Uploaded by olekludwik

Windows 10 Przewodnik

advertisement
mgr inż. Ludwik Olek
Technologia Informacyjna
Windows 10 - PRZEWODNIK
Windows 10 Pro - nowa, ulepszona wersja
systemu przeznaczona dla
profesjonalistów
 Wbudowany pakiet podstawowego
oprogramowania*
 Wiele funkcji biznesowych dla przedsiębiorstw
 Zdalne logowanie
 Łączenie z domeną
 Maszyny wirtualne
 Przydzielenie dostępu
 Szyfrowane BiLocker
 Nowa przeglądarka internetowa 'Microsoft
Edge'
 Własny moduł dla urządzeń dotykowych
 Bezpieczny dzięki funkcji rozpoznawania twarzy
i odcisków palców
 Brak ograniczeń czasowych okresu użytkowania
 Windows Defender System Guard -dodatkowa
warstwa ochrony
Wersje Windows 10
• Home: Przeznaczona dla użytkowników indywidualnych,
korzystających z komputera w podstawowy sposób.
• Pro: Rozszerzona wersja systemu dla użytkowników bardziej
zaawansowanych oraz dla małych firm. Ma wszystkie funkcje i
możliwości edycji Home, ale daje użytkownikowi większą kontrolę
nad poszczególnymi procesami.
• Mobile: Następca Windows Phone, przeznaczony do urządzeń
mobilnych - smartfonów oraz tabletów z ekranem poniżej 8 cali.
• Enterprise:To wersja systemu stworzona z myślą o średnich i
dużych firmach.
• Mobile Enterprise: Mobilna wersja skierowana do
przedsiębiorstw.
• Education: Dostosowana do potrzeb placówek naukowych, jak
szkoły i uniwersytety.
• IoT Core: Przeznaczona dla urządzeń działających w ramach
Internetu Rzeczy (Internet of Things).
Windows 10 Home - ulepszona, ale jeszcze
prostsza w obsłudze wersja do użytku
domowego
 Nowe menu startu dla lepszej nawigacji
 Wbudowany pakiet podstawowego
oprogramowania*
 Nowa przeglądarka internetowa
'Microsoft Edge'
 Tryb tabletu dla urządzeń dotykowych
 Funkcja rozpoznawania twarzy i
odcisków palców
 Pulpity wirtualne
 Windows Defender System Guard dodatkowa warstwa ochrony
 Windows Update (aktualizacje)
*Na podstawowy pakiet oprogramowania składają się: program antywirusowy
Windows Defender, przeglądarka internetowa Microsoft Edge, odtwarzacz Filmy
i TV, przeglądarka zdjęć, notatnik, kalendarz, kalkulator, poczta, pogoda itp.
Windows 10 Home i Pro – cechy obu
wersji
Wśród wspólnych funkcji
znajdziesz m.in.:
wirtualne pulpity – jeśli
chcesz uzyskać więcej
miejsca na swoim
pulpicie
wbudowane antywirus
Windows Defender
narzędzia kontroli
rodzicielskiej
Windows Hello rozpoznawanie twarzy
lub czytnik linii
papilarnych
Czym się różni Windows 10 Pro od Home?
Główne różnice to narzędzia do
zarządzania komputerami w
sieci firmowej:
Szyfrowanie BitLocker zaszyfrujesz dane na dysku
Obsługa Active Directory wygodne zarządzanie
komputerami w firmie
Przypisany dostęp - zarządzaj
kto i jakie aplikacje może
uruchamiać
Integracja z chmurą Azure użytkownicy mają dostęp do
wszystkich zasobów przy
pomocy jednego loginu i
hasła
Wymagania sprzętowe - również starsze
komputery, radzą sobie bez problemu z
MS Windows 10 Pro
• Microsoft dobrze zoptymalizował Windows 10, dzięki czemu
można z niego korzystać nawet na kilkuletnim sprzęcie.
Wymagania systemowe wyglądają praktycznie identycznie
jak w przypadku Windows 7 czy 8, jeśli więc do tej pory nie
mieliśmy problemów z poprzednimi wersjami, bez
problemów uruchomimy również Dziesiątkę:
• dysk twardy: 16 GB (wersja 32-bit) lub 20 GB (wersja 64-bit)
• procesor: minimum 1 GHz
• karta graficzna: dowolna obsługująca DirectX 9 lub nowszy
• pamięć operacyjna: 1 GB (wersja 32-bit) lub 2 GB (wersja 64bit)
• monitor: obsługujący minimalną rozdzielczość 800 x 600
pikseli
Pobieranie obrazu systemu
• Aby pobrać i przygotować nośnik
z Windows10, konieczna jest
instalacja odpowiedniego narzędzia,
które ściągnie pliki systemu i utworzy
instalacyjną płytę DVD.
• Otwórz witrynę
www.microsoft.com/pl-pl/softwaredownload/windows10
• Pobierz narzędzie teraz (np. wersja
64-bitowa). Ściągnij i zainstaluj
program.
• Zaznacz pole Utwórz nośnik
instalacyjny dla innego komputera i
kliknij Dalej.
• W polu <Język> ustaw <polski>.
• Poniżej, w polu <Wersja>, wskaż
wersję systemu, której pliki chcesz
pobrać.
• Wybierz nośnik, na którym zo staną
zapisane pliki. Może to być dysk USB
(o pojemności min. 3 GB) albo płyta
DVD.
• Umieść pendrive’a w porcie USB,
kliknij Odśwież listę dysków i wskaż
dysk wymienny USB.
• Przejdź dalej i poczekaj, aż aplikacja
pobierze pliki i przygotuje nośnik
instalacyjny.
• Zakończ operację, naciskając Zakończ
• Jeżli wybrałeś wcześniej tworzenie
pliku ISO, możesz go od razu wypalić
na płycie, jeżeli dysponujesz
nagrywarką.
Instalacja czystego systemu
1. Uruchom komputer, używając
instalacyjnej płyty DVD.
• Instalator zaproponuje zmianę ustawień
językowych.
• Kliknij Dalej, po czym naciśnij Zainstaluj
teraz.
• Instalator poprosi cię o podanie klucza
produktu.
• Kliknij Pomiń. Zaakceptuj umowę
licencyjną i przejdź dalej.
2. W kolejnym etapie instalacji wybierz
dostępną opcję Niestandardowa.
• Na ekranie zobaczysz narzędzie do
przygotowywania partycji dla
instalowanego systemu.
• Wskaż dysk, na którym chcesz umieścić
system. Jeżeli chcesz sformatować daną
partycję, kliknij Formatuj. Kliknij Dalej
3. Po skopiowaniu wszystkich plików
instalator Windows 10 ponownie
• poprosi o wpisanie klucza produktu.
