Uploaded by olekludwik

Blok II Lekcja 3

advertisement
Blok II: Mechanizacja prac
w produkcji roślinnej
Lekcja 3: Maszyny do siewu i sadzenia (2 godz.)
1. Siewniki uniwersalne do nasion
2. Siewniki specjalne
3. Siewniki precyzyjne
4. Sadzarki do ziemniaków
5. Sadzarki do rozsady
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Podział siewników
Podział siewników polowych
SIEWNIKI
POLOWE
RZĘDOWE
PRECYZYJNE
(PUNKTOWE)
UNIWERSALNE
ZAWIESZANE
RZUTOWE
PRZYCZEPIANE
Z PRZEKŁADNIĄ
STOPNIOWĄ
MECHANICZNO PNEUMATYCZNE
Z PRZEKŁADNIĄ
BEZSTOPNIOWĄ
PNEUMATYCZNE
MECHANICZNE
PNEUMATYCZNE
NADCIŚNIENIOWE
PODCIŚNIENIOWE
Siewniki uniwersalne do nasion
1. Siewniki uniwersalne do nasion
1. Siewniki uniwersalne do nasion
1. Siewniki uniwersalne do nasion
Zadania i wymagania agrotechniczne siewników.
Podstawowym wymaganiem przy siewie jest umieszczenie
nasion na odpowiedniej głębokości i w możliwie równych
odstępach. Siewniki zapewniają umieszczenie nasion na
jednakowej głębokości w prostoliniowych rzędach
o
jednakowej
szerokości
międzyrzędzi.
Umożliwia
to
późniejsze zmechanizowanie zabiegów pielęgnacyjnych
i
zbioru roślin.
Szerokość międzyrzędzi przy normalnorzędowym siewie zbóż
wynosi 10 – 20 cm, przy średniorzędowym siewie, np.
buraków – 40 – 45 cm, przy szerokorzędowym siewie, np.
kukurydzy – 50 – 70 cm.
Przyrządy
wysiewające
siewników
powinny
zapewniać
równomierność wysiewu i nie powinny uszkadzać nasion.
Konieczna jest możliwość zmiany szerokości międzyrzędzi
i gęstości siewu w rzędach. Ilość nasion wysiewanych na
jednostkę powierzchni powinna być dokładnie regulowana.
1. Siewniki uniwersalne do nasion
Ogólna budowa siewnika uniwersalnego
Siewnik uniwersalny składa się z ramy, wyposażonej we
wspornik zawieszania, do której są zamocowane zespoły robocze
i mechanizmy napędowe.
Do zasadniczych zespołów siewnika zawieszanego należy zaliczyć
skrzynię nasienną, zespoły wysiewające osadzone na wałku
napędzanym przez przekładnię od kół jezdnych. Do grupy
zespołów zalicza się również przewody nasienne, współpracujące
z zespołami wysiewającymi i redlicami. Siewnik jest wyposażony
w znaczniki talerzowe i zagarniacz.
Siewnik zawieszany podczas pracy porusza się na kołach,
natomiast na czas transportu jest podnoszony za pomocą
podnośnika ciągnika.
Nasiona są wygarniane przez zespoły wysiewające do przewodów
nasiennych, którymi są kierowane do redlic tworzących bruzdy
w glebie. Po przejściu redlic rozgarnięta przez nie gleba
ponownie osypuje się, przykrywając w ten sposób znajdujące się
na dnie bruzd wysiane nasiona. Dokładniejsze zasypanie nasion
uzyskuje się za pomocą zębów sprężystych zagarniacza, który
służy również do wyrównania obsianej roli.
1. Siewniki uniwersalne do nasion
1 - Skrzynia nasienna, 2 - Przekładnia bezstopniowa, 3 - Koło jezdne,
4 - Znacznik, 5 - Redlica, 6 - Przewód nasienny, 7 - Zagarniacz, 8 - Zespoły
wysiewające
1. Siewniki uniwersalne do nasion
Siewnik
Amazone AD-303 Super
1 - Zbiornik ziarna
2 - Koło ostrogowe
3 - Przekładnia Vario z dźwignią
przekładni
4 - Redlice (redlice WS lub redlice
RoTeC)
5 - Zagarniacz
6 - Platforma załadowcza
7 - Znacznik śladów
Redlica WS
Tarcza do siewu płytkiego
Redlica RoTeC
Nakładka do siewy taśmowego
1. Siewniki uniwersalne do nasion
Regulacja siewnika
Do podstawowych regulacji użytkowych siewnikach zalicza się
zmianę:
− dawki wysiewu nasion na hektar - przełożeniem w
przekładni;
− szczeliny wysiewającej - położeniem denka nastawnego;
− odległości międzyrzędzi roślin - zmianą liczby redlic lub
zamykaniem wylotów z niektórych zespołów wysiewających;
− siły docisku redlic - centralnie sprężynami naciskowymi,
indywidualnie zmianą miejsca zamocowania sprężyny
naciągowej lub obciążnikami;
− długości znaczników;
− siły docisku zagarniaczy - sprężyną naciskową, cięgnem lub
centralnie dźwignią;
− rozstaw ścieżek technologicznych i ich znaczników;
− głębokość pracy spulchniaczy śladów kół ciągnika.
