właśnie
rozdzielczość obrazu i liczba
jednocześnie wyświetlanych kolorów.
Trzeba pamiętać o tym, że ze
względu na współpracę tych urządzeń
ich parametry muszą być zgodne.
Obecnie głównie wykorzystuje się
monitory o przekątnej 15 cali.
Monitorów od 17 do 21 cali używają
przeważnie graficy i inżynierowie.
Wyróżnia się;
 monitory lampowe (kineskopowe) - CRT,
 monitory oparte na ciekłych kryształach (LCD),
 monitory plazmowe.
O jakości monitora decydują m.in. takie parametry jak:
 plamka - jej wielkość decyduje o rozmiarach
najmniejszych detali jakie monitor jest w stanie
wyświetlić, (0,28 mm - 21 calowe; 0,25 mm - 15 calowe);
 rozmiary ekranu - czyli przekątna ekranu wyrażana w
calach (1 cal = 2,54 cm );
 rozdzielczość - jest to ilość pikseli w poziomie i w pionie.
Im wyższa rozdzielczość tym obraz może być ostrzejszy,
jest to jednak uwarunkowane również możliwościami
zainstalowanej w komputerze karty graficznej,
 częstotliwość odświeżania - im wyższa tym lepsza, co
objawia się mniejszym migotaniem obrazu, rozsądny
poziom to 75 Hz lub 85 Hz dla mniejszych monitorów.
Rozdzielczość
można sprawdzić i zmienić na dwa
sposoby:
Prawy przycisk myszy na pulpicie
/ opcja Właściwości / zakładka Ustawienia

Start / Panel sterowania / Wygląd i
kompozycje / Ekran / zakładka Ustawienia
Częstotliwość odświeżania
można sprawdzić i zmienić na dwa sposoby:

Prawy przycisk myszy na pulpicie / opcja
Właściwości / zakładka Ustawienia / przycisk
Zaawansowane / zakładka Monitor

Start / Panel sterowania / Wygląd i
kompozycje / Ekran / zakładka Ustawienia
/ przycisk Zaawansowane / zakładka Monitor
•Klawiatura
to podstawowe
urządzenie wejściowe służące do
porozumiewania się z komputerem.
•Naciskając odpowiednie klawisze
wprowadzamy do komputera dowolne
teksty, polecenia i dane, a efekt
naszej pracy od razu widoczny jest na
monitorze.
•Typowa
klawiatura,
w
jaką
wyposażone są dziś komputery, składa
się ze 101 lub 102 klawiszy.
•Można ją konfigurować w panelu
sterowania.
Klawiatura komputera podzielona jest na
kilka bloków(modułów):





- klawisze funkcyjne oznaczone literami
F1,F2,...F12
- klawisze numeryczne znajdujące się po
prawej stronie w formie wydzielonego bloku
- klawisze kursora oznaczone strzałkami
- klawisze specjalne
- klawisze alfanumeryczne; zaczynają się od
znaku ~` kończą znakiem ?
Sprawdź, czy potrafisz?
Sprawdź na swoim stanowisku
komputerowym:
 Jaka jest aktualna rozdzielczość monitora?
 Jaka jest pojemność pamięci operacyjnej?
Podaj następujące parametry swojego
komputera:
 Typ płyty głównej
 Typ procesora
 Częstotliwość procesora
Parametry monitora
przekątna ekranu np. 17 cali
 maksymalna rozdzielczość np. 1024x768
pixeli
 częstotliwość odświeżania w pionie i
poziomie np. 75 herców
 klasa bezpieczeństwa np. MPRII
 średni pobór energii np. 100 Wat