Ponownie kliknij Pomiń.
• Kolejne kroki instalacji są podobne do
tych występujących podczas aktualizacji.
4 . Jeżeli wcześniej na tym samym
komputerze przeprowadzona została udana
aktualizacja systemu
• do Windows 10, to mimo że podczas
instalacji nie został przez ciebie podany
klucz produktu, system będzie
aktywowany.
• Microsoft po prostu porówna dane
dotyczące sprzętu z zapisem na serwerze
Windows 10 można zainstalować automatycznie,
aktualizując stary system, lub w sposób tradycyjny, za
pomocą przygotowanej wcześniej płyty DVD lub nośnika
USB.
Pierwsze kroki z systemem Windows 10
System operacyjny zarządza całym sprzętem
i oprogramowaniem na komputerze.
Bez tego komputer byłby bezużyteczny.
Kiedy otwierasz nowy komputer, możesz być zaskoczony: Windows 10 może wyglądać
nieco inaczej.
Jeśli przechodzisz z systemu Windows 7 lub używasz komputer po raz pierwszy, są trzy
proste kroki aby szybko rozpocząć pracę z systemem Windows 10:
1. Skonfiguruj pasek zadań, aby uzyskać szybki dostęp:
• Przypnij najczęściej używane aplikacje na pasku zadań systemu Windows.
2.
Zorganizuj swoje menu Start:
• przypnij aplikacje, z których korzystasz w menu Start, odepnij aplikacje, których
nie używasz
• ułóż kafelki w grupy, aby znaleźć aplikacje szybciej.
3.
Szybkie uruchamianie dokumentów:
• kliknij aplikacje prawym przyciskiem myszy i przypnij je do paska zadań lub menu
Start, aby je szybko uruchomić.
Zaraz po uruchomieniu komputera lub po wybudzeniu go ze stanu uśpienia
pojawia się Ekran blokady.
Na ekranie blokady nie widać żadnej informacji o kontach użytkowników, ani treści
konkretnych wiadomości, które nie powinny być dostępne dla osób znajdujących
się przypadkowo obok komputera.
Po usunięciu Ekranu blokady pojawia się ekran powitalny. Ekran powitalny
zawiera w lewym dolnym rogu listę kont użytkowników zarejestrowanych w
danym komputerze, a na środku obraz i pole wprowadzania hasła lub przycisk
Zaloguj dla ostatnio zalogowanego użytkownika.
Pulpit składa się z tła dla folderów, plików, aplikacji i skrótów
oraz z paska zadań, zapewniającego dostęp do zawartości
i funkcji komputera
• Jedyną ikoną widoczną
standardowo po „czystej”
instalacji jest ikona Kosz,
wyświetlana zwykle w lewym
górnym rogu ekranu.
• Aplikacje instalowane
w dalszej kolejności dodają
swoje skróty na pulpicie (lub
oferują taką możliwość)
w celu umożliwienia ich
szybkiego uruchamiania.
• Można też samodzielnie
umieszczać skróty na
pulpicie.
Menu Szybki link zapewnia najszybszy dostęp do wielu często
używanych narzędzi zarządzania komputerem!
• Kliknięcie prawym przyciskiem myszy
przycisku Start powoduje wyświetlenie
menu Szybki link z często używanymi
funkcjami i poleceniami administracyjnymi
komputera.
• Menu podręczne Szybki link można
otworzyć również naciskając klawisze Win+X
PPM
Menu Start:
to brama do komputera
Okno Menu startowe
A Przycisk Start
Znajdź swój ulubiony program, sprawdź komunikaty i nie
W lewym dolnym rogu.
tylko - po prostu naciśnij Klawisz Windows lub przycisk
B Opcje mocy
Start.
Włącz, wyłącz i uruchom
ponownie.
C Ustawienia
Spersonalizuj ustawienia
domyślne. Monitory, sieci,
drukarki i nie tylko.
D Znajdź zdjęcia
Szybki dostęp do zapisanych
obrazów.
E Znajdź pliki
Szybki dostęp do dokumentów teczka.
F Przeglądaj każdą aplikację
Przewiń, aby wyświetlić
wszystkie Twoje aplikacje.
G Aplikacje grupowe
Przeciągnij aplikacje do grup,
H Najczęściej używane aplikacje
naciśnij i przytrzymaj (lub kliknij
Używasz aplikacji przez cały czas? Przypnij je przez naciśnięcie i
prawym przyciskiem myszy), aby
przytrzymanie (lub kliknięcie prawym przyciskiem myszy) i wybierz
zmienić rozmiar i wybierz miejsce
„Przypnij do Początek."
na tytuł.
Pulpit
Pasek zadań
A Przycisk Start
• Dostęp do wszystkich aplikacji, ustawienia i często używane pliki.
B Szukaj wszystkiego
• Znajdź wszystko na swoim urządzeniu, w chmurze lub w Internecie - wpisując tutaj tekst.
C Widok zadań
• Wróć tam, gdzie byłeś ostatnio - praca na dokumencie lub przeglądanie witryn internetowych.
D Microsoft Edge
• Poznaj przeglądarkę Microsoft Edge zbudowaną dla systemu Windows 10.
E Przeglądarka plików
• Uzyskaj szybki dostęp do wszystkich plików i folderów.
F Sklep Microsoft
• Użyj swojego konta Microsoft, aby pobierać nowe aplikacje.
Aby wyszukać coś w komputerze lub
w Internecie
1. Uaktywnij pole wyszukiwania na pasku zadań wykonując
jedną z następujących czynności:
• Kliknij pole wyszukiwania.
• Naciśnij klawisze Win+S.
2. Wpisz szukany termin.
3. W razie potrzeby zawęź wyniki wyszukiwania klikając
odpowiednią kategorię na liście wyników wyszukiwania.
Aby wyświetlić Widok zadań dla wszystkich aplikacji i pulpitów:
Wykonaj jedną z następujących czynności:
• Na pasku zadań kliknij przycisk Widok zadań na prawo od pola
wyszukiwania.
• Naciśnij Win+Tab
Szybki dostęp do aplikacji
• Odnalezienie aplikacji lub
programu w gąszczu pozycji
w menu Start bywa trudne,
szczególnie jeżeli
zainstalowanych aplikacji jest
stosunkowo dużo.
Na szczęście istnieje na to
prosty sposób.
• Wystarczy otworzyć menu
Start, a następnie wpisać
w polu wyszukiwania nazwę
programu.
• Dzięki temu wyświetlone
zostaną wyłącznie te pozycje,
które odpowiadają
wprowadzonej frazie.
• Możemy je z tego miejsca
uruchomić.
W ten sam sposób odnaleźć można też inne
pliki: dokumenty, foldery, zdjęcia, a nawet
ustawienia systemu.
