Uploaded by olekludwik

Lekcja 4 Paliwa silnikowe, oleje i smary techniczne (1h)

advertisement
Blok III: Pojazdy stosowane
w rolnictwie
Lekcja 4: Paliwa silnikowe, oleje i smary
techniczne (1 godz.)
1. Paliwa silnikowe
2. Oleje
3. Smary techniczne
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Paliwa silnikowe
1. Paliwa silnikowe
Silniki z zapłonem iskrowym są napędzane benzynami.
Paliwa te powinny charakteryzować się następującymi
właściwościami, wpływającymi na jakość i trwałość pracy
silnika:
•
łatwością szybkiego odparowywania w szerokim zakresie
temperatur i tworzenia jednorodnej mieszanki w gaźniku;
•
dużą wartością opałową, zapewniającą wydzielanie
odpowiedniej ilości ciepła w procesie spalania;
•
spalaniem bez wytwarzania osadów w cylindrze;
•
odpornością na detonacyjne spalanie mieszanki;
•
brakiem działania korodującego na części silnika.
1. Paliwa silnikowe
Detonacyjne spalanie mieszanki zakłóca prawidłową pracę silnika.
Objawami takiego spalania paliwa są gwałtowne zmiany
temperatury i ciśnienia gazów w cylindrze, dymienie, głośna
praca oraz wyraźne osłabienie mocy silnika. Odporność paliwa na
detonacyjne spalanie jest określane liczbą oktanową (LO). Paliwa
o wyższej liczbie oktanowej wykazują większą odporność na
detonacyjne spalanie i mogą być wykorzystywane w silnikach o
wyższym stopniu sprężania. Powszechnie stosowane obecnie
benzyny bezołowiowe, oznaczane przekreślonym symbolem Pb,
mają liczbę oktanową 95 i 98.
Silniki są również napędzane gazem (propan-butan - LPG) oraz
paliwami pochodzenia roślinnego, do których zalicza się metanol,
etanol, paliwa rzepakowe lub inne produkowane na bazie różnych
surowców. Stosuje się także mieszanki paliw płynnych.
1. Paliwa silnikowe
Silniki z zapłonem samoczynnym są napędzane olejem
napędowym (ON).
Ze względu na zasady pracy silników z zapłonem samoczynnym
oleje napędowe powinny charakteryzować się:
•
dużą skłonnością do samozapłonu, tj. skłonnością do
zapalania w wysokiej temperaturze;
•
zdolnością dokładnego spalania się i małą zawartością
składników toksycznych w gazach wylotowych;
•
niską temperaturą krzepnięcia, umożliwiającą przepływ
paliwa przez filtry i pracę silnika w szerokim zakresie
temperatur;
•
właściwościami smarującymi, niezbędnymi do prawidłowej
pracy precyzyjnych elementów układu zasilania.
1. Paliwa silnikowe
Skłonność oleju napędowego do samozapłonu określa się liczbą
cetanową (LC). Do prawidłowej pracy silników z zapłonem
samoczynnym powinna ona wynosić 40-55.
Temperatura krzepnięcia oleju napędowego ma decydujące
znaczenie w praktycznym stosowaniu tego rodzaju paliwa.
W warunkach eksploatacyjnych ta cecha oleju wiąże się
z temperaturą blokowania filtra, w której wytrącone z oleju
związki parafinowe zatykają filtry, uniemożliwiające dalsze
działanie układu zasilania. W stacjach paliw są sprzedawane olej
napędowe: DL - letni, DP - przejściowy, DZ - zimowy.
Olej napędowy letni może być stosowany do temperatury minus
12° C, a olej napędowy zimowy do temperatury minus 20° C.
Oleje
2. Oleje
Oleje silnikowe stosowane w układach olejenia dzieli się według
międzynarodowej klasyfikacji jakościowej i lepkościowej.
W zależności od jakości oleje silnikowe dzieli się na:
• oleje do silników z zapłonem iskrowym, oznaczone
symbolem S;
• oleje do silników z zapłonem samoczynnym, oznaczone
symbolem C;
• oleje uniwersalne z przeznaczeniem do stosowania w obydwu
typach silników;
• oleje do mieszankowego smarowania silników dwusuwowych
z zapłonem iskrowym (mieszane z paliwem).
W pierwszych dwóch grupach olejów (oznaczonych symbolami S
i C) dodaje się drugą literę oznaczającą jakość oleju.
W grupie S olej najwyższej jakości ma oznaczenie SG,
natomiast w grupie C - odpowiednio CF. Oleje uniwersalne są
oznaczone podwójnymi symbolami w układzie łamanym,
np. SE/CC, oznaczającym ich przeznaczenie i klasę jakości.
2. Oleje
W zależności od lepkości oleje silnikowe dzieli się na 11 klas:
• 20, 30,40, 50, 60 - grupa olejów letnich oznaczanych
np. SAE 20,
• 0W, 5W, IOW, 15W, 20W, 25W - oleje zimowe
oznaczane np. SAE 1OW.
Wraz ze wzrostem lepkości zwiększa się wartość oznaczenia.
Oleje wielosezonowe (do stosowania w lecie i w zimie) są
oznaczone kodem łamanym, np. SAE 15W/40.
Oleje przekładniowe muszą spełniać stosowne wymagania
klasyfikacji jakościowej API i klasyfikacji lepkościowej SAE.
2. Oleje
Według klasyfikacji jakościowej oleje przekładniowe dzieli się
na 6 klas i oznacza symbolami GL od 1 do 6. Wyższa wartość
liczbowa oznacza, że olej nadaje się do przekładni pracujących
w cięższych warunkach.
Według klasyfikacji lepkościowej oleje przekładniowe dzieli się
na 6 klas: 75W, 80W, 85W - oleje zimowe; 90,140, 250 oleje letnie. Oleje wielosezonowe, nadające się do eksploatacji
w okresie letnim i zimowym, są oznaczane podobnie jak oleje
silnikowe, czyli kodem łamanym, np. SAE 85W/140.
Podstawowym olejem przekładniowym produkcji krajowej,
przeznaczonym
do
skrzyń
przekładniowych
i
układu
hydraulicznego ciągników, jest Agrol U GL-4 (SAE 80).
W sprzedaży znajdują się również oleje przekładniowe Hipol,
np. Hipol 6 GL-4 (SAE 80W), który jest olejem
wielosezonowym, stosowanym w przekładniach i układzie
hydrauliki siłowej ciągników i maszyn współpracujących.
Smary techniczne
3. Smary techniczne
Do smarowania ciągników i maszyn rolniczych stosuje się
smary stałe, których podstawowym składnikiem są oleje
mineralne i środki zagęszczające (mydła).
W sprzedaży znajdują się następujące gatunki smarów:
• STP - do smarowania podwozi, sworzni, przegubów; nie
nadaje się do łożysk tocznych, wodoodporny;
• grafitowany - przeznaczony do smarowania resorów,
wolnoobrotowych przekładni łańcuchowych i zębatych,
wodoodporny;
• ŁT 42 i ŁT 43 - o wysokiej stabilności mechanicznej
i chemicznej, do smarowania łożysk tocznych;
• ŁT 4S2 i ŁT 4S3 - do łożysk tocznych, odporne na
starzenie się, mające właściwości antykorozyjne,
wodoodporne.
Instrukcje obsługi maszyn i ciągników podają zalecane gatunki
smarów do poszczególnych miejsc smarowania.
Download