Uploaded by olekludwik

BAZA - TESTY HISTORIA MOTORYZACJI

advertisement
HISTORIA POLSKIEJ MOTORYZACJI 14
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Podaj nazwę samochodu zbudowanego przez polskiego inż. Mikołaja Karpowskiego
w jednym egzemplarzu?
a) Warszawa
b) Krakowia
c) Polonia
Pierwszy samochód CWS powstał w 1926r. Podaj prawidłową nazwę skrótu CWS?
a) Centralna Wytwórnia Samochodów
b) Centralne Warsztaty Samochodowe
c) Centrum Wyrobów Samochodowych
Gdzie produkowano polski samochód „Syrena”?
a) w Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego w Mielcu
b) w Fabryce Samochodów Osobowych w Warszawie
c) w Fabryce Samochodów w Sanok
Kto skonstruował lekkie samochody pancerne na podwoziu Forda?
a) Tadeusz Tański
b) Czesław Tański
c) Sobiesław Zasada
W jakim mieście w Polsce produkowano samochody dostawcze „Tarpan”?
a) Kielcach
b) Poznaniu
c) Mielcu
W jakim mieście produkowane były samochody „ŻUBR”?
a) w Mielcu
b) w Starachowicach
c) w Jelczu
W którym roku i kto zaprojektował pierwszy polski pojazd samochodowy?
a) Inż. Rychert - 1924 rok - Fiat 500
b) Inż. Tański - 1926 tok - model T-1
c) Inż. Smoluchowski - 1925 rok - model R-3
W którym roku po II wojnie światowej rozpoczęto w Polsce produkcję samochodów
FSO Syrena i ile sztuk wyprodukowano?
a) 1955 rok - 200 sztuk
b) 1957 rok - 200 sztuk
c) 1960 rok - 1500 sztuk
Podaj pełną nazwę polskiej organizacji zajmującej się sportami samochodowymi:
a) Polski Związek Motorowy
b) Polski Związek Automobilowy
c) Polski Związek Sportu Samochodowego
10. W którym roku uruchomiono fabrykę samochodów osobowych w Warszawie
na Żeraniu i jakie produkowano tam samochody?
a) w 1955 roku i produkowano samochody Syrena
b) w 1951 roku i produkowano samochody M-20 Warszawa według licencji M-20
Pobieda
c) w 1949 roku i produkowano samochody M-20 Pobieda
11. Gdzie produkowano motocykle MÓJ?
a) w Warszawie
b) w Krakowie
c) w Katowicach
12. Jak nazywał się motocykl, produkowany po II wojnie światowej na terenie
przedwojennej fabryki samochodów Stoewer?
a) SHL
b) Junak
c) WFM
13. Jak długo produkowano popularnego "malucha"?
a) 17 lat
b) 22 lata
c) 27 lat
14. Jakie urządzenie pierwotnie napędzał silnik zastosowany w pierwszych Syrenach?
a) snopowiązałkę
b) motopompę strażacką
c) kosiarkę do trawy
15. Samochód M-20 Warszawa produkowany był na licencji samochodu?
a) Pobieda
b) Moskwicz
c) Zis
16. W lutym 1966 roku podpisano umowę licencyjną z firmą FIAT na produkcję
samochodów osobowych. Jak nazywał się ten samochód?
a) FIAT 125
b) FIAT 126
c) FIAT 127
17. Polski motocykl napędzany silnikiem czterosuwowym otrzymał nazwę ptaka.
Nazywał się?
a) Jastrząb
b) Sokół
c) Dudek
18. Kto był konstruktorem znanego przedwojennego samochodu CWS?
a. Stanisław Wigura
b. Stefan Tyszkiewicz
c. Tadeusz Tański
19. Samochód ciężarowy Lublin 51 produkowany był na licencji samochodu?
a. FIAT
b. Chevrolet
c. GAZ
29. Pojemność skokowa silnika samochodu Syrena 101 wynosiła?
3
a) 600 cm
3
b) 750 cm
3
c) 850 cm
20. AS to nazwa?
a. popularnego motocykla produkowanego w latach trzydziestych w Łodzi
b. samochodu osobowego produkowanego w latach dwudziestych w Warszawie
c. rekordowego samochodu inż. Rychtera
30. Pierwszy prototyp samochodu Star 20 zaprezentowano w roku?
a. 1947
b. 1948
c. 1949
21. Jak się nazywała wytwórnia, w której przed II wojną światową produkowano
samochody CWS?