Wyniki wyszukiwania są pogrupowane według kategorii;
kliknięcie nagłówka powoduje wyświetlenie wszystkich wyników
danej kategorii
• Wpisanie tekstu w polu
wyszukiwania powoduje
wyświetlenie pasujących do
niego aplikacji, plików
i ustawień przechowywanych
w komputerze, a w przypadku
aktywnego połączenia
z Internetem – również
pasującej informacji online.
• Ikony z lewej strony wyników
wyszukiwania reprezentują
aplikacje lub obszary systemu
dla poszczególnych wyników.
Oś czasu
• Oś czasu to przydatna funkcja,
wywoływana kombinacją klawiszy
Windows + Tab.
• Domyślnie Windows wyświetla
używane pliki i dokumenty
z ostatniego tygodnia, a po
zalogowaniu do konta Microsoftu –
z ostatnich 30 dni.
• Historia przenoszona jest
pomiędzy urządzeniami.
• Jeżeli nie chcemy, aby
• Dzięki temu możemy szybko
system zapisywał naszą
powrócić do zadania, które
aktywność, funkcję możemy
realizowaliśmy np. kilka dni
wyłączyć, przechodząc do
wcześniej.
Ustawienia → Prywatność
→ Historia aktywności.
• Minusem osi czasu jest niewielka
liczba obsługiwanych aplikacji.
Obecnie są to głównie programy
wbudowane w system.
Zarządzanie otwartymi oknami
• Aby podzielić ekran na pół i wyświetlać
dwa okna obok siebie, jedno z nich należy
przeciągnąć do prawej lub lewej
krawędzi i zwolnić przycisk myszki.
• Następnie wystarczy wybrać, które okno
ma wypełnić pozostałą połowę ekranu.
• W podobny sposób przestrzeń roboczą
możemy dzielić na ćwiartki - w tym
przypadku okna przeciągamy do rogów
ekranu.
• Aby zminimalizować wszystkie okna i
wyświetlić pulpit, wystarczy kliknąć prawy
dolny róg paska systemu lub skorzystać
z kombinacji klawiszy Windows + D.
o Inną przydatną sztuczką jest natychmiastowa minimalizacja
wszystkich okien oprócz tego, które jest aktywne.
o W tym celu wystarczy złapać je myszką, a następnie
energicznie nim potrząsnąć.
o Aby przywrócić wszystkie okna, należy ponownie
potrząsnąć oknem.
Do szybkiego rozmieszczania okien
mogą też służyć kombinacje
przycisków:
• Windows + strzałka w lewo przesunięcie okna w lewą stronę
(docelowo na połowę ekranu)
• Windows + strzałka w prawo przesunięcie okna w prawą stronę
(docelowo na połowę ekranu)
• Windows + strzałka w dół przesunięcie okna w dół (docelowo
minimalizacja)
• Windows + strzałka w górę przesunięcie okna w górę (docelowo
wyświetlanie na pełnym ekranie)
Przycisk Widok zadań to nowość w Windows 10
• Powoduje wyświetlenie w formie
dużych miniatur na pulpicie
wszystkich otwartych okien
i działających aplikacji w celu
łatwego przełączania się między
nimi.
• Widok zadań pozwala również
tworzyć pulpity wirtualne –
dodatkowe pulpity systemu
Windows.
• Po utworzeniu jednego lub wielu
pulpitów wirtualnych można
umieszczać na nich okna
uruchomionych aplikacji, pliki
i foldery.
Pomiędzy wirtualnymi pulpitami można się szybko
przełączać, korzystając z kombinacji klawiszy
Windows + Ctrl + strzałka w lewo lub strzałka w
prawo. To znacznie usprawnia pracę.
Tworzenie nowego pulpitu
• Domyślnie system wyświetla tylko jeden
pulpit.
• Aby utworzyć kolejny, kliknij ikonę Widok
zadań na pasku zadań.
• Kliknij znak + pod poleceniem Nowy
pulpit
• Na nowym obszarze roboczym możesz
otwierać kolejne okna, niezależnie od
aplikacji uruchomionych na pierwszym
pulpicie.
• Można zakładać dowolną liczbę
wirtualnych pulpitów.
Zaleca się grupować tematycznie aplikacje
na poszczególnych pulpitach.
Na przykład, na jednym pulpicie możesz
umieścić aplikacje biurowe, takie jak Word,
Excel lub LibreOffice.
Na drugim zaś programy związane z
internetem, a więc klient pocztowy i
przeglądarkę internetową. Trzeci pulpit
przeznaczysz np. na fotoedytor, przeglądarkę
plików graficznych i narzędzie do obsługi
galerii online'owych.
Aby zarządzać oknami w Widoku zadań
Wykonaj jedną z
następujących czynności:
• Aby zamknąć plik lub
aplikację, wskaż
odpowiednią miniaturę i
następnie kliknij w prawym
górnym rogu przycisk
Zamknij (X).
• Aby przełączyć się do
konkretnego okna, kliknij
jego miniaturę.
• W urządzeniu z ekranem
dotykowym przesuń palcem
szybko od lewej krawędzi
ekranu.
Aby ukryć wszystkie otwarte
okna
Wykonaj jedną z
następujących czynności:
• Aby tymczasowo ukryć okna,
wskaż przycisk Pokaż pulpit.
• Aby zminimalizować okna,
kliknij przycisk Pokaż pulpit
lub naciśnij klawisze Win+D.
• Użyj tej samej techniki w
celu przywrócenia
zminimalizowanych okien.
Można łatwo dodawać i usuwać przyciski na pasku zadań
• Środkowy obszar paska zadań,
między przyciskiem Widok
zadań a przyciskiem Pokaż
ukryte ikony, może zawierać
przyciski skrótów i paski
narzędzi.
• W standardowej instalacji
systemu Windows 10 w tej
części są przypięte skróty do
przeglądarki Microsoft Edge,
Eksploratora plików i Sklepu
Windows.
• Można je w każdej chwili
przenieść lub usunąć, a także
przypiąć obok nich dodatkowe
elementy w celu uzyskania do
nich szybkiego dostępu
• Wąski pasek na prawym
końcu paska zadań to
przycisk Pokaż pulpit, który
pozwala ukryć lub
zminimalizować wszystkie
otwarte okna (i tym samym
wyświetlić pulpit).
Pasek zadań - prawa strona
A Ludzie - Wszystkie Twoje kontakty w jednym miejscu. Wysyłaj e-maile,
dzwoń.
B Ukryte ikony - Kliknij, aby zobaczyć więcej dostępnych aplikacji - ukryty, aby
zaoszczędzić miejsce.
C OneDrive - Spokój ducha, pliki są archiwizowane i chronione w chmurze.