1. Siewniki uniwersalne do nasion
Zasada budowy i regulacji siewnika rządowego z kołeczkowym zespołem
wysiewającym:
1 – skrzynia nasienna, 2 – mieszadło, 3 - zasuwka regulacyjna, 4 - zespół
wysiewający kołeczkowy, 5 - denko nastawne, 6 - przewód nasienny,
7 - redlica
1. Siewniki uniwersalne do nasion
Podział ziarna w siewniku odbywa
się w sposób mechaniczny, za
pomocą aparatów kołeczkowych 4,
do których ziarno dostaje się ze
skrzynki nasiennej siewnika 1,
wyjście ziarna jest wspomagane
obrotowym mieszadłem 2 oraz
regulowaną wielkością denka 5
(czyli szczeliny, przez którą
ziarno wydostaje się ze zbiornika).
Następnie ziarno dostaje się na
tzw. aparaty kołeczkowe 4, czyli
zespolone z sobą kółka z ząbkami.
Podzielone ziarno przedostaje się do przewodów nasiennych 6 lub tub
teleskopowych, które prowadzą ziarno do redlicy wysiewającej
(stopkowej lub talerzowej UNIDISC)
Wstępnego ustawienia zasuwy regulacyjnej 3, denka nastawnego 5
i prędkości obrotowej wału z kołeczkowymi zespołem wysiewającym
dokonuje się korzystając z tabeli wysiewów. Dokładną regulację
przeprowadza się po wykonaniu próby kręconej.
1. Siewniki uniwersalne do nasion
W trakcie regulacji dawki wysiewu zmienia się prędkość
obracania się kołeczkowych wałków wysiewających za pomocą
przekładni stopniowej lub bezstopniowej
1. Siewniki uniwersalne do nasion
Układ napędowy z przekładnią zębatą (stopniową)
1 - koło siewnika,
2 - przekładnia łańcuchowa,
3 - koło zębate
trójstopniowe,
4 - koło zębate
ośmiostopniowe,
5,6 - koła zębate uchylne,
7 - przekładnia boczna,
8 - wałek zespołów
wysiewających,
9 - wałek mieszadła
1. Siewniki uniwersalne do nasion
Układ napędowy z przekładnią zębatą (stopniową)
1. Siewniki uniwersalne do nasion
Układ napędowy z przekładnią bezstopniową
Napęd jest przenoszony od koła
jezdnego 1 poprzez łańcuch 2 na
zespół kół z zapadką 3,
zabezpieczającą przed obracaniem
się dalszych zespołów podczas
przypadkowego cofania siewnika, a
następnie na wałek wejściowy 4
bezstopniowej skrzynki
przekładniowej.
Napęd ze skrzynki bezstopniowej
jest przenoszony drugim łańcuchem
12 na oś napędową wałków
wysiewnych.
1. Siewniki uniwersalne do nasion
Układ napędowy z przekładnią bezstopniową
Na wałku 4 są umieszczone
mimośrody 5, opierające się o
dźwignie 6. Przednie końce
tych dźwigni są połączone z
obudowami sprzęgieł
jednokierunkowych 7,
osadzonych na wałku
wyjściowym skrzyni 8. Tylne
końce dźwigni są dociskane za
pomocą sprężyn cofających 9
do specjalnej prowadnicy 10.
Prowadnicę można nachylać pod
odpowiednim kątem za pomocą
dźwigni nastawczej ilości
wysiewu 11. Nacisk mimośrodu
na dźwignię 6 powoduje obrót
sprzęgła jednokierunkowego o
pewien kąt, a następnie powrót
dźwigni w położenie pierwotne
pod działaniem sprężyny 9.