31. Do zapędu motocykla SHL M-02 (pierwszego z powojennej produkcji) użyto silnika
o pojemności skokowej?
3
a. 98 cm
3
b. 123 cm
3
c. 150 cm
a.
b.
c.
Centralna Wytwórnia Samochodowa
Centralne Warsztaty Samochodowe
Centrum Wyrobów Samochodowych
22. Galicyjski Klub Automobilowy na początku XX wieku działał w?
a. Warszawie
b. Krakowie
c. Przemyślu
23. Jakim silnikiem napędzany był samochód Mikrus, produkowany w Mielcu?
a) dwucylindrowym silnikiem dwusuwowym
b) jednocylindrowym silnikiem czterosuwowym
c) dwucylindrowym silnikiem czterosuwowym
24. Gdzie produkowano popularne motocykle WSK?
a. w Kielcach
b. w Mielcu
c. Świdniku
25.
W którym roku rozpoczął oficjalną działalność Automobilklub Polski?
a. 1919
b. 1921
c. 1923
26. W którym roku zjechał z linii pierwszy egzemplarz samochodu FSO Polonez?
a. 1975
b. 1977
c. 1978
27. Jak nazywał się motorower produkowany w Zakrzowie k./ Wrocławia?
a. Osa
b. Ryś
c. Fafis
28. Gdzie produkowano polskie samochody małolitrażowe Syrena typ 105?
a. w Warszawie
b. Bielsku-Białej
c. Lublinie
32. Produkcję samochodu Polski Fiat 125p 1500 rozpoczęto w roku?
a. 1965
b. 1968
c. 1969
33. Produkcję samochodu FSO Warszawa zakończono w roku?
a. 1969
b. 1971
c. 1973
34. Pierwszy prototyp samochodu Syrena 100 zaprezentowano w roku?
a. 1955
b. 1957
c. 1959
35. W ciągu 26 lat produkcji samochodów Syrena wyprodukowano?
a.
478 513 sztuk pojazdów
b.
521 311 sztuk pojazdów
c.
663 487 sztuk pojazdów
36. Seryjną produkcję jednośladów w Polce zakończono w roku?
a. 1985
b. 1989
c. 1991
37. W pojeździe nazwanym „Autofura” zastosowano silnik pochodzący z samochodu?
a. FSC Żuk
b. FSO Polonez 1500
c. Polski Fiat 126p 650
38. W 1924 roku Zakłady Mechaniczne Ursus SA uruchomiły produkcję?
a. samochodów osobowych
b. ciągników rolniczych
c. samochodów ciężarowych
39. Samochód Warszawa wywodził się od samochodu M 20 Pobieda wzorowanym na?
a.
b.
c.
samochodzie Chevrolet
samochodzie Dodge
samochodzie Ford
40. Trzecie tylne drzwi miała odmiana Fiata 126p?
a. Specjal
b. Lux
c. Bis
41. Do zapędu motocykla WSK M-21 Perkoz użyto silnika o pojemności skokowej?
a. 125
b. 150
c. 175
42. Ile lat produkowano w Polsce samochód osobowy Warszawa?
a. 26 lat
b. 33 lata
c. 22 lata
43. W którym roku została zakończona ostatecznie produkcja samochodu ciężarowego
Lublin 51?
a. 1954r.
b. 1957r.
c. 1959r.
44. Ile mocy posiadał trzy cylindrowy dwusuwowy silnik samochodu osobowego Syrena
104?
a. 40 kW,
b. 30 kW
c. 60 kW
45. W którym roku w FSO rozpoczęto produkcję samochodu osobowego Polonez?
a. 1973 r.
b. 1975 r.
c. 1978 r.
46. W ciągu 22 lat wyprodukowano w Polsce samochodów osobowych Fiat 126p?
a. 2,8 mln szt.
b. 3,2 mln szt.
c. 3,3 mln szt.
47. Autobus szkolny Autosan H6 –10 Żaczek mieścił?
a. 24 pasażerów
b. 44 pasażerów
c. 42 pasażerów
48. Sobiesław Zasada był mistrzem Europy w rajdach samochodowych w latach?
a. 1964, 1965, 1970
b. 1963, 1964, 1969
c. 1966, 1967, 1971
49. W którym roku zostało założone Towarzystwo Automobilistów Królestwa Polskiego?
a.
b.
c.