D Żywotność baterii - Kliknij tutaj, aby zoptymalizować moc lub wydajność.
E Połączenie internetowe - Wi-Fi, tryb samolotowy, bezprzewodowy hotspot
i nie tylko.
F Audio - Zwiększ głośność lub podkręć na dół.
G Która godzina? - Jaki mamy dziś dzień? Kalendarz i zegar.
H Centrum akcji - Zobacz powiadomienia, dostosuj światło nocne, wyłącz co
Cię rozprasza.
Aby wyświetlić polecenia i ikony zarządzania aplikacjami
1. Na lewym końcu obszaru
powiadomień paska zadań kliknij
przycisk Pokaż ukryte ikony.
2. W okienku ikon kliknij prawym
przyciskiem ikonę aplikacji, dla
której polecenia chcesz wyświetlić.
Aby wyświetlić najnowsze
nieprzeczytane wiadomości od
systemu Windows
• Kliknij ikonę Centrum akcji
w pobliżu prawego końca paska
zadań
Centrum akcji
A Elementy podlegające akcji - Nowa poczta, wiadomości i
urządzeni alerty. Łatwa do przejrzenia lista plików. Tutaj
pojawiają się działania.
B Przygotuj się do wyjazdu - Aktywuj tryb samolotowy pojedyńcze kliknięcie.
C Udostępnij ekrany - Lub zarządzaj wieloma ekranami.
D Dostęp do wszystkich ustawień - Jednym kliknięciem
uzyskaj dostęp do wszystkich plików
E Zarządzaj powiadomieniami - Chroń swoją produktywność
dzięki eliminowanie czynników rozpraszających dzięki Focus
assist.
F Nocne światło - Oszczędzaj oczy w nocy, włączając Nocne
światło.
G Połączenia jednym kliknięciem - Połącz się z urządzeniami
Bluetooth
H Udostępnianie w pobliżu - Udostępniaj pliki między
Windows za pomocą jednego kliknięcia
Najważniejsze skróty klawiszowe Windows 10
W systemie Windows 10 skróty najczęściej wymagają wciśnięcia klawisza Ctrl, Alt, Shift lub
Windows i jednej z liter. Ta ostatnia jest przeważnie pierwszą literą angielskiego słowa
określającego daną funkcję.
Praca z tekstem i plikami:
Wszystkie skróty klawiaturowe
w systemie Windows:
https://tiny.pl/r1w6t
Ctrl + C – skopiowanie zaznaczonego pliku, obrazu albo fragmentu treści
Ctrl + X – wycięcie zaznaczonego pliku, obrazu albo fragmentu treści
Ctrl + V – wklejenie skopiowanego lub wyciętego pliku, obrazu albo fragmentu treści
Ctrl + A – zaznaczenie wszystkich plików w katalogu lub całej treści dokumentu
Ctrl + Shift – przełączanie układu klawiatury (Windows 10 porady: Jak zamienić Z na Y)
Ctrl + Z i Ctrl + Y – cofanie i ponawianie danej akcji
Ctrl + strzałka (w określonym kierunku) – przesuwanie kursora w określonym kierunku.
Wciskając dodatkowo Shift można zaznaczyć fragment tekstu między jedną a drugą
pozycją kursora
Najważniejsze skróty klawiszowe Windows 10
Działania na oknach i pulpitach
• Win + T – przełączanie się między aplikacjami na pasku zadań. Do zatwierdzenia wyboru
służy Enter
• Win + D – minimalizowanie wszystkich otwartych okien, na przykład w sytuacji, gdy mamy
ich po prostu za dużo. Ponowne wciśnięcie skrótu przywraca je z trybu minimalizacji
• Win + Home – minimalizowanie wszystkich otwartych okien poza aktywnym. Ponowne
wciśnięcie skrótu przywraca poprzedni stan
• Win + , – aktywowanie chwilowego podglądu pulpitu (do momentu puszczenia klawisza
Windows)
• Win + P – włączanie panelu ustawień dla stanowisk wielomonitorowych (z tego poziomu
wybieramy na przykład czy obraz na kilku ekranach ma być powielany, czy rozszerzany)
• Alt + Tab – podgląd otwartych okien. Klikając Tab, można się między nimi przełączać
• Alt + Esc – przełączanie się między oknami w kolejności ich otworzenia
• Win + Tab – podgląd pulpitów i aktualnie otwartych okien. Jest to bardzo wygodna opcja,
usprawniająca pracę z wieloma programami równocześnie
• Win + Ctrl + D – dodawanie pulpitu wirtualnego (czyli nowego obszaru roboczego.
Do przełączania się między nimi służy natomiast skrót Win + Ctrl + strzałka (w lewo lub
prawo), a do zamknięcia – Win + Ctrl + F4
• Win + E – otwieranie Eksploratora plików
• Ctrl + N – otwieranie nowego okna Eksploratora plików (co przydaje się na przykład przy
przekopiowywaniu plików)
• Alt + strzałka (w lewo lub prawo) – cofanie lub ponawianie w Eksploratorze plików
Najważniejsze skróty klawiszowe Windows 10
Skróty systemowe:
• Alt + F4 – zamykanie aplikacji lub aktywnego okna
• Win + L – zablokowanie komputera i przejście do ekranu logowania
• Ctrl + Shift + Esc – otwieranie Menedżera zadań
• Ctrl + Alt + Delete – otwieranie okna administracyjnego
• Win + A – otwieranie Centrum akcji (czyli bocznego paska w Windows 10). Tutaj znajdują
się wszystkie powiadomienia i ikonki Szybkich ustawień
• Win + Alt + D – otwieranie paska „Data/godzina”
• Win + G – otwieranie paska Gry (dającego dostęp do podstawowych funkcji gamingowych,
takich jak nagrywanie wideo czy robienie zrzutów ekranu)
• Win + I – otwieranie okna Ustawienia. Z poziomu tego panelu można z powodzeniem
skonfigurować system operacyjny
• Win + R – otwieranie narzędzia Uruchamianie
• Win + U – otwieranie Centrum ułatwień dostępu
• Win + PrintScreen – tworzenie zrzutu ekranu automatycznie zapisywanego w
katalogu Obrazy/Zrzuty ekranu
• Win + + – otwieranie systemowego narzędzia Lupa. Kolejne wciskanie tej kombinacji
powoduje przybliżenie, a Win + – – oddalenie
Jeden schowek na kilku urządzeniach
• Schowek synchronizowany
pomiędzy kilkoma urządzeniami
• Aby go uruchomić, należy przejść
do Ustawienia → System →
Schowek.
• W tym samym miejscu można też
włączyć historię schowka, by
mieć dostęp do kilku ostatnio
kopiowanych elementów.