1. Siewniki uniwersalne do nasion
Układ napędowy z przekładnią bezstopniową
Zależnie od ustawienia
prowadnicy 10 uzyskuje
się mniejszy lub większy
skok obudowy sprzęgła
jednokierunkowego, a
zatem mniejszy lub
większy kąt obrotu
wałków wysiewnych. Dla
zapewnienia płynności
ruchu zastosowano trzy
mimośrody,
przestawione
odpowiednio względem
siebie.
1. Siewniki uniwersalne do nasion
Zespoły wysiewające kołeczkowe
W większości produkowanych obecnie siewników stosowane są
zespoły wysiewające kołeczkowe. Zespół taki składa się z wałka
wysiewnego, mającego na swojej powierzchni występy (kołeczki),
oraz z gniazda zamkniętego od dołu przez denko sprężyste,
dociskane sprężyną. W przypadku przeciążenia denko odchyla
się, co chroni nasiona przed uszkodzeniem oraz zabezpiecza w
pewnym stopniu sam zespół wysiewający na wypadek, gdyby
twardy przedmiot trafił do skrzyni nasiennej, w której znajduje
się też mieszadło. Nad każdym wałkiem wysiewnym znajduje się
zastawka.
1. Siewniki uniwersalne do nasion
Kołeczkowe zespoły wysiewające
a) wałek do wysiewu
nasion zbóż,
b) wałek do wysiewu
nasion drobnych,
c) wałek do wysiewu
nasion grubych.
1. Siewniki uniwersalne do nasion
Wałek dwudzielny sprzężony przeznaczony dla
nasion drobnych lub nasion zbóż
Do wysiewu zbóż łączy się zabierakiem 11 oba wałki 9 i 10,
które pracują wówczas wspólnie. Natomiast przy wysiewie
nasion drobnych pracuje tylko mniejszy wałek, a wałek zbożowy
jest unieruchomiony przez zabierak 11.
1. Siewniki uniwersalne do nasion
Wałek trójdzielny sprzężony przeznaczony dla
nasion drobnych lub nasion zbóż
Wałki sprzężone trójdzielne w każdej z bocznych części 12
mają jeden kółeczek przesuwny 13. Odsunięcie tego kółeczka z
osi symetrii pozostałych powoduje odłączenie napędu dla danej
połówki wałka, a jednocześnie wysunięta podstawa kółeczka
opiera się o obudowę gniazda wysiewnego i uniemożliwia dalszy
obrót wyłączonej części wałka wysiewnego. Przy wysiewie
nasion średnich pracuje cały wałek lub jego część centralna 14
i jedna z bocznych - zależnie od ilości wysiewu. Natomiast
przy siewie nasion drobnych odłącza się obie części boczne.
1. Siewniki uniwersalne do nasion
Nowoczesne siewniki przyczepiane są dostosowane do
jednoosobowej obsługi agregatu - tylko przez traktorzystę,
co uzyskuje się dzięki wykorzystaniu zewnętrznego układu
hydraulicznego ciągnika. Traktorzysta prowadzi agregat
wzdłuż śladów pozostawionych na polu przez znaczniki
umieszczone z obydwu stron siewnika. Podczas pracy siewnika
jeden ze znaczników jest opuszczony, a drugi podniesiony.
W celu uniknięcia siewu w glebę ugniecioną przez koła
ciągnika, w przedniej części siewnika do jego ramy są
przymocowane spulchniacze śladów, a za redlicami są
umieszczone zagarniacze, zakrywające wysiane do gleby
nasiona. Po każdym przejeździe roboczym traktorzysta włącza
układ
hydrauliki
zewnętrznej
ciągnika,
co
powoduje
podniesienie redlic i zagarniaczy oraz odchylenie do tyłu
spulchniaczy
śladów.
Jednocześnie
znacznik
pracujący
dotychczas zostaje również podniesiony w położenie górne, a
napęd zespołów wysiewających zostaje wyłączony.
1. Siewniki uniwersalne do nasion
Przygotowanie siewnika do pracy polega na nastawieniu liczby redlic,
ilości wysiewu i długości znacznika. Nastawianie liczby redlic jest
konieczne przy siewie szerokorzędowym, gdy siewnik nie pracuje
wszystkimi zespołami. Maksymalną liczbę redlic określa się przez
podzielenie rozstawu kół siewnika przez szerokość międzyrzędzia,
zaokrąglając wynik w górę do najbliższej liczby całkowitej. Jednak nie
zawsze taka liczba redlic może być zastosowana, ponieważ czasem
skrajne redlice znalazłyby się zbyt blisko kół, co utrudniałoby montaż
redlic i powodowało zasypywanie ich ziemią wyrzucaną przez koła
siewnika w czasie pracy. Za najmniejszą dopuszczalną odległość
skrajnych redlic od kół siewnika przyjmuje się zwykle około 6 cm.