1907 r.
1910 r.
1912 r.
50. Czy w latach 1920 – 1930 wytwarzano samochody w Polsce Hrabiego
inż. Stefana Tyszkiewicza?
a. Nie
b. Tak, wytwarzano we Lwowie CWS –M 31 kW
c. Tak, w Warszawie w warsztatach Towarzystwa Akcyjnego - ,,Rolniczo –
Automobilowego – Lotniczego’’ – samochód osobowy
51. Czy pierwszą fabrykę motocykli -,,LECH’’ otworzył w Polsce?
a. Alojzy Szachnowski w Opaleniu Kujawskim z inż. Władysławem Sawickim
b. Wacław Sawicki z inż. Władysławem Zalewskim w Opalenicy w Wielkoposce
c. Hrabia Alojzy Potocki w Warszawie
52. Czy w Centralnych Warsztatach Samochodowych produkowano motocykle w latach
trzydziestych?
a. Tak. W Poznaniu jako uboczną produkcję w zakładach Cegielskiego – PERKUN
b. Tak w Warszawie motocykl CWS M- 55. CWS M-111 i później SOKOŁA
c. Warszawie na Żeraniu WFM i MUCHE
53. Warszawy produkowano w Polsce przez 22 lata, a ile szt. wyprodukowano?
a. 254 421 szt.
b. 1000 000 szt.
c. 642 123 szt.
54. Czy w Polsce produkowano w latach 1960 – 1989 autobusy? Gdzie i jakie?
a. W Lublinie miejskie i turystyczne
b. W Rzeszowie komunikacji międzynarodowej
c. W Sanoku – autobusy o wielu możliwościach przewozu osób i także szkolne:
Urwis, Żaczek i Kleks
55. Silnik M-20 był silnikiem?
a. Czterosuwowym dolnozaworowym
b. Czterosuwowym górnozaworowym
c. Dwusuwowym
56. Produkcję motocykla „Junak” zakończono w roku?
a. 1961
b. 1963
c. 1965
57. Produkcję Polskiego Fiata 126p rozpoczęto w roku?
a. 1970
b. 1973
c. 1975
58. Podaj najbardziej zbliżoną liczbę pojazdów samojezdnych poruszających się po
Warszawie w roku1913?
a. 200
b. 100
c. 400
59. Jaka była maksymalna dopuszczalna prędkość
obowiązujących na terenie Warszawy w roku 1901?
a. 50 km/h
b. 25 km/h
c. 12 km/h
samochodu
wg
przepisów
60. Jak nazywał się polski hrabia - konstruktor samochodów marki „STETYSZ” działający
w Polsce w dwudziestoleciu międzywojennym?
a. Mikołaj Karpowski
b. Stefan Tyszkiewicz
c. Stefan Kozłowski
61. W którym roku, w Polsce wydano pierwszy zbiór ogólnych przepisów o ruchu
pojazdów mechanicznych na drogach publicznych?
a. 1928
b. 1730
c. 1921
62. Wymień nazwę zakładu, który miał najbardziej znaczący wkład w rozwój polskich
konstrukcji samochodowych w dwudziestoleciu międzywojennym, działający
od 1918 r.?
a. Centralne Warsztaty Samochodowe (CWS)
b. Warszawskie Warsztaty Centralne (WWC)
c. Polskie Warsztaty Samochodowe (PWS)
63. Jaką odległość mógł przejechać bez tankowania prototyp samochodu marki „WM”
skonstruowany przez inż. Władysława Mrajskiego w 1928 r.?
a. 300 km
b. 1200 km
c. 4200 km
64. Jaki przydomek nosił Polski Fiat 518 produkowany w latach trzydziestych
XX wieku?
a. „Wiarus”
b. „Łazik”
c. „Mazur”
67. Polski Fiat 126 Bis z trzecimi tylnymi drzwiami był produkowany od roku?
a. 1973
b. 1987
c. 1989
68. Zatwierdzenie statutu Automobilklubu Polskiego przez władze RP nastąpiło w roku?
a. 1918
b. 1921
c. 1947
69. Ostatni egzemplarz Polskiego Fiata 126 zjechał z taśmy montażowej w Bielsku-Białej
w roku?