• Aby wyświetlić historię schowka
i znajdujących się w nim
elementów, wystarczy skorzystać
z kombinacji klawiszy Windows
+V. Tam też możemy zaznaczać
fragmenty, które chcemy
skopiować.
Teraz wystarczy skopiować wybrany element, używając klawiszy Ctrl + C, aby móc go
wkleić na innym urządzeniu z systemem Windows 10, na którym jesteśmy zalogowani
do tego samego konta Microsoftu.
Ustaw tryb Jasny lub Ciemny w Ustawieniach
Wyróżnij swoje
aplikacje i kafelki
aplikacji, przełączając
się w tryb jasny lub
ciemny.
Wybierz Start >
Ustawienia > Personali
zacja> Kolory.
W obszarze Wybierz
kolor wybierz tryb
Jasny lub Ciemny.
Powrót do menu Start
• Jeśli klikniesz menu
Start w lewym dolnym
rogu, zauważysz, że w
systemie Windows 10
przywrócono menu
Start.
• Jest ono nie tylko
wygodne, ale też
bardziej funkcjonalne.
Przycisk zasilania
• Przycisk zasilania znajduje
się w menu Start.
• Kliknij go, aby wybrać
zamknięcie lub ponowne
uruchomienie komputera
albo przełączenie go do
trybu uśpienia.
Pasek gry
• Pasek gier to funkcja, którą można
przywołać, naciskając kombinację
klawiszy Windows + G.
• Pasek gier to nic innego jak szybki
dostęp do kilku przydatnych
szczególnie podczas grania funkcji.
• Za jego pomocą możemy wykonać
zrzut ekranu czy nawet rozpocząć
nagrywanie wideo.
• Jest też możliwość rozpoczęcia
transmitowania rozgrywki
w serwisie Mixer.
• Użytkownicy mogą również szybko
dostosować poziomy głośności
poszczególnych aplikacji.
Pasek gier przydatny jest nie tylko
w grach.
Można nim wykonywać zrzuty ekranu
lub nagrywać wideo w dowolnej
aplikacji.
Ustawienia: Naciśnij Win + I, aby
otworzyć Opcje systemu Windows 10
Panel sterowania
1. System – sekcje dotyczące rozdzielczości
ekranu, konfiguracji Centrum akcji,
rozmieszczenia okien, zasilania komputera
czy pamięci. Są tu też opcje związane z
mapami i domyślnymi programami.
2. Urządzenia – opcje związane z pracą
drukarek, skanerów, myszy i innych
urządzeń. Microsoft umieścił tu ustawienia
dotyczące pisowni, automatycznej korekty i
autoodtwarzania nośników danych.
3. Sieć i Internet – sprawdzisz tutaj
wykorzystanie transferu danych,
konfigurację połączeń VPN i serwera proxy
oraz ustawienia karty sieciowej.
4. Personalizacja – te opcje przydadzą się,
gdy znudzi ci się tapeta na pulpicie czy
kolorystyka okien. Zmienisz tu ustawienia
ekranu blokady i zachowanie menu
startowego.
5. Konta – zmienisz tu opcje logowania.
6. Czas i język – opcje pozwalające zmienić
godzinę i datę, język interfejsu, a także
parametry pracy generatora mowy.
7. Ułatwienia dostępu – ustawienia
związane z udogodnieniami korzystania z
komputera, np. funkcją narratora, klawiaturą
ekranową, powiększaniem ekranu,
zmienianiem kontrastu elementów
graficznych i wyglądu kursora.
8. Prywatność – ustawienia dotyczące
przesyłania informacji o użytkowniku, jego
poczynaniach i lokalizacji, a ponadto pracy
kamery, działania Cortany, kontaktów i
danych z kalendarza, połączeń
bezprzewodowych i synchronizacji z
urządzeniami, gromadzenia i udostępniania
danych diagnostycznych, pracy aplikacji w
tle.
9. Aktualizacje i zabezpieczenia – tutaj
konfiguruje się działanie mechanizmu
aktualizacji systemu, funkcjonowanie
Windows Defendera, tworzenie kopii
zapasowych, a także aktywuje się Windows.
Znajdowanie aplikacji
• Często używane
aplikacje będą
wyświetlane w sekcji
Najczęściej używane
w menu Start.
• Jeśli nie możesz w niej
znaleźć żądanej
aplikacji, kliknij
polecenie Wszystkie
aplikacje i znajdź ją na
liście uporządkowanej
alfabetycznie
Ustawienie „Pokaż najczęściej używane aplikacje” jest
nieaktywne. Po włączeniu ta opcja wyświetla listę najczęściej
używanych aplikacji w menu Start. Możesz go włączyć,
podążając następującą ścieżką - Ustawienia → Personalizacja
→ Start.
Pokaż najczęściej używaną aplikację
• Niektórzy użytkownicy
zgłosili, że to ustawienie
jest wyłączone. Jeśli
stwierdzisz, że opcja
Pokaż najczęściej
używane aplikacje jest
nieaktywna, oto, co
musisz zrobić, aby
rozwiązać ten problem.
• Naciśnij Win + I, aby
otworzyć Opcje systemu
Windows 10. Przejdź do
Prywatność - → Ogólne.
Przypinanie aplikacji do menu Start lub
paska zadań
• Jeśli często używasz jakiejś
aplikacji, możesz ją
przypiąć do menu Start lub
paska zadań.
• Krok 1. Znajdź aplikację w
sekcji Najczęściej używane
lub Wszystkie aplikacje.
• Krok 2. Prawym
przyciskiem myszy kliknij
nazwę aplikacji, a
następnie wybierz
polecenia Przypnij do
menu Start lub Przypnij do
paska zadań
Centrum akcji
• Po prawej stronie paska
zadań znajduje się obszar
powiadomień.
• Kliknij ikonę Centrum akcji
w obszarze powiadomień.
Spowoduje to wyświetlenie
Centrum akcji.
W Centrum akcji można sprawdzić ważne
powiadomienia systemu Windows
i aplikacji
• Umożliwia ono również
łatwą zmianę typowych
ustawień.
• Włącz tryb tabletu
• Krok 1. Kliknij ikonę
Centrum akcji w obszarze
powiadomień.
• Krok 2. Kliknij Tryb tablet.
Włącz tryb samolotowy
• Włączenie trybu
samolotowego spowoduje
wyłączenie wszystkich
urządzeń bezprzewodowych
w komputerze.
• Krok 1. Kliknij ikonę
Centrum akcji w obszarze
powiadomień.
• Krok 2. Kliknij Tryb
samolotowy.
Tryb nocny
• Emitowane przez ekrany
komputerów niebieskie
światło pobudza człowieka,
co może wywoływać np.
problemy z zasypianiem.