Znając liczbę redlic i szerokość międzyrzędzia, można obliczyć
szerokość roboczą siewnika. Siewniki są zazwyczaj wyposażone we
wzornik (deskę z namalowanymi podziałkami) ułatwiający nastawienie
redlic. Rozstawienie redlic siewnika rozpoczyna się zawsze od środka i
rozmieszcza się je równomiernie w obu kierunkach na belce redlicznej.
Przy nastawianiu ilości wysiewu konieczne jest przeprowadzenie próby.
Wstępne nastawienie zespołów roboczych na wymaganą ilość wysiewu
jest dokonywane z reguły na podstawie tabel lub wykresów
podawanych w instrukcjach obsługi siewników. Jednak nastawiona w
ten sposób dawka wysiewu powinna być sprawdzona podczas wykonanej
próby.
1. Siewniki uniwersalne do nasion
Ustawienie redlic
Wzornik (deskę z namalowanymi podziałkami) do ustawienia redlic
1. Siewniki uniwersalne do nasion
Ustawienie znaczników
At
imt
z
m
m
2
2
A  im
z – długość znacznika w cm,
A – szerokość pasa siewnego w cm,
t – rozstaw kół przednich ciągnika w cm,
m – szerokość międzyrzędzia w cm
i – liczba redlic
1. Siewniki uniwersalne do nasion
Próba kręcona
W nowoczesnych siewnikach próbę kręconą wykonuje się za pomocą
specjalnej korby napędzającej wałek z przyrządami wysiewającymi, a
wypadające ziarno zbiera się w rynienkach umieszczonych pod
gniazdami wysiewającymi.
Podczas próby skrzynię siewnika należy napełnić do połowy ziarnem,
a dźwignię ilości wysiewu ustawić, zgodnie ze wskazaniami fabrycznej
tabeli wysiewu, po czym włączyć napęd i kilkakrotnie pokręcić korbą
w celu wypełnienia nasionami gniazd wysiewających. Nasiona, które
wypadły z rynienek, zsypuje się ponownie do skrzyni nasiennej.
Po wykonaniu czynności przygotowawczych pokręca się równomiernie
korbą tyle razy, ile zaleca fabryczna tabela wysiewu. Ziarno
wygarnięte przez przyrządy wysiewające zbiera się do woreczka i
dokładnie waży. Jeżeli ciężar wysianego ziarna jest inny niż podano
w tabeli wysiewu, dźwignię regulującą ilość wysiewu należy przesunąć
w kierunku zwiększenia lub zmniejszenia wysiewu i ponownie
przeprowadzić próbę kręconą. Jeżeli nie można uzyskać żądanej
ilości wysiewu za pomocą dźwigni sterującej skrzynią przekładniową,
należy zmienić układ kół zębatych przekładni bocznej i powtarzać
próbę kręconą aż do skutku.
Podczas wykonywania próby kręconej należy ściśle przestrzegać
wskazówek podanych w instrukcji obsługi.
1. Rodzaje maszyn do nawożenia organicznego i mineralnego
W celu ułatwienia pracy traktorzyście i umożliwienia
jednoosobowej obsługi agregatu, siewnik przyczepiany jest
wyposażony w kilka systemów sygnalizacyjnych.
Poziom nasion w skrzyni jest sygnalizowany wskaźnikiem
umieszczonym na jej przedniej ściance.
Nieprawidłowości
w
obrotach
wałków
wysiewnych
są
sygnalizowane przez zapalanie się lampki kontrolnej na
wskaźniku umieszczonym na ciągniku w polu widzenia
traktorzysty.
Wielkość obsianej powierzchni jest podawana przez licznik
hektarów umieszczony na siewniku.
Siewniki specjalne
2. Siewniki specjalne
Do
siewników
specjalnych
można
zaliczyć
siewniki
mechaniczno-pneumatyczne, pneumatyczne, siewniki do siewu
bezpośredniego, siewniki punktowe i agregaty uprawowosiewne.