a. 2001
b. 2000
c. 1999
70. Motorower Ryś MR-1 był wykonywany w zakładach w?
a. Bydgoszczy
b. Wrocławiu – Zakrzowie
c. Nowej Dębie
71. Silniki FIS do motocykli żużlowych produkowane były w?
a. Wytwórni Sprzętu komunikacyjnego w Rzeszowie
b. Zakładach Mechanicznych w Gorzowie
c. Wytwórni Sprzętu komunikacyjnego w Mielcu
72. Za początek zorganizowanego ruchu automobilowego na ziemiach polskich pod
zaborami przyjmuje się rok?
a. 1858
b. 1908
c. 1918
73. Pierwsze znaki drogowe pojawiły się na ziemiach polskich w roku?
a. 1900
b. 1908
c. 1917
74. Pierwszy polski motocykl produkowany seryjnie to?
a. CWS M55
b. Junak
c. WFM
65. Jaką ilość Automobilklubów zrzeszał Automobilklub Polski do roku 1937?
a. 12
b. 10
c. 4
75. Umowę licencyjną pomiędzy
Turynie, podpisano w roku?
a. 1915
b. 1926
c. 1931
"Państwowymi Zakładami Inżynierii", a firmą FIAT w
66. Jak nazywał się polski zakład produkujący motocykle „SHL” po II wojnie światowej?
a. Huta Śląsk
b. Huta Płock
c. Huta Ludwików
76. Warszawska Fabryka Motocykli produkowała skutery noszące popularną nazwę?
a. Osa
b. Komar
c. Ważka
77. Motocykle Junak-350 będące tworem wyłącznie polskiej myśli technicznej wytwarzane
były przez?
a. Wytwórnię Sprzętu Komunikacyjnego PZL – Świdnik
b. Warszawską Fabrykę Motocykli
c. Szczecińską Fabrykę Motocykli
78. Polski samochód przeznaczony dla rolnictwa produkowany w Fabryce Samochodów
Rolniczych w Poznaniu nazywał się?
a. Tarpan
b. Żuk
c. Syrena R 20
79. Wytwarzanie i produkcja samochodu osobowego marki Warszawa trwało?
a. 22 lata
b. 25 lat
c. 30 lat
80. Towarzystwo Automobilistów Królestwa Polskiego z siedzibą w Warszawie uzyskało
zgodę na działalność na terenie zaboru rosyjskiego w roku?
a. 1902
b. 1909
c. 1916
81. Polski samochód - Tarpan produkowany był w latach 1973 - 1989 przez?
a. Fabrykę Samochodów Osobowych na Żeraniu
b. Fabrykę Samochodów Rolniczych w Poznaniu
c. Fabrykę Samochodów Ciężarowych w Lublinie
82. Pierwszy w wolnej Polsce zbiór ogólnych przepisów o ruchu pojazdów mechanicznych
na drogach publicznych, opracowano i wydano w roku?
a. 1915
b. 1921
c. 1930
83. Na Międzynarodowym Salonie Samochodowym w Paryżu w roku 1926 pokazano
samochód m-ki (debiut polskich pojazdów na tej wystawie)?
a. SKAF
b. URSUS
c. STETYSZ
84. Umowę licencyjną pomiędzy Państwowymi Zakładami Inżynierii, a Firmą Fiat z Turynu,
podpisano na okres?
a. od 1923 roku do 1935 roku
b. od roku 1965 do 1985 roku
c. od 1931 roku do 1940 roku
85. Produkcję samochodu marki Syrena (w FSO w Warszawie i FSM w Bielsku- Białej)
zakończono po?
a. 15 latach produkcji
b. 20 latach produkcji
c. 26 latach produkcji
86. Który z tych samochodów, to całkowicie polska myśl techniczna?
a. Beskid 106
b. Carkon 105
c. Polano
87. W
a.
b.
c.
ciągu ilu sekund „maluch” rozpędzał się do 100 km/h?
ok. 40
ok. 45
ok. 50
88. Jaki prezent dostaliśmy od Stalina w 1949r. za zerwanie umowy z FIAT-em?
a. licencję Pobiedy
b. 10 tys. samochodów GAZ
c. Fabrykę Samochodów GAZ
89. Na bazie jakiego samochodu powstał „Żuk” ?
a. Warszawa
b. Nysa
c. Star
90. W którym roku zaprzestano produkcję „Nys”?
a. 1990
b. 1992
c. 1994
Download
Study collections