• Wyświetlanie nocne
emituje cieplejsze barwy,
które pomagają zasnąć po
skończonej sesji
z komputerem o późnej
porze.
• Aby włączyć ten tryb, należy
przejść do Ustawienia →
System → Ekran.
W opcjach wyświetlania nocnego
można ustalić godziny, w których tryb
ma się automatyczne uruchamiać, a
także dostosować temperaturę
kolorów.
Szybki wybór urządzenia odtwarzającego
• Windows 10 umożliwia szybkie i
łatwe przełączanie urządzeń
odtwarzających dźwięk.
• To przydatne rozwiązanie
szczególnie dla graczy.
• Aby szybko przełączyć urządzenie
odtwarzające, wystarczy nacisnąć
lewym przyciskiem myszki ikonę
głośnika, znajdującą się w
prawym dolnym rogu ekranu.
• Następnie należy rozwinąć listę
dostępnych urządzeń i wybrać to,
które ma przejąć funkcję
odtwarzania dźwięku.
Wyciszenie powiadomień
• Powiadomienia potrafią być
przydatne, jeżeli wyświetlają się
w odpowiednim momencie.
• Odpowiednie opcje z tym
związane znajdziemy
w Ustawienia → System →
Skupienie.
• Z tego miejsca możemy nie tylko
wybrać, które powiadomienia
mają się wyświetlać, ale również
ustalić automatyczne reguły - np.
by podczas grania dozwolone były
wyłącznie priorytetowe
notyfikacje.
Jeżeli natomiast mamy całkowicie dość
powiadomień, wystarczy przejść do Ustawienia
→ System → Powiadomienia i akcje.
Z poziomu tego menu możemy wyłączyć
powiadomienia lub ograniczyć je do wybranych
aplikacji.
Konto Microsoft gwarantuje wiele korzyści
Co to jest?
• Jest to para składająca się z nazwy
użytkownika i powiązanego z nią
hasła.
Służy do logowania się w usługach
i oprogramowaniu firmy Microsoft.
• Jeśli korzystasz z usługi firmy
Microsoft, takich jak OneDrive,
Outlook.com, Xbox Live, Office 365 i
Skype, być może już masz takie
konto. Jeśli nie, utworzenie go jest
łatwe i bezpłatne.
Konto Microsoft gwarantuje wiele korzyści
Zalety
Używanie konta Microsoft ma dwie główne zalety:
• Użytkownik loguje się tylko raz. Jeśli do logowania
się do systemu Windows 10 używasz konta
Microsoft, nie musisz logować się ponownie, aby
korzystać z OneDrive, Skype, Outlook.com, i innych
usług firmy Microsoft.
• Masz łączność ze wszystkimi swoimi urządzeniami.
Jeśli używasz konta Microsoft do logowania się na
wielu urządzeniach z systemem Windows, wszystkie
spersonalizowane ustawienia „podążą“ za Tobą.
Tworzenie konta Microsoft
Nazwa użytkownika użyta do utworzenia konta
Microsoft musi być prawidłowym adresem e-mail.
• Aby utworzyć konto Microsoft przejdź do strony
rejestracji firmy Microsoft pod adresem:
Microsoft.com/account
Nastąpi przekierowanie do strony rejestracji konta
Microsoft.
Na tej stronie należy wprowadzić adres e-mail w polu
nazwy użytkownika oraz podać hasło. Należy też
wprowadzić dane osobowe. Przed utworzeniem konta
należy sprawdzić, czy w skrzynce odbiorczej znajduje
się wiadomość e-mail od zespołu kont Microsoft.
Aby zakończyć konfigurowanie konta, postępuj
zgodnie z instrukcjami w wiadomości.
• Jeśli nie masz adresu e-mail, kliknij opcję otrzymaj
nowy adres e-mail. W ten sposób jednocześnie
uzyskasz konto Microsoft i skrzynkę poczty e-mail
hostowaną przez firmę Microsoft.
Dodawanie kont innych użytkowników
• Z powodów bezpieczeństwa konieczne może być
utworzenie konta użytkownika standardowego.
• Jeśli ktoś inny musi korzystać z Twojego komputera,
możesz dodać konto użytkownika dla tej osoby.
• Dodane konto użytkownika może być kontem Microsoft
lub lokalnym.
• Informacja: Jeśli chcesz dodać inne konta
użytkownika, musisz mieć konto administratora.
• Krok 1. Kliknij kolejno Start ➙ Wszystkie aplikacje ➙
Ustawienia ➙ Konta.
• Krok 2. Kliknij Rodzina i inni użytkownicy, a następnie
wybierz Dodaj użytkownika tego komputera.
• Krok 3. Tutaj można dodać do komputera konto
Microsoft lub konto lokalne.
Dodawanie konta Microsoft
• Jeśli osoba, która chce
używać Twojego komputera,
ma konto Microsoft, możesz
dodać je do swojego
komputera, musi on być
połączony z Internetem.
• Krok 1. Wykonaj dwie
pierwsze czynności opisane
w sekcji „Dodawanie kont
innych użytkowników“.
• Krok 2. Wpisz adres e-mail
i kliknij przycisk Dalej.
• Krok 3. Kliknij przycisk
Zakończ.
Dodawanie konta lokalnego
• Jeśli komputer nie jest
podłączony do Internetu, można
dodać konto lokalne, które
będzie służyć osobie chcącej
korzystać z Twojego komputera.
• Krok 1. Wykonaj dwie pierwsze
czynności opisane w sekcji
„Dodawanie kont innych
użytkowników“
• Krok 2. Utwórz nazwę
użytkownika i hasło do konta.
• Krok 3. Kliknij przycisk Zakończ,
aby zakończyć dodawanie konta.
Zmiana typu konta
Domyślnie konto użytkownika dodane jest kontem użytkownika
standardowego.
Jeśli jesteś administratorem, możesz zmienić konto użytkownika
standardowego na konto administratora.
Krok 1. Kliknij kolejno Start ➙ Wszystkie aplikacje ➙ Ustawienia ➙
Konta.
Krok 2. Kliknij opcję Rodzina i inni użytkownicy.
Krok 3. W sekcji Inni użytkownicy kliknij nazwę użytkownika konta,
które chcesz zmienić, a następnie;
• kliknij polecenie Zmień typ konta.
• Krok 4. Zmień typ konta za pomocą menu rozwijanego.
Ważne: Zachowaj ostrożność, przyznając prawa administratora!
Konto administratora może posłużyć do zmiany ustawień zabezpieczeń,
usunięcia ważnych plików systemowych oraz wprowadzenia zmian, które
mogą mieć wpływ na innych użytkowników.
OneDrive stanowi rozszerzenie lokalnej
pamięci masowej
Co to jest?