Siewniki
mechaniczno-pneumatyczne
mogą
pracować
samodzielnie lub w połączeniu z maszynami doprawiającymi
glebę (brona aktywna, kultywator). W wersji podstawowej
siewnik wraz z wentylatorem jest zawieszony na przednim
podnośniku TUZ ciągnika, a pozostałe zespoły siewnika na
tylnym TUZ ciągnika. Nasiona ze zbiornika są dozowane
zespołami wysiewającymi kołeczkowymi (część mechaniczna)
i trafiają do elastycznych przewodów nasiennych, wewnątrz
których przepływa strumień powietrza (część pneumatyczna)
i transportuje je do redlic.
2. Siewniki specjalne
Siewnik mechaniczno-pneumatyczny
Schemat działania siewnika mechaniczno-pneumatycznego:
1 - skrzynia nasienna, 2 - redlice, 3 - belki polowe, 4 - koła
podporowe, 5 -mieszadła, 6 - szczelina wysiewna, 7 - wałki
wysiewne, 8 - przewody pneumatyczne, 10 -centralna rura
powietrzna
2. Siewniki specjalne
Położenie robocze siewnika mechaniczno-pneumatycznego:
1 - skrzynia nasienna, 2 - redlice, 3 - belki polowe, 4 - koła
podporowe, 9 - wentylator, 11 - znaczniki, 12 - urządzenie
załadowcze
2. Siewniki specjalne
Położenie transportowe siewnika mechaniczno-pneumatycznego:
1 - skrzynia nasienna, 2 - redlice, 12 - urządzenie załadowcze
2. Siewniki specjalne
Siewnik zaczepiany uniwersalny pneumatyczny
Zasada działania:
W siewnikach uniwersalnych
pneumatycznych rozdzielanie nasion do
poszczególnych redlic odbywa się
pneumatycznie. Nasiona wygarniane
przez wałek roweczkowy centralnego
dozownika 1 trafiają do eżektora 2
umieszczonego w pionowej rurze 3, do
której jest wdmuchiwane powietrze
przez wentylator. Wałek dozownika jest
uszczelniony przez podkładkę gumową 5
i szczotkę nylonową 6. Dozowanie nasion
odbywa się przez poosiowe przesuwanie
wałka za pomocą pokrętła 7. Porywane
przez strumień powietrza nasiona
trafiają do głowicy rozdzielającej 8,
z której są kierowane poszczególnymi
przewodami 9 do redlic.
2. Siewniki specjalne
Siewnik zaczepiany uniwersalny pneumatyczny
1 - wałek roweczkowy
centralnego dozownika,
2 - eżektor,
3 - pionowa rura
powietrzna,
4 - wentylator,
5 - podkładka gumowa,
6 - szczotka nylonowa,
8 - głowica rozdzielająca,
9 - przewód pneumatyczny,
10 - redlice,
11 - centralna skrzynia
nasienna,
12 - koła siewnika
Siewniki precyzyjne
(punktowe)
3. Siewniki precyzyjne
Siewniki punktowe mają za zadanie rozmieszczenie nasion w
rzędach
jednakowo
odległych
od
siebie
w
równych
odległościach pojedynczych nasion wzdłuż rzędu.
Precyzyjny siew punktowy jest stosowany przede wszystkim w
uprawie buraków cukrowych, a także kukurydzy i niektórych
warzyw. Możliwość wykonania siewu punktowego jest jednak
uwarunkowana dobrą jakością nasion, które muszą dawać
wysoki procent wschodów. Prócz tego dla umożliwienia pracy
siewników punktowych, które muszą podawać pojedyncze
nasiona, konieczna jest jednorodność wymiarów nasion.
Wymaga to często segmentowania, kalibrowania, a niekiedy
otoczkowania wysiewanych nasion.
Możliwe jest indywidualne zdalne sterowanie napędu sekcji
oraz ciągła regulacja odległości nasion w rzędzie. Siewniki są
wyposażone
w
elektroniczną
aparaturę
do
kontroli
równomierności wysiewu, sterowania znacznikami i pomiaru
obsianej powierzchni.
3. Siewniki precyzyjne
Precyzyjne siewniki mechaniczne są najczęściej wyposażone w
tarczowe zespoły wysiewające. Tarcze mają komórki (żłobki)
na powierzchni obwodowej, które zagłębiają się w zbiornik
z nasionami i wybierają je. Nasiona ze żłobków są wyciskane
do gleby wyrzutnikiem. Liczba rzędów rowków z otworami na
obwodzie tarczy może dochodzić do 4. Tarcze otworowe są
stosowane do wysiewu nasion kalibrowanych i otoczkowanych.