 Sprawdzenia,
jaki monitor (karta
graficzna, procesor, ilość RAMu,
napęd CD lub DVD i inne elementy)
znajduje się w użytkowanym
komputerze można dokonać w
następujący sposób:
Start / Panel sterowania / System /
zakładka Ogólne lub zakładka Sprzęt
/ Menedżer Urządzeń
EVEREST Home Edition 2.20
• Bezpłatna (do zastosowań domowych) ale ograniczona
funkcjonalnie wersja znakomitego programu do identyfikacji
wszystkich komponentów sprzętowych komputera.
•Wyświetla szczegółowe informacje m.in. o procesorze, płycie
głównej i chipsecie, pamięciach, dyskach twardych, karcie
graficznej i wielu innych urządzeniach, a także umożliwia
generowanie rozbudowanych raportów.
•Program posiada wbudowany moduł diagnostyczny, dzięki
któremu można przetestować szybkość pracy pamięci.
•Dzięki intuicyjnemu i polskojęzycznemu interfejsowi, pomimo
ogromnej ilości opcji programu jego obsługa jest bardzo prosta.
•Myszka jest jednym z najczęściej
używanych urządzeń wejścia.
•Umożliwia nam wydawanie
komputerowi poleceń.
•Podczas przesuwania myszy obraca
się umieszczona na jej spodzie
kulka, na skutek czego powstaje ciąg
impulsów elektrycznych
przedostających się za
pośrednictwem odpowiednich
układów elektronicznych do
procesora.
Budowa procesora
Procesor jest urządzeniem wykonującym
rozkazy dotyczące pracy komputera.
Wykonuje on bardzo szybko dowolny ciąg
prostych operacji wybranych ze zbioru
operacji podstawowych
Komputer oprócz procesora głównego CPU
posiada procesory pomocnicze: obrazu,
dźwięku, koprocesory arytmetyczne
Pamięć zewnętrzna
komputera
Nazwa nośnika
Nazwa urządzenia
magnetofon kasetowy,
1. taśma magnetyczna
streamer
stacja dysków FDD
2. dyskietka magnetyczna 3,5" 1,44 MB, 2,88 MB, 720 kB do
DD,HD,2HD
2,88 MB
3. dyskietka magnetyczna 5,25"
stacja dysków FDD 1,2 MB
-360 kB do 1,2 MB
4. dyskietka magnetyczna typu
ZIP
5. dyski magnetyczne 10 MB do
26 GB
6. dyski optyczne-CD do 700
MB
7. dyski optyczne-DVD - 18 GB
napęd ZIP do 2,5 MB
dysk twardy HDD
czytnik CD-ROM, urządzenia
do zapisu CD
czytnik DVD
Nośniki danych - do
przechowywania danych
Stacja dyskietek FDD
 dysk twardy HDD
 CD-ROM
 Nagrywarka CD
 DVD-ROM
 Nagrywarka DVD

•W komputerze znajduje
się również napęd CDROM, przeznaczony do
odtwarzania płyt CD,
czyli dysków optycznych.
•Informacje na nich
zawarte, są zapisane
techniką cyfrową.
•Służą one do odczytu
informacji zapisanych
przez producenta lub
autora.
Przód jednostki centralnej





1-przycisk włączania i wyłączenia
zestawu komputerowego,
4-kontrolka dysku twardego pali się
gdy na dysku zapisujemy lub
odczytujemy dane,
3-stacja dyskietek, tutaj wkładamy
dyskietki. Gdy pali się światełko to
nie wolno wyciągać dyskietki,
5-napęd CD-ROM wyposażony jest
kontrolkę, która zapala się w czasie
odtwarzania płyt,
7- RESET umożliwia nam ponowne
uruchomienie
zestawu
bez
wyłączenia
komputera.
Jest
przydatne w sytuacji gdy nastąpi
zawieszenie komputera
•Zawieszenie komputera
oznacza, że komputer nie reaguje na
żadne polecenia użytkownika: ani na
wskazanie myszką, ani na użycie
klawiatury.
•W takiej sytuacji najpierw próbujemy
wznowić jego pracę przyciskając
jednocześnie klawisze: CTRL, ALT i
DEL. Jeżeli to nie pomoże używamy
przycisku RESET.
•Należy pamiętać, że w takiej sytuacji
tracimy wszystkie nie zapisane dane.
•Pamięć operacyjna
jest podstawowym typem
pamięci wewnętrznej, do której wczytywane są programy i
dane, skąd procesor może je wywołać, gdy są potrzebne. Jest
to pamięć nietrwała, tzn. w chwili wyłączenia komputera
tracimy wszystkie informacje.
•Z tego powodu komputer został wyposażony w pamięć
zewnętrzną, służącą do przechowywania informacji po jego
wyłączeniu. Pamięcią zewnętrzną jest: dysk twardy,
dyskietka, płyta CD.
Zadanie domowe.




Podaj typ karty dźwiękowej zainstalowanej w
Twoim komputerze.
Podaj typ karty graficznej zainstalowanej w
Twoim komputerze oraz wersję sterowników.
Dla swojego komputera narysuj planszę
przedstawiającą tył jednostki centralnej i opisz
jakie urządzenia podłącza się w określone miejsca.
Na w/w planszy opisz gniazda Centronics, USB,
RS232, PS2.
Obudowa –tył.
PS/2 - port komunikacyjny opracowany przez firmę
IBM. Jest on odmianą portu szeregowego
przeznaczoną do podłączania klawiatury i myszy.

Kolorowe oznaczenia złączy PS/2
(fioletowe dla klawiatur i zielone dla
myszy).
Download