• OneDrive odnosi się do
magazynu online
udostępnianego przez firmę
Microsoft. Wraz z
utworzeniem konta
Microsoft użytkownik
zyskuje część bezpłatnego
magazynu online.
• Informacja: Obecnie jest to
15 GB bezpłatnej pamięci
masowej online. W razie
potrzeby można zakupić
dodatkowe miejsce
Uzyskiwanie dostępu do usługi OneDrive
w przeglądarce internetowej
• Jeśli logujesz się do
systemu Windows 10 przy
użyciu konta lokalnego,
dostęp do usługi OneDrive
możesz uzyskać za pomocą
przeglądarki internetowej.
• Krok 1. Kliknij program
Microsoft Edge na pasku
zadań.
• Krok 2. Wpisz
https://onedrive.com/
i naciśnij klawisz Enter.
• Krok 3. Aby zalogować się
przy użyciu swojego konta,
kliknij Zaloguj się.
Lokalny folder OneDrive
• Domyślnie lokalny folder
został utworzony do
synchronizowania plików
z usługą OneDrive.
• Jest on nazywany
folderem OneDrive, a
jego domyślna lokalizacja
to:
C:\Users\[ACCOUNT_NA
ME]\OneDrive.
• Informacja:
[ACCOUNT_NAME] to
Twoja nazwa
użytkownika.
Dostęp do lokalnego folderu OneDrive
• Krok 1. Kliknij ikonę
Eksploratora plików na pasku
zadań.
• Krok 2. Kliknij polecenie
OneDrive w okienku po lewej
stronie.
• Pliki w folderze OneDrive są
synchronizowane z usługą
OneDrive, więc można
pracować na lokalnych
plikach, gdy nie ma
połączenia z Internetem.
• Gdy połączenie zostanie
przywrócone, pliki zostaną
automatycznie
zsynchronizowane z usługą
OneDrive.
Wybór elementów do synchronizacji
• Domyślnie wszystkie pliki i foldery są
synchronizowane między usługą
OneDrive w chmurze a folderem
OneDrive w lokalnej pamięci
masowej.
• Oznacza to, że wraz z dodawaniem
plików do usługi OneDrive lokalny
folder OneDrive z czasem będzie
zajmował coraz więcej miejsca.
• Aby oszczędzać miejsce na dysku,
można wybrać konkretne pliki
i foldery, które mają być
synchronizowane.
• Krok 1. Kliknij prawym przyciskiem
myszy ikonę OneDrive w obszarze
powiadomień.
• Krok 2. Wybierz Ustawienia ➙
Wybierz foldery.
• Krok 3. Zaznacz pliki i foldery, które
mają być synchronizowane.
Przenoszenie lokalnego folderu OneDrive
• Jeśli chcesz zaoszczędzić miejsce
w partycji systemowej, możesz
przenieść folder OneDrive na inną
partycję.
• Krok 1. Kliknij ikonę Eksploratora
plików na pasku zadań.
• Krok 2. W okienku po lewej stronie
prawym przyciskiem myszy kliknij
OneDrive, a następnie wybierz
• polecenie Właściwości.
• Krok 3. Kliknij kartę Lokalizacja
i wybierz opcję Przenieś.
• Krok 4. Wybierz lub utwórz folder
w innej partycji i kliknij polecenie
Wybierz folder.
• Krok 5. Kliknij przycisk Tak.
Wyłączanie synchronizacji
• Domyślnie ustawienia i preferencje
komputera są zapisywane w pliku
w usłudze OneDrive i będą
synchronizowane z dowolnym
komputerem, do którego się
zalogujesz przy użyciu konta
Microsoft.
• Możesz wyłączyć synchronizowanie
poszczególnych lub wszystkich
ustawień na używanym komputerze.
• Krok 1. Kliknij kolejno Start ➙
wszystkie aplikacje ➙ Ustawienia ➙
Konta ➙ Synchronizuj ustawienia.
• Krok 2. Kliknij przycisk przełączania
ustawień synchronizacji, aby wyłączyć
synchronizowanie wszystkich
ustawień, albo kliknij przyciski w sekcji
Ustawienia indywidualnej
synchronizacji, aby wyłączyć
synchronizowanie poszczególnych
ustawień.
Przywracanie systemu Windows
• Jeśli masz wrażenie, że system
Windows nie działa tak dobrze jak
kiedyś, a nie wiesz dlaczego,
możesz przywrócić system
Windows do stanu początkowego.
• Krok 1. Kliknij kolejno Start ➙
Wszystkie aplikacje ➙
Ustawienia ➙ Aktualizacje i
zabezpieczenia.
• Krok 2. Kliknij opcję
Odzyskiwanie.
• Krok 3. W sekcji Resetowanie
ustawień do stanu
początkowego, kliknij Rozpocznij.
• Krok 4. Jeśli chcesz zachować pliki
osobiste, wybierz opcję Zachowaj
moje pliki. Jeśli masz kopię
zapasową osobistych plików,
kliknij opcję Usuń wszystko.
Wyłączanie komputera lub przełączanie go
do trybu uśpienia
W systemie Windows 10
komputer można wyłączyć
znacznie łatwiej.
• Krok 1. Kliknij przycisk
Start.
• Krok 2. Kliknij opcję
Zasilanie, a następnie
wybierz Zamknij lub
Uśpij.
Sklep Windows ułatwia uzyskiwanie
aplikacji
• Dla wygody użytkowników
system Windows 10 jest
dostarczany z wieloma
wbudowanymi aplikacjami,
takimi jak Muzyka, Zdjęcia
i Wiadomości.
• To oczywiście nie wszystko.
W Sklepie Windows można
znaleźć całe mnóstwo
aplikacji.
• Aby przejść do Sklepu
Windows, kliknij Start ➙
Microsoft Store.
Instalowanie aplikacji ze Sklepu
• Krok 1. Wyszukaj aplikacje,
które chcesz pobrać.
• Krok 2. Kliknij nazwę
aplikacji, aby otworzyć
stronę informacyjną
produktu.
• Krok 3. Jeśli jest to bezpłatna
aplikacja, kliknij Zainstaluj,
a jeśli jest płatna, kliknij Kup,
aby kupić aplikację przed
zainstalowaniem na
komputerze.
• Informacja: Aby instalować
aplikacje ze Sklepu
Windows, musisz zalogować
się przy użyciu konta
Microsoft.
Brakujące elementy - w Windows 10
z systemu zniknęło kilka popularnych
aplikacji
Windows Media Center
• Środowisko służyło do zarządzania
multimediami.
• Umożliwiało odtwarzanie muzyki,
oglądanie zapisanych filmów i
programów telewizyjnych, pozwalało
nagrywać rożne audycje.