Jest to metoda siewu prosta i niezawodna, zapewniająca
równomierne rozprowadzenie nasion. Przy wlocie do szczeliny
- między tarczą a obudową - jest umieszczona rolka
odrzucająca, która nie dopuszcza do zakleszczenia się nasion
w szczelinie. Wysiane nasiona są ugniatane przez rolkę
ugniatającą i zagarniane glebą przez zagarniacz sprężysty
lub kółko zagarniające. Napęd zespołów roboczych jest
pobierany od kół podporowych siewnika. Wraz z wysiewem
nasion można stosować nawożenie pasmowe i oprysk pasmowy.
Dlatego siewniki punktowe są wyposażone w zespoły
rozsiewaczy i opryskiwaczy.
3. Siewniki precyzyjne
Siewnik punktowy mechaniczny S041
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Spychacz
Koło podporowe
Redlica
Tarcza komórkowa
Rolka odrzucająca
Zbiornik
7. Wyrzutnik
8. Rolka ugniatająca
9. Kółko zagarniające
10. Dysza opryskiwacza
12. Przekładnie łańcuchowe
13. Rama główna siewnika
3. Siewniki precyzyjne
W siewnikach punktowych podciśnieniowych nasiono jest
przyssane podciśnieniem do otworu tarczy, która obracając się,
przenosi je ze zbiornika do redlicy.
W siewnikach punktowych nadciśnieniowych jest stosowana
tarcza komórkowa z komórkami na obwodzie - tak jak
w siewniku mechanicznym - do których wpadają nasiona,
a nadmiar nasion jest zdmuchiwany strumieniem powietrza.
Do wypychania nasion z komórek w nowoczesnym siewniku służy
tarczowy wyrzutnik obrotowy z wypustami na obwodzie o
podziałce odpowiadającej podziałce komórek. Wyrzutnik jest
zainstalowany wewnątrz tarczy komórkowej i jest prowadzony
w rowku, który zapewnia dobrą współpracę obu tarcz.
Tarcze
komórkowe
mogą
być
napędzane
silnikami
elektrycznymi, co pozwala na j dokładniejsze sterowanie
gęstością sadzenia.
3. Siewniki precyzyjne
3. Siewniki precyzyjne
Siewnik punktowy pneumatyczny podciśnieniowy S066
1. Zbiornik
2. Tarcza komórkowa
3. Przewód podciśnieniowy
łączący się z wentylatorem
4. Mieszadło
5.
6.
7.
8.
Otwór łączący z atmosferą
Zgarniacz nasion
Nasiono przyssane
Nasiono odpadające
3. Siewniki precyzyjne
Siewnik punktowy pneumatyczny nadciśnieniowy S057
1.
2.
3.
4.
6.
Kanał wysypowy
Tarcza robocza
Dysza
Zbiornik nasion
Zastawka do opróżniania
zbiornika
7. Wyrzutnik
8. Redlica
3. Siewniki precyzyjne
Zestaw uprawowy aktywny
1.Siewnik
2.Włóka
3.Brona wirnikowa
4.Wał zębaty
5.Sprzęg hydrauliczny
6.
7.
8.
9.
Zgrzebło posiewne
Redlice
Znacznik siewnika
Znacznik ścieżek
technologicznych
10. Cylinder hydrauliczny sprzęgu
3. Siewniki precyzyjne
Zestaw uprawowy bierny
1. Siewnik
5. Sprzęg mechaniczny
2. Włóka
6. Zgrzebło posiewne
3. Kultywator
4. Wał strunowy
3. Siewniki precyzyjne
Zestaw uprawowy
3. Siewniki precyzyjne
Zestaw uprawowy
Sadzarki do ziemniaków
4. Sadzarki do ziemniaków
Sadzarki do ziemniaków powinny zapewniać równomierne
rozmieszczenie sadzeniaków w rzędach jednakowo odległych od
siebie oraz możliwie jednakowych odległościach wzdłuż
poszczególnych rzędów. Głębokość umieszczenia sadzeniaków
w glebie powinna być jednakowa oraz powinny one być
przykryte glebą.
Dodatkowym wymaganiem podczas sadzenia ziemniaków jest
uformowanie powierzchni pola w postaci redlin koniecznych do
dalszego rozwoju ziemniaków.
Sadzarki do ziemniaków dzieli się na półautomatyczne
i automatyczne. Sadzarki półautomatyczne stosuje się
najczęściej do wysadzania ziemniaków podkiełkowanych. Są one
obsługiwane przez pracowników, którzy wkładają sadzeniaki do
komór tarczowego zasobnika, obracającego się w płaszczyźnie
poziomej. Gdy komora obróci się o pewien kąt i trafi na otwór
znajdujący się nad wylotem redlicy, sadzeniak spadnie na dno
bruzdy. Działanie tego typu sadzarek jest podobne do
sadzarek do rozsad.
4. Sadzarki do ziemniaków
Szersze zastosowanie mają sadzarki automatyczne, które
dzieli się na tarczowe i przenośnikowe. Maszyny te mogą być
zawieszane lub przyczepiane i są najczęściej budowane w
postaci modułowej, co pozwala na łatwe zwiększanie
szerokości roboczej. Podstawowym modułem sadzarki jest
maszyna 2-rzędowa. Oprócz tworzących redliny sadzarek
redlinowych stosuje się sadzarki zagonowe do sadzenia w
zagonach obejmowanych kołami ciągnika. Takie sadzarki
sadzą ziemniaki w 3 rzędach, ich zasada działania jest
podobna jak sadzarek redlinowych.
Zasadniczymi zespołami sadzarki automatycznej tarczowej są
tarcze z chwytakami zabierające sadzeniaki ze zbiornika,
redlice tworzące bruzdy oraz obsypniki lub zagarniacze
zasypujące sadzeniaki i formujące redliny. Ponieważ praca
chwytaków charakteryzuje się małą dokładności, więc
sadzarki
tarczowe
są
wypierane
przez
sadzarki
przenośnikowe.
4. Sadzarki do ziemniaków
Tarczowa (chwytakowa) sadzarka do ziemniaków
1. Zbiornik
5.
Redlica
2. Tarcza z chwytakami
6.
Obsypnik
3. Pochylnia
4. Koło napędowe
4. Sadzarki do ziemniaków
Zasada działania chwytaka palcowego
1. Palec podtrzymujący ziemniak
2. Krzywka uchylająca palec i zwalniająca
ziemniak
3. Krzywka sterująca palcem
4. Łyżka chwytakowa
4. Sadzarki do ziemniaków
Widok tarczy (chwytaka)
4. Sadzarki do ziemniaków
W
sadzarkach
automatycznych
przenośnikowych
czerpaki
zabierające sadzeniaki mogą być zamocowane do łańcuchów lub
taśm. Z tego powodu sadzarki dzieli się na łańcuchowoczerpakowe,
taśmowo-czerpakowe
i
taśmowo-palcowe
oraz
igiełkowe (rzadko stosowane w Europie), które są przeznaczone do
sadzenia sadzeniaków krojonych. Cięgła łańcuchowe powodują
jednak otarcia bulw, które są zarzewiem procesu gnilnego
ziemniaków, a tym samym strat. Najnowocześniejsze pod względem
konstrukcji są sadzarki taśmowo-czerpakowe. Sadzeniaki są
wybierane z dolnej części zbiornika za pomocą czerpaków,
osadzonych na taśmie i przenoszone do góry. W górnym punkcie
przenośnika sadzeniaki staczają się na następny kolejny czerpak
i na nim są opuszczane na dno bruzdy tworzonej przez redlice.
Wysadzone ziemniaki są zakrywane przez korpus obsypnika. Napęd
przenośnika jest pobierany od kół sadzarki, mających ostrogi na
obwodzie. Nad taśmą z czerpakami jest umieszczona ramka,
strącająca podwójnie nabierane sadzeniaki. Do tego celu służą też
gwiazdki wstrząsające, nastawiane dźwignią w odpowiedniej
odległości od taśm z czerpakami. Dopływ sadzeniaków do taśm
z czerpakami jest regulowany przez znajdujące się w zbiornikach
gumowe przegrody, nastawiane w odpowiednim położeniu za pomocą
dźwigni.
4. Sadzarki do ziemniaków
Sadzarka przenośnikowa
1. Czerpak
6.
Koło sadzarki
2. Taśma
7.
Ramka
3. Zbiornik
8.
Dźwignia nastawcza gwiazdek wstrząsających
4. Redlica
9.