• Specjalnie opracowany interfejs
można było kontrolować za pomocą
telewizyjnego pilota.
• Do czasów Windows 7 WMC był
częścią systemu, w Ósemce
oferowano go już tylko jako dodatek,
z Dziesiątki zniknął całkowicie.
• Microsoft zdecydował nawet, że
podczas aktualizacji starszej wersji
systemu do najnowszej istniejący
WMC jest usuwany.
• Nierozwijany od 2009 roku pakiet
zniknął na zawsze z powodu
minimalnego zainteresowania
użytkowników.
• Poza tym według producenta
zastosowania WMC ograniczone
były ostatnio jedynie do
odtwarzania filmów DVD, a do tego
celu można wykorzystać bez
problemu inne aplikacje.
• Użytkownicy są więc zmuszeni do
szukania alternatyw.
Brakujące elementy - w Windows 10
z systemu zniknęło kilka popularnych
aplikacji
Odtwarzacz
• Znajduje się w czystych instalacjach systemu
Windows 10 oraz uaktualnieniach.
• W niektórych wersjach systemu Windows 10
jest dołączony jako opcjonalna funkcja, którą
można włączyć. W tym celu wybierz przycisk
Start , a następnie wybierz kolejno pozycje
Ustawienia > Aplikacje > Aplikacje i funkcje >
Zarządzaj funkcjami opcjonalnymi > Dodaj
funkcję > program Windows Media Player i
wybierz opcję Zainstaluj.
• Nie zawiera funkcji odtwarzania dysków DVD!
Brakujące elementy - w Windows 10
z systemu zniknęło kilka popularnych
aplikacji
Dyskietki
• Brak obsługi napędów 1,44 MB
jest najmniej kłopotliwy – już
parę lat temu napędy dyskietek
stały się zbędnym dodatkiem do
komputera.
• W Dziesiątce sterownik napędu
domyślnie nie jest instalowany,
jeżeli nie ma takiej potrzeby, ale
osoby, które nie mogą się obejść
bez dyskietek, mogą
zainstalować oprogramowanie
samodzielnie.
Brakujące elementy - w Windows 10
z systemu zniknęło kilka popularnych
aplikacji
Gadżety
• Gadżety w postaci paska bocznego
znane były już użytkownikom Visty,
a w podstawowej postaci pojawiły
się na pulpicie Windows 7.
• Jeżeli nie wyobrażasz sobie pracy
bez gadżetów i nie wystarczają ci
kafelki
z dynamicznie aktualizowaną
zawartością, sięgnij po
oprogramowanie zewnętrzne –
XWidget, ThemeWidgets czy
8GadgetPack
Jak sprawdzić hasło Wifi Windows 10?
Jak sprawdzić hasło do Wi-Fi w
Windows 10?
1. Wchodzimy w menu Start →
Ustawienia → Sieć i Internet →
Stan → Centrum sieci i
udostępniania.
2. Następnie obok napisu
„Połączenia” wybieramy nazwę
swojej sieci i klikamy ją.
3. Wyskoczy nam okienko ze
stanem połączenia. ...
4. Po wejściu w zakładkę
„Zabezpieczenia” i zaznaczeniu
pola „Pokaż znaki” pokaże nam się
hasło do sieci.
Bywają sytuacje, że musimy odzyskać hasło do sieci bezprzewodowej Wifi zapisane
w systemie Windows, chociażby, jeżeli chcemy przyłączyć do niej nowe urządzenie.
Jak wejść do systemu BIOS laptopa?
Wejście do systemu BIOS laptopów
następuje poprzez naciśnięcie danego
klawisza podczas restartu komputera
(stosujemy opcję „Uruchom ponownie”):
• BIOS laptopa HP – wciskamy podczas
uruchamiania klawisz F10
• BIOS laptopa DELL – wciskamy podczas
uruchamiania klawisz F2
• BIOS laptopa Lenovo – wciskamy
podczas uruchamiania przemiennie
klawisze F1 i F2
• BIOS laptopa Fujitsu – wciskamy podczas
uruchamiania klawisz F2
• BIOS laptopa Toshiba – wciskamy
podczas uruchamiania klawisz F2
• BIOS laptopa Apple – wciskamy i
trzymamy podczas uruchamiania
klawisze CMD, OPT, “O” and "F".
W systemie BIOS poruszamy się w menu
za pomocą strzałek na klawiaturze.
System BIOS to zbiór podstawowych
ustawień i informacji niezbędnych do
funkcjonowania każdego komputera.
Dokonujemy w nim szeregu zmian
konfiguracyjnych, chociażby w zakresie
wyboru dysku rozruchowego, trybu
zarządzania energią, reakcji na
określone zdarzenia, itp.
Jak uruchomić tryb awaryjny Windows 10?
W wielu sytuacjach tryb awaryjny
pozwala na szybkie i bezpieczne
zdiagnozowanie i usunięcie usterki.
Aby uruchomić laptop czy komputer
w trybie awaryjnym należy:
1. LPM wchodzimy do menu „Start”,
2. LPM klikamy trybik „Ustawienia”,
dalej Aktualizacja i zabezpieczenia
i Odzyskiwanie.
3. Wchodzimy do menu „Uruchamianie
zaawansowane”, gdzie wybieramy
opcję „Uruchom teraz”,
4. Kiedy komputer się uruchomi,
w oknie na ekranie wybieramy opcję
„Rozwiąż problemy”, po czy klikamy
klawisz F4 by włączyć tryb awaryjny lub
F5 by uzyskać tryb awaryjny z obsługą
sieci.
Jak przywrócić Windows 10 do ustawień fabrycznych?
• Zdarza się, że potrzebujemy, by
komputer wrócił do podstawowych
ustawień, jeżeli na przykład
sprzedajemy go lub przekazujemy
do użytkowania innej osobie.
• Rozsądnym rozwiązaniem, zanim
podejmiemy ten radykalny krok jest
sporządzenie kopii zapasowej
systemu, czy to kopiując ważne dane
na pendrive USB, czy też
wykorzystując narzędzie systemowe
Windows dostępne w menu
„Ustawienia”, w zakładce
„Aktualizacje i zabezpieczenia”,
w pozycji „Kopia zapasowa”.
Przywracamy Windows do
ustawień początkowych
w następujący sposób:
1. LPP klikamy menu „Start”
2. W okienko po prawej stronie
wpisujemy „Resetuj” i wybieramy
opcję „Resetuj ustawienia
komputera do stanu
początkowego”, po czy naciskamy
„Rozpocznij”,
3. Decydujemy, czy system ma
pozostawić jakiekolwiek pliki,
dokumenty, czy fotografie – czy
też usunąć wszystko,
4. Klikamy LPM wybraną opcję
resetu komputera.
koniec
Download