Śruby regulacyjne naciągu taśm wstrząsających
5. Obsypnik 10.
11. Wspornik zawieszenia trzypunktowego maszyny
Dźwignia regulacyjna przegród gumowych dozujących ziemniaki
4. Sadzarki do ziemniaków
Sadzarka do ziemniaków KORA4H
4. Sadzarki do ziemniaków
Sadzarka do ziemniaków KORA2
4. Sadzarki do ziemniaków
W standardowej sadzarce gęstość sadzenia reguluje się zmianą
prędkości ruchu taśm wysadzających, do czego służą wymienne
koła łańcuchowe w przekładni przenoszącej napęd od kół
maszyny do taśm. Głębokość sadzenia reguluje się, wysuwając
redlice.
Sadzarki mogą być wyposażone w zespoły do aplikacji nawozów
mineralnych i dozowniki do zaprawiania bulw. Napęd na zespoły
robocze może być przekazywany od kół ogumionych lub kół
z ostrogami.
W
nowoczesnych
sadzarkach
jest
stosowany
napęd
hydrauliczny, który umożliwia bezstopniową regulację gęstości
sadzenia. Ponadto są stosowane elektroniczne czujniki
kontrolujące dokładność sadzenia.
Sadzarki do rozsady
5. Sadzarki do rozsady
Sadzarki do rozsady są maszynami półautomatycznymi i różnią się
zespołami
wysadzającymi.
W
zależności
od
rozwiązania
konstrukcyjnego mogą to być zespoły tarczowe bez chwytaków
(elastyczne), tarczowo-chwytakowe i tarczowo-komórkowe oraz z
tarczami o osiach poziomych i pionowych. Ponadto ze względu na
formę wysadzanej rozsady maszyny dzieli się na sadzarki do rozsad z
odkrytym systemem korzeniowym i bryłką korzeniową.
Zasadniczymi zespołami sadzarki do rozsady są tarcze wysadzające,
redlice żłobiące w glebie bruzdy, kółka ugniatające, pomost na
skrzynki z rozsadą i siedziska dla pracowników.
W sadzarce do rozsady z odkrytym systemem korzeniowym pracownik
wkłada sadzonki korzonkiem na zewnątrz między dwie elastyczne
tarcze ustawione pod pewnym kątem do siebie. Przy obrocie tarczy
sadzonka zostaje zaciśnięta między tarczami i przeniesiona do bruzdy
utworzonej przez redlice.
W zespole wysadzającym tarczowym chwytakowym płytki chwytaków
są odchylone od tarczy przez sprężyny i w miejsca te pracownik
wkłada sadzonki. W czasie obrotu tarczy płytki chwytaków zostają
wprowadzone pod prowadnicę, która dociska je do tarczy
i przytrzymuje sadzonki. W dolnej strefie obrotu tarczy chwytaki
zostają ponownie zwolnione, pozostawiając sadzonki w glebie. Przy
zastosowaniu specjalnie ukształtowanych chwytakach możliwe jest
wysadzanie sadzonek z bryłką korzeniową
5. Sadzarki do rozsady
Sadzarka do rozsady; schemat sadzarki i sposobu regulacji głębokości
sadzenia:
1 - redlica, 2 - śruba dociskowa, 3 - trzonek redlicy, 4 - uchwyt
trzonka redlicy, 5 - tarcza wysadzająca, 6 - belka narzędziowa,
7 - zagarniacz, 8 - podest na skrzynki z rozsadą, 9 - siedzisko,
10 - kółko ugniatające, 11 - kółko kopiujące, 12 - wspornik
zawieszenia TUZ.
5. Sadzarki do rozsady
Sadzarka do rozsady z tarczami elastycznymi:
5 - tarcza wysadzająca, 10 - kółko ugniatające,
13 - początek docisku tarcz elastycznych oraz znacznik
umieszczenia sadzonki dla zachowania odległości sadzenia,
14 - koniec docisku tarcz elastycznych.
5. Sadzarki do rozsady
Sadzarka do rozsady z tarczami chwytakowymi:
1 - redlica, 5 - tarcza wysadzająca, 10 - kółko ugniatające,
15 - sadzonka umieszczona w chwytaku, 16 - chwytak
5. Sadzarki do rozsady
Przekrój zespołów roboczych sadzarki
karuzelowej do rozsady z bryłką
korzeniową:
1 - dozownik kubełkowy,
2 - rolka otwierająca kubek,
3 - uchylny segment kubka,
4 - krzywka sterująca,
5 - kanał transportowy,
6 - sadzonka z bryłką korzeniową w
kształcie stożka,
7 - stopa podpierająca roślinę,
8 - redlica,
9 - korbowód,
10 - ruchome ramię podpierające
Download